Kategorie

Rozszerzenia i nakładki Intel

Moduły rzszerzejący możliwości platform Intel Edison i Intel Galilelo, m.in.: nakładki GPIO, UART, USB itp.