Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT - F. Chantzis, I. Stais

Indeks: KSZ-21237 EAN: 9788328383395
Praktyczny przewodnik po technikach atakowania Internetu Rzeczy. Dzięki tej książce dowiesz się, w jaki sposób testować systemy, urządzenia i protokoły oraz ograniczać ryzyko. Zawarty został tutaj przegląd typowych zagrożeń i opis sposobów ich modelowania. Omówione zostały metodyki testowania bezpieczeństwa i pasywnego rekonesansu oraz zasady oceny zabezpieczeń wszystkich warstw systemów IoT. Książka prezentuje także techniki ataków polegających na przeskakiwaniu między sieciami VLAN, łamaniu uwierzytelnień w protokole MQTT, zakłócaniu usługi mDNS czy zniekształcaniu komunikatów WS-Discovery.
Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT - F....
59,90 zł
57,05 zł netto
Zapłać później
Producent: Helion

Opis produktu: Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT - F. Chantzis, I. Stais

Praktyczny przewodnik po technikach atakowania Internetu Rzeczy. Dzięki tej książce dowiesz się, w jaki sposób testować systemy, urządzenia i protokoły oraz ograniczać ryzyko. Zawarty został tutaj przegląd typowych zagrożeń i opis sposobów ich modelowania. Omówione zostały metodyki testowania bezpieczeństwa i pasywnego rekonesansu oraz zasady oceny zabezpieczeń wszystkich warstw systemów IoT. Książka prezentuje także techniki ataków polegających na przeskakiwaniu między sieciami VLAN, łamaniu uwierzytelnień w protokole MQTT, zakłócaniu usługi mDNS czy zniekształcaniu komunikatów WS-Discovery.

W książce znajduje się:

 • Skanowanie usługi DICOM
 • Hakowanie mikrokontrolerów
 • Inżynieria wsteczna oprogramowania układowego
 • Analiza aplikacji mobilnych
 • Zakłócanie pracy czytnika NFC
 • Hakowanie urządzeń inteligentnego domu
Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT - F. Chantzis, I. Stais

Książka: Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT - F. Chantzis, I. Stais.

Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT - F. Chantzis, I. Stais

Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT.

Informacje o autorach

Fotios Chantzis - zajmuje się zabezpieczeniami sieci i systemów sztucznej inteligencji. Od 2009 roku jest członkiem rdzenia zespołu programistów narzędzia Nmap. Występował na renomowanych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu informatycznemu.

Ioannis Stais - starszy analityk bezpieczeństwa IT. Zajmuje się prowadzeniem kontrolowanych ataków hakerskich. Interesuje się rozwojem algorytmów uczenia maszynowego, a także zagrożeniami aplikacji mobilnych i internetowych.

Informacje o książce

 • Tytuł oryginalny: Practical IoT Hacking: The Definitive Guide to Attacking the Internet of Things
 • Autorzy: Fotios Chantzis, Ioannis Stais, Paulino Calderon, Evangelos Deirmentzoglou, Beau Woods
 • Tłumaczenie: Andrzej Watrak
 • ISBN: 978-83-283-8339-5
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: miękka
 • Ilość stron: 440
 • Format: 170 x 230 mm
 • Wydawnictwo: Helion S.A.

Spis treści

  • O autorach
  • O współautorach
  • O korektorze merytorycznym
  • Przedmowa
  • Podziękowania
  • Wprowadzenie
   • Koncepcja książki
   • Dla kogo jest ta książka?
   • Kali Linux
   • Struktura książki

Część I. Krajobraz zagrożeń IoT

1. Bezpieczeństwo w świecie IoT

 • Dlaczego bezpieczeństwo IoT jest ważne?
 • Czym różni się bezpieczeństwo IoT od tradycyjnego bezpieczeństwa IT?
  • Co jest specjalnego w hakowaniu IoT?
  • Normy, regulacje i wytyczne
 • Studium przypadku: identyfikowanie, zgłaszanie i ujawnianie problemów z bezpieczeństwem IoT
 • Zdaniem eksperta: poruszanie się po świecie IoT
  • Regulacje dotyczące hakowania IoT
  • Rola rządu w bezpieczeństwie IoT
  • Bezpieczeństwo urządzeń medycznych z perspektywy pacjentów
 • Podsumowanie

2. Modelowanie zagrożeń

 • Modelowanie zagrożeń IoT
 • Regulacje dotyczące modelowania zagrożeń
  • Identyfikacja architektury urządzenia
  • Podział architektury na komponenty
  • Określenie zagrożeń
  • Wykrywanie zagrożeń za pomocą drzewa ataku
 • Ocena zagrożenia przy użyciu klasyfikacji DREAD
 • Inne modele zagrożeń, podejścia i narzędzia
 • Typowe zagrożenia IoT
  • Zakłócanie sygnału
  • Odtwarzanie danych
  • Zniekształcanie ustawień
  • Naruszenie integralności sprzętu
  • Klonowanie węzłów
  • Naruszenie bezpieczeństwa i prywatności danych
  • Niska świadomość zagrożeń
 • Podsumowanie

3. Metodyka testów bezpieczeństwa

 • Pasywny rekonesans
  • Instrukcje i dokumenty
  • Patenty
  • Wiedza użytkowników
 • Warstwa fizyczna lub sprzętowa
  • Interfejsy peryferyjne
  • Środowisko rozruchowe
  • Blokady
  • Zabezpieczenia przed modyfikacjami i wykrywanie modyfikacji
  • Oprogramowanie układowe
  • Interfejsy diagnostyczne
  • Fizyczna odporność
 • Warstwa sieciowa
  • Rekonesans
  • Ataki na protokoły i usługi sieciowe
  • Testy protokołów bezprzewodowych
 • Testy aplikacji WWW
  • Tworzenie mapy aplikacji
  • Kontrolki klienckie
  • Uwierzytelnianie użytkowników
  • Zarządzanie sesjami
  • Kontrola dostępu i autoryzacja
  • Weryfikacja danych wejściowych
  • Błędy w algorytmie
  • Serwer aplikacyjny
 • Przegląd konfiguracji hosta
  • Konta użytkowników
  • Siła haseł
  • Uprawnienia kont
  • Poziom poprawek
  • Zdalne utrzymanie
  • Kontrola dostępu do systemu plików
  • Szyfrowanie danych
  • Błędy w konfiguracji serwera
 • Testy aplikacji przenośnych i chmurowych
 • Podsumowanie

Część II. Hakowanie sieci

4. Ocenianie sieci

 • Skok w sieć IoT
  • Sieci VLAN i przełączniki sieciowe
  • Imitowanie przełącznika
  • Podwójne tagowanie
  • Imitowanie urządzeń VoIP
 • Identyfikowanie urządzeń IoT w sieci
  • Uzyskiwanie haseł poprzez badanie odpowiedzi usług
  • Tworzenie własnych sygnatur usług
 • Hakowanie protokołu MQTT
  • Przygotowanie środowiska testowego
  • Tworzenie modułu dla programu Ncrack do hakowania poświadczeń w protokole MQTT
  • Test modułu MQTT
 • Podsumowanie

5. Analiza protokołów sieciowych

 • Badanie protokołów sieciowych
  • Gromadzenie informacji
  • Analiza
  • Prototypowanie i tworzenie narzędzi
  • Ocena bezpieczeństwa protokołu
 • Tworzenie dekodera protokołu DICOM w języku Lua dla programu Wireshark
  • Język Lua
  • Protokół DICOM
  • Generowanie ruchu DICOM
  • Włączenie języka Lua w programie Wireshark
  • Zdefiniowanie dekodera
  • Zdefiniowanie głównej funkcji dekodera
  • Skompletowanie dekodera
 • Tworzenie dekodera żądań C-ECHO
  • Wyodrębnienie ciągów znaków z tytułu jednostki aplikacji
  • Uzupełnienie funkcji dekodującej
  • Analiza pól o zmiennych długościach
  • Test dekodera
 • Tworzenie skanera usługi DICOM dla silnika skryptowego Nmap
  • Utworzenie biblioteki Nmap dla protokołu DICOM
  • Identyfikatory DICOM i stałe wartości
  • Zdefiniowanie funkcji tworzącej i usuwającej gniazdo sieciowe
  • Zdefiniowanie funkcji wysyłającej i odbierającej pakiet DICOM
  • Utworzenie nagłówka pakietu DICOM
  • Utworzenie funkcji wysyłającej żądanie A-ASSOCIATE
  • Odczytanie parametrów skryptu w silniku Nmap
  • Zdefiniowanie struktury żądania A-ASSOCIATE
  • Analiza odpowiedzi A-ASSOCIATE
  • Utworzenie finalnego skryptu
 • Podsumowanie

6. Eksploracja sieci samokonfiguracyjnych

 • Eksploracja protokołu UPnP
  • Stos protokołu UPnP
  • Typowe wady protokołu UPnP
  • Otwieranie przejść w zaporze sieciowej
  • Atakowanie protokołu UPnP poprzez interfejs WAN
  • Inne ataki na protokół UPnP
 • Eksploracja protokołów mDNS i DNS-SD
  • Jak działa protokół mDNS?
  • Jak działa protokół DNS-SD?
  • Rekonesans przy użyciu protokołów mDNS i DNS-SD
  • Atak na operację sondowania w protokole mDNS
  • Ataki typu człowiek pośrodku na protokoły mDNS i DNS-SD
  • Eksploracja protokołu WS-Discovery
 • Eksploracja protokołu WS-Discovery
 • Podsumowanie

Część III. Hakowanie sprzętu

7. Eksploracja UART, JTAG i SWD

 • Interfejs UART
  • Narzędzia sprzętowe wykorzystujące interfejs UART
  • Identyfikacja pinów interfejsu UART
  • Określenie prędkości transmisji interfejsu UART
 • Interfejsy JTAG i SWD
  • Interfejs JTAG
  • Jak działa interfejs SWD?
  • Narzędzia sprzętowe wykorzystujące interfejsy JTAG i SWD
  • Identyfikacja pinów interfejsu JTAG
 • Hakowanie urządzenia za pomocą interfejsów UART i SWD
  • Hakowanie mikrokontrolera STM32F103C8T6 (black pill)
  • Przygotowanie środowiska diagnostycznego
  • Utworzenie programu w środowisku Arduino IDE
  • Załadowanie i uruchomienie programu
  • Diagnozowanie urządzenia
 • Podsumowanie

8. Interfejsy SPI i I2C

 • Narzędzia do komunikacji z interfejsami SPI i I2C
 • Interfejs SPI
  • Jak działa interfejs SPI?
  • Odczyt zawartości pamięci EEPRM/flash za pomocą interfejsu SPI
 • Interfejs I2C
  • Jak działa interfejs I2C?
  • Utworzenie szyny I2C typu kontroler urządzenie peryferyjne
  • Hakowanie interfejsu I2C za pomocą urządzenia Bus Pirate
 • Podsumowanie

9. Hakowanie oprogramowania układowego

 • Oprogramowanie układowe i system operacyjny
 • Uzyskanie oprogramowania układowego
 • Hakowanie routera Wi-Fi
  • Wyodrębnienie systemu plików
  • Statyczna analiza zawartości systemu plików
  • Emulacja oprogramowania układowego
  • Analiza dynamiczna
 • Otwieranie ukrytych wejść do oprogramowania układowego
 • Hakowanie mechanizmu aktualizacji oprogramowania układowego
  • Kompilacja i konfiguracja
  • Kod klienta
  • Uruchomienie usługi aktualizacji
  • Luki w bezpieczeństwie usługi aktualizacji oprogramowania
 • Podsumowanie

Część IV. Hakowanie radia

10. Radio krótkiego zasięgu: nadużywanie RFID

 • Jak działa RFID?
  • Zakresy częstotliwości radiowych
  • Pasywne i aktywne technologie RFID
  • Architektura tagu RFID
  • Tagi RFID niskiej częstotliwości
  • Tagi RFID wysokiej częstotliwości
 • Atakowanie systemów RFID za pomocą urządzenia Proxmark3
  • Przygotowanie narzędzia Proxmark3
  • Aktualizacja urządzenia Proxmark3
  • Identyfikacja tagów niskiej i wysokiej częstotliwości
  • Klonowanie tagu niskiej częstotliwości
  • Klonowanie tagu wysokiej częstotliwości
  • Symulowanie tagu RFID
  • Modyfikacja tagu RFID
  • Atakowanie karty MIFARE za pomocą aplikacji Android
  • Ogólne polecenia dla nieoznaczonych i niekomercyjnych tagów RFID
  • Podsłuchiwanie komunikacji między tagiem a czytnikiem
  • Wyodrębnianie klucza sektora z zarejestrowanych danych
  • Atakowanie czytnika RFID
  • Automatyzacja ataków przy użyciu skryptów Proxmark3
  • Zakłócanie czytnika RFID za pomocą własnego skryptu
 • Podsumowanie

11. Technologia BLE

 • Jak działa technologia BLE?
  • Profile GAP i GATT
 • Korzystanie z technologii BLE
  • Urządzenia BLE
  • BlueZ
  • Konfiguracja interfejsów BLE
 • Wykrywanie urządzeń i wyświetlanie charakterystyk
  • Narzędzie GATTTool
  • Narzędzie Bettercap
  • Uzyskiwanie listy charakterystyk, usług i deskryptorów
  • Odczytywanie i zapisywanie charakterystyk
 • Hakowanie technologii BLE
  • Przygotowanie projektu BLE CTF Infinity
  • Pierwsze kroki
  • Flaga 1 zbadanie charakterystyk i deskryptorów
  • Flaga 2 uwierzytelnienie
  • Flaga 3 podszycie się pod adres MAC
 • Podsumowanie

12. Radio średniego zasięgu: hakowanie Wi-Fi

 • Jak działa Wi-Fi?
 • Sprzęt do oceniania bezpieczeństwa Wi-Fi
 • Ataki na klientów sieci Wi-Fi
  • Ataki dysocjacyjne i blokujące usługę
  • Ataki asocjacyjne
  • Wi-Fi Direct
 • Ataki na punkty dostępu
  • Łamanie szyfrowania WPA/WPA2
  • Łamanie szyfrowania WPA/WPA2 Enterprise i przechwytywanie poświadczeń
 • Metodyka testów bezpieczeństwa
 • Podsumowanie

13. Radio dalekiego zasięgu: LPWAN

 • LPWAN, LoRa i LoRaWAN
 • Przechwytywanie danych w sieci LoRaWAN
  • Przygotowanie płytki Heltec LoRa 32
  • Przygotowanie klucza LoStik
  • Klucz USB CatWAN jako rejestrator pakietów
 • Dekodowanie protokołu LoRaWAN
  • Format pakietu LoRaWAN
  • Dołączanie do sieci LoRaWAN
 • Hakowanie sieci LoRaWAN
  • Atak bit-flipping
  • Generowanie kluczy i zarządzanie nimi
  • Ataki odtworzeniowe
  • Podsłuchiwanie komunikacji
  • Fałszowanie potwierdzeń
  • Ataki aplikacyjne
 • Podsumowanie

Część V. Celowanie w ekosystem IoT

14. Ataki na aplikacje mobilne

 • Zagrożenia aplikacji mobilnych IoT
  • Komponenty środowiska aplikacji mobilnych
  • Identyfikacja zagrożeń
 • Zabezpieczenia w systemach Android i iOS
  • Ochrona danych i szyfrowany system plików
  • Odizolowane otoczenie aplikacji, bezpieczna komunikacja międzyprocesowa, usługi
  • Podpisy aplikacji
  • Uwierzytelnienie użytkownika
  • Odizolowane komponenty sprzętowe i zarządzanie kluczami
  • Zweryfikowany i bezpieczny rozruch
 • Analiza aplikacji dla systemu iOS
  • Przygotowanie środowiska testowego
  • Wyodrębnienie i ponowne podpisanie pakietu IPA
  • Analiza statyczna
  • Analiza dynamiczna
  • Wstrzykiwanie danych
  • Magazyn łańcucha kluczy
  • Dekompilacja pliku binarnego
  • Przechwytywanie i badanie danych sieciowych
  • Omijanie wykrywania włamań poprzez wprowadzanie dynamicznych zmian w kodzie
  • Omijanie wykrywania włamań poprzez wprowadzanie statycznych zmian w kodzie
 • Analiza aplikacji dla systemu Android
  • Przygotowanie środowiska testowego
  • Wyodrębnienie pliku APK
  • Analiza statyczna
  • Dekompilacja pliku binarnego
  • Analiza dynamiczna
  • Przechwytywanie i badanie danych sieciowych
  • Boczne kanały wycieku danych
 • Omijanie wykrywania włamań poprzez wprowadzanie statycznych zmian w kodzie
  • Omijanie wykrywania włamań poprzez wprowadzanie dynamicznych zmian w kodzie
 • Podsumowanie

15. Hakowanie inteligentnego domu

 • Uzyskanie fizycznego dostępu do budynku
  • Sklonowanie karty RFID do inteligentnego zamka
  • Zakłócanie bezprzewodowego systemu alarmowego
 • Odtwarzanie strumienia wideo z kamery IP
  • Protokoły strumieniowe
  • Analiza danych przesyłanych przez kamerę IP
  • Wyodrębnienie strumienia wideo
 • Hakowanie inteligentnej bieżni treningowej
  • Inteligentna bieżnia i system Android
  • Przejęcie kontroli nad inteligentną bieżnią
 • Podsumowanie

    Tematyka Internet rzeczy
    Szerokość opakowania 17 cm
    Wysokość opakowania 23 cm
    Głębokość opakowania 2 cm
    Masa opakowania 0.63 kg

    Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

    Opinie o produkcie

    Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT - F. Chantzis, I. Stais

    5/5

    Średnia Ocena

    5

    Opinie Klientów
    Poniższe opinie zbieramy
    i weryfikujemy przy pomocy
    zewnętrznego partnera Trustmate
    i pochodzą z procesu pozakupowego.
    Witold 02.02.2024 Potwierdzony zakup
    Książka wygląda bardzo dobrze. Dużo praktycznej wiedzy jak na taki format. Skusiłam się na zakup po przeczytaniu recenzji i nie żałuję.
    Tomasz 21.08.2023 Potwierdzony zakup
    Dużo interesujących zagadnień. Porządnie wykonana książka. Kupiłbym ponownie👍.
    Jarosław 24.10.2022 Potwierdzony zakup
    Polecam,jasno oraz przejrzyście opisane zagadnienia.
    marcin 10.10.2022 Potwierdzony zakup
    Ładnie wydana, merytoryczna, dobry podręcznik
    Szymon 23.11.2022 Potwierdzony zakup

    Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

    Produkty z tej samej kategorii: