STAWKA VAT 0%. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ I CO NALEŻY ZROBIĆ?

PODSTAWA PRAWNA 

Artykuł 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.
(Dz. U Nr. 54 z 2004 r.)

KTO JEST UPRAWNIONY DO SKORZYSTANIA Z TEGO PRAWA?

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły wyższe

ORGANIZACJE HUMANITARNE, CHARYTATYWNE LUB EDUKACYJNE

Celem zakupu jest dalsze nieodpłatne przekazanie towaru placówkom oświatowym.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

JAKIE PRODUKTY Z VAT 0% MOGĘ KUPIĆ W BOTLAND?

• drukarki 3D
• skanery 3D

CO ZROBIĆ BY POPRAWNIE ZŁOŻYĆ TAKIE ZAMÓWIENIE?

1. Skontaktować się z naszym działem sprzedaży pod adresem: biuro@botland.com.pl
2. Wypełnić formularz zamówienia
3. Potwierdzić zamówienie przez organ nadzorujący (podpis i pieczątka)
4. W przypadku, gdy organem nadzorującym jest Fundacja lub Stowarzyszenie dodatkowo wymaganym dokumentem jest zaświadczenia o wpisie do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych wraz z numerem wpisu poświadczone (podpis) przez organ nadzorujący placówkę.

zapraszamy do współpracy!