Arduino dla początkujących. Kolejny krok - Wydanie II - Simon Monk

Indeks: KSZ-05036 EAN: 9788328375482

Tłumaczenie: Konrad Matuk. Wydawnictwo: Helion. Książka wprowadza czytelnika w bardziej zaawansowany świat Arduino.

Arduino dla początkujących. Kolejny krok - Wydanie II - Simon Monk
38,90 zł
37,05 zł netto
Zapłać później
Producent: Helion
Kompatybilny z: Arduino

Opis produktu: Arduino dla początkujących. Kolejny krok - Wydanie II - Simon Monk

Simon Monk – autor licznych publikacji, przedstawiających niezliczoną ilość projektów opartych na platformie Arduino, po raz kolejny wprowadza hobbistów elektroniki w świat popularnego mikrokontrolera.

Podczas lektury czytelnik dowie się jak obsługiwać przerwania sprzętowe,  interfejs USB oraz jak zarządzać pamięcią. Dodatkowo nauczy się jak przyspieszyć działanie płytki Arduino czy też zoptymalizować pobór prądu. Pozna także tajniki komunikacji szeregowej oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów. Dowie się również jak obsługiwać sieć i jak tworzyć własne biblioteki.

 • Korzystaj z przerwań sprzętowych i zegarowych.
 • Zwiększ wydajność pracy mikrokontrolera pisząc efektywne szkice.
 • Minimalizuj ilość pamięci zajmowanej przesz szkice.
 • Zmniejsz natężenie prądu pobieranego przez Arduino.
 • Naucz się pracy z różnymi interfejsami — I2C, 1-Wire, SPI. Przesyłaj dane szeregowo za pomocą układu TTL.
 • Korzystaj z zaawansowanych funkcji płytek Leonardo i Due — między innymi emuluj działanie klawiatury i myszy USB.
 • Pisz szkice korzystające z internetu.
 • Poznaj zagadnienia związane z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów.
 • Wykonuj jednocześnie więcej niż jedną operację na mikrokontrolerze nie obsługującym wielowątkowości.
 • Twórz i udostępniaj własne biblioteki.

Arduino dla początkujących. Kolejny krok - Wydanie II - Simon Monk.

 Przykładowe projekty wykorzystane w książce dostępne do pobrania. Fragment książki do przeczytania on-line.

Spis treści

O autorze (9)

Podziękowania (10)

Wstęp (11)

 • Pobieranie przykładów (12)
 • Czego będę potrzebował? (12)
 • Korzystanie z tej książki (12)

Rozdział 1. Programowanie Arduino (15)

 • Czym jest Arduino (15)
 • Instalacja i środowisko programistyczne (17)
  • Instalacja środowiska programistycznego (18)
  • Blink (18)
 • Wycieczka po płytce Arduino (21)
  • Zasilanie (21)
  • Złącza zasilania (22)
  • Wejścia analogowe (22)
  • Złącza cyfrowe (22)
 • Płytki Arduino (23)
  • Uno i pochodne (23)
  • Duże płytki Arduino (24)
  • Małe płytki Arduino (25)
  • Płytki LilyPad i LilyPad USB (26)
  • Nieoficjalne płytki Arduino (27)
 • Język programowania (27)
 • Modyfikacja szkicu Blink (27)
 • Zmienne (29)
 • If (30)
 • Pętle (31)
 • Funkcje (32)
 • Wejścia cyfrowe (33)
 • Wyjścia cyfrowe (35)
 • Monitor portu szeregowego (35)
 • Tablice i macierze (37)
 • Wejścia analogowe (38)
 • Wyjścia analogowe (40)
 • Korzystanie z bibliotek (42)
 • Typy danych obsługiwane przez Arduino (43)
 • Polecenia Arduino (44)
 • Podsumowanie (46)

Rozdział 2. Pod maską (47)

 • Krótka historia Arduino (47)
 • Anatomia Arduino (47)
 • Procesory AVR (48)
  • ATmega328 (48)
  • ATmega32u4 (50)
  • ATmega2560 (50)
  • AT91SAM3X8E (51)
 • Arduino i Wiring (51)
 • Od szkicu do Arduino (55)
 • AVR Studio (56)
 • Instalacja programu rozruchowego (58)
  • Instalacja programu rozruchowego za pomocą aplikacji AVR Studio i programatora (59)
  • Instalacja programu rozruchowego za pomocą zintegrowanego środowiska programistycznego Arduino i drugiej płytki Arduino (60)
 • Podsumowanie (62)

Rozdział 3. Przerwania i zegary (63)

 • Przerwania sprzętowe (63)
  • Piny przerwań (66)
  • Tryby przerwań (67)
  • Aktywacja wbudowanego rezystora podciągającego (67)
  • Procedury obsługi przerwań (67)
  • Zmienne ulotne (68)
  • Podsumowanie wiadomości na temat procedur obsługi przerwań (69)
 • Włączanie i wyłączanie obsługi przerwań (69)
 • Zegary i przerwania (70)
 • Podsumowanie (73)

Rozdział 4. Przyspieszanie Arduino (75)

 • Jak szybko działa Twoje Arduino? (75)
 • Porównanie płytek Arduino (76)
 • Przyspieszanie wykonywania operacji arytmetycznych (77)
  • Czy naprawdę musisz stosować wartości typu float? (77)
 • Przeglądanie kontra obliczanie (78)
 • Szybkie wejścia-wyjścia (80)
  • Podstawowa optymalizacja kodu (80)
  • Bajty i bity (82)
  • Porty układu ATmega328 (82)
  • Bardzo szybkie działanie wyjść cyfrowych (84)
  • Szybkie wejścia cyfrowe (84)
 • Przyspieszanie wejść analogowych (86)
 • Podsumowanie (88)

Rozdział 5. Arduino i mały pobór prądu (89)

 • Płytki Arduino i pobór prądu (89)
 • Prąd i akumulatory (91)
 • Zmniejszenie częstotliwości taktowania (92)
 • Wyłączanie komponentów (94)
 • Usypianie (95)
  • Biblioteka Narcoleptic (95)
  • Budzenie za pomocą zewnętrznych przerwań (97)
 • Ograniczanie pobieranego prądu za pomocą wyjść cyfrowych (99)
 • Podsumowanie (101)

Rozdział 6. Pamięć (103)

 • Pamięć Arduino (103)
 • Korzystanie z minimalnej ilości pamięci RAM (104)
  • Korzystanie z właściwych struktur danych (105)
  • Zachowaj ostrożność, korzystając z rekurencji (105)
  • Przechowywanie w pamięci flash stałych będących łańcuchami (107)
  • Rozpowszechnione błędne przekonania (108)
  • Pomiar wolnej pamięci (108)
 • Korzystanie z minimalnej ilości pamięci flash (108)
  • Korzystaj ze stałych (109)
  • Usuwaj zbędne elementy szkicu (109)
  • Pomiń program rozruchowy (109)
 • Statyczna i dynamiczna alokacja pamięci (109)
 • Łańcuchy (111)
  • Tablice elementów typu char (111)
  • Biblioteka Arduino StringObject (114)
 • Korzystanie z pamięci EEPROM (115)
  • Przykład korzystania z pamięci EEPROM (116)
  • Korzystanie z biblioteki avr/eeprom.h (118)
  • Ograniczenia pamięci EEPROM (120)
 • Korzystanie z pamięci Flash (120)
 • Zapisywanie danych na kartach SD (121)
 • Podsumowanie (122)

Rozdział 7. Korzystanie z magistrali I2C (123)

 • Warstwa sprzętowa (125)
 • Protokół magistrali I2C (126)
 • Biblioteka Wire (126)
  • Inicjacja magistrali I2C (127)
  • Wysyłanie danych przez urządzenie nadrzędne (127)
  • Odbieranie danych przez urządzenie nadrzędne (127)
 • Przykład działania magistrali I2C (128)
  • Radio FM TEA5767 (128)
  • Przesyłanie danych pomiędzy dwoma płytkami Arduino (130)
  • Płytki z diodami LED (133)
  • Zegar czasu rzeczywistego DS1307 (134)
 • Podsumowanie (135)

Rozdział 8. Praca z urządzeniami wyposażonymi w interfejs 1-Wire (137)

 • Sprzęt obsługujący interfejs 1-Wire (137)
 • Protokół 1-Wire (138)
 • Biblioteka OneWire (139)
  • Inicjalizowanie biblioteki OneWire (139)
  • Skanowanie magistrali (139)
 • Korzystanie z układu DS18B20 (141)
 • Podsumowanie (143)

Rozdział 9. Praca z urządzeniami wyposażonymi w interfejs SPI (145)

 • Operowanie bitami (145)
  • Wartości binarne i szesnastkowe (146)
  • Maskowanie bitów (146)
  • Przesuwanie bitów (148)
 • Sprzęt obsługujący magistralę SPI (150)
 • Protokół SPI (151)
 • Biblioteka SPI (151)
 • Przykład komunikacji za pomocą interfejsu SPI (153)
 • Podsumowanie (157)

Rozdział 10. Szeregowa transmisja danych za pośrednictwem układu UART (159)

 • Sprzęt służący do szeregowej transmisji danych (159)
 • Protokół obsługujący szeregową transmisję danych (162)
 • Polecenia służące do obsługi szeregowej transmisji danych (162)
 • Biblioteka SoftwareSerial (164)
 • Przykłady szeregowej transmisji danych (165)
  • Komunikacja pomiędzy komputerem a Arduino za pośrednictwem interfejsu USB (165)
  • Komunikacja pomiędzy dwoma płytkami Arduino (167)
  • Moduł GPS (169)
 • Podsumowanie (172)

Rozdział 11. Obsługa interfejsu USB (173)

 • Emulacja klawiatury i myszy (173)
  • Emulacja klawiatury (174)
  • Przykład emulacji klawiatury (175)
  • Emulacja myszy (175)
  • Przykład emulacji myszy (176)
 • Programowanie hosta USB (176)
  • Płytka USB Host i obsługująca ją biblioteka (177)
  • Host USB płytki Arduino Due (180)
 • Podsumowanie (182)

Rozdział 12. Obsługa sieci (183)

 • Sprzęt sieciowy (183)
  • Płytka rozszerzeń wyposażona w kontroler sieci Ethernet (183)
  • Arduino Ethernet i Arduino EtherTen (184)
  • Arduino i Wi-Fi (185)
 • Biblioteka Ethernet (185)
  • Nawiązywanie połączenia (185)
  • Stawianie serwera sieci Web (188)
  • Tworzenie żądań (189)
 • Przykład szkicu korzystającego z biblioteki Ethernet (189)
  • Sprzętowy serwer sieci Web (190)
  • Pobieranie danych w formacie JSON (194)
 • Biblioteka WiFi (195)
  • Nawiązywanie połączenia (195)
  • Funkcje zdefiniowane w bibliotece WiFi (196)
 • Przykładowy szkic korzystający z sieci Wi-Fi (196)
 • Podsumowanie (197)

Rozdział 13. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (199)

 • Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów (199)
 • Uśrednianie odczytów (200)
 • Wstęp do filtrowania (202)
 • Prosty filtr dolnoprzepustowy (203)
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów przez Arduino Uno (204)
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów przez Arduino Due (205)
 • Generowanie kodu filtrującego (208)
 • Transformacja Fouriera (210)
  • Analizator spektrum (212)
  • Pomiar częstotliwości (214)
 • Podsumowanie (214)

Rozdział 14. Praca z użyciem tylko jednego procesu (215)

 • Zmiana skali (215)
 • Dlaczego wątki są zbędne (216)
 • Funkcje setup i loop (216)
  • Najpierw wykrywaj, a dopiero później reaguj (216)
  • Pauza, która nie blokuje mikrokontrolera (217)
 • Biblioteka Timer (218)
 • Podsumowanie (220)

Rozdział 15. Tworzenie bibliotek (221)

 • Kiedy należy tworzyć biblioteki? (221)
 • Stosowanie klas i metod (222)
 • Przykładowa biblioteka TEA5767 Radio (222)
  • Określ interfejs programistyczny (223)
  • Utwórz plik nagłówkowy (224)
  • Utwórz plik implementacji (225)
  • Utwórz plik ze słowami kluczowymi (226)
  • Utwórz folder z przykładami (226)
 • Testowanie biblioteki (227)
 • Publikacja biblioteki (227)
 • Podsumowanie (228)

Dodatek A. Podzespoły (229)

 • Płytki Arduino (229)
 • Płytki rozszerzeń (229)
 • Moduły (229)
 • Dystrybutorzy (230)

Skorowidz (233)

Książka - Autor Simon Monk
Książka - ISBN 978-83-283-0013-2
Książka - Oprawa miękka
Książka - Wydawnictwo Helion
Szerokość opakowania 15.5 cm
Wysokość opakowania 23 cm
Głębokość opakowania 1.5 cm
Masa opakowania 0.2 kg

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Opinie o produkcie

Arduino dla początkujących. Kolejny krok - Wydanie II - Simon Monk

5/5

Średnia Ocena

18

Opinie Klientów
Poniższe opinie zbieramy
i weryfikujemy przy pomocy
zewnętrznego partnera Trustmate
i pochodzą z procesu pozakupowego.

Opinie:

Krzysztof 19.02.2024 Potwierdzony zakup
Bardzo przystępna.
Tomasz 01.10.2023 Potwierdzony zakup
Szybka przesyłka, treść merytoryczna książek na najwyższym poziomie.
Tadeusz 29.06.2023 Potwierdzony zakup
Wg oczekiwań
Marian 12.06.2023 Potwierdzony zakup
Polecam - jak w tytule - dla poczatkujących :)
Remigiusz 24.05.2023 Potwierdzony zakup
wszystko ok
Sebastian 22.03.2023 Potwierdzony zakup
Książka rzeczywiście dla początkujących. Tłumaczy zasadę działania modułów Arduino a nawet tłumaczy czym jest język programowania i opisuje podstawy C. Przydatna dla osób, które nie miały nigdy nic wspólnego z programowaniem i elektroniką.
Jan 24.10.2022 Potwierdzony zakup
Dzień dobry. JAKOŚĆ: 5+ WYGLĄD: 5+ UŻYTECZNOŚĆ: Pani Aneczko - po otrzymaniu prezentu od Forbot (a właściwie, to czemu by nie...) w postaci zestawu startowego ... [ :)) ]. Pozdrowienia jk
Marcin 18.10.2022 Potwierdzony zakup
Jak zawsze wszystko świetnie. Polecam.
marcin 10.10.2022 Potwierdzony zakup
Ładnie wydane. Dobry podręcznik, praktyczne rozwiązania, ten autor to gwarancja solidnej dawki wiedzy.
Stanisław 31.08.2022 Potwierdzony zakup
Wszystko Ok
Henryk S. 07.02.2022 Potwierdzony zakup
witam zaczynam z językiem C mimo podeszłego wieku (***) ale z elektroniko jestem hobbystycznie. Arduino to dobra sprawa,tylko szkoda że nie ma bibliotek Dallasa. Zrobiłem termometr na LM35. Pozdrawiam ***
Adrian H. 04.01.2022 Potwierdzony zakup
Wszystko czego potrzebowałem.
LECH B. 30.12.2021 Potwierdzony zakup
....niestety stracę majątek zanim moje wnuki i dziewuszki "zakażę" automatyką i robotyką :)
Andrzej Gg 14.11.2021 Potwierdzony zakup
Dobre wprowadzenie.
Grzegorz Z. 30.07.2021 Potwierdzony zakup
Świetna książka
Krzysztof B. 04.04.2021 Potwierdzony zakup
Wygląda nie źle, ale jeszcze nie przestudiowałem
Paweł 29.08.2023 Potwierdzony zakup
Dorota 07.08.2023 Potwierdzony zakup

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: