Kategorie

Koła zębate

Koła zębate są elementami wykonującymi ruch obrotowy, które współpracują ze sobą poprzez regularnie rozmieszczone zęby, tworząc przekładnię do przenoszenia momentu obrotowego. Zastosowanie kół zębatych umożliwia zmianę prędkości obrotowej obiektu napędzanego, momentu obrotowego, a także kierunku obrotu - najpopularniejszym przykładem jest użycie biegu wstecznego w pojazdach kołowych. W ofercie posiadamy koła zębate plastikowe z tworzyw sztucznych i aluminium zróżnicowane pod kątem wymiarów i ilości zębów, a także zestawy z paskami napędowymi.

Produkty na stronie

Produkty na stronie

Parametry wymiarowe kół zębatych

Podstawowym parametrem kół zębatych, na który trzeba zwrócić uwagę przy ich doborze pod Wasz projekt, jest liczba zębów rozmieszczonych na obwodzie zewnętrznym koła. Dla przekładni z kołami o dużych zębach łatwo jest ręcznie obliczyć ich przełożenie z uwagi na małą ilość zębów. Natomiast w przypadku przekładni o dużej ilości małych zębów, dobór do projektu może się to okazać problematyczny i wówczas najlepiej polegać na dokumentacji dostarczanej od producenta. Kolejnym parametrem określającym geometrię kół zębatych jest ich moduł, tj. rozmiar pojedynczego zęba wyznaczany na podstawie odległości środków jednoimiennych boków zębów od siebie. Im większy moduł, tym większe zęby koła. Dobierając koła zębate, należy brać pod uwagę także ich średnicę podziałową oraz średnicę zewnętrzną. Średnica podziałowa jest wyznaczona przez prostą przechodzącą przez środki odległości między zębami na obwodzie koła zębatego, a średnica zewnętrzna jest wyznaczona przez prostą łączącą wierzchołki zębów rozłożonych naprzeciw siebie na okręgu bazowym koła zębatego. Odpowiednio należy dobrać też materiał - do wyboru mamy koła zębate plastikowe z tworzyw sztucznych i aluminium.

Parametry robocze kół zębatych

Wydajność przekładni zębatej jest określona przez jej parametry robocze, tj. moment obrotowy, prędkość obrotową i moc. Moment obrotowy obrazuje siłę przyłożoną na ramię o określonej długości - dla kół zębatych, moment obrotowy zależy od średnicy kół, między którymi jest on przekazywany. Prędkość obrotowa zespołu kół zębatych, określa ilość obrotów wykonywanych na określonym przedziale czasowym, przez koło wyjściowe układu. Kiedy koło o większej średnicy napędza koło o mniejszej średnicy, wówczas dla jednego obrotu większego koła, mniejsze koło wykona większą ilość obrotów na tym samym przedziale czasowym - takie rozwiązanie jest przekładnią zwiększającą obroty. Natomiast mniejsze koło napędzające większe koło, jest układem umożliwiającym redukcję prędkości obrotowej. Stosunek rozmiarów dwóch kół współpracujących ze sobą jest liniowo proporcjonalny do zmian prędkości i momentu obrotowego między nimi. Z kolei moc układu kół zębatych, określa jaką maksymalną ilość energii, jaką układ może dostarczyć przez jednostkowy czas. Na wartość mocy przekładni, również znaczący wpływ ma moc na wyjściu układu napędzającego przekładnię, np. na wale silnika, przy czym moc na wyjściu przekładni pozostaje stała, niezależnie od wymiarów kół zębatych tworzących przekładnię.