• Obniżka

Python. Zwięzłe kompendium dla programisty - David Beazley

Indeks: KSZ-23022 EAN: 9788328390195
Książka Davida Beazleya stanowi zwięzły, praktyczny przewodnik po Pythonie w wersji 3.6 i nowszych. Jej celem jest koncentracja na istocie języka oraz kluczowych kwestiach, które trzeba opanować, aby pisać wysokiej jakości kod w Pythonie. Poznasz działanie Pythona oraz zasady, których należy przestrzegać podczas tworzenia programów, które można łatwo testować, debugować i utrzymywać.
Python. Zwięzłe kompendium dla programisty - David Beazley
43,90 zł -3%
42,58 zł
40,56 zł netto
Najniższa cena z 30 dni: 42,58 zł
Zapłać później
Producent: Helion

Opis produktu: Python. Zwięzłe kompendium dla programisty - David Beazley

W ciągu ostatnich trzydziestu lat Python przeszedł imponujący rozwój, stając się dojrzałym językiem programowania, który nadaje się doskonale do tworzenia zarówno prostych narzędzi, jak i skomplikowanych systemów. Rozległość jego możliwości jest rozszerzana przez liczne biblioteki i narzędzia. Niniejsza książka stanowi zwięzły, praktyczny przewodnik po Pythonie w wersji 3.6 i nowszych. Jej celem jest koncentracja na istocie języka oraz kluczowych kwestiach, które trzeba opanować, aby pisać wysokiej jakości kod w Pythonie. Poznasz działanie Pythona oraz zasady, których należy przestrzegać podczas tworzenia programów, które można łatwo testować, debugować i utrzymywać. Książka omawia zagadnienia, takie jak abstrakcja danych, kontrola przepływu programu, struktura programu, funkcje, obiekty i moduły.

 Python. Zwięzłe kompendium dla programisty - David Beazley.

Tył książki. 

Zagadnienia poruszane w książce

 • czym jest rdzeń Pythona
 • praca z danymi i ich analiza
 • zasady tworzenia przejrzystego i niezawodnego kodu
 • funkcje i idiomy w programowaniu funkcjonalnym
 • generatory, klasy, moduły, pakiety
 • prawidłowa obsługa I/O i korzyści ze stosowania słowników

Informacje o książce

 • Tytuł: Python Distilled (Developer's Library)
 • Autor: David Beazley
 • Tłumaczenie: Łukasz Wójcicki
 • ISBN: 978-83-283-9019-5
 • Rok wydania: 2022
 • Format: 165 x 235 mm
 • Oprawa: miękka
 • Ilość stron: 304
 • Wydawnictwo: Helion S.A.

Spis treści

Przedmowa

Rozdział 1. Podstawy Pythona 

1.1. Uruchamianie Pythona

1.2. Programy Pythona

1.3. Prymitywy, zmienne i wyrażenia 

1.4. Operatory arytmetyczne 

1.5. Warunki i sterowanie przepływem programu

1.6. Ciągi tekstowe 

1.7. Operacje na plikach

1.8. Listy 

1.9. Krotki

1.10. Zbiory

1.11. Słowniki 

1.12. Iteracja i pętle 

1.13. Funkcje 

1.14. Wyjątki 

1.15. Zakończenie programu

1.16. Obiekty i klasy 

1.17. Moduły 

1.18. Pisanie skryptów 

1.19. Pakiety 

1.20. Strukturyzacja aplikacji

1.21. Zarządzanie pakietami stron trzecich 

1.22. Python pasuje do Twojego mózgu 

Rozdział 2. Operatory, wyrażenia i manipulacja danymi

2.1. Literały

2.2. Wyrażenia i lokalizacje 
2.3. Standardowe operatory 

2.4. Modyfikacje w miejscu

2.5. Porównywanie obiektów

2.6. Operatory porównania porządkowego

2.7. Wyrażenia logiczne i wartości prawdziwe 

2.8. Wyrażenia warunkowe

2.9. Operacje obejmujące elementy iterowalne 

2.10. Operacje na sekwencjach 

2.11. Operacje na mutowalnych obiektach sekwencyjnych 

2.12. Operacje na zbiorach 

2.13. Operacje na mapowaniach

2.14. Lista, zbiór i słownik 

2.15. Wyrażenia generujące 

2.16. Operator atrybutu (.) 

2.17. Operator wywołania funkcji () 

2.18. Kolejność liczenia 

2.19. Podsumowanie: sekretne życie danych 

Rozdział 3. Struktura i kontrola przepływu programu

3.1. Struktura i wykonanie programu

3.2. Wykonanie warunkowe

3.3. Pętle i iteracje 

3.4. Wyjątki 

3.4.1. Hierarchia wyjątków

3.4.2. Wyjątki i kontrola przepływu 

3.4.3. Definiowanie nowych wyjątków

3.4.4. Powiązane wyjątki

3.4.5. Śledzenie wyjątków 

3.4.6. Wskazówka dotycząca obsługi wyjątków

79 3.5. Menedżery kontekstu i instrukcja with 

3.6. Asercje i __debug__ 

3.7. Podsumowanie 

Rozdział 4. Obiekty, typy i protokoły

4.1. Podstawowe pojęcia 

4.2. Tożsamość i typ obiektu

4.3. Zliczanie referencji i odśmiecanie pamięci 

4.4. Referencje i kopie

4.5. Reprezentacja obiektu i wyświetlanie 

4.6. Obiekty pierwszoklasowe 

4.7. Używanie wartości None dla opcjonalnych lub brakujących danych

4.8. Protokoły obiektu i abstrakcja danych

4.9. Protokół obiektu 

4.10. Protokół liczbowy

4.11. Protokół porównania 

4.12. Protokoły konwersji

4.13. Protokół kontenera

4.14. Protokół iteracji 

4.15. Protokół atrybutów

4.16. Protokół funkcji

4.17. Protokół menedżera kontekstu 

4.18. Podsumowanie: pythoniczność 

Rozdział 5. Funkcje

5.1. Definicje funkcji 

5.2. Argumenty domyślne 

5.3. Argumenty wariadyczne (zmienna liczba argumentów) 

5.4. Argumenty słów kluczowych

5.5. Wariadyczne argumenty słów kluczowych 

5.6. Funkcje akceptujące wszystkie dane wejściowe

5.7. Argumenty tylko pozycyjne 

5.8. Nazwy, wpisy dokumentacyjne i wskazówki dotyczące typów 

5.9. Zastosowanie funkcji i przekazywanie parametrów 

5.10. Zwracane wartości 

5.11. Obsługa błędów 

5.12. Zasady określania zakresu 

5.13. Rekurencja 

5.14. Wyrażenie lambda

5.15. Funkcje wyższego rzędu 

5.16. Przekazywanie argumentów w funkcjach zwrotnych

5.17. Zwracanie wyników z wywołań zwrotnych

5.18. Dekoratory 

5.19. Funkcje map, filter i reduce

5.20. Przegląd funkcji, atrybutów i sygnatur 

5.21. Inspekcja środowiska

5.22. Dynamiczne wykonywanie i tworzenie kodu 

5.23. Funkcje asynchroniczne i await

5.24. Podsumowanie: przemyślenia na temat funkcji i kompozycji 

Rozdział 6. Generatory

6.1. Generatory i yield 

6.2. Generatory z możliwością ponownego uruchomienia 

6.3. Delegowanie generatora

6.4. Używanie generatorów w praktyce 

6.5. Ulepszone generatory i wyrażenia yield

6.6. Zastosowania ulepszonych generatorów

6.7. Generatory i obsługa await 

6.8. Podsumowanie: krótka historia generatorów i patrzenie w przyszłość 

Rozdział 7. Klasy i programowanie obiektowe

7.1. Obiekty

7.2. Wyrażenie class 

7.3. Instancje

7.4. Dostęp do atrybutów

7.5. Zasady ustalania zakresu 

7.6. Przeciążanie operatora i protokoły

7.7. Dziedziczenie

7.8. Unikanie dziedziczenia poprzez kompozycję

7.9. Unikanie dziedziczenia poprzez funkcje

7.10. Wiązanie dynamiczne i technika kaczego typowania

7.11. Niebezpieczeństwo dziedziczenia po typach wbudowanych 

7.12. Zmienne i metody klasy 

7.13. Metody statyczne 

7.14. Słowo na temat wzorców projektowych

7.15. Enkapsulacja danych i atrybuty prywatne

7.16. Wskazówka typu 

7.17. Właściwości 

7.18. Typy, interfejsy i klasy abstrakcyjne

7.19. Wielokrotne dziedziczenie, interfejsy i domieszki

7.20. Dyspozycja oparta na typie 

7.21. Dekoratory klas

7.22. Nadzorowane dziedziczenie 

7.23. Cykl życia obiektu i zarządzanie pamięcią

7.24. Słabe referencje 

7.25. Wewnętrzna reprezentacja obiektów i wiązanie atrybutu

7.26. Proxy, wrapper i delegacje 

7.27. Zmniejszenie wykorzystania pamięci za pomocą __slots__

7.28. Deskryptory 

7.29. Proces definicji klasy

7.30. Dynamiczne tworzenie klas 

7.31. Metaklasy 

7.32. Obiekty wbudowane dla instancji i klas 

7.33. Podsumowanie: zachowaj prostotę 

Rozdział 8. Moduły i pakiety

8.1. Moduły i wyrażenie import 

8.2. Buforowanie modułów

8.3. Importowanie wybranych nazw z modułu 

8.4. Importy cykliczne

8.5. Ponowne ładowanie i zwolnienie modułu 

8.6. Kompilacja modułów 

8.7. Ścieżka wyszukiwania modułów

8.8. Wykonanie jako program główny 

8.9. Pakiety 

8.10. Import wewnątrz pakietu 

8.11. Uruchamianie podmodułu pakietu jako skryptu 

8.12. Kontrolowanie przestrzeni nazw pakietu

8.13. Kontrolowanie eksportu pakietów 

8.14. Dane pakietu 

8.15. Obiekty modułu 

8.16. Wdrażanie pakietów Pythona 

8.17. Przedostatnie słowo: zacznij od pakietu

8.18. Podsumowanie: zachowaj prostotę 

Rozdział 9. Obsługa operacji wejścia-wyjścia

9.1. Reprezentacja danych 

9.2. Kodowanie i dekodowanie tekstu 

9.3. Formatowanie tekstu i bajtów 

9.4. Czytanie opcji wiersza poleceń 

9.5. Zmienne środowiskowe

9.6. Pliki i obiekty plików 

9.6.1. Nazwy plików

9.6.2. Tryby plików

9.6.3. Buforowanie operacji wejścia-wyjścia 

9.6.4. Kodowanie w trybie tekstowym 

9.6.5. Obsługa wiersza w trybie tekstowym 

9.7. Warstwy abstrakcyjne wejścia-wyjścia

9.7.1. Metody plików 

9.8. Standardowe wejście, wyjście i błąd 

9.9. Katalogi 

9.10. Funkcja print()

9.11. Generowanie wyjścia 

9.12. Pobieranie danych wejściowych

9.13. Serializacja obiektów 

9.14. Operacje blokujące i współbieżność

9.14.1. Nieblokujące operacje wejścia-wyjścia

9.14.2. Odpytywanie operacji wejścia-wyjścia

9.14.3. Wątki 

9.14.4. Równoczesne wykonywanie z asyncio

9.15. Standardowe moduły biblioteczne 

9.15.1. Moduł asyncio

9.15.2. Moduł binascii 

9.15.3. Moduł cgi 

9.15.4. Moduł configparser 

9.15.5. Moduł csv 

9.15.6. Moduł errno 

9.15.7. Moduł fcntl 

9.15.8. Moduł hashlib 

9.15.9. Pakiet http 

9.15.10. Moduł io 

9.15.11. Moduł json 

9.15.12. Moduł logging 

9.15.13. Moduł os 

9.15.14. Moduł os.path

9.15.15. Moduł pathlib 

9.15.16. Moduł re 

9.15.17. Moduł shutil 

9.15.18. Moduł select 

9.15.19. Moduł smtplib

9.15.20. Moduł socket 

9.15.21. Moduł struct 

9.15.22. Moduł subprocess 

9.15.23. Moduł tempfile 

9.15.24. Moduł textwrap 

9.15.25. Moduł threading 

9.15.26. Moduł time 

9.15.27. Pakiet urllib

9.15.28. Moduł unicodedata 

9.15.29. Pakiet xml 

9.16. Podsumowanie 

Rozdział 10. Funkcje wbudowane i biblioteka standardowa

10.1. Funkcje wbudowane 

10.2. Wyjątki wbudowane 

10.2.1. Klasy bazowe wyjątków 

10.2.2. Atrybuty wyjątków

10.2.3. Predefiniowane klasy wyjątków

10.3. Biblioteka standardowa

10.3.1. Moduł collections 

10.3.2. Moduł datetime 

10.3.3. Moduł itertools 

10.3.4. Moduł inspect 

10.3.5. Moduł math 

10.3.6. Moduł os 

10.3.7. Moduł random

10.3.8. Moduł re 

10.3.9. Moduł shutil 

10.3.10. Moduł statistics

10.3.11. Moduł sys 

10.3.12. Moduł time

10.3.13. Moduł turtle

10.3.14. Moduł unittest 

10.4. Podsumowanie: korzystaj z wbudowanych elementów 

Książka - Autor David Beazley
Książka - ISBN 978-83-283-9020-1
Książka - Oprawa miękka
Książka - Wydawnictwo Helion S.A.
Tematyka Python
Szerokość opakowania 16.7 cm
Wysokość opakowania 23.7 cm
Głębokość opakowania 1.5 cm
Masa opakowania 0.498 kg

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: