Kategorie

Joystick

Joystick - Moduł joysticka umożliwia sterowanie urządzeniami w trzech wymiarach, tj. X, Y i Z. Dane odwzorowywujące odchylenia w wymiarach X i Y, stanowią sygnały analogowe w postaci napięcia, a dane odwzorowywujące odchylenia w wymiarze Z, mają postać sygnału cyfrowego, który będąc przesłanym do wejścia cyfrowego w mikrokontrolerze, informuje np. o rozkazie włączenia bądź wyłączenia urządzenia, które jest sterowane za pośrednictwem joysticka. Joysticki oferowane przez nasz sklep, umożliwiają zbudowanie pulpitu sterowniczego dla robota.

Filtrowanie

Przełącznik - Rodzaj
Przełącznik - Kształt
Raster
Średnica
Długość
Wysokość
Szerokość
Przełącznik - Podświetlenie

Jak jest zbudowany i jak działa joystick?

Aby komunikować się z komputerem, układ pomiaru napięcia wbudowany w joystick, sprawdza odchylenie drążka sterowniczego w dwóch osiach - w osi X, która przedstawia wychylenie drążka w lewą i prawą stronę oraz w osi Y, która przedstawia wychylenie drążka w górę i w dół. Dzięki temu znane są współrzędne położenia drążka. W klasycznym joysticku, drążek jest zintegrowany z wąskim prętem, który porusza dwoma obrotowymi wałkami, odpowiednio dla osi X oraz osi Y. Przestawienie drążka w osi Y, powoduje przemieszczenie wałka wzdłuż jego osi, a przestawienie drążka w osi X, powoduje obrót wałka. Ruch diagonalny, tj. pod kątem większym od 0° i mniejszym od 90° powoduje wprawienie w ruch obu wałków. Wbudowane sprężyny odpowiadają za powrót drążka sterowniczego w położenie neutralne. Aby wyznaczyć położenie drążka joysticka, układ sterowania sprawdza położenie każdego z wałków za pośrednictwem potencjometrów, podłączonych pod napięcie zasilania pomocniczego. Napięcie na potencjometrach jest na bieżąco mierzone przez przetwornik analogowo-cyfrowy, który umożliwia przetworzenie informacji o położeniu joysticka przez komputer, umożliwiając w ten sposób wysłanie odpowiednich sygnałów sterujących do np. robota lub symulatora lotu.

Uniwersalne Joysticki do systemów wbudowanych

W ofercie sklepu Botland znajdziesz moduły Joysticków wyposażone w przełączniki elektroniczne, wyposażone w interfejs kompatybilny z Arduino. Pośród nich znajdziesz Joysticki serii Groove, które są bardzo podobne do tych używanych w konsoli PlayStation 2. Współrzędne kartezjańskie drążka joysticka, są śledzone przez zmiany napięcia na dwóch potencjometrach.