Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III - A. Navlani, A. Fandango, I. Idris

Indeks: KSZ-21472 EAN: 9788328383609
Książka zawiera wszystkie potrzebne informacje i umiejętności, aby skutecznie używać Pythona do analizy danych. Przedstawia niezbędne podstawy statystyki i zasady analizy danych, zaawansowane zagadnienia dotyczące przygotowania, przetwarzania i modelowania danych, a także ich wizualizacji. Podręcznik składa się z praktycznych przykładów przetwarzania języka naturalnego i analizy obrazów, przeznaczony jest dla przyszłych programistów.
Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III - A....
69,90 zł
66,57 zł netto
Zapłać później
Czas oczekiwania: 1-2 tyg.
Chwilowo niedostępny
Producent: Helion

Opis produktu: Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III - Avinash Navlani, Armando Fandango, Ivan Idris

Książka zawiera wszystkie potrzebne informacje i umiejętności, aby skutecznie używać Pythona do analizy danych. Przedstawia niezbędne podstawy statystyki i zasady analizy danych, zaawansowane zagadnienia dotyczące przygotowania, przetwarzania i modelowania danych, a także ich wizualizacji. W zrozumiały sposób wyjaśnia takie procesy jak inteligentne przetwarzanie i analizowanie danych za pomocą algorytmów uczenia maszynowego: regresji, klasyfikacji, analizy głównych składowych czy analizy skupień. Podręcznik składa się z praktycznych przykładów przetwarzania języka naturalnego i analizy obrazów, przeznaczony jest dla przyszłych programistów.

Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III - A. Navlani, A. Fandango, I. Idris

Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III - A. Navlani, A. Fandango, I. Idris.

Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III - A. Navlani, A. Fandango, I. Idris

Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III.

Informacje o autorach

Avinash Navlani - wykładowca akademicki, obecnie wdraża narzędzia do analizy danych wielkoskalowych i tworzenia modeli. Angażuje się w projekty badawcze.

Armando Fandango - specjalizuje się w dziedzinie głębokiego uczenia, uczenia maszynowego, rozproszonego przetwarzania danych i metod obliczeniowych. Konsultant, projektant i autor książek.

Ivan Idris - programista, twórca hurtowni danych i analitykiem biznesu. Słynie ze schludnego kodu i z interesującego sposobu pisania.

Informacje o książce

 • Tytuł oryginału: Python Data Analysis: Perform data collection, data processing, wrangling, visualization, and model building using Python, 3rd Edition
 • Autorzy: Avinash Navlani, Armando Fandango, Ivan Idris
 • Tłumaczenie: Krzysztof Sawka
 • ISBN: 978-83-283-8360-9
 • Data wydania: 26.04.2022 r.
 • Format: 168 x 237 mm
 • Oprawa: miękka
 • Ilość stron: 384
 • Wydawnictwo: Helion S.A.

Spis treści

Współautorzy

Wstęp

Część I. Podstawy analizy danych

   • Rozdział 1. Wprowadzenie do bibliotek Pythona
    • Wyjaśnienie pojęcia "analiza danych"
    • Standardowy proces analizy danych
    • Proces KDD
    • Proces SEMMA
    • Proces CRISP-DM
    • Analiza danych a danetyka
    • Umiejętności analityka danych oraz danetyka
    • Instalacja środowiska Python 3
    • Oprogramowanie używane w tej książce
    • Używanie aplikacji IPython jako powłoki
    • Korzystanie z aplikacji JupyterLab
    • Stosowanie aplikacji Jupyter Notebook
    • Zaawansowane funkcje aplikacji Jupyter Notebook
    • Podsumowanie
   • Rozdział 2. Biblioteki NumPy i pandas
    • Wymogi techniczne
    • Tablice NumPy
    • Numeryczne typy danych tablic NumPy
    • Manipulowanie wymiarami tablic
    • Łączenie tablic NumPy
    • Rozdzielanie tablic NumPy
    • Zmiana typu danych tablic NumPy
    • Tworzenie widoków i kopii NumPy
    • Fragmentowanie tablic NumPy
    • Indeksowanie logiczne i indeksowanie specjalne
    • Rozgłaszanie tablic
    • Tworzenie obiektów DataFrame biblioteki pandas
    • Obiekt Series biblioteki pandas
    • Odczytywanie i kwerendowanie danych Quandl
    • Opisywanie obiektów DataFrame
    • Grupowanie i złączanie obiektów DataFrame
    • Praca z brakującymi danymi
    • Tworzenie tabel przestawnych
    • Rozwiązywanie kwestii dat
    • Podsumowanie
    • Bibliografia
   • Rozdział 3. Statystyka
    • Wymogi techniczne
    • Atrybuty i ich typy
    • Pomiar tendencji centralnej
    • Pomiar dyspersji
    • Skośność i kurtoza
    • Określanie związków za pomocą współczynników kowariancji i korelacji
    • Centralne twierdzenie graniczne
    • Pozyskiwanie prób
    • Przeprowadzanie testów parametrycznych
    • Przeprowadzanie testów nieparametrycznych
    • Podsumowanie
   • Rozdział 4. Algebra liniowa
    • Wymogi techniczne
    • Dopasowywanie do wielomianów za pomocą biblioteki NumPy
    • Wyznacznik macierzy
    • Określanie rzędu macierzy
    • Macierz odwrotna w bibliotece NumPy
    • Rozwiązywanie równań liniowych za pomocą biblioteki NumPy
    • Rozkład macierzy za pomocą SVD
    • Wartości własne i wektory własne w bibliotece NumPy
    • Generowanie liczb losowych
    • Rozkład dwumianowy
    • Rozkład normalny
    • Testowanie normalności rozkładu danych za pomocą biblioteki SciPy
    • Tworzenie tablicy maskowanej za pomocą podpakietu numpy.ma
    • Podsumowanie

Część II. Eksploracyjna analiza danych i oczyszczanie danych

   • Rozdział 5. Wizualizacja danych
    • Wymogi techniczne
    • Wizualizacja za pomocą pakietu Matplotlib
    • Zaawansowana wizualizacja za pomocą pakietu seaborn
    • Wizualizacja interaktywna za pomocą biblioteki Bokeh
    • Podsumowanie
   • Rozdział 6. Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie danych
    • Wymogi techniczne
    • Odczyt i zapis plików CSV za pomocą biblioteki NumPy
    • Odczyt i zapis plików CSV za pomocą biblioteki pandas
    • Odczyt i zapis plików arkusza kalkulacyjnego Excel
    • Odczyt i zapis plików JSON
    • Odczyt i zapis plików HDF5
    • Odczyt i zapis danych z tabel HTML-a
    • Odczyt i zapis plików Parquet
    • Odczyt i zapis danych z obiektu pickle
    • Łatwy dostęp do danych za pomocą modułu sqlite3
    • Odczyt i zapis danych w bazie danych MySQL
    • Odczyt i zapis danych w bazie danych MongoDB
    • Odczyt i zapis danych w bazie danych Cassandra
    • Odczyt i zapis danych w bazie danych Redis
    • PonyORM
    • Podsumowanie
   • Rozdział 7. Oczyszczanie nieuporządkowanych danych
    • Wymogi techniczne
    • Eksploracja danych
    • Filtrowanie danych w celu pozbycia się szumu
    • Rozwiązywanie kwestii brakujących wartości
    • Rozwiązywanie kwestii elementów odstających
    • Techniki kodowania cech
    • Skalowanie cech
    • Przekształcanie cech
    • Rozdzielanie cech
    • Podsumowanie
   • Rozdział 8. Przetwarzanie sygnałów i szeregi czasowe
    • Wymogi techniczne
    • Moduł statsmodels
    • Średnie kroczące
    • Funkcje okna czasowego
    • Kointegracja
    • Rozkład STL
    • Autokorelacja
    • Modele autoregresyjne
    • Model ARMA
    • Generowanie sygnałów okresowych
    • Analiza Fouriera
    • Filtrowanie metodą analizy widmowej
    • Podsumowanie

Część III. Dokładna analiza uczenia maszynowego

   • Rozdział 9. Uczenie nadzorowane: analiza regresyjna
    • Wymogi techniczne
    • Regresja liniowa
    • Wielowspółliniowość
    • Zmienne fikcyjne
    • Projektowanie modelu regresji liniowej
    • Ocenianie skuteczności modelu regresyjnego
    • Dopasowywanie regresji wielomianowej
    • Modele regresji używane w klasyfikacji
    • Regresja logistyczna
    • Implementacja regresji logistycznej za pomocą biblioteki scikit-learn
    • Podsumowanie
   • Rozdział 10. Uczenie nadzorowane: techniki klasyfikacji
    • Wymogi techniczne
    • Klasyfikacja
    • Naiwny klasyfikator Bayesa
    • Drzewa decyzyjne
    • Algorytm KNN
    • Maszyny wektorów nośnych
    • Podział danych na zestawy uczący i testowy
    • Ocena skuteczności modelu klasyfikacji
    • Krzywa ROC i obszar AUC
    • Podsumowanie
   • Rozdział 11. Uczenie nienadzorowane: PCA i analiza skupień
    • Wymogi techniczne
    • Uczenie nienadzorowane
    • Redukowanie wymiarowości danych
    • Analiza głównych składowych
    • Analiza skupień
    • Grupowanie danych za pomocą algorytmu centroidów
    • Hierarchiczna analiza skupień
    • Algorytm DBSCAN
    • Widmowa analiza skupień
    • Ocenianie jakości analizy skupień
    • Podsumowanie

Część IV. Przetwarzanie języka naturalnego, analiza obrazów i obliczenia równoległe

  • Rozdział 12. Analiza danych tekstowych
   • Wymogi techniczne
   • Instalacja bibliotek NLTK i spaCy
   • Normalizacja tekstu
   • Tokenizacja
   • Usuwanie słów nieinformatywnych
   • Rdzeniowanie słów i lematyzacja
   • Oznaczanie części mowy
   • Rozpoznawanie jednostek nazewniczych
   • Analiza zależności
   • Tworzenie chmury słów
   • "Worek słów"
   • Metoda TF-IDF
   • Analiza sentymentów za pomocą klasyfikacji tekstu
   • Podobieństwo tekstów
   • Podsumowanie
  • Rozdział 13. Analiza obrazów
   • Wymogi techniczne
   • Instalacja biblioteki OpenCV
   • Omówienie danych obrazowych
   • Modele barw
   • Rysowanie na obrazach
   • Pisanie na obrazach
   • Zmiana rozmiaru obrazu
   • Przekształcenie izometryczne obrazów
   • Zmiana jasności
   • Rozmywanie obrazu
   • Wykrywanie twarzy
   • Podsumowanie
  • Rozdział 14. Obliczenia równoległe za pomocą biblioteki Dask
   • Obliczenia równoległe za pomocą biblioteki Dask
   • Typy danych Dask
   • Interfejs Dask Delayed
   • Skalowane wstępne przetwarzanie danych
   • Skalowane uczenie maszynowe
   • Podsumowanie

Książka - Autor Avinash Navlani, Armando Fandango, Ivan Idris
Książka - ISBN 978-83-283-8360-9
Książka - Oprawa miękka
Książka - Wydawnictwo Helion S.A.
Tematyka Python
Szerokość opakowania 17 cm
Wysokość opakowania 24 cm
Głębokość opakowania 2.2 cm
Masa opakowania 0.64 kg

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: