Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps - R. McGuire, M. Schwartz, A. K. Dennis

Indeks: KSZ-21251 EAN: 9788328377271
Książka prezentuje różne metody wdrażania i uruchamiania kontenerów, pokazuje również, jak wykorzystuje się je w środowisku produkcyjnym. Podręcznik wskazuje właściwe techniki używania narzędzi Jenkins, Kubernetes i Spinnaker. Przedstawia metody monitorowania, zabezpieczania i skalowania kontenerów za pomocą takich narzędzi jak Prometheus i Grafana. Książka zawiera opis wdrożenia kontenerów w różnych środowiskach, między innymi w chmurowej usłudze Amazon Elastic Kubernetes Service. W ostatnich rozdziałach poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa Dockera i związane z tym dobre praktyki.
Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps - R....
50,90 zł
48,48 zł netto
Zapłać później
Czas oczekiwania: 1-2 tyg.
Chwilowo niedostępny
Producent: Helion

Opis produktu: Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps - R. McGuire, M. Schwartz, A. K. Dennis

Książka prezentuje różne metody wdrażania i uruchamiania kontenerów, pokazuje również, jak wykorzystuje się je w środowisku produkcyjnym. Podręcznik wskazuje właściwe techniki używania narzędzi Jenkins, Kubernetes i Spinnaker. Przedstawia metody monitorowania, zabezpieczania i skalowania kontenerów za pomocą takich narzędzi jak Prometheus i Grafana. Książka zawiera opis wdrożenia kontenerów w różnych środowiskach, między innymi w chmurowej usłudze Amazon Elastic Kubernetes Service. W ostatnich rozdziałach poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa Dockera i związane z tym dobre praktyki.

Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps - R. McGuire, M. Schwartz, A. K. Dennis

Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps - R. McGuire, M. Schwartz, A. K. Dennis.

Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps - R. McGuire, M. Schwartz, A. K. Dennis

Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps.

Informacje o autorach

Richard Bullington-McGuire od ponad 25 lat jest architektem oprogramowania i praktykiem DevOps. Aktywnie korzysta z Dockera. Jest członkiem IEEE i ACM, posiada sześć certyfikatów AWS.

Michael Schwartz od ponad 40 lat jest architektem systemów. Rozwijał pierwsze gry wideo, a jego najnowszy projekt to RoboDomo, system domowej automatyki.

Andrew K. Dennis od blisko dwóch dekad jest architektem systemów bezpieczeństwa. Organizuje konferencję Security BSides CT.

Informacje o książce

 • Tytuł oryginalny: Docker for Developers: Develop and run your application with Docker containers using DevOps tools for continuous deliver
 • Autorzy: Richard Bullington-McGuire, Michael Schwartz, Andrew K. Dennis
 • Tłumaczenie: Andrzej Watrak
 • ISBN: 978-83-283-7727-1
 • Rok wydania: 2021
 • Format: 168 x 237 mm
 • Ilość stron: 376
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Helion S.A.

Spis treści

O autorach 15

O recenzencie 17

Przedmowa 19

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO PLATFORMY DOCKER - KONTENERY I PROGRAMOWANIE W LOKALNYM ŚRODOWISKU 25

Rozdział 1. Wprowadzenie do platformy Docker 27

 • Geneza platformy Docker 28 
 • Wirtualizacja jako sposób na ekonomiczne wykorzystanie zasobów 31
 • Rosnące zapotrzebowanie na energię 33
 • Wirtualizacja i chmura obliczeniowa 34
 • Dalsza optymalizacja zasobów centrów danych przy użyciu kontenerów 36
 • Podsumowanie 38
 • Dalsza lektura 38

      Rozdział 2. Tworzenie aplikacji z użyciem VirtualBox i kontenerów Docker 39

      • Wymagania techniczne 40
      • Problem zanieczyszczania systemu plików hosta 40
      • Tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą programu VirtualBox 41
      • Kontenery Docker 45
      • Pierwsze kroki z platformą Docker 48
      • Podsumowanie 59
      • Dalsza lektura 60

      Rozdział 3. Udostępnianie kontenerów w serwisie Docker Hub 61

      • Wymagania techniczne 62
      • Wprowadzenie do serwisu Docker Hub 62
      • Implementacja kontenera MongoDB w aplikacji 66
      • Wprowadzenie do architektury mikrousługowej 71
      • Implementacja prostej aplikacji mikrousługowej 75
      • Udostępnianie kontenerów w serwisie Docker Hub 79
      • Podsumowanie 82
      • Dalsza lektura 82

      Rozdział 4. Tworzenie systemów przy użyciu kontenerów 83

      • Wymagania techniczne 84
      • Wprowadzenie do narzędzia Docker Compose 84
      • Lokalne sieci w platformie Docker 94
      • Wiązanie systemów plików hosta i kontenera 97
      • Inne narzędzia kompozycyjne 101
      • Podsumowanie 102
      • Dalsza lektura 103

      CZĘŚĆ II. PLATFORMA DOCKER W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM 105

      Rozdział 5. Wdrażanie i uruchamianie kontenerów w środowisku produkcyjnym 107

      • Wymagania techniczne 108
      • Przykładowa aplikacja ShipIt Clicker 108
      • Uruchamianie kontenerów Docker w środowisku produkcyjnym 109
      • Minimalne środowisko produkcyjne 109
      • Zarządzane usługi chmurowe 111
      • Tworzenie własnych klastrów Kubernetes 113
      • Dobieranie właściwej konfiguracji produkcyjnej 114
      • Podsumowanie 121

      Rozdział 6. Wdrażanie aplikacji przy użyciu Docker Compose 123

      • Wymagania techniczne 124
      • Dobór sprzętu i systemu operacyjnego dla aplikacji jednoserwerowej 124
      • Przygotowanie hosta do uruchomienia platformy Docker i narzędzia Docker Compose 125
      • Wdrażanie aplikacji przy użyciu plików konfiguracyjnych i skryptów 127
      • Monitorowanie niewielkich aplikacji - dzienniki i alarmy 136
      • Ograniczenia aplikacji jednoserwerowych 137
      • Podsumowanie 139
      • Dalsza lektura 140

      Rozdział 7. Ciągłe wdrażanie oprogramowania przy użyciu systemu Jenkins 141

      • Wymagania techniczne 142
      • Wykorzystanie systemu Jenkins w procesie ciągłej integracji oprogramowania 143
      • Plik Jenkinsfile i połączenie z serwerem 148
      • Modyfikowanie konfiguracji za pomocą systemu Jenkins 154
      • Wdrażanie różnych odgałęzień oprogramowania w kilku środowiskach 162
      • Złożoność i ograniczenia skalowalności systemu Jenkins 165
      • Podsumowanie 167
      • Dalsza lektura 167

      Rozdział 8. Wdrażanie kontenerów Docker przy użyciu platformy Kubernetes 169

      • Wymagania techniczne 170
      • Opcje lokalnej instalacji platformy Kubernetes 170
      • Wdrożenie przykładowej aplikacji ShipIt Clicker v4 172
      • Dobór dystrybucji platformy Kubernetes 175
      • Pojęcia stosowane w platformie Kubernetes 178
      • Konfigurowanie usługi AWS EKS za pomocą szablonu CloudFormation 187
      • Wdrożenie aplikacji w klastrze AWS ESK i ograniczenie zasobów 197
      • Repozytorium AWS Elastic Container Registry w klastrze AWS EKS 199
      • Rozdzielanie środowisk za pomocą etykiet i przestrzeni nazw 202
      • Podsumowanie 204
      • Dalsza lektura 204

      Rozdział 9. Ciągłe wdrażanie oprogramowania w chmurze przy użyciu platformy Spinnaker 207

      • Wymagania techniczne 208
      • Zaktualizowana wersja aplikacji ShipIt Clicker v5 208
      • Usprawnienie platformy Kubernetes pod kątem utrzymywania aplikacji 209
      • Platforma Spinnaker - kiedy i dlaczego są niezbędne bardziej zaawansowane wdrożenia 215
      • Instalacja platformy Spinnaker w klastrze AWS EKS za pomocą programu Helm 217
      • Prosta strategia wdrożenia aplikacji ShipIt Clicker za pomocą platformy Spinnaker 228
      • Funkcjonalności wdrożeniowe i testowe platformy Spinnaker 235
      • Podsumowanie 237
      • Dalsza lektura 237

      Rozdział 10. Monitorowanie kontenerów Docker przy użyciu systemów Prometheus, Grafana i Jaeger 239

      • Wymagania techniczne 240
      • Dzienniki kontenerów Docker i programów uruchomieniowych 243
      • Testy dostępności, gotowości i uruchamiania w platformie Kubernetes 249
      • Zbieranie wskaźników i wysyłanie alarmów za pomocą systemu Prometheus 252
      • Wizualizacja danych operacyjnych za pomocą systemu Grafana 260
      • Monitorowanie wydajności aplikacji za pomocą systemu Jaeger 264
      • Podsumowanie 272
      • Dalsza lektura 272

      Rozdział 11. Skalowanie i testy obciążeniowe aplikacji w środowisku Docker 275

      • Wymagania techniczne 276
      • Skalowanie klastra Kubernetes 278
      • Siatka usług Envoy i jej zastosowania 285
      • Testowanie skalowalności i wydajności aplikacji za pomocą narzędzia k6 291
      • Podsumowanie 298
      • Dalsza lektura 299

      CZĘŚĆ III. BEZPIECZEŃSTWO KONTENERÓW DOCKER 301

      Rozdział 12. Wprowadzenie do bezpieczeństwa kontenerów 303

      • Wymagania techniczne 304
      • Wirtualizacja i modele bezpieczeństwa hiperwizora 304
      • Kontenerowe modele bezpieczeństwa 308
      • Docker Engine, containerd i zabezpieczenia w systemie Linux 309
      • Uwaga dotycząca grup cgroups 312
      • Dobre praktyki w skrócie 312
      • Podsumowanie 315

      Rozdział 13. Podstawy bezpieczeństwa i dobre praktyki korzystania z platformy Docker 317

      • Wymagania techniczne 318
      • Bezpieczeństwo obrazów kontenerów 318
      • Bezpieczne korzystanie z poleceń w platformie Docker 326
      • Bezpieczeństwo procesu budowania kontenerów 328
      • Ograniczanie możliwości i zasobów wdrażanego kontenera 330
      • Podsumowanie 332

      Rozdział 14. Zaawansowane zabezpieczenia: skrytki, poufne polecenia, znaczniki i etykiety 333

      • Wymagania techniczne 334
      • Bezpieczne przechowywanie poufnych danych w platformie Docker 334
      • Tworzenie, edytowanie i usuwanie skrytek 336
      • Skrytki w akcji - przykłady 338
      • Zabezpieczanie kontenerów za pomocą znaczników 340
      • Umieszczanie w etykietach metadanych aplikacji 341
      • Podsumowanie 342

      Rozdział 15. Skanowanie, monitorowanie i zewnętrzne narzędzia 343

      • Wymagania techniczne 344
      • Skanowanie i monitorowanie a bezpieczeństwo kontenerów w chmurze i środowisku programistycznym 344
      • Zabezpieczanie kontenerów w chmurze AWS 356
      • Zabezpieczanie kontenerów w chmurze Azure 358
      • Zabezpieczanie kontenerów w chmurze GCP 360
      • Podsumowanie 363
      • Dalsza lektura 364

      Rozdział 16. Wnioski - koniec drogi, ale nie podróży 365

      • Wymagania techniczne 365
      • Kontenery w skrócie 366
      • Czego się dowiedziałeś o tworzeniu aplikacji 366
      • Poszerzenie wiedzy o tworzeniu i utrzymaniu aplikacji 369
      • Bezpieczeństwo i dalsze kroki 371
      • Podsumowanie 373

      Książka - Autor Richard Bullington-McGuire, Michael Schwartz, Andrew K. Dennis
      Książka - ISBN 978-83-283-7727-1
      Książka - Oprawa miękka
      Książka - Wydawnictwo Helion S.A.
      Tematyka Docker
      Szerokość opakowania 17 cm
      Wysokość opakowania 24 cm
      Głębokość opakowania 2 cm
      Masa opakowania 0.611 kg

      Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

      Opinie o produkcie

      Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps - R. McGuire, M. Schwartz, A. K. Dennis

      5/5

      Średnia Ocena

      1

      Opinie Klientów
      Poniższe opinie zbieramy
      i weryfikujemy przy pomocy
      zewnętrznego partnera Trustmate
      i pochodzą z procesu pozakupowego.
      Dariusz 09.09.2022 Potwierdzony zakup
      Szybko, sprawnie, zgodnie z opisem, Polecam

      Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

      Produkty z tej samej kategorii: