• Nowość!

Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps - R. McGuire, M. Schwartz, A. K. Dennis

Indeks: KSZ-21251 EAN: 9788328377271
Książka prezentuje różne metody wdrażania i uruchamiania kontenerów, pokazuje również, jak wykorzystuje się je w środowisku produkcyjnym. Podręcznik wskazuje właściwe techniki używania narzędzi Jenkins, Kubernetes i Spinnaker. Przedstawia metody monitorowania, zabezpieczania i skalowania kontenerów za pomocą takich narzędzi jak Prometheus i Grafana. Książka zawiera opis wdrożenia kontenerów w różnych środowiskach, między innymi w chmurowej usłudze Amazon Elastic Kubernetes Service. W ostatnich rozdziałach poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa Dockera i związane z tym dobre praktyki.
54,90 zł
52,29 zł netto
Dostępny
SPRAWDŹ ILOŚĆ
Wysyłka 24h
30 dni na zwrot
Producent: Helion

Opis produktu: Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps - R. McGuire, M. Schwartz, A. K. Dennis

Książka prezentuje różne metody wdrażania i uruchamiania kontenerów, pokazuje również, jak wykorzystuje się je w środowisku produkcyjnym. Podręcznik wskazuje właściwe techniki używania narzędzi Jenkins, Kubernetes i Spinnaker. Przedstawia metody monitorowania, zabezpieczania i skalowania kontenerów za pomocą takich narzędzi jak Prometheus i Grafana. Książka zawiera opis wdrożenia kontenerów w różnych środowiskach, między innymi w chmurowej usłudze Amazon Elastic Kubernetes Service. W ostatnich rozdziałach poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa Dockera i związane z tym dobre praktyki.

Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps - R. McGuire, M. Schwartz, A. K. Dennis

Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps - R. McGuire, M. Schwartz, A. K. Dennis.

Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps - R. McGuire, M. Schwartz, A. K. Dennis

Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps.

Informacje o autorach

Richard Bullington-McGuire od ponad 25 lat jest architektem oprogramowania i praktykiem DevOps. Aktywnie korzysta z Dockera. Jest członkiem IEEE i ACM, posiada sześć certyfikatów AWS.

Michael Schwartz od ponad 40 lat jest architektem systemów. Rozwijał pierwsze gry wideo, a jego najnowszy projekt to RoboDomo, system domowej automatyki.

Andrew K. Dennis od blisko dwóch dekad jest architektem systemów bezpieczeństwa. Organizuje konferencję Security BSides CT.

Informacje o książce

 • Tytuł oryginalny: Docker for Developers: Develop and run your application with Docker containers using DevOps tools for continuous deliver
 • Autorzy: Richard Bullington-McGuire, Michael Schwartz, Andrew K. Dennis
 • Tłumaczenie: Andrzej Watrak
 • ISBN: 978-83-283-7727-1
 • Rok wydania: 2021
 • Format: 168 x 237 mm
 • Ilość stron: 376
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Helion S.A.

Spis treści

O autorach 15

O recenzencie 17

Przedmowa 19

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO PLATFORMY DOCKER - KONTENERY I PROGRAMOWANIE W LOKALNYM ŚRODOWISKU 25

Rozdział 1. Wprowadzenie do platformy Docker 27

 • Geneza platformy Docker 28 
 • Wirtualizacja jako sposób na ekonomiczne wykorzystanie zasobów 31
 • Rosnące zapotrzebowanie na energię 33
 • Wirtualizacja i chmura obliczeniowa 34
 • Dalsza optymalizacja zasobów centrów danych przy użyciu kontenerów 36
 • Podsumowanie 38
 • Dalsza lektura 38

      Rozdział 2. Tworzenie aplikacji z użyciem VirtualBox i kontenerów Docker 39

      • Wymagania techniczne 40
      • Problem zanieczyszczania systemu plików hosta 40
      • Tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą programu VirtualBox 41
      • Kontenery Docker 45
      • Pierwsze kroki z platformą Docker 48
      • Podsumowanie 59
      • Dalsza lektura 60

      Rozdział 3. Udostępnianie kontenerów w serwisie Docker Hub 61

      • Wymagania techniczne 62
      • Wprowadzenie do serwisu Docker Hub 62
      • Implementacja kontenera MongoDB w aplikacji 66
      • Wprowadzenie do architektury mikrousługowej 71
      • Implementacja prostej aplikacji mikrousługowej 75
      • Udostępnianie kontenerów w serwisie Docker Hub 79
      • Podsumowanie 82
      • Dalsza lektura 82

      Rozdział 4. Tworzenie systemów przy użyciu kontenerów 83

      • Wymagania techniczne 84
      • Wprowadzenie do narzędzia Docker Compose 84
      • Lokalne sieci w platformie Docker 94
      • Wiązanie systemów plików hosta i kontenera 97
      • Inne narzędzia kompozycyjne 101
      • Podsumowanie 102
      • Dalsza lektura 103

      CZĘŚĆ II. PLATFORMA DOCKER W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM 105

      Rozdział 5. Wdrażanie i uruchamianie kontenerów w środowisku produkcyjnym 107

      • Wymagania techniczne 108
      • Przykładowa aplikacja ShipIt Clicker 108
      • Uruchamianie kontenerów Docker w środowisku produkcyjnym 109
      • Minimalne środowisko produkcyjne 109
      • Zarządzane usługi chmurowe 111
      • Tworzenie własnych klastrów Kubernetes 113
      • Dobieranie właściwej konfiguracji produkcyjnej 114
      • Podsumowanie 121

      Rozdział 6. Wdrażanie aplikacji przy użyciu Docker Compose 123

      • Wymagania techniczne 124
      • Dobór sprzętu i systemu operacyjnego dla aplikacji jednoserwerowej 124
      • Przygotowanie hosta do uruchomienia platformy Docker i narzędzia Docker Compose 125
      • Wdrażanie aplikacji przy użyciu plików konfiguracyjnych i skryptów 127
      • Monitorowanie niewielkich aplikacji - dzienniki i alarmy 136
      • Ograniczenia aplikacji jednoserwerowych 137
      • Podsumowanie 139
      • Dalsza lektura 140

      Rozdział 7. Ciągłe wdrażanie oprogramowania przy użyciu systemu Jenkins 141

      • Wymagania techniczne 142
      • Wykorzystanie systemu Jenkins w procesie ciągłej integracji oprogramowania 143
      • Plik Jenkinsfile i połączenie z serwerem 148
      • Modyfikowanie konfiguracji za pomocą systemu Jenkins 154
      • Wdrażanie różnych odgałęzień oprogramowania w kilku środowiskach 162
      • Złożoność i ograniczenia skalowalności systemu Jenkins 165
      • Podsumowanie 167
      • Dalsza lektura 167

      Rozdział 8. Wdrażanie kontenerów Docker przy użyciu platformy Kubernetes 169

      • Wymagania techniczne 170
      • Opcje lokalnej instalacji platformy Kubernetes 170
      • Wdrożenie przykładowej aplikacji ShipIt Clicker v4 172
      • Dobór dystrybucji platformy Kubernetes 175
      • Pojęcia stosowane w platformie Kubernetes 178
      • Konfigurowanie usługi AWS EKS za pomocą szablonu CloudFormation 187
      • Wdrożenie aplikacji w klastrze AWS ESK i ograniczenie zasobów 197
      • Repozytorium AWS Elastic Container Registry w klastrze AWS EKS 199
      • Rozdzielanie środowisk za pomocą etykiet i przestrzeni nazw 202
      • Podsumowanie 204
      • Dalsza lektura 204

      Rozdział 9. Ciągłe wdrażanie oprogramowania w chmurze przy użyciu platformy Spinnaker 207

      • Wymagania techniczne 208
      • Zaktualizowana wersja aplikacji ShipIt Clicker v5 208
      • Usprawnienie platformy Kubernetes pod kątem utrzymywania aplikacji 209
      • Platforma Spinnaker - kiedy i dlaczego są niezbędne bardziej zaawansowane wdrożenia 215
      • Instalacja platformy Spinnaker w klastrze AWS EKS za pomocą programu Helm 217
      • Prosta strategia wdrożenia aplikacji ShipIt Clicker za pomocą platformy Spinnaker 228
      • Funkcjonalności wdrożeniowe i testowe platformy Spinnaker 235
      • Podsumowanie 237
      • Dalsza lektura 237

      Rozdział 10. Monitorowanie kontenerów Docker przy użyciu systemów Prometheus, Grafana i Jaeger 239

      • Wymagania techniczne 240
      • Dzienniki kontenerów Docker i programów uruchomieniowych 243
      • Testy dostępności, gotowości i uruchamiania w platformie Kubernetes 249
      • Zbieranie wskaźników i wysyłanie alarmów za pomocą systemu Prometheus 252
      • Wizualizacja danych operacyjnych za pomocą systemu Grafana 260
      • Monitorowanie wydajności aplikacji za pomocą systemu Jaeger 264
      • Podsumowanie 272
      • Dalsza lektura 272

      Rozdział 11. Skalowanie i testy obciążeniowe aplikacji w środowisku Docker 275

      • Wymagania techniczne 276
      • Skalowanie klastra Kubernetes 278
      • Siatka usług Envoy i jej zastosowania 285
      • Testowanie skalowalności i wydajności aplikacji za pomocą narzędzia k6 291
      • Podsumowanie 298
      • Dalsza lektura 299

      CZĘŚĆ III. BEZPIECZEŃSTWO KONTENERÓW DOCKER 301

      Rozdział 12. Wprowadzenie do bezpieczeństwa kontenerów 303

      • Wymagania techniczne 304
      • Wirtualizacja i modele bezpieczeństwa hiperwizora 304
      • Kontenerowe modele bezpieczeństwa 308
      • Docker Engine, containerd i zabezpieczenia w systemie Linux 309
      • Uwaga dotycząca grup cgroups 312
      • Dobre praktyki w skrócie 312
      • Podsumowanie 315

      Rozdział 13. Podstawy bezpieczeństwa i dobre praktyki korzystania z platformy Docker 317

      • Wymagania techniczne 318
      • Bezpieczeństwo obrazów kontenerów 318
      • Bezpieczne korzystanie z poleceń w platformie Docker 326
      • Bezpieczeństwo procesu budowania kontenerów 328
      • Ograniczanie możliwości i zasobów wdrażanego kontenera 330
      • Podsumowanie 332

      Rozdział 14. Zaawansowane zabezpieczenia: skrytki, poufne polecenia, znaczniki i etykiety 333

      • Wymagania techniczne 334
      • Bezpieczne przechowywanie poufnych danych w platformie Docker 334
      • Tworzenie, edytowanie i usuwanie skrytek 336
      • Skrytki w akcji - przykłady 338
      • Zabezpieczanie kontenerów za pomocą znaczników 340
      • Umieszczanie w etykietach metadanych aplikacji 341
      • Podsumowanie 342

      Rozdział 15. Skanowanie, monitorowanie i zewnętrzne narzędzia 343

      • Wymagania techniczne 344
      • Skanowanie i monitorowanie a bezpieczeństwo kontenerów w chmurze i środowisku programistycznym 344
      • Zabezpieczanie kontenerów w chmurze AWS 356
      • Zabezpieczanie kontenerów w chmurze Azure 358
      • Zabezpieczanie kontenerów w chmurze GCP 360
      • Podsumowanie 363
      • Dalsza lektura 364

      Rozdział 16. Wnioski - koniec drogi, ale nie podróży 365

      • Wymagania techniczne 365
      • Kontenery w skrócie 366
      • Czego się dowiedziałeś o tworzeniu aplikacji 366
      • Poszerzenie wiedzy o tworzeniu i utrzymaniu aplikacji 369
      • Bezpieczeństwo i dalsze kroki 371
      • Podsumowanie 373

      Książka - Autor Richard Bullington-McGuire, Michael Schwartz, Andrew K. Dennis
      Książka - ISBN 978-83-283-7727-1
      Książka - Oprawa miękka
      Książka - Wydawnictwo Helion S.A.

      Wysyłka w dniu zamówienia

      Zaksięgowanie wpłaty za zamówienie na naszym koncie w dzień roboczy do godziny 12:00 oznacza wysyłkę towaru jeszcze tego samego dnia! 

      Czas realizacji płatności uzależniony jest od godzin sesji ELIXIR banków nadawcy i odbiorcy przelewu (więcej informacji na ten temat np. na stronie https://www.kiedy-przelew.pl/).

      Darmowa wysyłka w Polsce już od 300 zł

      Jeśli kwota do zapłaty za produkty przekroczy 300 zł dostawa gratis! Dotyczy zamówień opłaconych przed wysyłką. Zamówienia pobraniowe wysyłamy gratis od 500 zł.

      Zamówienia wielkogabarytowe, przekraczające standardowe wymiary przesyłek kurierskich mogą zostać wysłane na palecie. Czas doręczenia takiej przesyłki wynosi 1-3 dni robocze od momentu nadania.

      Wysyłka na terenie Polski

      Card image cap
      Poczta Polska
      • Termin dostawy: 1-3 dni
      • Płatność z góry: od 9,90 zł
      • Płatność przy odbiorze: 17,90 zł
      • Ubezpieczenie: 1000 zł
      Card image cap
      Kurier GLS
      • Termin dostawy: 24h
      • Płatność z góry: od 14,90 zł
      • Płatność przy odbiorze: 22,90 zł
      • Ubezpieczenie: 6000 zł
      Card image cap
      Inpost Paczkomaty 24/7
      • Termin dostawy: 1-3 dni
      • Płatność z góry: od 12,90 zł
      • Ponad 11 000 Paczkomatów
      • Ubezpieczenie: 200 zł
      Card image cap
      Inpost Kurier
      • Termin dostawy: 24h
      • Płatność z góry: od 16,90 zł
      • Ubezpieczenie: do 100 000 zł
      • Dostawa pod wskazany adres

      Wysyłka za granicę

      Kurier GLS - strefa 1

      Austria, Belgia, Chrowacja, Czechy, Dania, Niemcy, Holandia, Słowacja

      • Termin dostawy: 2-4 dni
      • Płatność z góry: 35 zł
      Kurier GLS - strefa 2

      Bułgaria, Estonia, Francja, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowenia, Węgry, Włochy

      • Termin dostawy: 2-5 dni
      • Płatność z góry: 50 zł
      Kurier GLS - strefa 3

      Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Szwecja

      • Termin dostawy: 2-7 dni
      • Płatność z góry: 80 zł

      Formy płatności

      Card image cap
      PayU
      • Płatność natychmiastowa. Twoja wpłata trafi na nasze kontro w ciągu kilku minut.

       W tym:
      Card image cap
      Przelewy24
      • Szybki przelew internetowy. Twoją wpłatę otrzymamy w ciągu kilku minut.

       W tym:
      Card image cap
      Przelew tradycyjny
      • Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas numer konta bankowego do dokonania przelewu.

       W zależności od banku Twoja wpłata dotrze do nas w ciągu 1-2 dni roboczych.
      Card image cap
      Pobranie
      • Za zakupy zapłacisz bezpośrednio przy odbiorze paczki. Pamiętaj o przygotowaniu odliczonej kwoty.

       Maksymalna wartość zamówienia płatnego za pobraniem to 6 000 zł.

      Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

      Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

      Produkty z tej samej kategorii: