Kategorie

Konwertery napięć

Różnorodność stosowanych obecnie typów układów cyfrowych oraz technologii ich wykonania wymusza na projektantach konieczność pracy na zróżnicowanych poziomach napięć zasilania. Jednak nawet jeżeli obwody zasilania urządzenia udostępniają wszystkie niezbędne do jego właściwej pracy sekcje zasilania, nie oznacza to, że system będzie mógł pracować poprawnie. Konieczne są jeszcze właściwie dobrane konwertery napięć, które zapewnią odpowiednie poziomy napięcia sygnałów cyfrowych, akceptowanych przez poszczególne układy scalone.

Poziomy logiczne, czyli jedynka jedynce nierówna

Teoria układów cyfrowych w zakresie metod reprezentacji stanów logicznych jest banalnie prosta. W najczęściej stosowanej tzw. logice dodatniej – zero oznacza stan niski (L), zaś napięcie równe napięciu zasilania (np. 3,3 V lub 5 V) odpowiada logicznej jedynce, czyli stanowi wysokiemu (H). Tyle teorii; praktyka jak zwykle jest bowiem znacznie bardziej złożona. Każdy układ cyfrowy właściwie interpretuje napięcia wejściowe, mieszczące się w określonym przez producenta zakresie, podobnie jest też z sygnałami wyjściowymi, które podczas normalnej pracy nie mogą wykraczać poza pewien wąski zakres. Jeżeli jednak jeden układ (np. mikrokontroler) zasilany byłby napięciem 5 V, a drugi 3,3 V – konieczne okazuje się zastosowanie konwertera napięć (zwanego też konwerterem poziomów logicznych), który nie tylko zapewni poprawną komunikację pomiędzy poszczególnymi układami, ale także zabezpieczy układy o niższym napięciu zasilania przed potencjalnym uszkodzeniem przez zbyt wysokie napięcia wejściowe.

Rodzaje i parametry konwerterów poziomów logicznych

Zasadniczy podział konwerterów napięć opiera się na tym, w jakich (ilu) kierunkach elementy te mogą przesyłać sygnały cyfrowe. Wiele konwerterów transmituje sygnały cyfrowe tylko w określonym kierunku, choć niektóre konstrukcje są w stanie poprawnie pracować niezależnie od tego, w którą stronę przenoszona jest informacja (tzn. który z układów jest nadajnikiem, a który odbiornikiem). Tak działają między innymi bardzo proste, ale wysoce efektywne konwertery napięć o budowie opartej na tranzystorach MOSFET małej mocy. Oprócz kierunku pracy kluczowymi parametrami każdego konwertera są: liczba kanałów, akceptowalne poziomy napięć po obu stronach, a także maksymalna częstotliwość przenoszonych sygnałów i – w niektórych przypadkach – czasy propagacji (czyli opóźnienie pomiędzy zmianą sygnału na wyjściu w stosunku do odpowiedniej zmiany na wejściu danego kanału).

Konwertery napięć w ofercie sklepu Botland

W tej kategorii znajdziesz szereg bardzo użytecznych modułów, doskonałych zarówno do stosowania w układach prototypowych, jak i docelowych rozwiązaniach. Wszystkie konwertery napięć oferowane są w postaci uniwersalnych modułów z wygodnymi złączami typu goldpin (wlutowanymi lub przeznaczonymi do samodzielnego montażu) – i gotowe do użycia wraz z przewodami połączeniowymi, dostępnymi w naszym sklepie w praktycznych zestawach. Oprócz konwerterów przeznaczonych do pracy z cyfrowymi wyjściami i wejściami, mamy także specjalizowane moduły, pozwalające na komunikację I2C. Moduły te (np. PCA9306) uwzględniają specyfikę warstwy fizycznej interfejsu I2C i umożliwiają bezproblemową, stabilną współpracę układów o różnych napięciach zasilania.