Kategorie

Sterowniki przycisków dotykowych

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele technologii, służących do tworzenia przyjaznych użytkownikowi interfejsów. Pozwalają one na wygodną komunikację z użytkownikiem i sterowanie pracą systemu. Centralnym elementem tego rodzaju interfejsów są przyciski, a coraz częściej są to przyciski dotykowe, które nie wymagają elementów mechanicznych. Wiele z pól dotykowych nie wymaga nawet bezpośredniej ekspozycji, co umożliwia tworzenie szczelnych obudów, odpornych na wilgoć czy kurz. Obecnie wiodącą technologią w tym zakresie są sensory dotykowe. W naszym sklepie znaleźć można szeroki wybór scalonych sterowników przycisków dotykowych i akcesoriów do tego rodzaju interfejsów.

Przyciski dotykowe sercem nowoczesnych interfejsów

Pola dotykowe to wygodny sposób obsługi interfejsu użytkownika w wielu urządzeniach. Sensory dotykowe różnego rodzaju są coraz częściej stosowane już nie tylko w smartfonach czy laptopach, ale także lodówkach, systemach multimedialnych czy nawet w pilotach zdalnego sterowania dla sprzętu RTV. Pierwszą technologią pozwalająca na tworzenie pól dotykowych, były systemy rezystancyjne. W takim układzie wykorzystuje się dwie warstwy oporowe oddzielone niewielką przerwą np. powietrza. Przytknięcie palca lub rysika do ekranu powoduje zwarcie ze sobą tych warstw, co umożliwia sterownikowi przycisków dotykowych pomiar wartości rezystancji tego punktu. Na tej podstawie sterownik oblicza pozycję. Nowszą alternatywą dla tej technologii są ekrany pojemnościowe.

Sensory pojemnościowe – alternatywa dla starszych przycisków rezystancyjnych

W systemach pojemnościowych sterownik przycisków dotykowych mierzy zmieniającą się pojemność pola dotykowego. Czujniki pojemnościowe mogą być zbudowane z wielu różnych materiałów, takich jak miedź na PCB czy tlenek indowo-cynowy (ITO) na powierzchni szkła. Pozwala to na wytwarzanie przycisków pojemnościowych na powierzchni standardowych płytek drukowanych, laminatów typu flex, jak i na powierzchni przezroczystych tafli szklanych, dzięki czemu można użytkować je jako ekrany dotykowe do rozmaitych wyświetlaczy. Jedynym ograniczeniem tej technologii jest wymóg przewodzącego elementu wykrywanego. Może to być palec albo specjalny przewodzący rysik. Pojemnościowe sensory dotykowe są bardziej czułe i responsywne niż rezystancyjne, ale mniej od nich dokładne.

Scalone kontrolery pół-dotykowe

W naszej ofercie dostępne są specjalne, dedykowane sterowniki przycisków dotykowych. Te układy scalone pozwalają na obsługę wielu pól pojemnościowych naraz. Wystarczy podłączyć przyciski w postaci odpowiednio ukształtowanych ścieżek na płytce drukowanej, metalizowanych pól na obudowie urządzenia, czy przewodzących, przezroczystych elementów, na przykład na szkle itp. Z drugiej strony, tego rodzaju sterowniki podłącza się z pomocą popularnych interfejsów cyfrowych (takich jak SPI czy I2C) do mikrokontrolera lub procesora. Niektóre z dostępnych w naszym sklepie sterowników przycisków dotykowych pozwalają na obsługę nie tylko przycisków, ale także suwaków czy kółek do nawigacji.

Obsługa szerokiej gamy kształtów przycisków pojemnościowych

Nowoczesne sterowniki przycisków dotykowych posiadają zaimplementowane rozmaite zaawansowane funkcje, ułatwiające tak projektowanie, jak i implementację dotykowych interfejsów użytkownika. Pola dotykowe, inaczej niż typowe przyciski, nie muszą mieć z góry określonego kształtu i mogą być dopasowane np. do nietypowego kształtu obudowy. Jeśli umieścimy obok siebie kilka pól, podłączyć możemy je sterownikiem przycisków dotykowych w taki sposób, że stworzą one suwak. Przesunięcie palca przez te pola odczytane zostanie tak, jak ruch suwakiem, a zatem kontroler poda informację o zakresie ruchu i jego kierunku, zupełnie jak w przypadku analogowego, mechanicznego suwaka.