Kategorie

Multipleksery

Układy przełączające, służące do wyboru jednego z kilku dostępnych sygnałów wejściowych i przekazania go na wyjście.