Kategorie

Termistory

W tej kategorii oferujemy wysokiej jakości termistory. Są to elementy elektroniczne, pełniące funkcję rezystorów, których wartość oporu jest zależna od temperatury. Termistory wykorzystuje się przede wszystkim jako ograniczniki prądu w różnego rodzaju układach (na przykład, aby zapobiec przegrzaniu się, lub zwarciu w urządzeniach) - odgrywają rolę bezpieczników. Są również bardzo często stosowane jako najważniejsze elementy w termometrach elektronicznych, w termostatach, mikrofalówkach czy do pomiaru temperatury silnika i płynów eksploatacyjnych w pojazdach mechanicznych. W ofercie posiadamy przede wszystkim termistory typu NTC (o ujemnym współczynniku temperaturowym) - każdy z pojedynczych komponentów sprzedawanych osobno ma tolerancję błędu na poziomie 5%. Rezystancje zależnie od modelu osiągają od 1 kΩ do 100 kΩ. Oferujemy także termistory z długimi przewodami oraz gotowe czujniki temperatury (na płytkach laminowanych).

Filtrowanie

Napięcie zasil. od
Napięcie zasil. do
Moduł - typ
Moduł - Temperatura od
Moduł - Temperatura do
Moduł - Temperatura dokładność
Moduł - Odległ. do
Moduł - Odległ. od
Moduł - montaż
Producenci

Termistor - co to jest?

Termistor to rodzaj rezystora zbudowany z takich materiałów, które uzależniają wartość oporu komponentu od temperatury, jaka na niego oddziałuje. Do wykonania takich elementów stosuje się tlenki miedzi, glinu, niklu, wanadu, litu lub manganu. W zależności od dobranej mieszanki, mogą powstawać termistory różnych typów i o różnych opornościach. Rozróżnia się trzy rodzaje - najpopularniejszy jest NTC (negative temperature coefficient). Ma on ujemny współczynnik temperaturowy, wskutek którego wyższa temperatura skutkuje zmniejszającą się rezystancją (a niższa - rosnącą). Termistory PTC (positive temperature coefficient) działają dokładnie odwrotnie: mają dodatni współczynnik temperaturowy, co oznacza, że osiągają wyższą rezystancję przy rosnącej temperaturze. Ostatni typ to CTR (critical temperature resistor) - są to termistory, które cechują nagłe skoki rezystancji (w zależności od zastosowanego materiału reakcją jest wzrost albo spadek oporności). Standardowe rezystory również są uzależnione od parametru wartości temperatury, jednak stopień zależności jest znacznie wyższy w przypadku termistorów. W zwykłym rezystorze opór zależny od temperatury jest niepożądaną cechą.

Zastosowanie termistorów

Termistory to pasywne elementy stosowane w obwodach elektronicznych, które umożliwiają prosto i szybko określić panującą w otoczeniu temperaturę. Stanowią one bardzo tanie, wytrzymałe i precyzyjne narzędzie do takich zastosowań. Te wszystkie zalety sprawiają, że powszechnie stosuje się je w elektronicznych termometrach, do pomiarów temperatury komponentów i płynów eksploatacyjnych w pojazdach mechanicznych, w lodówkach, piekarnikach, mikrofalówkach i wszelkich tego typu urządzeniach domowych, w których konieczny jest pomiar temperatury. To również doskonałe narzędzie do nauki dla początkujących elektroników lub dla studentów kierunków powiązanych z elektroniką (na przykład automatyka i robotyka lub informatyka). Termistor może pełnić na przykład rodzaj czujnika analogowego podłączonego do płytki rozwojowej (na przykład Raspberry Pi), która na podstawie odczytów temperatury w pokoju będzie podawać odpowiednie sygnały do urządzeń, takich jak wentylator lub klimatyzator. Termistory stosuje się również w urządzeniach jako narzędzie do kompensacji zmian rezystancji, na przykład wskutek podniesienia temperatury wzrastającej na generatorze niskiej częstotliwości.

Jakie produkty znajdziesz w tej kategorii?

Termistory przewlekane

W ofercie posiadamy przede wszystkim termistory typu NTC (negative temperature coefficient), czyli takie, które mają ujemny współczynnik temperaturowy. Oznacza to, że im wyższa będzie temperatura otoczenia, tym mniejsza będzie rezystancja termistora. Posiadamy szeroki wybór niewielkich termistorów sprzedawanych jako pojedynczy element przeznaczony do montażu przewlekanego (z nóżkami o długości około 30 mm), ale oferujemy również elementy tego typu wyposażone w długi przewód oraz gotowe układy elektroniczne z wbudowanymi termistorami. Sprzedawane są osobno i cechują się tolerancją błędu na poziomie 5%. Wartości ich oporności różnią się od siebie w zależności od danego produktu - oferujemy termistory o rezystancjach 1 kΩ, 2,2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 22 kΩ, 47 kΩ oraz 100 kΩ.

Termistory z przewodami

Oferujemy również termistor o rezystancji 110 kΩ, który wyposażony jest w przewód o długości około 160 mm oraz w złącze na śrubę z gwintem M6. Taki rodzaj termistora może być szczególnie przydatny w sytuacji, kiedy elektronik ma zamiar precyzyjnie kontrolować temperaturę przedmiotu, który jest wykonany z materiału dobrze przewodzącego ciepło. Termistor można łatwo przykręcić przykładowo do rozgrzewającego się elementu silnika, aby mierzyć jego temperaturę na bieżąco. Oferujemy także termistory wyposażone w długie, dwużyłowe przewody o długościach 300 cm, 100 cm lub 50 cm. Przykładowy produkt tego typu to termistor o oporności 10 kΩ (z tolerancją 1%) i średnicy 5 mm, połączony z metrowym przewodem zakończonym przewodami ze zdjętą izolacją. Zakres pomiarowy produktu wynosi od -30°C do 280°C.

Termistory w układach elektronicznych

W ofercie posiadamy również gotowe czujniki temperatury gotowe do podłączenia w dowolnym układzie elektronicznym. Każdy z nich jest wyposażony w termistory, które są w stanie mierzyć temperaturę od -25°C do 125°C. Układy elektroniczne są przygotowane tak, aby użytkownik mógł wygodnie korzystać z wyprowadzeń i podłączyć go do zasilania (5 V) oraz do analogowego wejścia dowolnego mikrokontrolera (na przykład do płytki rozwojowej Arduino). Odczytanie jego stanu będzie równoznaczne z odczytaniem aktualnej wartości temperatury.