• EOL

Linux. Biblia. Wydanie X - Christopher Negus

Indeks: KSZ-21243 EAN: 9788328375222
Książka poświęcona została historii Linuxa i jego zastosowaniu w codziennej pracy w systemie biurowym. Dziesiąte wydanie jest tak napisane, aby każdy mógł jak najszybciej rozpocząć pracę z tym systemem, zabezpieczyć go i sprawnie nim administrować. Duży nacisk położono na korzystanie ze skryptów powłoki i naukę ręcznej edycji plików konfiguracyjnych. Biblia zawiera mnóstwo przykładów, ćwiczeń, wskazówek, jak również ostrzeżeń przed ewentualnymi błędami. Dzięki tej obszernej i praktycznej publikacji każdy początkujący zdobędzie wiedzę i umiejętności wymagane od najlepszych profesjonalistów.
Linux. Biblia. Wydanie X - Christopher Negus
109,00 zł
103,81 zł netto
Zapłać później
Powiadom o dostępności
Niedostępny
Produkt wycofany
Producent: Helion

Uwaga!

Sprzedaż produktu została zakończona. Sprawdź inne w tej kategorii.

Opis produktu: Linux. Biblia. Wydanie X - Christopher Negus

Książka poświęcona została historii Linuxa i jego zastosowaniu w codziennej pracy w systemie biurowym. Dziesiąte wydanie jest tak napisane, aby każdy mógł jak najszybciej rozpocząć pracę z tym systemem, zabezpieczyć go i sprawnie nim administrować. Duży nacisk położono na korzystanie ze skryptów powłoki i naukę ręcznej edycji plików konfiguracyjnych. Biblia zawiera mnóstwo przykładów, ćwiczeń, wskazówek, jak również ostrzeżeń przed ewentualnymi błędami. Dzięki tej obszernej i praktycznej publikacji każdy początkujący zdobędzie wiedzę i umiejętności wymagane od najlepszych profesjonalistów.

Linux. Biblia. Wydanie X - Christopher Negus

Linux. Biblia. Wydanie X - Christopher Negus.

Linux. Biblia. Wydanie X - Christopher Negus

Linux. Biblia. Wydanie X - Christopher Negus.

Informacje o autorze

Christopher Negus to autor i współautor dziesiątek książek poświęconych systemom Linux oraz Unix. Przez osiem lat pracował dla AT&T, zajmując się systemem Unix.

Informacje o książce

 • Tytuł oryginału: Linux Bible, 10th Edition
 • Autor: Christopher Negus
 • Tłumaczenie: Robert Górczyński
 • ISBN: 978-83-283-7522-2
 • Oprawa: twarda
 • Ilość stron: 872
 • Format: 164 x 239 mm
 • Rok wydania: 2021
 • Wydawnictwo: Helion S.A.

Spis treści

O autorze 19

O redaktorach merytorycznych 20

Podziękowania 21

Wprowadzenie 23

CZĘŚĆ I. PIERWSZE KROKI W SYSTEMIE LINUX 29

Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z systemem Linux 31

 • Poznajemy system Linux 32
 • Czym Linux różni się od innych systemów operacyjnych? 34
 • Historia systemu Linux 35
 • Dystrybucje systemu Linux 44
 • Kariera w świecie Linuksa 48
 • Podsumowanie 54

Rozdział 2. Konfiguracja doskonałego środowiska Linux 55

 • Terminologia środowiska graficznego w systemie Linux 56
 • Rozpoczęcie pracy z GNOME w Fedorze uruchomionej jako obraz typu Live 58
 • Używanie środowiska graficznego GNOME 3 59
 • Używanie środowiska graficznego GNOME 2 74
 • Podsumowanie 85
 • Ćwiczenia 85

CZĘŚĆ II. ZAAWANSOWANA PRACA W SYSTEMIE LINUX 87

Rozdział 3. Używanie powłoki 89

 • Powłoka i terminal 90
 • Wybór powłoki 93
 • Wydawanie poleceń 94
 • Ponowne uruchamianie poleceń za pomocą historii powłoki 100
 • Łączenie i dzielenie poleceń 105
 • Używanie zmiennych powłoki 108
 • Tworzenie własnego środowiska powłoki 110
 • Pobieranie informacji o poleceniach 113
 • Podsumowanie 115
 • Ćwiczenia 116

Rozdział 4. Poruszanie się po systemie plików 117

 • Podstawowe polecenia systemu plików 120
 • Używanie metaznaków i operatorów 122
 • Wyświetlanie plików i katalogów 125
 • Prawo dostępu do plików i ich własność 129
 • Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie plików 133
 • Podsumowanie 135
 • Ćwiczenia 135

Rozdział 5. Praca z plikami tekstowymi 137

 • Edytowanie plików za pomocą vim i vi 137
 • Wyszukiwanie plików 145
 • Podsumowanie 153
 • Ćwiczenia 153

Rozdział 6. Zarządzanie uruchomionymi procesami 155

 • Co to jest proces? 155
 • Wyświetlanie procesów 156
 • Zarządzanie procesami działającymi na pierwszym planie i w tle 162
 • Zamykanie procesu i zmiana jego priorytetu 164
 • Ograniczanie procesów za pomocą cgroup 167
 • Podsumowanie 169
 • Ćwiczenia 169

Rozdział 7. Tworzenie prostych skryptów powłoki 171

 • Zrozumienie skryptów powłoki 172
 • Podsumowanie 186
 • Ćwiczenia 186

CZĘŚĆ III. ADMINISTRACJA SYSTEMEM LINUX 187

Rozdział 8. Podstawowa administracja systemem Linux 189

 • Poznajemy administrację systemem Linux 190
 • Graficzne narzędzia administracyjne 191
 • Korzystanie z konta użytkownika root 196
 • Polecenia administracyjne, pliki konfiguracyjne oraz pliki dzienników zdarzeń 200
 • Korzystanie z innych loginów administracyjnych 206
 • Sprawdzanie i konfigurowanie sprzętu 207
 • Podsumowanie 214
 • Ćwiczenia 214

Rozdział 9. Instalacja systemu Linux 217

 • Wybór komputera 218
 • Instalowanie Fedory za pomocą obrazu typu Live 220
 • Instalowanie Red Hat Enterprise Linux za pomocą standardowego nośnika instalacyjnego 223
 • Instalowanie na podstawie chmury 227
 • Instalowanie Linuksa w dużej firmie 227
 • Zagadnienia dotyczące instalacji 229
 • Podsumowanie 240
 • Ćwiczenia 241

Rozdział 10. Pobieranie oprogramowania i zarządzanie nim 243

 • Zarządzanie oprogramowaniem w środowisku graficznym 244
 • Nie tylko okno Oprogramowanie 245
 • Pakiety oprogramowania RPM i DEB 246
 • Zarządzanie pakietami RPM za pomocą YUM 250
 • Instalowanie, analizowanie i weryfikowanie oprogramowania za pomocą polecenia rpm 261
 • Zarządzanie oprogramowaniem w firmie 265
 • Podsumowanie 266
 • Ćwiczenia 267

Rozdział 11. Zarządzanie kontami użytkowników 269

 • Tworzenie kont użytkowników 269
 • Grupy kont użytkowników 278
 • Zarządzanie użytkownikami w dużej firmie 280
 • Scentralizowane konta użytkowników 287
 • Podsumowanie 288
 • Ćwiczenia 289

Rozdział 12. Zarządzanie dyskami i systemami plików 291

 • Pamięć masowa 291
 • Partycjonowanie dysku twardego 293
 • Używanie menedżera partycji LVM 302
 • Montowanie systemów plików 307
 • Korzystanie z polecenia mkfs do utworzenia systemu plików 315
 • Zarządzanie pamięcią masową za pomocą narzędzia Cockpit 316
 • Podsumowanie 318
 • Ćwiczenia 319

CZĘŚĆ IV. ADMINISTRACJA SERWEREM 321

Rozdział 13. Wprowadzenie do administracji serwerem 323

 • Rozpoczynamy administrowanie serwerem 324
 • Sprawdzanie i definiowanie usług 332
 • Zarządzanie zdalnym dostępem za pomocą SSH 332
 • Konfigurowanie systemu rejestrowania danych 341
 • Sprawdzanie zasobów systemowych za pomocą polecenia sar 347
 • Sprawdzanie ilości wolnego miejsca 348
 • Zarządzanie serwerami w dużych firmach 351
 • Podsumowanie 351
 • Ćwiczenia 352

Rozdział 14. Administracja siecią 355

 • Konfigurowanie sieci dla komputera biurowego 356
 • Konfigurowanie sieci z poziomu powłoki 369
 • Konfigurowanie sieci w dużej firmie 378
 • Podsumowanie 381
 • Ćwiczenia 381

Rozdział 15. Uruchamianie i zatrzymywanie usług 383

 • Demon inicjalizacji (init lub systemd) 384
 • Sprawdzanie stanu usługi 397
 • Uruchamianie i zatrzymywanie usług 399
 • Włączanie trwałej usługi 402
 • Konfigurowanie domyślnego poziomu działania lub jednostki celu 405
 • Dodawanie nowej usługi lub dostosowanej do własnych potrzeb 407
 • Podsumowanie 412
 • Ćwiczenia 412

Rozdział 16. Serwer wydruku 413

 • System CUPS 413
 • Konfigurowanie drukarek 415
 • Praca z serwerem CUPS 425
 • Korzystanie z poleceń druku 428
 • Konfigurowanie serwera wydruku 430
 • Podsumowanie 433
 • Ćwiczenia 434

Rozdział 17. Serwer WWW 435

 • Serwer WWW Apache 435
 • Pobieranie i instalowanie serwera WWW 436
 • Uruchamianie serwera Apache 439
 • Zabezpieczanie komunikacji internetowej za pomocą protokołów SSL i TLS 451
 • Rozwiązywanie problemów z serwerem WWW 456
 • Podsumowanie 460
 • Ćwiczenia 460

Rozdział 18. Serwer FTP 463

 • Poznajemy serwer FTP 463
 • Instalowanie serwera FTP vsftpd 465
 • Uruchamianie usługi vsftpd 466
 • Zabezpieczanie serwera FTP 468
 • Konfigurowanie serwera FTP 473
 • Używanie klientów FTP w celu nawiązywania połączeń z Twoim serwerem 477
 • Podsumowanie 480
 • Ćwiczenia 481

Rozdział 19. Serwer plików Samba 483

 • Poznajemy serwer Samba 483
 • Instalowanie Samby 484
 • Uruchamianie i zatrzymywanie Samby 485
 • Zabezpieczanie Samby 489
 • Konfigurowanie Samby 493
 • Uzyskiwanie dostępu do udziału Samby 500
 • Używanie Samby w dużych firmach 504
 • Podsumowanie 504
 • Ćwiczenia 505

Rozdział 20. Serwer plików NFS 507

 • Instalowanie serwera NFS 510
 • Uruchamianie usługi NFS 510
 • Współdzielenie systemów plików NFS 511
 • Kwestie bezpieczeństwa związane z NFS 515
 • Używanie systemów plików NFS 519
 • Odmontowywanie systemów plików NFS 527
 • Podsumowanie 528
 • Ćwiczenia 528

Rozdział 21. Rozwiązywanie problemów z systemem Linux 531

 • Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu 531
 • Rozwiązywanie problemów z pakietami oprogramowania 550
 • Rozwiązywanie problemów z siecią 555
 • Rozwiązywanie problemów z pamięcią 561
 • Rozwiązywanie problemów w trybie ratunkowym 567
 • Podsumowanie 568
 • Ćwiczenia 569

CZĘŚĆ V. TECHNIKI ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMIE LINUX 571

Rozdział 22. Podstawy bezpieczeństwa systemu Linux 573

 • Bezpieczeństwo fizyczne 573
 • Monitorowanie systemów 588
 • Audyt i przegląd systemu Linux 601
 • Podsumowanie 603
 • Ćwiczenia 603

Rozdział 23. Zaawansowane bezpieczeństwo systemu Linux 605

 • Stosowanie kryptografii w implementacji bezpieczeństwa systemu Linux 605
 • Implementacja bezpieczeństwa w Linuksie za pomocą PAM 623
 • Podsumowanie 637
 • Ćwiczenia 637

Rozdział 24. Zwiększenie bezpieczeństwa systemu Linux za pomocą SELinux 639

 • Zalety SELinux 639
 • Sposób działania SELinux 641
 • Konfigurowanie SELinux 649
 • Monitorowanie SELinux i rozwiązywanie związanych z nim problemów 657
 • Zebranie wszystkiego w całość 661
 • Więcej informacji na temat SELinux 662
 • Podsumowanie 662
 • Ćwiczenia 663

Rozdział 25. Zabezpieczanie systemu Linux w sieci 665

 • Audyt usług sieciowych 665
 • Praca z zaporą sieciową 673
 • Podsumowanie 687
 • Ćwiczenia 688

CZĘŚĆ VI. PRZETWARZANIE W CHMURZE 689

Rozdział 26. Przejście do chmury i kontenerów 691

 • Kontenery Linuksa 692
 • Rozpoczęcie pracy z kontenerami Linuksa 695
 • Podsumowanie 704
 • Ćwiczenia 704

Rozdział 27. Używanie systemu Linux do przetwarzania w chmurze 705

 • Ogólne omówienie tematu Linuksa i przetwarzania w chmurze 706
 • Podstawowa terminologia związana z chmurą 709
 • Konfigurowanie małej chmury 710
 • Podsumowanie 723
 • Ćwiczenia 723

Rozdział 28. Wdrażanie systemu Linux w chmurze 725

 • Pobieranie Linuksa do uruchomienia w chmurze 725
 • Tworzenie obrazu Linuksa dla chmury 727
 • Używanie OpenStack do wdrażania obrazów w chmurze 734
 • Używanie Amazon EC2 do wdrażania obrazów chmury 739
 • Podsumowanie 741
 • Ćwiczenia 741

Rozdział 29. Automatyzacja aplikacji i infrastruktury za pomocą Ansible 743

 • Wprowadzenie do Ansible 744
 • Komponenty Ansible 745
 • Wdrażanie za pomocą Ansible 748
 • Instalowanie Ansible 750
 • Polecenia jednorazowe Ansible 754
 • Automatyzowanie zadań za pomocą Ansible Tower 756
 • Podsumowanie 756
 • Ćwiczenia 757

Rozdział 30. Użycie platformy Kubernetes do wdrażania aplikacji w kontenerach 759

 • Wprowadzenie do Kubernetes 760
 • Wypróbowywanie Kubernetes 762
 • OpenShift, czyli Kubernetes o jakości przemysłowej 773
 • Podsumowanie 775
 • Ćwiczenia 775

DODATKI 777

Dodatek A. Nośnik instalacyjny 779

Dodatek B. Odpowiedzi do ćwiczeń 789

Skorowidz 847

Książka - Autor Christopher Negus
Książka - ISBN 978-83-283-7522-2
Książka - Oprawa twarda
Książka - Wydawnictwo Helion S.A.
Tematyka Linux
Szerokość opakowania 17.7 cm
Wysokość opakowania 24.6 cm
Głębokość opakowania 4.7 cm
Masa opakowania 1.351 kg

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Opinie o produkcie

Linux. Biblia. Wydanie X - Christopher Negus

5/5

Średnia Ocena

1

Opinie Klientów
Poniższe opinie zbieramy
i weryfikujemy przy pomocy
zewnętrznego partnera Trustmate
i pochodzą z procesu pozakupowego.
Aleh 18.12.2022 Potwierdzony zakup

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: