Kategorie

Grove - czujniki prądu

Wraz z rozwojem różnych dziedzin techniki, systemy pomiarowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka dokładność przy pomiarze takich parametrów energii elektrycznej, jak natężenie prądu elektrycznego. Sterowniki silników, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, systemy pomiarów rozliczeniowych i automatyki zabezpieczeniowej w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej, czy też aparatura laboratoryjna do celów naukowo-dydaktycznych, to jedne z wielu aplikacji, w których kluczowym czynnikiem jest dokładność w pomiarze prądu. Od komponentów składowych i konstrukcji systemu pomiarowego, wymagana jest bardzo dobra stabilność, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Pomiar prądu za pomocą czujników magnetorezystancyjnych

Czujniki magnetorezystancyjne są przyrządami zaprojektowanymi do wykrywania obecności pola magnetycznego. Takie czujniki, w tym moduły czujnikowe Grove do pomiaru prądu elektrycznego, nie wymagają galwanicznego połączenia z obwodem, w którym chcesz zmierzyć natężenie prądu oraz pobierają bardzo małą ilość energii elektrycznej niezbędnej do wykonania pomiarów, co w połączeniu z niewielkimi wymiarami własnymi umożliwia ich montaż w systemach wbudowanych, takich jak np. Arduino. Efekt magnetorezystancji polega na wykrywaniu pola magnetycznego, które przenikając element czujnikowy zmienia jego rezystancję. Rezystancja czujnika wzrasta lub maleje w zależności od kierunku oddziaływania linii sił pola magnetycznego, w zależności od przepływającego prądu. Czujniki magnetorezystancyjne charakteryzują się większą dokładnością pomiary względem czujników Halla. W ofercie sklepu Botland, znajdziesz szeroki wybór czujników magnetorezystancyjnych, odpowiednich do Twojego projektu - znakomicie w tych celu sprawdzą się moduły czujnikowe Grove. Czujniki magnetorezystancyjne mogą być także wykorzystane przy wykrywaniu obecności bądź zmiany położenia obiektu, np. jako wyłącznik bezpieczeństwa w bieżni elektrycznej.

Pomiar prądu w oparciu o efekt Halla - również z Arduino

Czujniki prądu, których zasada działania opiera się na zjawisku Halla, są zbudowane z rdzenia magnetycznego, który dzięki własności magazynowania energii w polu magnetycznym podtrzymuje sygnał pomiarowy oraz z właściwego czujnika Halla - hallotronu, który jest zamontowany pod odpowiednim kątem w celu koncentracji na polu magnetycznym indukowanym przez prąd płynący przewodem. W rezultacie, powstaje napięcie Halla, którego wartość jest proporcjonalna do mierzonego prądu. Pomiar prądu zmiennego z wykorzystaniem samej płytki bazowej Arduino, może być trudny do wykonania. Problem rozwiązuje podłączenie do Arduino przystawki Grove TA12-200, która umożliwia pomiar natężenia prądu do 5A. Przystawka działa na zasadzie efektu Halla, dzięki czemu jej konstrukcja umożliwia pomiar zarówno prądu stałego jak i zmiennego. Większość czujników prądu stałego, wykorzystuje w swojej zasadzie działania zjawisko Halla, które pozwala czujnikowi na pomiar prądu stałego jak i zmiennego. Czujniki prądu stałego umożliwiają pomiar prądu płynącego w obu kierunkach, ale mogą być przystosowane także do pomiaru prądu przepływającego tylko w jednym kierunku.