• Obniżka

Złam ten kod z Pythonem. Jak tworzyć, testować i łamać szyfry - Al Sweigart

Indeks: KSZ-19783 EAN: 9788328374959
Książka podejmuje zagadnienie szyfrowania, co prowadzi nas do algorytmów szyfrujących - ich implementacja czy programowe łamanie szyfrów to równocześnie fascynująca dziedzina wiedzy i pole do zabawy, ćwiczeń oraz eksperymentowania z programowaniem. Książka przeznaczona głównie dla osób, które nie umieją programować, jednak chciały by zapoznać się z kryptografią.
Złam ten kod z Pythonem. Jak tworzyć, testować i łamać szyfry - Al Sweigart
59,67 zł -5%
56,69 zł
53,99 zł netto
Najniższa cena z 30 dni: 56,69 zł
Zapłać później
Producent: Helion

Opis produktu: Złam ten kod z Pythonem. Jak tworzyć, testować i łamać szyfry - Al Sweigart

Książka podejmuje zagadnienie szyfrowania, które do niedawna było związane głównie z bezpieczeństwem publicznym. W dzisiejszych czasach rządy oraz różnego rodzaju służby starają się uzyskać możliwość odczytywania zaszyfrowanych danych. Kryptografia stała się podstawą globalnej ekonomii, zapewniającą ochronę milionom użytkownikom i większości organizacji. Prowadzi nas to do algorytmów szyfrujących - ich implementacja czy programowe łamanie szyfrów to równocześnie fascynująca dziedzina wiedzy i pole do zabawy, ćwiczeń oraz eksperymentowania z programowaniem. Książka przeznaczona głównie dla osób, które nie umieją programować, jednak chciały by zapoznać się z kryptografią.

Złam ten kod z Pythonem. Jak tworzyć, testować i łamać szyfry - Al Sweigart.

Złam ten kod z Pythonem. Jak tworzyć, testować i łamać szyfry - Al Sweigart.

Książka przeznaczona głównie dla osób, które nie umieją programować, jednak chciały by zapoznać się z kryptografią.

Książka przeznaczona głównie dla osób, które nie umieją programować, jednak chciały by zapoznać się z kryptografią.

Główne zagadnienia:

 • wprowadzenie do programowania w Pythonie: pętle, zmienne, kontrola przepływu działania programu
 • omówienie technik szyfrowania stosowanych przed wynalezieniem komputerów
 • różne algorytmy szyfrowania z wykorzystaniem Pythona
 • testowanie programów szyfrujących i deszyfrujących
 • szyfrowanie i deszyfrowanie plików
 • łamanie szyfrów techniką brute force czy analiza częstotliwości

Informacje o książce

 • Tytuł: Złam ten kod z Pythonem. Jak tworzyć, testować i łamać szyfry
 • Autor: Al Sweigart
 • ISBN: 978-83-283-7495-9
 • Rok wydania: 2021
 • Format: 168 x 235 mm
 • Ilość stron: 467
 • Wydawnictwo: Helion S.A.
 • Oprawa: miękka

Spis treści:

 • O autorze 4
 • O korektorach merytorycznych 4
 • Podziękowania 17
 • Wprowadzenie 19
 • Kto powinien przeczytać tę książkę? 20

 • Co znajdziesz w tej książce? 21

 • Jak używać tej książki? 23

  • Wpisywanie kodu źródłowego 23

  • Sprawdzanie pod kątem błędów 23

  • Konwencje zastosowane w książce 24

  • Zasoby w internecie 24

 • Pobieranie i instalowanie Pythona 24

  • Instalacja Pythona w systemie Windows 24

  • Instalacja Pythona w systemie macOS 25

  • Instalacja Pythona w systemie Ubuntu 25

 • Pobieranie pliku pyperclip.py 25

 • Uruchamianie środowiska IDLE 26

 • Podsumowanie 27

 • 1. Papier jako narzędzie kryptograficzne 29
 • Co to jest kryptografia? 30

 • Kod a szyfr 30

 • Szyfr Cezara 32

  • Krążek szyfrowania 32

  • Szyfrowanie wiadomości za pomocą krążka szyfrowania 33

  • Deszyfrowanie za pomocą krążka szyfrowania 34

  • Szyfrowanie i deszyfrowanie z użyciem arytmetyki 35

 • Dlaczego podwójne szyfrowanie nie działa? 36

 • Podsumowanie 36

 • 2. Programowanie w powłoce interaktywnej 39
 • Kilka prostych wyrażeń matematycznych 40

  • Wartości całkowite i wartości zmiennoprzecinkowe 41

  • Wyrażenia 41

  • Kolejność wykonywania działań 42

  • Obliczanie wartości wyrażeń 42

 • Przechowywanie wartości w zmiennych 43

  • Nadpisywanie zmiennej 45

  • Nazwy zmiennych 46

 • Podsumowanie 47

 • 3. Ciągi tekstowe i tworzenie programów 49
 • Praca z tekstem przy użyciu wartości w postaci ciągu tekstowego 50

  • Konkatenacja ciągu tekstowego za pomocą operatora + 51

  • Replikacja ciągu tekstowego przy użyciu operatora * 52

  • Pobieranie znaków z ciągu tekstowego przy użyciu indeksów 53

 • Wyświetlanie wartości za pomocą funkcji print() 56

 • Wyświetlanie znaków sterujących 57

 • Apostrof i cudzysłów 58

 • Tworzenie programów w edytorze pliku IDLE 59

 • Kod źródłowy programu typu Witaj, świecie! 59

 • Sprawdzanie kodu źródłowego za pomocą narzędzia Online Diff Tool 61

 • Użycie środowiska IDLE w celu późniejszego uzyskania dostępu do programu 62

  • Zapisywanie programu 62

  • Uruchamianie programu 63

  • Otwieranie wcześniej zapisanych programów 64

 • W jaki sposób działa program Witaj, świecie!? 64

  • Komentarze 64

  • Wyświetlanie wskazówek dla użytkownika 65

  • Pobieranie danych wejściowych od użytkownika 65

  • Zakończenie programu 66

 • Podsumowanie 66

 • 4. Szyfr odwrotny 69
 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr odwrotny 70

 • Przykładowe uruchomienie programu 70

 • Definiowanie komentarzy i zmiennych 71

 • Określanie długości ciągu tekstowego 72

 • Wprowadzenie do pętli while 73

  • Boolowski typ danych 73

  • Operatory porównania 74

  • Blok kodu 76

  • Konstrukcja pętli while 77

  • "Rośnięcie" ciągu tekstowego 78

 • Usprawnianie programu za pomocą funkcji input() 81

 • Podsumowanie 82

 • 5. Szyfr Cezara 85
 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr Cezara 86

 • Przykładowe uruchomienie programu 87

 • Importowanie modułu i przypisywanie zmiennych 88

 • Stałe i zmienne 89

 • Pętla for 90

  • Przykład pętli for 90

  • Pętla while będąca odpowiednikiem pętli for 91

 • Konstrukcja if 92

  • Przykład użycia polecenia if 92

  • Polecenie else 92

  • Polecenie elif 93

 • Operatory in i not in 94

 • Metoda find() 95

 • Szyfrowanie i deszyfrowanie symboli 96

  • Obsługa zawinięcia 97

  • Obsługa symboli spoza zbioru symboli 98

 • Wyświetlanie i kopiowanie skonwertowanego ciągu tekstowego 98

 • Szyfrowanie innych symboli 99

 • Podsumowanie 100

 • 6. Łamanie szyfru Cezara za pomocą ataku brute force 103
 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr odwrotny 104

 • Przykładowe uruchomienie programu 105

 • Definiowanie zmiennych 106

 • Iteracja z użyciem funkcji range() 106

 • Deszyfrowanie wiadomości 108

 • Stosowanie formatowania ciągu tekstowego do wyświetlenia klucza i deszyfrowanej wiadomości 109

 • Podsumowanie 110

 • 7. Szyfrowanie za pomocą szyfru przestawieniowego 113
 • Sposób działania szyfru przestawieniowego 113

  • Ręczne szyfrowanie wiadomości 114

  • Tworzenie programu szyfrującego 116

 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr kolumnowy 117

 • Przykładowe uruchomienie programu 118

 • Samodzielne definiowanie funkcji za pomocą polecenia def 118

  • Definiowanie funkcji pobierającej argumenty 119

  • Zmiana parametru istniejącego tylko wewnątrz funkcji 120

  • Definiowanie funkcji main() 121

 • Przekazywanie klucza i wiadomości jako argumentów 122

 • Typ danych listy 123

  • Ponowne przypisywanie elementów na liście 124

  • Lista list 125

  • Stosowanie funkcji len() i operatora in z listą 126

  • Konkatenacja listy i replikacja za pomocą operatorów + i * 127

 • Algorytm szyfrowania przestawieniowego 127

 • Rozszerzone operatory przypisania 128

 • Iteracja currentIndex przez wiadomość 129

 • Metoda join() 131

 • Wartość zwrotna i polecenie return 132

  • Przykład polecenia return 132

  • Zwrot szyfrogramu 133

 • Zmienna __name__ 133

 • Podsumowanie 134

 • 8. Deszyfrowanie wiadomości chronionej szyfrem przestawieniowym 137
 • Łamanie szyfru przestawieniowego za pomocą kartki i ołówka 138

 • Kod źródłowy programu deszyfrującego wiadomość chronioną szyfrem przestawieniowym 139

 • Przykładowe uruchomienie programu 141

 • Importowanie modułów i definiowanie funkcji main() 141

 • Deszyfrowanie wiadomości za pomocą klucza 142

  • Funkcje round(), math.ceil() i math.floor() 142

  • Funkcja decryptMessage() 143

  • Operatory boolowskie 145

  • Dostosowywanie wartości zmiennych column i row 148

 • Wywoływanie funkcji main() 150

 • Podsumowanie 150

 • 9. Tworzenie programu do testowania innych programów 153
 • Kod źródłowy programu do testowania innych programów 154

 • Przykładowe uruchomienie programu 155

 • Importowanie modułów 156

 • Generowanie liczb pseudolosowych 156

 • Tworzenie losowo wybranego ciągu tekstowego 158

  • Powielanie ciągu tekstowego losowo wybraną liczbę razy 158

  • Zmienna listy używa odwołania 159

  • Przekazywanie odwołania 162

  • Stosowanie funkcji copy.deepcopy() do powielenia listy 162

  • Funkcja random.shuffle() 163

  • Losowe mieszanie ciągu tekstowego 163

 • Testowanie poszczególnych wiadomości 164

 • Sprawdzanie poprawności szyfrowania i zakończenie programu 165

 • Wywoływanie funkcji main() 166

 • Testowanie programu 166

 • Podsumowanie 167

 • 10. Szyfrowanie i deszyfrowanie plików 169
 • Pliki zwykłego tekstu 170

 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr przestawieniowy do szyfrowania pliku 170

 • Przykładowe uruchomienie programu 171

 • Praca z plikami 172

  • Otwieranie pliku 172

  • Zapisywanie i zamykanie pliku 173

  • Odczyt danych z pliku 174

 • Funkcja main() programu 175

 • Sprawdzanie istnienia pliku 175

  • Funkcja os.path.exists() 176

  • Sprawdzanie za pomocą funkcji os.path.exists() istnienia pliku danych wejściowych 176

 • Stosowanie metod ciągu tekstowego do zapewnienia większej elastyczności danych wejściowych 177

  • Metody ciągu tekstowego upper(), lower() i title() 177

  • Metody ciągu tekstowego startswith() i endswith() 177

  • Stosowanie metod ciągu tekstowego w programie 178

 • Odczyt pliku danych wejściowych 179

 • Pomiar czasu operacji szyfrowania i deszyfrowania 179

  • Moduł time i funkcja time.time() 179

  • Stosowanie funkcji time.time() w programie 180

 • Zapis danych wyjściowych do pliku 181

 • Wywoływanie funkcji main() 181

 • Podsumowanie 182

 • 11. Programowe wykrywanie języka angielskiego 183
 • Jak komputer może zrozumieć język angielski? 184

 • Kod źródłowy modułu do wykrywania języka angielskiego 186

 • Przykładowe uruchomienie programu 187

 • Polecenia i definiowanie stałych 187

 • Typ danych w postaci słownika 188

  • Różnice między słownikiem i listą 189

  • Dodawanie lub modyfikowanie elementów słownika 190

  • Stosowanie funkcji len() ze słownikiem 191

  • Stosowanie operatora in ze słownikiem 191

  • Wyszukiwanie elementów w słowniku odbywa się szybciej niż na liście 192

  • Stosowanie pętli for w słowniku 192

 • Implementacja pliku słownika 193

  • Metoda split() 193

  • Podział słownika na poszczególne słowa 194

  • Zwrot danych słownika 194

 • Zliczanie liczby słów angielskich w wiadomości 195

  • Błąd dzielenia przez zero 196

  • Zliczanie dopasowań słów w języku angielskim 196

  • Funkcje float(), int() i str() oraz dzielenie całkowite 197

  • Określanie proporcji angielskich słów w wiadomości 198

 • Usuwanie znaków innych niż litery 198

  • Metoda append() typu listy 199

  • Tworzenie ciągu tekstowego liter 200

 • Wykrywanie słów angielskich 200

  • Stosowanie argumentów domyślnych 200

  • Obliczanie wartości procentowych 201

 • Podsumowanie 203

 • 12. Łamanie szyfru przestawieniowego 205
 • Kod źródłowy programu umożliwiającego złamanie szyfru przestawieniowego 206

 • Przykładowe uruchomienie programu 207

 • Importowanie modułów 208

 • Wielowierszowy ciąg tekstowy ujęty w potrójny cudzysłów 208

 • Wyświetlanie wyniku deszyfrowania wiadomości 209

 • Pobranie deszyfrowanej wiadomości 210

  • Metoda strip() ciągu tekstowego 212

  • Stosowanie metody strip() ciągu tekstowego 213

  • Nieudana próba deszyfrowania wiadomości 213

 • Wywoływanie funkcji main() 214

 • Podsumowanie 214

 • 13. Moduł arytmetyki modularnej dla szyfru afinicznego 215
 • Arytmetyka modularna 216

 • Operator reszty z dzielenia 217

 • Wyszukiwanie dzielników do obliczenia największego wspólnego dzielnika 218

 • Przypisanie wielokrotne 220

 • Algorytm Euklidesa do wyszukiwania największego wspólnego dzielnika 221

 • Sposób działania szyfrów multiplikatywnego i afinicznego 222

  • Wybór poprawnego klucza multiplikatywnego 223

  • Szyfrowanie z użyciem szyfru afinicznego 224

  • Deszyfrowanie szyfru afinicznego 225

  • Określanie odwrotności modularnej 226

  • Operator dzielenia całkowitego 226

 • Kod źródłowy modułu cryptomath 227

 • Podsumowanie 228

 • 14. Programowanie szyfru afinicznego 231
 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr afiniczny 232

 • Przykładowe uruchomienie programu 233

 • Importowanie modułów i stałych oraz definiowanie funkcji main() 234

 • Generowanie i weryfikowanie kluczy 236

  • Typ danych w postaci krotki 236

  • Sprawdzanie pod kątem słabych kluczy 237

  • Ile kluczy może mieć szyfr afiniczny? 238

 • Tworzenie funkcji szyfrującej 240

 • Tworzenie funkcji deszyfrującej 241

 • Generowanie losowych kluczy 242

 • Wywoływanie funkcji main() 243

 • Podsumowanie 244

 • 15. Łamanie szyfru afinicznego 245
 • Kod źródłowy programu umożliwiającego złamanie szyfru afinicznego 245

 • Przykładowe uruchomienie programu 247

 • Importowanie modułów i stałych oraz definiowanie funkcji main() 248

 • Funkcja odpowiedzialna za złamanie szyfru afinicznego 249

  • Operator wykładniczy 249

  • Obliczanie całkowitej liczby kluczy, których można użyć 250

  • Polecenie continue 251

  • Stosowanie polecenia continue do pominięcia kodu 252

 • Wywoływanie funkcji main() 253

 • Podsumowanie 254

 • 16. Programowanie prostego szyfru podstawieniowego 255
 • Jak działa prosty szyfr podstawieniowy? 256

 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr podstawieniowy 257

 • Przykładowe uruchomienie programu 259

 • Importowanie modułów i stałych oraz definiowanie funkcji main() 259

 • Metoda sort() listy 261

 • Funkcje opakowujące 262

 • Funkcja translateMessage() 263

  • Metody isupper() i islower() ciągu tekstowego 265

  • Zachowywanie wielkości liter dzięki metodzie isupper() 266

 • Generowanie losowego klucza 267

 • Wywoływanie funkcji main() 268

 • Podsumowanie 268

 • 17. Łamanie prostego szyfru podstawieniowego 271
 • Stosowanie wzorca słowa do deszyfrowania 272

  • Znajdowanie wzorca słowa 272

  • Wyszukiwanie potencjalnych liter odszyfrowujących 273

 • Omówienie procesu łamania szyfru 275

 • Moduł wzorca słowa 275

 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr podstawieniowy 276

 • Przykładowe uruchomienie programu 280

 • Importowanie modułów i stałych 280

 • Wyszukiwanie znaków za pomocą wyrażeń regularnych 281

 • Konfigurowanie funkcji main() 281

 • Wyświetlanie użytkownikowi wyniku operacji łamania szyfru 282

 • Tworzenie mapowania szyfrogramu 283

  • Tworzenie pustego mapowania 283

  • Dodawanie liter do mapowania 283

  • Łączenie dwóch mapowań 285

  • W jaki sposób działają funkcje pomocnicze mapowania liter? 286

  • Wyszukiwanie zdeszyfrowanych liter w mapowaniu 290

  • Testowanie funkcji removeSolvedLettersFromMapping() 292

 • Funkcja hackSimpleSub() 292

  • Metoda replace() ciągu tekstowego 294

  • Deszyfrowanie wiadomości 295

  • Deszyfrowanie w powłoce interaktywnej 296

 • Wywoływanie funkcji main() 297

 • Podsumowanie 298

 • 18. Programowanie szyfru Vigenere'a 299
 • Stosowanie wielu liter kluczy w szyfrze Vigenere'a 300

  • Dłuższe klucze szyfru Vigenere'a są znacznie bezpieczniejsze 302

  • Wybór klucza uniemożliwiającego atak słownikowy 303

 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr Vigenere'a 303

 • Przykładowe uruchomienie programu 305

 • Importowanie modułów i stałych oraz definiowanie funkcji main() 305

 • Tworzenie ciągu tekstowego za pomocą procesu dołączania do listy 306

 • Szyfrowanie i deszyfrowanie wiadomości 307

 • Wywoływanie funkcji main() 310

 • Podsumowanie 310

 • 19. Analiza częstotliwości 313
 • Analiza częstotliwości występowania liter w tekście 314

 • Dopasowywanie częstotliwości występowania liter 316

  • Obliczanie wyniku dopasowania częstotliwości dla prostego szyfru podstawieniowego 316

  • Obliczanie wyniku dopasowania częstotliwości dla prostego szyfru przestawieniowego 317

  • Stosowanie analizy częstotliwości do złamania szyfru Vigenere'a 318

 • Kod źródłowy programu obliczającego wynik dopasowania częstotliwości 319

 • Przechowywanie liter w kolejności ETAOIN 321

 • Zliczanie liter w wiadomości 321

 • Pobieranie pierwszego elementu składowego krotki 323

 • Układanie liter według częstotliwości ich występowania w wiadomości 323

  • Zliczanie liter za pomocą funkcji getLetterCount() 324

  • Tworzenie słownika częstotliwości wystąpień i listy liter 324

  • Sortowanie liter w odwrotnej kolejności ETAOIN 325

  • Sortowanie list słownika według częstotliwości występowania 330

  • Tworzenie listy sortowanych liter 332

 • Obliczanie wyniku dopasowania częstotliwości dla wiadomości 332

 • Podsumowanie 334

 • 20. Łamanie szyfru Vigenere'a 335
 • Atak słownikowy w celu złamania szyfru Vigenere'a metodą brute force 336

 • Kod źródłowy programu umożliwiającego złamanie szyfru Vigenere'a za pomocą ataku słownikowego 336

 • Przykładowe uruchomienie programu 337

 • Informacje o programie do łamania szyfru Vigenere'a za pomocą ataku słownikowego 337

 • Stosowanie metody Kasiskiego do ustalenia długości klucza 338

  • Odszukanie powtarzających się sekwencji 338

  • Pobieranie dzielników liczb określających odstępy 339

  • Pobieranie każdej n-tej litery ciągu tekstowego 341

  • Stosowanie analizy częstotliwości do złamania poszczególnych podkluczy 342

  • Przeprowadzanie ataku brute force na możliwe klucze 344

 • Kod źródłowy programu umożliwiającego złamanie szyfru Vigenere'a 344

 • Przykładowe uruchomienie programu 349

 • Importowanie modułów i definiowanie funkcji main() 350

 • Wyszukiwanie powtarzających się sekwencji 351

 • Obliczanie dzielników odstępów 354

  • Usuwanie duplikatów za pomocą funkcji set() 355

  • Usuwanie powtarzających się dzielników i sortowanie listy 355

  • Wyszukiwanie najczęściej występujących dzielników 356

 • Określanie prawdopodobnej długości klucza 358

  • Metoda listy extend() 358

  • Rozszerzanie słownika repeatedSeqSpacings 359

  • Pobieranie dzielników z factorsByCount 360

 • Pobieranie liter szyfrowanych za pomocą tego samego podklucza 360

 • Próba deszyfrowania z użyciem potencjalnych długości klucza 362

  • Argument w postaci słowa kluczowego key funkcji print() 364

  • Uruchamianie programu w trybie cichym lub wyświetlania informacji użytkownikowi 365

  • Wyszukiwanie możliwych kombinacji podkluczy 365

  • Wyświetlanie deszyfrowanego tekstu z użyciem właściwej wielkości liter 369

 • Zwrot deszyfrowanej wiadomości 370

  • Opuszczanie pętli po znalezieniu potencjalnego klucza 371

  • Atak brute force na wszystkie długości klucza 371

 • Wywoływanie funkcji main() 372

 • Modyfikowanie stałych programu 373

 • Podsumowanie 373

 • 21. Szyfr z kluczem jednorazowym 375
 • Niemożliwy do złamania szyfr z kluczem jednorazowym 376

  • Tworzenie klucza o długości odpowiadającej długości wiadomości 376

  • Zapewnianie prawdziwej losowości klucza 378

  • Dlaczego klucza jednorazowego można użyć tylko raz? 379

  • Dlaczego dwukrotnie użyty klucz jednorazowy to szyfr Vigenere'a? 379

 • Podsumowanie 380

 • 22. Wyszukiwanie i generowanie liczb pierwszych 381
 • Co to jest liczba pierwsza? 382

 • Kod źródłowy modułu liczb pierwszych 384

 • Przykładowe uruchomienie modułu 386

 • Sposób działania algorytmu próbnego dzielenia 386

 • Implementacja algorytmu próbnego dzielenia 388

 • Sito Eratostenesa 389

 • Generowanie liczb pierwszych za pomocą sita Eratostenesa 391

 • Algorytm pierwszości Rabina-Millera 392

 • Wyszukiwanie ogromnych liczb pierwszych 393

 • Generowanie ogromnych liczb pierwszych 395

 • Podsumowanie 395

 • 23. Generowanie kluczy dla szyfru klucza publicznego 397
 • Kryptografia klucza publicznego 398

 • Problem z uwierzytelnieniem 400

  • Podpis cyfrowy 400

  • Uważaj na atak MITM 401

 • Etapy generowania kluczy publicznego i prywatnego 402

 • Kod źródłowy programu generującego klucze kryptografii klucza publicznego 403

 • Przykładowe uruchomienie programu 404

 • Tworzenie funkcji main() 406

 • Generowanie kluczy za pomocą funkcji generateKey() 406

  • Obliczanie wartości e 407

  • Obliczanie wartości d 407

  • Zwracanie kluczy 408

 • Tworzenie plików kluczy za pomocą funkcji makeKeyFiles() 408

 • Wywoływanie funkcji main() 410

 • Hybrydowe systemy kryptograficzne 411

 • Podsumowanie 411

 • 24. Programowanie szyfru klucza publicznego 413
 • Jak działa kryptografia klucza publicznego? 414

  • Tworzenie bloku 414

  • Konwersja ciągu tekstowego na blok 415

  • Matematyka szyfrowania i deszyfrowania za pomocą kryptografii klucza publicznego 416

  • Konwersja bloku na ciąg tekstowy 418

  • Dlaczego nie można złamać szyfru wykorzystującego kryptografię klucza publicznego? 420

 • Kod źródłowy programu wykorzystującego kryptografię klucza publicznego 421

 • Przykładowe uruchomienie programu 425

 • Konfiguracja programu 426

 • Wybór trybu pracy programu 426

 • Konwersja ciągu tekstowego na bloki za pomocą funkcji getBlocksFromText() 428

  • Funkcje min() i max() 428

  • Przechowywanie bloków w blockInt 429

 • Stosowanie funkcji getTextFromBlocks() do deszyfrowania wiadomości 431

  • Stosowanie metody insert() listy 432

  • Łączenie listy message i tworzenie na jej podstawie jednego ciągu tekstowego 432

 • Tworzenie funkcji encryptMessage() 433

 • Tworzenie funkcji decryptMessage() 433

 • Odczytywanie kluczy publicznego i prywatnego z ich plików 434

 • Zapisywanie szyfrogramu do pliku 435

 • Deszyfrowanie danych z pliku 437

 • Wywoływanie funkcji main() 439

 • Podsumowanie 439

 • A. Debugowanie kodu Pythona 441
 • Na czym polega działanie debugera? 441

 • Usuwanie błędów z programu wykorzystującego szyfr odwrotny 443

 • Definiowanie punktu przerwania 445

Książka - Autor Al Sweigart
Książka - ISBN 978-83-283-7495-9
Książka - Oprawa miękka
Książka - Wydawnictwo Helion SA
Tematyka Python
Szerokość opakowania 23 cm
Wysokość opakowania 3 cm
Głębokość opakowania 17 cm
Masa opakowania 0.8 kg

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Opinie o produkcie

Złam ten kod z Pythonem. Jak tworzyć, testować i łamać szyfry - Al Sweigart

5/5

Średnia Ocena

1

Opinie Klientów
Poniższe opinie zbieramy
i weryfikujemy przy pomocy
zewnętrznego partnera Trustmate
i pochodzą z procesu pozakupowego.

Opinie:

Dariusz 06.09.2022 Potwierdzony zakup
Książka spoko

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: