Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A
Sterownik silnika krokowego Low-Voltage DRV8834 10,8V 2A
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A - zdjęcie 1
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A - zdjęcie 2
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A - zdjęcie 3
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A - zdjęcie 4
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A - zdjęcie 5
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A - zdjęcie 6
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A - zdjęcie 7
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A - zdjęcie 8
Sterownik silnika krokowego Low-Voltage DRV8834 10,8V 2A - zdjęcie 9
Sterownik silnika krokowego DRV8825 45V 2.2A - zdjęcie 10

DRV8834 sterownik silnika krokowego Low-Voltage 10,8V 2A - Pololu 2134

Indeks: PLL-01418 EAN: 5903351244831
BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA Opinie z ekomi-pl.com

Sterownik silnika krokowego oparty na układzie DRV8834 pozwala na sterowanie silnikiem o poborze prądu do 1,5 A (chwilowym do 2 A) na cewkę, przy zasilaniu napięciem od 2,5 V do 10,8 V. Posiada sześć trybów pracy: pełny krok, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 oraz 1/32 kroku.

76,90 zł
62,52 zł netto

Dostępny, wysyłka 24h!
(Sprawdź dostępność)
Wysyłka 24h
30 dni na zwrot
Producent: Pololu
Kompatybilny z: Arduino Raspberry Pi

Opis produktu: DRV8834 sterownik silnika krokowego Low-Voltage 10,8V 2A

Moduł oparty na sterowniku DRV8834 firmy Texas Instruments pozwala kontrolować silnik krokowy o maksymalnym poborze prądu do 2A na cewkę, zasilany napięciem z zakresu od 2,5 V do 10,8 V. Przed użyciem zalecamy zapoznać się z dokumentacją sterownika. 

Poniżej kilka głównych cech produktu:

 • Moduł charakteryzuje się prostym interfejsem sterowania krokiem i kierunkiem.
 • Posiada możliwość pracy w sześciu trybach: pełnego, pół-, 1/4-, 1/8-, 1/16- oraz 1/32- kroku.
 • Zapewnia kontrolę maksymalnego prądu silnika za pomocą potencjometru, co umożliwia używanie napięcia zasilania wyższego niż znamionowe dla silników, dzięki temu można uzyskać większą prędkość wykonywania kroków.
 • Silniki można zasilać napięciem od 2,5 V do 10,8 V.
 • Pobór prądu do 2 A na cewkę (ciągły 1,5 A).
 • Dzięki zintegrowanemu regulatorowi napięcia, użytkownik nie musi doprowadzać dodatkowego zasilania części logicznej.
 • DRV8834 współpracuje z układami o napięciu części logicznej zarówno 3,3 V jak i 5 V.
 • Posiada zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem, temperaturą i zwarciem oraz system blokujący start przy zbyt niskim napięciu zasilania.
 • W celu zwiększania powierzchni oddającej ciepło płytka została wykonana w technologii cztero-warstwowej z grubszą pokrywą miedzi.
 • Odkryte pole masy od spodu umożliwia przylutowanie elementów chłodzących.
 • Moduł jest zgodny pod względem rozmiarów i wyprowadzeń z układem opartym na sterowniku A4988.

 

W naszej ofercie posiadamy także sterowniki dla silników krokowych o innych parametrach roboczych.

Podłączenie sterownika

Aby sterować silnikiem krokowym bipolarnym należy podłączyć układ zgodnie z poniższym rysunkiem. Sterownik pozwala także na pracę z niektórymi silnikami unipolarnymi - szczególy znajdują sie w instrukcji

Sposób podłączenia sterownika silnika krokowego DRV8834.

Sterowanie sterownikiem

Jeden impuls podany na pin STEP powoduje jeden krok silnika w kierunku wybranym poprzez podanie odpowiedniego stanu logicznego (wysokiego lub niskiego) na wyprowadzenie DIR. Piny STEP oraz DIR są wewnętrznie ściągnięte, poprzez rezystor 200kΩ, do masy (GND). Jeśli silnik ma się kręcić tylko w jednym kierunku pin DIR można pozostawić niepodłączony.

 

Układ posiada jeszcze dwa wejścia do kontrolowania poboru mocy: SLEEP i ENBL, ich opis znajduje się w dokumentacji. Należy zwrócić uwagę, że oba wyprowadzenia są domyślnie w stanie niskim. Aby uruchomić układ należy  wyprowadzenie SLEEP podciągnąć do napięcia zasialnia - podać logiczną jedynkę (napięcie z zakresu 2,5 - 5,5 V). SLEEP można również podłączyć do mikrokontrolera, aby dynamicznie sterować stanem układu.

 

Sterownik DRV8834 posiada również wyprowadzenie oznacze jako FAULT. Stanem niskim (logicznym zerem) sygnalizuje pojawienie się nieprawidłości w pracy układu np. zadziałanie jednego z zabezpieczeń. Na płytce wyprowadzenie zostało połączone z pinem SLEEP, a więc podanie stanu wysokiego na pin SLEEP podciąga do VCC (pull-up) takżę FAULT. Dzięki zastosowaniu szeregowego rezystora zabezpieczającego wyprowadzanie FAULT można również podłączyć do napięcia VCC, co czyni moduł pin-kompatybilnym z wersja A4988.

Zasilanie sterownika DRV8834

Układ można zasilać napięciem z zakresu 2,5V do 10,5V podłączanym między piny VMOT (+) i GND (-). Napięcie powinno być filtrowane poprzez zewnętrzny kondensator umieszczony jak najbliżej płytki sterownika. Jego pojemność zależna jest od maksymalnego prądu pobieranego przez silnik.

 

Uwaga!

W pewnych warunkach nawet stosunkowo niskie napięcie zasilania może spowodować szpilki o dużej amplitudzie przekraczającej wartość dopuszczalną 45 V. Taka sytuacja prowadzi do trwałego uszkodzenia układu. Jednym ze sposobów uniknięcia tego problemu jest umieszczenie kondensatora (przynajmniej 47 uF) jak najbliżej pinów VMOT i GND modułu sterownika.

 

Podłączanie i odłączanie silnika, podczas gdy sterownik jest włączony może uszkodzić układ!

Rozdzielczość

Sterownik mikrokrokowy taki jak DRV8834 pozwala na pracę silnika z wysoką rozdzielczością do 1/32 kroku. Rozmiar kroku wybierany jest za pomocą wejść M0 i M1 - dostępne tryby zostały pokazane w tabeli poniżej. Domyślnie wyprowadzenie M1 jest wewnętrznie ściągnięte do masy (poprzez rezystor 200kΩ). Wejście M0 jest niepodłączone (tryb floating). Pozostawienie obu wyprowadzeń niepodłączonych oznacza więc wybór trybu pracy z  ¼ kroku. 

 

MODE0 MODE1 ROZDZIELCZOŚĆ
Low Low Pełny krok
High Low 1/2 kroku
Floating Low 1/4 kroku
Low High 1/8 kroku
High High 1/16 kroku
Floating High 1/32 kroku

Konfiguracja opcjonalna

Pin CONFIG pozwala na zmiane trybu pracy sterownika. Przejście w tryb phase/enable pozwala na kontrolę dwóch silników szczotkowych prądu stałego. Aby zmienić tryb nalezy również wykonać zworki, tak jak pokazano na rysunku poniżej.

Ograniczenie prądu

Aby zachować wysoką predkość przełączania kroków, można zastosować wyższe napięcie zasilania silnika niż nominalne. Należy tylko ograniczyć maksymalny prąd przepływający przez cewki do wartości katalogowej silnika.

Moduł pozwala na aktywne ograniczenie prądu przy pomocy potencjometru. Jednym ze sposobów wprowadzenia ograniczenia jest ustawienie sterownika w tryb pełnego kroku oraz pomiar prądu przepływającego przez jedną cewkę bez podania sygnału na wejście STEP. Zmierzony prąd to 70% ustawionego limitu (obie cewki są zawsze włączone i ograniczone do 70% w trybie pełnego kroku). 

Innym sposobem jest pomiar napięcia na wyprowadzeniu REF (oznaczonego kółkiem na płytce drukowanej) oraz obliczenie aktualnego limitu (rezystory pomiarowe mają wartość 0.1Ω). Limit prądowy można policzyć ze wzoru: 

Current Limit = VREF × 2

Przykładowo, jeśli silnik może pobierać maksymalnie do 1A, to napięcie referencyjne na pinie VREF powinno mieć wartość 0,5V.

 

Odprowadzanie ciepła

Płytka została zaprojektowana tak, aby mogła odprowadzić ciepło przy ciągłym poborze prądu około 1,5A na cewkę. Układ jest w stanie dostarczyć chwilowy prąd o natężeniu do 2,2A, jednak zabezpieczenie temperaturowe odłącza układ przy prądzie około 2A. Jeśli prąd będzie znacznie wyższy należy zastosować zewnętrzny radiator, który można zamontować przy pomocy kleju termoprzewodzącego.

Schemat modułu

Układ zawiera niezbędne komponenty pasywne do poprawnego działania sterownika. Schemat połączeń przedstawiony został na rysunki poniżej.

 

Schemat sterownika silników krokowych.

 

Główne różnice w stosunku do wersji A4888

Moduł DRV8834 został zaprojektowany w taki sposób, aby był kompatybilny z wersją opartą na układzie A4988. Płytki posiadają ten sam kształt, rozmiar i rozkład wyprowadzeń. Jest jednak kilka różnić pomiędzy nimi:
 

 • Pin używany jako napięcie zasilania części logicznej A4988 został zastąpiony pinem FAULT, ponieważ DRV8834 nie wymaga dodatkowego zasilania. FAULT został podłączony przez rezystor zabezpieczający, a więc z powodzeniem może być stosowany w system projektowanych dla modułu A4988, gdzie na ten pin będzie podane napięcie zasilania częsci logicznej (2,2V do 5,5V).
   
 • W module DRV8825 pin SLEEP nie jest domyślnie podciągnięty do zasilania, połączony został z wyprowadzeniem FAULT przez rezystor 10k. W układach projektowanych pod układ A4988, poprzez napięcie zasilania części logicznej podłączonej do FAULT, rezystor 10k podciąga SLEEP do napięcia zasilania, ustawiając stan wysoki.
   
 • Potencjometr ograniczający maksymalny prąd dla silników znajduje się w innym miejscu
   
 • DRV8834 pozwala na pracę w trybie 1/32 kroku, podczas gdy w A4988 pracował do 1/16 kroku
   
 • Czas potrzebny na wykonaniu jednego impulsu to 1.9 us, podczas gdy A4988 potrzebował 1 us
   
 • DRV8834 pozwala na pracę z niższymi napięciami zasilania - zakres 2,5 V - 10,8 V
   
 • DRV8834 może dostarczyć prąd o wyższym natężeniu od A4988 bez dodatkowego chłodzenia (1,5A, chwilowy 2A)
 • Wyprowadzenia mają różne nazwy, ale spełniają tę samą funkcje
 

Minimalne podłączenie sterownika - połączenia jak w module A4988.

Specyfikacja sterownika silników DRV8834

 • Napięcie zasilania: 2,5 V - 10,8 V
 • Prąd ciągły na cewkę: 1,5 A
 • Maksmalny chwilowy prąd na cewkę: 2 A
 • Napięcie zasilania części logicznej: 2,5 V - 5,5 V
 • Tryby pracy: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, i 1/32 kroku
 • Wymiary: 20 x 15 mm
 • Masa: 1,6 g (bez złącz)

 

Wysyłka w dniu zamówienia

Zaksięgowanie wpłaty za zamówienie na naszym koncie w dzień roboczy do godziny 12:00 oznacza wysyłkę towaru jeszcze tego samego dnia! 

Czas realizacji płatności uzależniony jest od godzin sesji ELIXIR banków nadawcy i odbiorcy przelewu (więcej informacji na ten temat np. na stronie https://www.kiedy-przelew.pl/).

Darmowa wysyłka w Polsce już od 300 zł

Jeśli kwota do zapłaty za produkty przekroczy 300 zł dostawa gratis! Dotyczy zamówień opłaconych przed wysyłką. Zamówienia pobraniowe wysyłamy gratis od 500 zł.

Wysyłka na terenie Polski

Card image cap
Poczta Polska
 • Termin dostawy: 1-3 dni
 • Płatność z góry: od 9,90 zł
 • Płatność przy odbiorze: 17,90 zł
 • Ubezpieczenie: 1000 zł
Card image cap
Kurier GLS
 • Termin dostawy: 24h
 • Płatność z góry: od 14,90 zł
 • Płatność przy odbiorze: 22,90 zł
 • Ubezpieczenie: 6000 zł
Card image cap
Inpost Paczkomaty 24/7
 • Termin dostawy: 1-3 dni
 • Płatność z góry: od 12,90 zł
 • Ponad 11 000 Paczkomatów
 • Ubezpieczenie: 200 zł
Card image cap
Inpost Kurier
 • Termin dostawy: 24h
 • Płatność z góry: od 16,90 zł
 • Ubezpieczenie: do 100 000 zł
 • Dostawa pod wskazany adres

Wysyłka za granicę

Kurier GLS - strefa 1

Austria, Belgia, Chrowacja, Czechy, Dania, Niemcy, Holandia, Słowacja

 • Termin dostawy: 2-4 dni
 • Płatność z góry: 35 zł
Kurier GLS - strefa 2

Bułgaria, Estonia, Francja, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowenia, Węgry, Włochy

 • Termin dostawy: 2-5 dni
 • Płatność z góry: 50 zł
Kurier GLS - strefa 3

Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Liechtenstein, Szwecja

 • Termin dostawy: 2-7 dni
 • Płatność z góry: 80 zł

Formy płatności

Card image cap
PayU
 • Płatność natychmiastowa. Twoja wpłata trafi na nasze kontro w ciągu kilku minut.

  W tym:
Card image cap
Przelewy24
 • Szybki przelew internetowy. Twoją wpłatę otrzymamy w ciągu kilku minut.

  W tym:
Card image cap
Przelew tradycyjny
 • Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas numer konta bankowego do dokonania przelewu.

  W zależności od banku Twoja wpłata dotrze do nas w ciągu 1-2 dni roboczych.
Card image cap
Pobranie
 • Za zakupy zapłacisz bezpośrednio przy odbiorze paczki. Pamiętaj o przygotowaniu odliczonej kwoty.

  Maksymalna wartość zamówienia płatnego za pobraniem to 6 000 zł.

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA Opinie z ekomi-pl.com
Zobacz także

Silnik krokowy SY35ST26-0284A 200 kroków/obr 7,4 V / 0,28 A / 0,063 Nm - Pololu 1207

Silnik krokowy bipolarny 200 kroków (1,8 °) zasilany napięciem 7,4 V o poborze prądu 280 mA na cewkę, moment trzymający 0,65 kg*cm (0,0637 Nm). Wymiary: 35 x 35 x 26 mm (NEMA...
Indeks: PLL-00071
Indeks: PLL-00071
Dostępny, wysyłka 24h!
(Sprawdź dostępność)
Cena podstawowa 83,90 zł Cena 83,90 zł
 • Darmowa dostawa

STM32F407G-DISC1 - Discovery - STM32F4DISCOVERY

Zestaw uruchomieniowy oparty na mikrokontrolerze STM32F407VGT6 pozwala zapoznać się z układami wyposażonymi w najnowszy rdzeń Cortex-M4F firmy ARM. Na płytce także 3-osiowy...
Indeks: DIS-00445
Indeks: DIS-00445
Oczekiwanie na potwierdzenie daty dostawy
Cena podstawowa 106,00 zł Cena 106,00 zł
 • Darmowa dostawa

Silnik krokowy SY35ST28-0504A 200 kroków/obr 10V / 0,5A / 0,1Nm - Pololu 1208

Silnik krokowy bipolarny 200 kroków (1,8 °) zasilany napięciem 10 V o poborze prądu 500 mA na cewkę, moment trzymający 1 kg*cm (0,1 Nm). Wymiary: 35 x 35 x 28 mm (NEMA 14).
Indeks: PLL-00470
Indeks: PLL-00470
Dostępny, wysyłka 24h!
(Sprawdź dostępność)
Cena podstawowa 79,90 zł Cena 79,90 zł
 • Darmowa dostawa

Sterownik silnika krokowego - układ A4988

Sterownik bipolarnego silnika krokowego - A4988, zasilany napięciem od 8 do 35 V.
Indeks: UCC-00500
Indeks: UCC-00500
Niedostępny
Cena podstawowa 5,00 zł Cena 5,00 zł
 • Darmowa dostawa
 • EOL

Kontroler robotów Baby Orangutan B-328 - Pololu 1220

Kontroler robotów zawierający mikrokontroler z rodziny AVR, dwukanałowy sterownik silników oraz niezbędne wyprowadzenia.
Indeks: PLL-00750
Indeks: PLL-00750
Niedostępny
Cena podstawowa 85,00 zł Cena 85,00 zł
 • Darmowa dostawa
 • EOL

Miniaturowy moduł ATmega8 - microBOARD-M8

Moduł microBOARD-M8 jest miniaturowym zestawem uruchomieniowym z mikrokontrolerem ATmega8A.
Indeks: MOD-00970
Indeks: MOD-00970
Towar w trakcie przyjęcia - dostępny w ciągu kilku dni
Cena podstawowa 29,90 zł Cena 29,90 zł
 • Darmowa dostawa

Raspberry Pi Model B 512MB RAM

Raspberry Pi Model B (512MB RAM) to miniaturowy komputer mogący z powodzeniem zastąpić duże, biurowe urządzenia. Moduł pozwala na  obsługę wideo w wysokiej rozdzielczości....
Indeks: RPI-00972
Indeks: RPI-00972
Oczekiwanie na potwierdzenie daty dostawy
Cena podstawowa 159,00 zł Cena 159,00 zł
 • Darmowa dostawa

Arduino Uno Rev3 - A000066

Arduino® Uno Rev3 - Oryginalny moduł od Arduino® Uno z mikrokontrolerem AVR ATmega328 w wymiennej obudowie. Posiada 32 kB pamięci Flash, 2 kB RAM, 14 cyfrowych wejść/wyjść z...
Indeks: ARD-01060
Indeks: ARD-01060
Dostępny, wysyłka 24h!
(Sprawdź dostępność)
Cena podstawowa 99,00 zł Cena 99,00 zł
 • Darmowa dostawa

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: