Kategorie

Grove - aktuatory

Aktuatory są urządzeniami, które zamieniają jedną wielkość fizyczną na drugą, np. poprzez wprawienie w ruch elementów obiektu spowodowane podaniem sygnału (najczęściej elektrycznego w formie prądu lub napięcia o odpowiedniej wartości progowej, powodującej zadziałanie aktuatora) na współpracujący z tym obiektem czujnik. Rezultatem jest powstanie zmiany w obiekcie w formie np. powstania ciepła, ruchu postępowego części mechanicznych, uruchomienia oświetlenia, bądź włączenie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego. Oferowane przez nas moduły aktuatorów serii Grove, pozwolą Ci na zbudowanie ciekawych i praktycznych urządzeń np. automatyki budynkowej.

Najważniejsze różnice między czujnikami a aktuatorami

Urządzenia czujnikowe działają na zasadzie konwersji pierwotnej wielkości fizycznej (np. temperatury) mierzonej na sygnał napięcia elektrycznego, zaś aktuatory zamieniają sygnał napięcia elektrycznego na odpowiedni proces fizyczny w zależności od konstrukcji i przeznaczenia aktuatora. Dla systemu pomiarowego, sygnał wyjściowy z czujnika jest źródłem informacji wejściowej, podczas gdy aktuator jest wyzwalany sygnałem wyjściowym z systemu pomiarowego. Magnetometry, mikrofony, kamery, przyciski czy potencjometry to przykładowe urządzenia czujnikowe, które dostarczają informacje wejściowe. Z kolei diody LED, sterowniki silników, głośniki czy też lasery zaliczane są do grupy aktuatorów.

Aktuatory Grove - niewielkie i praktyczne

Jednym z najbardziej popularnych przykładów aktuatorów w praktyce, jest silnik krokowy, w którym sterowanie prędkością obrotową oraz kierunkiem obrotów jest realizowane odpowiednio poprzez podawanie impulsów i mostek typu “H”. Silnik krokowy może być stosowany w urządzeniach, w których kluczowe jest precyzyjnie ustawienie położenia obiektu, np. ramienia robota. Za pomocą aktuatorów Grove, możesz także zbudować konsolę do gier wyposażoną w sygnalizację wibracyjną, a także platformę edukacyjną pomagającą fizycznie zobrazować oddziaływanie pola elektromagnetycznego i zasadę działania maszyn i urządzeń elektrycznych działających w oparciu o zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Natomiast moduł silnika prądu stałego z wiatraczkiem wraz ze sterownikiem opartym na mikrokontrolerze Atmega168, dodatkowo wzbogaci zabawę z systemem Grove i nie tylko.