• Obniżka

JavaScript od pierwszej linii kodu - Laurence Lars Svekis, Maaike van Putten, Rob Percival

Indeks: KSZ-23172 EAN: 9788383221977
JavaScript jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie, szczególnie w kontekście tworzenia aplikacji internetowych. Dzięki temu przewodnikowi poznasz najważniejsze koncepcje programistyczne, a także dowiesz się jak pracować z bibliotekami, frameworkami i urządzeniami takimi jak React, Angular i Node.js. Przewodnik ma na celu zapoznanie początkujących programistów z podstawowymi i zaawansowanymi aspektami języka JavaScript oraz jego zastosowaniami w dziedzinie programowania webowego.
JavaScript od pierwszej linii kodu - Laurence Lars Svekis, Maaike van Putten, Rob Percival
64,90 zł -5%
61,66 zł
58,72 zł netto
Najniższa cena z 30 dni: 61,66 zł
Zapłać później
Producent: Helion

Opis produktu: JavaScript od pierwszej linii kodu. Błyskawiczna nauka pisania gier, stron WWW i aplikacji internetowych - Laurence Lars Svekis, Maaike van Putten, Rob Percival

JavaScript jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie, szczególnie w kontekście tworzenia aplikacji internetowych. Dzięki temu przewodnikowi poznasz najważniejsze koncepcje programistyczne, a także dowiesz się jak pracować z bibliotekami, frameworkami i urządzeniami takimi jak React, Angular i Node.js. Przewodnik ma na celu zapoznanie początkujących programistów z podstawowymi i zaawansowanymi aspektami języka JavaScript oraz jego zastosowaniami w dziedzinie programowania webowego.

JavaScript od pierwszej linii kodu. Błyskawiczna nauka pisania gier, stron WWW i aplikacji internetowych - Laurence Lars Svekis, Maaike van Putten, Rob Percival.

Tył książki.

Zagadnienia poruszane w książce

 • Konstrukcje logiczne w kodzie źródłowym
 • Pętle, funkcje i metody JavaScriptu
 • Współdziałanie z HTML5, współbieżność i programowanie asynchroniczne
 • Wyrażenia regularne
 • Wprowadzenie do najważniejszych bibliotek, frameworków i API

Informacje o książce

 • Tytuł: JavaScript od pierwszej linii kodu. Błyskawiczna nauka pisania gier, stron WWW i aplikacji internetowych
 • Autor: Laurence Lars Svekis, Maaike van Putten, Rob Percival
 • Tłumaczenie: Robert Górczyński
 • ISBN: 978-83-8322-197-7
 • Rok wydania: 2023
 • Format: 165 x 235 mm
 • Ilość stron: 456
 • Wydawnictwo: Helion S.A.
 • Oprawa: miękka

Spis treści 

O autorach

O korektorze merytorycznym

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z JavaScriptem

 • Dlaczego warto poznać JavaScript?
 • Przygotowanie środowiska pracy
  • Zintegrowane środowisko programistyczne
  • Przeglądarka WWW
  • Narzędzia dodatkowe
  • Edytor typu online
 • Jak przeglądarka WWW przetwarza kod JavaScriptu?
 • Używanie konsoli przeglądarki WWW
 • Dodawanie kodu JavaScript do strony internetowej
  • Osadzenie kodu JavaScript bezpośrednio w HTML-u
  • Dołączenie pliku zewnętrznego do strony internetowej
 • Tworzenie kodu JavaScript
  • Formatowanie kodu
  • Komentarze w kodzie
  • Pobieranie danych wejściowych
  • Losowo wybrane liczby
 • Projekt rozdziału
  • Tworzenie pliku HTML i dołączonego w nim pliku JavaScript
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 2. Podstawy JavaScriptu

 • Zmienne
  • Deklarowanie zmiennej
 • Proste typy danych
  • String
  • Number
  • BigInt
  • Boolean
  • Symbol
  • undefined
  • null
 • Analizowanie i modyfikowanie typów danych
  • Ustalenie typu zmiennej
  • Konwersja typów danych
 • Operatory
  • Operatory arytmetyczne
  • Operatory przypisania
  • Operatory porównania
  • Operatory logiczne
 • Projekty rozdziału
  • Konwerter mil na kilometry
  • Kalkulator BMI
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 3. Wiele wartości w JavaScripcie

 • Tablica i jej właściwości
  • Tworzenie tablicy
  • Uzyskiwanie dostępu do elementów tablicy
  • Nadpisywanie elementu
  • Wbudowana właściwość length
 • Metody tablicy
  • Dodawanie i zastępowanie elementów
  • Usuwanie elementu
  • Wyszukiwanie elementów
  • Sortowanie
  • Sortowanie w kolejności odwrotnej
 • Tablica wielowymiarowa
 • Obiekty w JavaScripcie
  • Uaktualnianie obiektu
 • Praca z obiektami i tablicami
  • Obiekt w obiekcie
  • Tablica w obiekcie
  • Obiekt w tablicy
  • Obiekt w tablicy w innym obiekcie
 • Projekty rozdziału
  • Operacje na tablicy
  • Katalog produktów firmy
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 4. Konstrukcje logiczne

 • Konstrukcje if i if-else
 • Konstrukcja else if
 • Operator trójargumentowy
 • Konstrukcja switch
  • Blok default w konstrukcji switch
  • Łączenie bloków case
 • Projekty rozdziału
  • Gra w liczby
  • Gra w sprawdzanie imienia przyjaciela
  • Gra "kamień, papier, nożyce"
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 5. Pętle

 • Pętla while
 • Pętla do-while
 • Pętla for
 • Pętle zagnieżdżone
 • Pętle i tablice
  • Pętla for-of
 • Pętla i obiekt
  • Pętla for-in
  • Iteracja przez obiekt przez jego konwersję na tablicę
 • Słowa kluczowe break i continue
  • Polecenie break
  • Polecenie continue
  • break, continue i pętla zagnieżdżona
  • break, continue i pętle oznaczone etykietami
 • Projekt rozdziału
  • Tabliczka mnożenia
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 6. Funkcje

 • Podstawy dotyczące funkcji
  • Wywoływanie funkcji
  • Tworzenie funkcji
  • Nadawanie nazwy funkcjom
 • Parametry i argumenty
  • Parametry domyślne lub nieodpowiednie
 • Specjalne funkcje i operatory
  • Funkcja strzałki
  • Operator rozwinięcia
  • Parametr resztowy
 • Wartość zwrotna funkcji
  • Wartość zwrotna funkcji strzałki
 • Zasięg zmiennej w funkcji
  • Zmienna lokalna w funkcji
  • Zmienna globalna
  • Natychmiast wywoływane wyrażenie funkcji
 • Funkcja rekurencyjna
 • Funkcja zagnieżdżona
 • Funkcja anonimowa
  • Wywołanie zwrotne funkcji
 • Projekty rozdziału
  • Utworzenie funkcji rekurencyjnej
  • Zdefiniowanie kolejności
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 7. Klasy

 • Programowanie zorientowane obiektowo
 • Klasa i obiekt
 • Klasy
  • Konstruktor
  • Metody
  • Właściwości
 • Dziedziczenie
 • Prototypy
 • Projekty rozdziału
  • Aplikacja monitorowania pracowników
  • Kalkulator ceny produktów
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 8. Wbudowane metody JavaScriptu

 • Wprowadzenie do metod wbudowanych JavaScriptu
 • Metody globalne
  • Kodowanie i dekodowanie adresów URI
  • Przetwarzanie liczb
  • Wykonywanie kodu JavaScript za pomocą eval()
 • Metody przeznaczone do pracy z tablicą
  • Wykonywanie pewnej akcji dla każdego elementu tablicy
  • Filtrowanie tablicy
  • Sprawdzanie warunku dla wszystkich elementów
  • Zastępowanie fragmentu tablicy innym fragmentem
  • Mapowanie wartości tablicy
  • Wyszukiwanie ostatniego wystąpienia w tablicy
 • Metody przeznaczone do pracy z ciągiem tekstowym
  • Łączenie ciągów tekstowych
  • Konwersja ciągu tekstowego na tablicę
  • Konwersja tablicy na ciąg tekstowy
  • Praca z indeksem i położeniem
  • Tworzenie podciągu tekstowego
  • Zastępowanie fragmentu ciągu tekstowego
  • Małe i wielkie litery
  • Początek i koniec ciągu tekstowego
 • Metody przeznaczone do pracy z liczbami
  • Sprawdzenie, czy wartość (nie) jest liczbą
  • Sprawdzenie, czy wartość jest skończona
  • Sprawdzenie, czy wartość jest liczbą całkowitą
  • Określanie liczby cyfr po przecinku
  • Określanie dokładności liczby
 • Metody matematyczne
  • Wyszukiwanie najmniejszej i największej liczby
  • Pierwiastek kwadratowy i podniesienie do potęgi
  • Konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na całkowitą
  • Wykładnik i logarytm
 • Metody przeznaczone do pracy z datą
  • Tworzenie daty
  • Metody umożliwiające pobieranie i przypisywanie wartości elementom daty
  • Przetwarzanie daty
  • Konwersja daty na postać ciągu tekstowego
 • Projekty rozdziału
  • Szyfrowanie słów
  • Licznik odliczający wstecz
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 9. Obiektowy model dokumentu

 • Krótkie wprowadzenie do języka HTML
  • Element HTML-a
  • Atrybuty HTML-a
 • Model BOM
  • Obiekt history okna
  • Obiekt navigator w oknie przeglądarki WWW
  • Obiekt location w oknie przeglądarki WWW
 • Model DOM
  • Właściwości dodatkowe modelu DOM
  • Pobieranie elementów strony internetowej
 • Projekt rozdziału
  • Przeprowadzanie za pomocą JavaScriptu operacji na elementach HTML-a
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 10. Operacje dynamiczne na elementach modelu DOM

 • Podstawowe sposoby poruszania się po modelu DOM
  • Pobieranie elementu jako obiektu
 • Uzyskiwanie dostępu do elementów modelu DOM
  • Uzyskiwanie dostępu do elementu na podstawie identyfikatora
  • Uzyskanie dostępu do elementu na podstawie nazwy znacznika
  • Uzyskanie dostępu do elementu na podstawie nazwy klasy
  • Uzyskanie dostępu do elementu na podstawie selektora CSS
 • Procedura obsługi kliknięcia elementu
 • Słowo kluczowe this i model DOM
 • Przeprowadzanie operacji na stylu elementu
 • Zmiana klas elementu
  • Dodawanie klasy do elementu
  • Usunięcie klas z elementu
  • Przełączanie klas
 • Operacje na atrybutach
 • Komponent nasłuchiwania zdarzeń elementu
 • Tworzenie nowego elementu
 • Projekty rozdziału
  • Rozwijany komponent accordion
  • Interaktywny system głosowania
  • Wisielec
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 11. Treść interaktywna i nasłuchiwanie zdarzeń

 • Wprowadzenie do treści interaktywnej
 • Określanie zdarzeń
  • Określanie zdarzeń za pomocą kodu HTML
  • Określanie zdarzeń za pomocą JavaScriptu
  • Określanie zdarzeń za pomocą komponentu ich nasłuchiwania
 • Procedura obsługi zdarzeń onload
 • Procedury obsługi zdarzeń myszy
 • Właściwość target zdarzenia
 • Przepływ zdarzeń modelu DOM
 • Zdarzenia onchange i onblur
 • Procedura obsługi zdarzeń key
 • Przeciąganie i upuszczanie elementów
 • Wysłanie formularza HTML
 • Animowanie elementów
 • Projekty rozdziału
  • Samodzielne utworzenie rozwiązania w zakresie analityki
  • System oceny za pomocą gwiazdek
  • Śledzenie położenia myszy
  • Gra - klikanie elementu na czas
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 12. Średniozaawansowany JavaScript

 • Wyrażenia regularne
  • Określanie wielu opcji dla słów
  • Opcje znaków
  • Grupy
  • Praktyczne zastosowania wyrażeń regularnych
 • Funkcja i obiekt arguments
 • Hoisting w JavaScripcie
 • Używanie trybu ścisłego
 • Debugowanie
  • Punkt przerwania
  • Obsługa błędów
 • Praca z ciasteczkami
 • Lokalny magazyn danych
 • JSON
  • Przetwarzanie danych JSON
 • Projekty rozdziału
  • Wyodrębnianie adresów e-mail
  • Weryfikacja formularza HTML
  • Prosty quiz matematyczny
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 13. Współbieżność

 • Wprowadzenie do współbieżności
 • Wywołania zwrotne
 • Obietnice
 • Słowa kluczowe async i await
 • Pętla zdarzeń
  • Stos wywołań i kolejka wywołań zwrotnych
 • Projekt rozdziału
  • Sprawdzanie hasła
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 14. HTML5, płótno i JavaScript

 • Wprowadzenie do języka HTML5 używanego razem z JavaScriptem
 • Odczytywanie plików lokalnych
  • Przekazywanie pliku
  • Odczytywanie plików
 • Pobieranie danych położenia za pomocą geolokalizacji
 • Płótno HTML5
 • Płótno dynamiczne
  • Dodawanie linii i okręgów
  • Dodawanie tekstu do płótna
  • Dodawanie i przekazywanie obrazów na płótnie
  • Dodawanie animacji na płótnie
 • Rysowanie myszą na płótnie
 • Zapisywanie obrazów dynamicznych
 • Media na stronie
 • Kwestie dostępności w HTML-u
 • Projekty rozdziału
  • Utworzenie efektu z filmu "Matrix"
  • Zegar odliczający wstecz
  • Internetowa aplikacja graficzna
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Rozdział 15. Kolejne kroki

 • Biblioteki i frameworki
  • Biblioteki
  • Frameworki
 • Poznajemy backend
  • API
  • AJAX
  • Node.js
 • Kolejne kroki
 • Projekty rozdziału
  • Praca z danymi w formacie JSON
  • Projekt listy
 • Sprawdzian umiejętności
 • Podsumowanie

Dodatek . Rozwiązania ćwiczeń praktycznych i odpowiedzi do sprawdzianów

 • Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z JavaScriptem
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekt rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 2. Podstawy JavaScriptu
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 3. Wiele wartości w JavaScripcie
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 4. Konstrukcje logiczne
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 5. Pętle
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekt rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 6. Funkcje
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 7. Klasy
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 8. Wbudowane metody JavaScriptu
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 9. Obiektowy model dokumentu
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekt rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 10. Operacje dynamiczne na elementach modelu DOM
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 11. Treść interaktywna i nasłuchiwanie zdarzeń
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 12. Średniozaawansowany JavaScript
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 13. Współbieżność
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekt rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 14. HTML5, płótno i JavaScript
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności
 • Rozdział 15. Kolejne kroki
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Projekty rozdziału
  • Sprawdzian umiejętności

Skorowidz

Książka - Autor Laurence Lars Svekis, Maaike van Putten, Rob Percival
Książka - ISBN 978-83-8322-197-7
Książka - Oprawa miękka
Książka - Wydawnictwo Helion S.A.
Tematyka JavaScript
Szerokość opakowania 16.5 cm
Wysokość opakowania 23.5 cm
Głębokość opakowania 2.5 cm
Masa opakowania 0.73 kg

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: