Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania - Cory Althoff

Indeks: KSZ-21248 EAN: 9788328394278
Przewodnik przeznaczony do samodzielnej nauki programowania. Zawiera zasady stosowania dobrych praktyk programistycznych. Opisano tu najpotrzebniejsze technologie, elementy kodu i zasady ich stosowania, sporo miejsca poświęcono obiektowości.
Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania - Cory Althoff
38,90 zł
37,05 zł netto
Zapłać później
Producent: Helion

Opis produktu: Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania - Cory Althoff

Przewodnik przeznaczony do samodzielnej nauki programowania. Zawiera zasady stosowania dobrych praktyk programistycznych. Opisano tu najpotrzebniejsze technologie, elementy kodu i zasady ich stosowania, sporo miejsca poświęcono obiektowości. Książka zawiera m.in.:

 • Wprowadzenie do programowania
 • Struktury danych i algorytmy
 • Pakiety i kontrola wersji
 • Testowanie i bezpieczeństwo tworzonych aplikacji
 • Zasady pracy zespołu programistów
Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania - Cory Althoff

Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania - Cory Althoff.

Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania - Cory Althoff

Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania.

Informacje o autorze

Cory Althoff jest programistą i autorem książek. Pracował dla eBaya i kilku innych firm w Dolinie Krzemowej. Biegle posługuje się Pythonem, Javą, JavaScriptem i kilkoma innymi językami programowania.

Informacje o książce

 • Tytuł oryginalny: The Self-Taught Programmer: The Definitive Guide to Programming Professionally
 • Autor: Cory Althoff
 • Tłumacz: Piotr Rajca
 • ISBN: 978-83-283-9427-8
 • Rok wydania: 2018
 • Format: 170 x 230 mm
 • Oprawa: miękka
 • Ilość stron: 256
 • Wydawnictwo: Helion S.A.

Spis treści

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA (13)

  Rozdział 1. Wprowadzenie (15)

   • Struktura książki (16)
   • Zacznijmy od końca (17)
   • Nie jesteś sam (17)
   • Zalety samodzielnej nauki (17)
   • Dlaczego należy programować? (18)
   • Konsekwencja i zainteresowanie (18)
   • Postać książki (19)
   • Technologie stosowane w książce (19)
   • Słownictwo (20)
   • Wyzwanie (20)

  Rozdział 2. Zaczynamy (21)

   • Czym jest programowanie (21)
   • Czym jest Python (22)
   • Instalowanie Pythona (22)
   • Rozwiązywanie problemów (23)
   • Interaktywna powłoka (23)
   • Zapisywanie programów (24)
   • Uruchamianie programów przykładowych (25)
   • Słownictwo (25)
   • Wyzwanie (26)

  Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania (27)

   • Przykłady (28)
   • Komentarze (28)
   • Wyświetlanie (29)
   • Wiersze (30)
   • Słowa kluczowe (30)
   • Odstępy (31)
   • Typy danych (31)
   • Stałe i zmienne (33)
   • Składnia (36)
   • Błędy i wyjątki (36)
   • Operatory arytmetyczne (37)
   • Operatory porównania (40)
   • Operatory logiczne (41)
   • Instrukcje warunkowe (43)
   • Instrukcje (47)
   • Słownictwo (49)
   • Wyzwania (51)

  Rozdział 4. Funkcje (53)

   • Reprezentacja koncepcji (54)
   • Funkcje (54)
   • Definiowanie funkcji (55)
   • Funkcje wbudowane (57)
   • Wielokrotne stosowanie funkcji (59)
   • Parametry wymagane i opcjonalne (60)
   • Zasięg (61)
   • Obsługa wyjątków (64)
   • Łańcuchy dokumentujące (66)
   • Używanie zmiennych tylko wtedy, gdy to konieczne (67)
   • Słownictwo (67)
   • Wyzwania (68)

  Rozdział 5. Kontenery (69)

   • Metody (69)
   • Listy (70)
   • Krotki (73)
   • Słowniki (75)
   • Kontenery w kontenerach (79)
   • Słownictwo (81)
   • Wyzwania (82)

  Rozdział 6. Operacje na łańcuchach znaków (83)

   • Potrójne łańcuchy (84)
   • Indeksy (84)
   • Łańcuchy znaków są niezmienne (85)
   • Konkatencja (85)
   • Powielanie łańcuchów znaków (86)
   • Zmiana wielkości liter (86)
   • Formatowanie (86)
   • Dzielenie łańcuchów (87)
   • Metoda join (88)
   • Usuwanie odstępów (89)
   • Zastępowanie (89)
   • Znajdowanie indeksu (89)
   • Metoda in (90)
   • Zabezpieczanie znaków specjalnych (90)
   • Znak nowego wiersza (91)
   • Wycinki (91)
   • Słownictwo (93)
   • Wyzwania (93)

  Rozdział 7. Pętle (95)

   • Pętle for (95)
   • Funkcja range (99)
   • Pętle while (99)
   • Instrukcja break (100)
   • Instrukcja continue (101)
   • Pętle zagnieżdżone (102)
   • Słownictwo (104)
   • Wyzwania (104)

  Rozdział 8. Moduły (105)

   • Moduły wbudowane (105)
   • Importowanie innych modułów (107)
   • Słownictwo (108)
   • Wyzwania (108)

  Rozdział 9. Pliki (109)

   • Zapisywanie danych w pliku (109)
   • Automatyczne zamykanie plików (111)
   • Odczyt z plików (111)
   • Pliki CSV (112)
   • Słownictwo (114)
   • Wyzwania (114)

  Rozdział 10. Łączenie wszystkiego w całość (115)

   • Wisielec (116)
   • Wyzwania (119)

  Rozdział 11. Praktyka (121)

   • Do przeczytania (121)
   • Inne zasoby (121)
   • Poszukiwanie pomocy (122)

  CZĘŚĆ II. WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO (123)

  Rozdział 12. Paradygmaty programowania (125)

   • Stan (125)
   • Programowanie proceduralne (126)
   • Paradygmat programowania funkcyjnego (127)
   • Paradygmat programowania obiektowego (128)
   • Słownictwo (133)
   • Wyzwania (134)

  Rozdział 13. Cztery filary programowania obiektowego (135)

   • Hermetyzacja (135)
   • Abstrahowanie (138)
   • Polimorfizm (138)
   • Dziedziczenie (140)
   • Kompozycja (142)
   • Słownictwo (143)
   • Wyzwania (144)

  Rozdział 14. Więcej o programowaniu obiektowym (145)

   • Zmienne klasowe a zmienne instancyjne (145)
   • Metody magiczne (147)
   • Is (149)
   • Słownictwo (150)
   • Wyzwania (150)

  Rozdział 15. Łączenie wszystkiego w całość (151)

   • Karty (151)
   • Talia (153)
   • Klasa gracza (154)
   • Klasa gry (155)
   • Wojna (156)

  CZĘŚĆ III. WPROWADZENIE DO NARZĘDZI PROGRAMISTYCZNYCH (159)

  Rozdział 16. Bash (161)

   • Co dalej (162)
   • Znajdowanie Bash (162)
   • Polecenia (163)
   • Ostatnie polecenia (164)
   • Ścieżki względne i bezwzględne (164)
   • Poruszanie się (165)
   • Flagi (166)
   • Pliki ukryte (167)
   • Potoki (168)
   • Zmienne środowiskowe (168)
   • Użytkownicy (169)
   • Dalsza nauka (170)
   • Słownictwo (170)
   • Wyzwania (171)

  Rozdział 17. Wyrażenia regularne (173)

   • Konfiguracja (173)
   • Proste dopasowania (175)
   • Dopasowywanie początku i końca (176)
   • Dopasowywanie różnych znaków (177)
   • Dopasowywanie cyfr (178)
   • Powtórzenia (179)
   • Dosłowne traktowanie znaków (181)
   • Narzędzia do tworzenia wyrażeń regularnych (182)
   • Słownictwo (182)
   • Wyzwania (182)

  Rozdział 18. Menedżery pakietów (183)

   • Pakiety (183)
   • Pip (184)
   • Środowiska wirtualne (186)
   • Słownictwo (186)
   • Wyzwania (186)

  Rozdział 19. Kontrola wersji (187)

   • Repozytoria (188)
   • Rozpoczynanie projektu (189)
   • Wypychanie i wciąganie zmian (190)
   • Przykład wypychania (191)
   • Przykład wciągania (194)
   • Przywracanie wersji (194)
   • diff (195)
   • Dalsze kroki (197)
   • Słownictwo (197)
   • Wyzwania (198)

  Rozdział 20. Łączenie wszystkiego w całość (199)

   • Kod HTML (200)
   • Pozyskiwanie informacji z witryny Google Wiadomości (201)
   • Słownictwo (204)
   • Wyzwanie (204)

  CZĘŚĆ IV. WPROWADZENIE DO INFORMATYKI (205)

  Rozdział 21. Struktury danych (207)

   • Struktury danych (207)
   • Stosy (208)
   • Odwracanie łańcucha znaków przy użyciu stosu (210)
   • Kolejki (211)
   • Kolejka po bilety (212)
   • Słownictwo (214)
   • Wyzwania (214)

  Rozdział 22. Algorytmy (215)

   • FizzBuzz (215)
   • Wyszukiwanie sekwencyjne (216)
   • Palindrom (217)
   • Anagram (218)
   • Zliczanie wystąpień liter (218)
   • Rekurencja (219)
   • Słownictwo (221)
   • Wyzwania (222)

  CZĘŚĆ V. ZDOBYWANIE PRACY (223)

  Rozdział 23. Najlepsze praktyki programistyczne (225)

   • Pisz kod w ostateczności (226)
   • Zasada DRY (226)
   • Prostopadłość (226)
   • Każdy element danych powinien mieć jedną reprezentację (226)
   • Funkcje powinny robić tylko jedną rzecz (227)
   • Jeśli to trwa zbyt długo, zapewne robimy coś źle (227)
   • Wykonuj operacje w optymalny sposób już od samego początku (227)
   • Zachowaj zgodność z konwencjami (228)
   • Używaj dobrego IDE (228)
   • Rejestracja (229)
   • Testowanie (229)
   • Przeglądanie kodu (230)
   • Bezpieczeństwo (230)
   • Słownictwo (231)

  Rozdział 24. Pierwsza praca w charakterze programisty (233)

   • Określ ścieżkę (233)
   • Zdobywanie początkowego doświadczenia (234)
   • Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej (235)
   • Rozmowa kwalifikacyjna (235)
   • Jak radzić sobie na rozmowie (236)

  Rozdział 25. Praca w zespole (237)

   • Opanowanie podstaw (237)
   • Nie pytaj o to, co możesz znaleźć w internecie (238)
   • Modyfikowanie kodu (238)
   • Syndrom oszusta (238)

  Rozdział 26. Dalsza lektura (239)

   • Klasyka (239)
   • Kursy internetowe (240)
   • Hacker News (240)

  Rozdział 27. Dalsze kroki (241)

   • Poszukaj mentora (241)
   • Skacz na głęboką wodę (242)
   • Kolejna rada (242)

  Podziękowania (245)

  Skorowidz (247)

  Książka - Autor Cory Althoff
  Książka - ISBN 978-83-283-3950-7
  Książka - Oprawa miękka
  Książka - Wydawnictwo Helion S.A.
  Tematyka Podstawy
  Szerokość opakowania 17 cm
  Wysokość opakowania 23 cm
  Głębokość opakowania 1.5 cm
  Masa opakowania 0.42 kg

  Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

  Opinie o produkcie

  Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania - Cory Althoff

  5/5

  Średnia Ocena

  6

  Opinie Klientów
  Poniższe opinie zbieramy
  i weryfikujemy przy pomocy
  zewnętrznego partnera Trustmate
  i pochodzą z procesu pozakupowego.

  Opinie:

  Bartłomiej 30.07.2023 Potwierdzony zakup
  Konkret jeżeli chodzi o zawartość. Książka jest starannie oprawiona. Fajny opis silników,budowa, wady/zalety ,opis układów regulacyjnych i startowych wraz ze schematami.
  Edward 29.06.2023 Potwierdzony zakup
  Książka jest ładnie wydana. Obowiązkowa lektura dla tych, którzy choć trochę interesują się programowaniem. Dobra cena👍.
  Ireneusz 19.06.2023 Potwierdzony zakup
  Wszystko super. Polecam !
  Krzysztof K. 13.06.2022 Potwierdzony zakup
  Szybka dostawa i fajne opakowanie 😊
  Marek M. 20.05.2022 Potwierdzony zakup
  Wydaje sie ok
  Andrzej 31.08.2022 Potwierdzony zakup

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

  Produkty z tej samej kategorii: