Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II - Joel Grus

Indeks: KSZ-21247 EAN: 9788383221311
Podręcznik zawiera zagadnienia związane z podstawami nauki o danych. Przeznaczony jest dla przyszłych programistów. Wyjaśnia niezbędne elementy matematyki i statystyki. Przedstawia także techniki budowy potrzebnych narzędzi i sposoby działania najistotniejszych algorytmów. Zamieszczone w książce przykłady napisano w Pythonie, a pracę na danych ułatwia szereg przydatnych bibliotek Pythona. Drugie wydanie porusza nowe tematy, takie jak uczenie głębokie, statystyka i przetwarzanie języka naturtalnego, a także działania na ogromnych zbiorach danych.
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II - Joel Grus
51,90 zł
49,43 zł netto
Zapłać później
Czas oczekiwania: 1-2 tyg.
Chwilowo niedostępny
Producent: Helion

Opis produktu: Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II - Joel Grus

Podręcznik zawiera zagadnienia związane z podstawami nauki o danych. Przeznaczony jest dla przyszłych programistów. Wyjaśnia niezbędne elementy matematyki i statystyki. Przedstawia także techniki budowy potrzebnych narzędzi i sposoby działania najistotniejszych algorytmów. Zamieszczone w książce przykłady napisano w Pythonie, a pracę na danych ułatwia szereg przydatnych bibliotek Pythona. Drugie wydanie porusza nowe tematy, takie jak uczenie głębokie, statystyka i przetwarzanie języka naturalnego, a także działania na ogromnych zbiorach danych. Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie zawiera między innymi:

 • Elementy algebry liniowej, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa
 • Zbieranie, oczyszczanie i eksploracja danych
 • Algorytmy modeli analizy danych
 • Podstawy uczenia maszynowego
 • Systemy rekomendacji i przetwarzanie języka naturalnego
 • Analiza sieci społecznościowych i algorytm MapReduce
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II - Joel Grus

Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II - Joel Grus.

Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II

Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II.

Informacje o autorze

Joel Grus - inżynier oprogramowania, analityk danych i autor książek. Obecnie zajmuje się pracą badawczą w Allen Institute for Artificial Intelligence w Seattle. Pracował w firmie Google i kilku startupach.

Informacje o książce

 • Tytuł oryginalny: Data Science from Scratch: First Principles with Python, 2nd Edition
 • Autor: Joel Grus
 • Tłumaczenie: Wojciech Bombik, Konrad Matuk
 • ISBN: 978-83-8322-131-1
 • Rok wydania: 2020
 • Format: 168 x 237 mm
 • Oprawa: miękka
 • Ilość stron: 352
 • Wydawnictwo: Helion S.A.

Spis treści

Przedmowa do drugiego wydania 11

Przedmowa do pierwszego wydania 14

1. Wprowadzenie 17

 • Znaczenie danych 17
 • Czym jest analiza danych? 17
 • Hipotetyczna motywacja 18
  • Określanie najważniejszych węzłów 19
  • Analitycy, których możesz znać 21
  • Wynagrodzenie i doświadczenie 23
  • Płatne konta 25
  • Tematy interesujące użytkowników 26
  • Co dalej? 27

2. Błyskawiczny kurs Pythona 29

 • Zasady tworzenia kodu Pythona 29
 • Skąd wziąć interpreter Pythona? 30
 • Środowiska wirtualne 30
 • Formatowanie za pomocą białych znaków 31
 • Moduły 32
 • Polskie znaki diakrytyczne 33
 • Funkcje 33
 • Łańcuchy 34
 • Wyjątki 35
 • Listy 35
 • Krotki 36
 • Słowniki 37
  • defaultdict 38
 • Counter 39
 • Zbiory 39
 • Przepływ sterowania 40
 • Wartości logiczne 41
 • Sortowanie 42
 • Składanie list 42
 • Testy automatyczne i instrukcja assert 43
 • Programowanie obiektowe 43
 • Obiekty iterowalne i generatory 45
 • Losowość 46
 • Wyrażenia regularne 47
 • Narzędzia funkcyjne 48
 • Funkcja zip i rozpakowywanie argumentów 48
 • Argumenty nazwane i nienazwane 49
 • Adnotacje typów 50
  • Jak pisać adnotacje typów 52
 • Witaj w firmie DataSciencester! 53
 • Dalsza eksploracja 53

3. Wizualizacja danych 55

 • Pakiet matplotlib 55
 • Wykres słupkowy 57
 • Wykresy liniowe 60
 • Wykresy punktowe 60
 • Dalsza eksploracja 63

4. Algebra liniowa 65

 • Wektory 65
 • Macierze 69
 • Dalsza eksploracja 71

5. Statystyka 73

 • Opis pojedynczego zbioru danych 73
  • Tendencje centralne 74
  • Dyspersja 76
 • Korelacja 78
 • Paradoks Simpsona 80
 • Inne pułapki związane z korelacją 81
 • Korelacja i przyczynowość 81
 • Dalsza eksploracja 82

6. Prawdopodobieństwo 83

 • Zależność i niezależność 83
 • Prawdopodobieństwo warunkowe 84
 • Twierdzenie Bayesa 85
 • Zmienne losowe 87
 • Ciągły rozkład prawdopodobieństwa 87
 • Rozkład normalny 89
 • Centralne twierdzenie graniczne 91
 • Dalsza eksploracja 93

7. Hipotezy i wnioski 95

 • Sprawdzanie hipotez 95
 • Przykład: rzut monetą 95
 • Wartości p 98
 • Przedziały ufności 99
 • Hakowanie wartości p 100
 • Przykład: przeprowadzanie testu A-B 101
 • Wnioskowanie bayesowskie 102
 • Dalsza eksploracja 105

8. Metoda gradientu prostego 107

 • Podstawy metody gradientu prostego 107
 • Szacowanie gradientu 108
 • Korzystanie z gradientu 111
 • Dobór właściwego rozmiaru kroku 111
 • Używanie metody gradientu do dopasowywania modeli 112
 • Metody gradientu prostego: stochastyczna i minibatch 113
 • Dalsza eksploracja 114

9. Uzyskiwanie danych 117

 • Strumienie stdin i stdout 117
 • Wczytywanie plików 119
  • Podstawowe zagadnienia dotyczące plików tekstowych 119
  • Pliki zawierające dane rozdzielone separatorem 120
 • Pobieranie danych ze stron internetowych 122
  • HTML i parsowanie 122
  • Przykład: wypowiedzi kongresmenów 124
 • Korzystanie z interfejsów programistycznych 126
  • Format JSON (i XML) 126
  • Korzystanie z interfejsu programistycznego bez uwierzytelniania 127
  • Poszukiwanie interfejsów programistycznych 128
 • Przykład: korzystanie z interfejsów programistycznych serwisu Twitter 128
  • Uzyskiwanie danych uwierzytelniających 129
 • Dalsza eksploracja 132

10. Praca z danymi 133

 • Eksploracja danych 133
  • Eksploracja danych jednowymiarowych 133
  • Dwa wymiary 135
  • Wiele wymiarów 136
 • Wykorzystanie klasy NamedTuple 137
 • Dekorator dataclass 139
 • Oczyszczanie i wstępne przetwarzanie danych 140
 • Przetwarzanie danych 141
 • Przeskalowanie 144
 • Dygresja: tqdm 145
 • Redukcja liczby wymiarów 146
 • Dalsza eksploracja 151

11. Uczenie maszynowe 153

 • Modelowanie 153
 • Czym jest uczenie maszynowe? 154
 • Nadmierne i zbyt małe dopasowanie 154
 • Poprawność 157
 • Kompromis pomiędzy wartością progową a wariancją 159
 • Ekstrakcja i selekcja cech 161
 • Dalsza eksploracja 162

12. Algorytm k najbliższych sąsiadów 163

 • Model 163
 • Przykład: dane dotyczące irysów 165
 • Przekleństwo wymiarowości 168
 • Dalsza eksploracja 171

13. Naiwny klasyfikator bayesowski 173

 • Bardzo prosty filtr antyspamowy 173
 • Bardziej zaawansowany filtr antyspamowy 174
 • Implementacja 175
 • Testowanie modelu 177
 • Używanie modelu 178
 • Dalsza eksploracja 180

14. Prosta regresja liniowa 181

 • Model 181
 • Korzystanie z algorytmu spadku gradientowego 184
 • Szacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa 185
 • Dalsza eksploracja 185

15. Regresja wieloraka 187

 • Model 187
 • Dalsze założenia dotyczące modelu najmniejszych kwadratów 188
 • Dopasowywanie modelu 189
 • Interpretacja modelu 190
 • Poprawność dopasowania 191
 • Dygresja: ładowanie wstępne 192
 • Błędy standardowe współczynników regresji 193
 • Regularyzacja 194
 • Dalsza eksploracja 196

16. Regresja logistyczna 197

 • Problem 197
 • Funkcja logistyczna 199
 • Stosowanie modelu 201
 • Poprawność dopasowania 202
 • Maszyny wektorów nośnych 203
 • Dalsza eksploracja 206

17. Drzewa decyzyjne 207

 • Czym jest drzewo decyzyjne? 207
 • Entropia 209
 • Entropia podziału 211
 • Tworzenie drzewa decyzyjnego 211
 • Łączenie wszystkiego w całość 214
 • Lasy losowe 216
 • Dalsza eksploracja 217

18. Sztuczne sieci neuronowe 219

 • Perceptrony 219
 • Jednokierunkowe sieci neuronowe 221
 • Propagacja wsteczna 224
 • Przykład: Fizz Buzz 226
 • Dalsza eksploracja 228

19. Uczenie głębokie 229

 • Tensor 229
 • Abstrakcja Layer 231
 • Warstwa Linear 233
 • Sieci neuronowe jako sekwencje warstw 235
 • Abstrakcja Loss i optymalizacja 235
 • Przykład: kolejne podejście do bramki XOR 237
 • Inne funkcje aktywacji 238
 • Przykład: kolejne podejście do gry Fizz Buzz 239
 • Funkcja softmax i entropia krzyżowa 240
 • Dropout 242
 • Przykład: MNIST 243
 • Zapisywanie i wczytywanie modeli 246
 • Dalsza eksploracja 247

20. Grupowanie 249

 • Idea 249
 • Model 250
 • Przykład: spotkania 252
 • Wybór wartości parametru k 253
 • Przykład: grupowanie kolorów 255
 • Grupowanie hierarchiczne z podejściem aglomeracyjnym 257
 • Dalsza eksploracja 261

21. Przetwarzanie języka naturalnego 263

 • Chmury wyrazowe 263
 • Modele n-gram 264
 • Gramatyka 267
 • Na marginesie: próbkowanie Gibbsa 269
 • Modelowanie tematu 271
 • Wektory słów 275
 • Rekurencyjne sieci neuronowe 283
 • Przykład: używanie rekurencyjnej sieci neuronowej na poziomie pojedynczych znaków 285
 • Dalsza eksploracja 288

22. Analiza sieci społecznościowych 289

 • Pośrednictwo 289
 • Centralność wektorów własnych 294
  • Mnożenie macierzy 294
  • Centralność 295
 • Grafy skierowane i metoda PageRank 297
 • Dalsza eksploracja 299

23. Systemy rekomendujące 301

 • Ręczne rozwiązywanie problemu 301
 • Rekomendowanie tego, co jest popularne 302
 • Filtrowanie kolaboratywne oparte na użytkownikach 303
 • Filtrowanie kolaboratywne oparte na zainteresowaniach 305
 • Faktoryzacja macierzy 307
 • Dalsza eksploracja 311

24. Bazy danych i SQL 313

 • Polecenia CREATE TABLE i INSERT 313
 • Polecenie UPDATE 316
 • Polecenie DELETE 316
 • Polecenie SELECT 317
 • Polecenie GROUP BY 319
 • Polecenie ORDER BY 321
 • Polecenie JOIN 322
 • Zapytania składowe 324
 • Indeksy 324
 • Optymalizacja zapytań 325
 • Bazy danych NoSQL 326
 • Dalsza eksploracja 326

25. Algorytm MapReduce 327

 • Przykład: liczenie słów 327
 • Dlaczego warto korzystać z algorytmu MapReduce? 329
 • Algorytm MapReduce w ujęciu bardziej ogólnym 330
 • Przykład: analiza treści statusów 331
 • Przykład: mnożenie macierzy 332
 • Dodatkowe informacje: zespalanie 334
 • Dalsza eksploracja 334

26. Etyka przetwarzania danych 335

 • Czym jest etyka danych? 335
 • Ale tak naprawdę to czym jest etyka danych? 336
 • Czy powinienem przejmować się etyką danych? 336
 • Tworzenie złych produktów wykorzystujących dane 337
 • Kompromis między dokładnością a uczciwością 337
 • Współpraca 339
 • Interpretowalność 339
 • Rekomendacje 340
 • Tendencyjne dane 340
 • Ochrona danych 341
 • Podsumowanie 342
 • Dalsza eksploracja 342

27. Praktyka czyni mistrza 343

 • IPython 343
 • Matematyka 343
 • Korzystanie z gotowych rozwiązań 344
  • NumPy 344
  • pandas 344
  • scikit-learn 344
  • Wizualizacja 345
  • R 345
  • Uczenie głębokie 346
 • Szukanie danych 346
 • Zabierz się za analizę 346
  • Hacker News 347
  • Wozy straży pożarnej 347
  • Koszulki 347
  • Tweety na kuli ziemskiej 348
  • A Ty? 348

Książka - Autor Joel Grus
Książka - ISBN 978-83-283-6154-6
Książka - Oprawa miękka
Książka - Wydawnictwo Helion S.A.
Tematyka Python
Szerokość opakowania 17 cm
Wysokość opakowania 24 cm
Głębokość opakowania 2 cm
Masa opakowania 0.567 kg

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: