Kategorie

Koła poliuretanowe - wysoka przyczepność

Przyczepność kół do podłoża jest kluczowym parametrem nie tylko w motoryzacji – gdzie stanowi jeden z najważniejszych czynników bezpieczeństwa i komfortu prowadzenia pojazdu – ale także w robotyce mobilnej. Choć w przypadku prostych robotów amatorskich, poruszających się po stole, podłodze czy dywanie, ewentualny poślizg nie jest zazwyczaj specjalnym problemem, to konkursowe sukcesy robotów sumo, mini sumo czy wyścigowych konstrukcji klasy line follower, zależą w dużej mierze właśnie od wysokiej przyczepności. Dla takich robotów dedykowane są specjalne koła poliuretanowe.

Filtrowanie

Średnica
Szerokość
Silnik - śr. wał
Masa
Producenci

Trochę fizyki

Przyczepność kół zależy od szeregu czynników, które z grubsza można podzielić na zależne od konstrukcji oraz wynikające z warunków otoczenia i aktualnego stanu robota. Do czynników zależnych od konstrukcji należą przede wszystkim: współczynnik tarcia powierzchni opon oraz ich szerokość – im wyższe są wartości tych parametrów, tym lepiej pojazd radzi sobie z utrzymaniem kontroli nad prędkością. Duże znaczenie ma także masa platformy – zbyt lekka konstrukcja może „odrywać” się od podłoża na skutek tzw. buksowania – czyli zjawiska, w którym liniowa prędkość przemieszczania się robota jest niższa (w skrajnym przypadku nawet równa zeru) w porównaniu do szybkości, jaka powinna wynikać z aktualnej prędkości obrotowej kół. Koła poliuretanowe spełniają dwa spośród wymienionych warunków – są szerokie i oferują doskonały współczynnik tarcia.

Czynniki zewnętrzne

Niezależnie od parametrów narzuconych przez konstrukcję, ważne są także warunki otoczenia, w którym porusza się robot oraz aktualny stan ruchu tegoż robota. Oprócz oporu stawianego przez samą powierzchnię (znacznie trudniej jest uzyskać wysoką przyczepność na powierzchniach śliskich, pokrytych piaskiem lub pyłem czy też tłustych lub mokrych), istotny okazuje się kąt nachylenia do poziomu. Choć w przypadku robotów minisumo czy line follower ten problem nie występuje, to w wielu innych konstrukcjach warto wykorzystać zalety kół poliuretanowych o wysokiej przyczepności, jeśli wiemy, że na drodze robota mogą pojawić się obniżenia i podwyższenia podłoża. Warto też dodać, że – o ile na powierzchniach szorstkich, błotnistych, a także w trawie czy na leśnych ścieżkach lepiej sprawdzą się koła ogumione z oponami o głębokim bieżniku – to na gładkich i czystych, wbrew pozorom, znacznie lepiej spisują się właśnie koła poliuretanowe.

Koła poliuretanowe gwarancją wygranej

Na finalny sukces w zawodach robotów mini sumo czy zmaganiach konstrukcji wyścigowych klasy line follower, wpływ mają wszystkie elementy robota – oprogramowanie, elektronika, napędy czy nawet konstrukcja i wyważenie ramy montażowej. Jednak koła (zwłaszcza koła poliuretanowe) zajmują tutaj miejsce szczególne. Przy ograniczeniach dopuszczalnej masy i wymiarów, dotkliwych szczególnie w przypadku robotów klasy minisumo, pozwalają one osiągnąć maksymalną (jak na tak małe konstrukcje) przyczepność. Dostępne w naszej ofercie koła poliuretanowe mają średnicę 30 mm i szerokość 22 mm, a dla łatwiejszego montażu zostały wyposażone w zintegrowane huby montażowe dla wałów o średnicy 3 mm – dlatego doskonale będą współpracowały m.in. z popularnymi silnikami Pololu.