Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny - Amit Saha

Indeks: KSZ-21240 EAN: 9788328374935
Książka przedstawia jak używać Pythona do rozwiązywania problemów matematycznych z takich dziedzin jak statystyka, geometria, rachunek prawdopodobieństwa czy analiza matematyczna. Pierwsze rozdziały rozpoczynają się od prostych zadań, jak wyznaczanie dzielników liczb całkowitych i rozwiązywanie równań kwadratowych, aby stopniowo przejść do złożonych zagadnień.
Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny - Amit Saha
45,90 zł
43,71 zł netto
Zapłać później
Producent: Helion

Opis produktu: Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny - Amit Saha

Książka przedstawia jak używać Pythona do rozwiązywania problemów matematycznych z takich dziedzin jak statystyka, geometria, rachunek prawdopodobieństwa czy analiza matematyczna. Pierwsze rozdziały rozpoczynają się od prostych zadań, jak wyznaczanie dzielników liczb całkowitych i rozwiązywanie równań kwadratowych, aby stopniowo przejść do złożonych zagadnień. Książka porusza zagadnienia takie jak:

 • Opis i wizualizacja danych z wykorzystaniem statystyki oraz różnych wykresów
 • Teoria zbiorów i rachunku prawdopodobieństwa
 • Problemy algebraiczne i obliczenia symboliczne
 • Rysowanie kształtów geometrycznych i badanie fraktali
 • Pisanie programów do rachunku różniczkowego i całkowego
Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny - Amit Saha

Książka do nauki programowania Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny - Amit Saha.

Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny - Amit Saha

Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny.

Informacje o autorze

Amit Saha jest inżynierem oprogramowania, pracował dla Red Hat i Sun Microsystems. Brał udział w różnych projektach open source, w tym SymPy i CPython. Jest twórcą Fedory Scientific - dystrybucji Linuksa przeznaczonej dla naukowców i nauczycieli. Napisał kilka książek technicznych.

Informacje o książce

 • Tytuł oryginalny: Doing Math with Python: Use Programming to Explore Algebra, Statistics, Calculus, and More! 1st Edition
 • Autor: Amit Saha
 • Tłumaczenie: Piotr Rajca
 • ISBN: 978-83-283-7493-5
 • Rok wydania: 2021
 • Format: 170 x 230 mm
 • Oprawa: miękka
 • Ilość stron: 320
 • Wydawnictwo: Helion S.A.

Spis treści

Podziękowania 11

Wprowadzenie 13

1. Operacje na liczbach 17

  • Podstawowe operacje matematyczne 17
  • Etykiety: przypisywanie nazw liczbom 20
  • Różne rodzaje liczb 20
   • Operacje na ułamkach 22
   • Liczby zespolone 23
  • Pobieranie danych wejściowych od użytkownika 25
   • Obsługa wyjątków i nieprawidłowych danych wejściowych 26
   • Wpisywanie ułamków i liczb zespolonych 28
  • Pisanie programów wykonujących obliczenia matematyczne 30
   • Obliczanie dzielników liczb całkowitych 30
   • Generowanie tabliczki mnożenia 33
   • Konwersja jednostek miar 36
   • Obliczanie pierwiastków równań kwadratowych 38
  • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale 41
  • Wyzwania programistyczne 41
                 • Nr 1. Automat parzysty - nieparzysty 41
                 • Nr 2. Ulepszony generator tabliczki mnożenia 42
                 • Nr 3. Ulepszony konwerter jednostek 42
                 • Nr 4. Kalkulator ułamków 42
                 • Nr 5. Zapewnij użytkownikowi możliwość wyjścia 43

                2. Wizualizacja danych przy użyciu wykresów 47

                • Wyjaśnienie układu współrzędnych kartezjańskich 47
                • Operowanie na listach i krotkach 49
                 • Przeglądanie zawartości list i krotek 51
                • Tworzenie wykresów przy użyciu pakietu Matplotlib 52
                 • Zaznaczanie punktów na wykresie 54
                 • Wykres średnich rocznych temperatur w Nowym Jorku 55
                 • Porównywanie trendów rocznych temperatur w Nowym Jorku 57
                 • Dostosowywanie wyglądu wykresów 61
                 • Zapisywanie wykresów 66
                    • Rysowanie wykresów na podstawie wzorów 67
                     • Prawo powszechnego ciążenia Newtona 67
                     • Trajektoria lotu rzuconego obiektu 69
                     • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale 75
                     • Wyzwania programistyczne 76
                      • Nr 1. Jak zmienia się temperatura w ciągu dnia? 76
                      • Nr 2. Wizualizacja przebiegu funkcji kwadratowej 76
                      • Nr 3. Rozbudowany program porównywania trajektorii 77
                      • Nr 4. Wizualizacja wydatków 78
                      • Nr 5. Badanie zależności pomiędzy ciągiem Fibonacciego i złotym podziałem 80

                         3. Opisywanie danych przy użyciu statystyki 83

                         • Obliczanie średniej 84
                         • Obliczanie mediany 85
                         • Znajdowanie rozstępu i tworzenie tabeli częstotliwości 88
                          • Znajdowanie najczęściej występującego elementu 88
                          • Wyznaczanie rozstępu 90
                          • Tworzenie tabeli częstości 91
                           • Pomiary zmienności 94
                            • Określanie rozstępu zbioru liczb 94
                            • Obliczanie wariancji i odchylenia standardowego 95
                            • Obliczanie korelacji pomiędzy dwoma zbiorami danych 98
                             • Obliczanie współczynnika korelacji 99
                             • Oceny ze szkoły średniej a wyniki egzaminu wstępnego na studia 101
                             • Wykresy punktowe 104
                             • Odczyt danych z plików 106
                              • Wczytywanie danych z pliku tekstowego 107
                              • Wczytywanie danych z pliku CSV 109
                              • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale 111
                              • Wyzwania programistyczne 111
                               • Nr 1. Ulepszony program do wyliczania współczynnika korelacji 111
                               • Nr 2. Kalkulator statystyczny 111
                               • Nr 3. Eksperymenty z innymi danymi w formacie CSV 111
                               • Nr 4. Znajdowanie percentyli 111
                               • Nr 5. Tworzenie grupowanej tabeli częstości 112

                                  4. Algebra i obliczenia symboliczne z użyciem SymPy 115

                                  • Definiowanie symboli i operacji symbolicznych 115
                                  • Operacje na wyrażeniach 118
                                   • Rozkład na czynniki i rozwijanie wyrażeń 118
                                   • Wyświetlanie wyrażeń w atrakcyjnej postaci 120
                                   • Podstawianie wartości 123
                                   • Konwersja łańcuchów na wyrażenia matematyczne 126
                                     • Rozwiązywanie równań 128
                                      • Rozwiązywanie równań kwadratowych 129
                                      • Wyznaczanie jednej zmiennej względem innych 130
                                      • Rozwiązywanie układów równań liniowych 131
                                       • Rysowanie wykresów z użyciem SymPy 132
                                        • Rysowanie wyrażeń wpisanych przez użytkownika 135
                                        • Rysowanie wielu funkcji na jednym wykresie 136
                                        • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale 138
                                        • Wyzwania programistyczne 139
                                         • Nr 1. Wyznaczanie czynników 139
                                         • Nr 2. Program do graficznego rozwiązywania równań 139
                                         • Nr 3. Obliczanie sumy szeregu 140
                                         • Nr 4. Rozwiązywanie nierówności z jedną niewiadomą 141

                                           5. Zabawy ze zbiorami i prawdopodobieństwem 145

                                           • Czym są zbiory? 145
                                            • Tworzenie zbiorów 146
                                            • Podzbiory, nadzbiory i zbiory potęgowe 148
                                            • Operacje na zbiorach 151
                                             • Prawdopodobieństwo 156
                                              • Prawdopodobieństwo zdarzeń A lub B 158
                                              • Prawdopodobieństwo zdarzeń A i B 159
                                              • Generowanie liczb losowych 160
                                              • Liczby losowe o rozkładzie niejednostajnym 163
                                                • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale 166
                                                • Wyzwania programistyczne 166
                                                 • Nr 1. Użycie diagramów Venna do wizualizacji zależności pomiędzy zbiorami 166
                                                 • Nr 2. Prawo wielkich liczb 169
                                                 • Nr 3. Ile rzutów wykonasz, zanim skończą Ci się pieniądze? 170
                                                 • Nr 4. Tasowanie talii kart 170
                                                 • Nr 5. Szacowanie pola koła 171

                                                    6. Rysowanie kształtów geometrycznych i fraktali 175

                                                    • Rysowanie kształtów geometrycznych przy użyciu obiektów Patch biblioteki Matplotlib 175
                                                     • Rysowanie koła 177
                                                     • Tworzenie animowanych kształtów 179
                                                     • Animowanie obiektu po trajektorii rzutu 181
                                                      • Rysowanie fraktali 184
                                                       • Przekształcenia punktów na płaszczyźnie 184
                                                       • Rysowanie liścia Barnsleya 188
                                                       • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale 192
                                                       • Wyzwania programistyczne 194
                                                        • Nr 1. Wpisywanie kół w kwadrat 194
                                                        • Nr 2. Rysowanie trójkąta Sierpińskiego 195
                                                        • Nr 3. Badanie funkcji Hénona 196
                                                        • Nr 4. Rysowanie zbioru Mandelbrota 198

                                                          7. Rozwiązywanie problemów analizy matematycznej 203

                                                          • Czym są funkcje? 203
                                                           • Dziedzina i zakres funkcji 204
                                                           • Przegląd najczęściej używanych funkcji matematycznych 204
                                                           • Założenia w bibliotece SymPy 206
                                                           • Znajdowanie granicy funkcji 207
                                                            • Ciągły procent składany 209
                                                            • Chwilowa szybkość zmian 210
                                                            • Wyznaczanie pochodnych funkcji 211
                                                             • Kalkulator pochodnych 212
                                                             • Obliczanie pochodnych cząstkowych 214
                                                             • Pochodne wyższych rzędów i znajdowanie maksimów i minimów funkcji 214
                                                             • Znajdowanie maksimum globalnego przy użyciu metody gradientu prostego 218
                                                              • Ogólny program korzystający z metody gradientu prostego 222
                                                              • Słowo ostrzeżenia odnośnie do wartości początkowej 223
                                                              • Rola wielkości kroku oraz wartości epsilon 225
                                                               • Wyznaczanie całek funkcji 227
                                                               • Funkcje gęstości prawdopodobieństwa 229
                                                               • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale 232
                                                               • Wyzwania programistyczne 233
                                                                • Nr 1. Sprawdzanie ciągłości funkcji w punkcie 233
                                                                • Nr 2. Znajdowanie minimum metodą gradientu prostego 233
                                                                • Nr 3. Obszar pomiędzy dwiema krzywymi 234
                                                                • Nr 4. Znajdowanie długości krzywej 234

                                                                  Podsumowanie 237

                                                                  • Rzeczy do zbadania 237
                                                                   • Projekt Euler 237
                                                                   • Dokumentacja Pythona 238
                                                                   • Książki 238
                                                                    • Szukanie pomocy 239
                                                                    • Zakończenie 239

                                                                    A. Instalacja oprogramowania 241

                                                                    • Microsoft Windows 242
                                                                     • Aktualizacja pakietu SymPy 244
                                                                     • Aktualizacja pakietu matplotlib-venn 244
                                                                     • Uruchamianie programu Python Shell 244
                                                                      • Linux 244
                                                                       • Aktualizacja pakietu SymPy 246
                                                                       • Instalacja pakietu matplotlib-venn 246
                                                                       • Uruchamianie powłoki Pythona 246
                                                                        • Mac OS X 246
                                                                         • Aktualizacja pakietu SymPy 249
                                                                         • Instalacja pakietu matplotlib-venn 249
                                                                         • Uruchamianie powłoki Pythona 249

                                                                          B. Przegląd zagadnień związanych z programowaniem w Pythonie 251

                                                                          • if __name__ == '__main__' 251
                                                                          • Wyrażenia listowe 253
                                                                          • Słowniki 254
                                                                          • Zwracanie wielu wartości 257
                                                                          • Obsługa wyjątków 259
                                                                           • Stosowanie więcej niż jednego typu błędów 259
                                                                           • Klauzula else 261
                                                                           • Odczyt plików w Pythonie 261
                                                                            • Odczyt wszystkich wierszy za jednym razem 263
                                                                            • Pobieranie nazwy pliku jako danych wejściowych 263
                                                                            • Obsługa błędów podczas odczytywania zawartości plików 264
                                                                             • Wielokrotne stosowanie kodu 267

                                                                             C. Rozwiązania wyzwań programistycznych 269

                                                                             • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 1. 269
                                                                              • Nr 1. Automat parzysty - nieparzysty 269
                                                                              • Nr 2. Ulepszony generator tabliczki mnożenia 271
                                                                              • Nr 3. Ulepszony konwerter jednostek 271
                                                                              • Nr 4. Kalkulator ułamków 273
                                                                              • Nr 5. Zapewnienie możliwości wyjścia z programu 274
                                                                             • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 2. 276
                                                                              • Nr 1. Jak zmienia się temperatura w ciągu dnia? 276
                                                                              • Nr 2. Wizualizacja przebiegu funkcji kwadratowej 277
                                                                              • Nr 3. Rozbudowany program do porównywania trajektorii 279
                                                                              • Nr 4. Wizualizacja wydatków 281
                                                                              • Nr 5. Badanie zależności pomiędzy ciągiem Fibonacciego i złotym podziałem 283
                                                                             • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 3. 284
                                                                              • Nr 1. Ulepszony program do wyliczania współczynnika korelacji 284
                                                                              • Nr 2. Kalkulator statystyczny 286
                                                                              • Nr 3. Eksperymenty z innymi danymi w formacie CSV 287
                                                                              • Nr 4. Znajdowanie percentyli 290
                                                                              • Nr 5. Tworzenie grupowanej tablicy częstotliwości 293
                                                                             • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 4. 294
                                                                              • Nr 1. Wyznaczanie czynników 294
                                                                              • Nr 2. Program do graficznego rozwiązywania równań 295
                                                                              • Nr 3. Obliczanie sumy szeregu 296
                                                                              • Nr 4. Rozwiązywanie nierówności 297
                                                                             • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 5. 299
                                                                              • Nr 1. Użycie diagramów Venna do wizualizacji zależności pomiędzy zbiorami 299
                                                                              • Nr 2. Prawo wielkich liczb 300
                                                                              • Nr 3. Ile rzutów wykonasz, zanim skończą Ci się pieniądze? 301
                                                                              • Nr 4. Tasowanie talii kart 302
                                                                              • Nr 5. Szacowanie pola koła 303
                                                                             • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 6. 305
                                                                              • Nr 1. Wpisywanie kół w kwadrat 305
                                                                              • Nr 2. Rysowanie trójkąta Sierpińskiego 305
                                                                              • Nr 3. Badanie funkcji Hénona 307
                                                                              • Nr 4. Rysowanie zbioru Mandelbrota 309
                                                                             • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 7. 311
                                                                              • Nr 1. Sprawdzanie ciągłości funkcji w punkcie 311
                                                                              • Nr 2. Znajdowanie minimum metodą gradientu prostego 312
                                                                              • Nr 3. Obszar między dwiema krzywymi 314
                                                                              • Nr 4. Znajdowanie długości krzywej 316

                                                                             Książka - Autor Amit Saha
                                                                             Książka - ISBN 978-83-283-7493-5
                                                                             Książka - Oprawa miękka
                                                                             Książka - Wydawnictwo Helion S.A.
                                                                             Tematyka Python
                                                                             Szerokość opakowania 17 cm
                                                                             Wysokość opakowania 23 cm
                                                                             Głębokość opakowania 1.6 cm
                                                                             Masa opakowania 0.516 kg

                                                                             Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

                                                                             Opinie o produkcie

                                                                             Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny - Amit Saha

                                                                             5/5

                                                                             Średnia Ocena

                                                                             1

                                                                             Opinie Klientów
                                                                             Poniższe opinie zbieramy
                                                                             i weryfikujemy przy pomocy
                                                                             zewnętrznego partnera Trustmate
                                                                             i pochodzą z procesu pozakupowego.

                                                                             Opinie:

                                                                             Beata 28.07.2023 Potwierdzony zakup
                                                                             Zaskakująco dobra jakość wykonania. Merytorycznie bez zastrzeżeń. Nie zawiodłam się, bardzo dobry zakup.👍 Szybka wysyłka. Super opakowanie. Profesjonalizm !!!

                                                                             Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

                                                                             Produkty z tej samej kategorii: