• Obniżka

Machine learning, Python i data science. Wprowadzenie - Andreas C. Müller, Sarah Guido

Indeks: KSZ-19782 EAN: 9788383227511
Książka podejmuje temat uczenia maszynowego, które kojarzy się głównie z dużymi firmami i rozbudowanymi zespołami. Obecnie jednak możliwe jest samodzielne budowanie zaawansowanych rozwiązań uczenia maszynowego oraz korzystanie do woli z ogromnych zasobów dostępnych danych. Ta praktyczna książka ułatwi Ci rozpoczęcie wdrażania rozwiązań rzeczywistych problemów związanych z uczeniem maszynowym.
Machine learning, Python i data science. Wprowadzenie - Andreas C. Müller, Sarah Guido
49,90 zł -3%
48,40 zł
46,10 zł netto
Najniższa cena z 30 dni: 48,40 zł
Zapłać później
Producent: Helion

Opis produktu: Machine learning, Python i data science. Wprowadzenie - Andreas C. Müller, Sarah Guido

Książka podejmuje temat uczenia maszynowego, które kojarzy się głównie z dużymi firmami i rozbudowanymi zespołami. Jednak obecnie możliwe jest samodzielne budowanie zaawansowanych rozwiązań uczenia maszynowego oraz korzystanie do woli z ogromnych zasobów dostępnych danych. Wymaga to jednak podstawowej wiedzy.

Większość opracowań na temat uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji opiera się na zaawansowanej matematyce. Utrudnia to naukę w obrębie tych zagadnień. Ta praktyczna książka ułatwi Ci rozpoczęcie wdrażania rozwiązań rzeczywistych problemów związanych z uczeniem maszynowym.

Machine learning, Python i data science. Wprowadzenie - Andreas C. Müller, Sarah Guido.

Machine learning, Python i data science. Wprowadzenie - Andreas C. Müller, Sarah Guido.

Główne zagadnienia

 • Podstawowe informacje o uczeniu maszynowym
 • Najważniejsze algorytmy uczenia maszynowego
 • Przetwarzanie danych w uczeniu maszynowym
 • Ocena modelu i dostrajanie parametrów
 • Łańcuchy modeli i hermetyzacja przepływu pracy
 • Przetwarzanie danych tekstowych

Informacje o książce

 • Tytuł Oryginału: Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists
 • Autor: Andreas C. Müller, Sarah Guido
 • Tłumaczenie: Michał Sternik
 • ISBN: 978-83-8322-751-1
 • Rok wydania: 2021
 • Format: 168 x 237 mm
 • Ilość stron: 320
 • Wydawnictwo: Helion S.A.
 • Oprawa: miękka

Spis treści:

 • Przedmowa
  • Kto powinien przeczytać tę książkę
  • Dlaczego napisaliśmy tę książkę
  • Jak poruszać się po książce
  • Zasoby online
  • Konwencje stosowane w książce
  • Korzystanie z przykładowego kodu
  • Podziękowania
   • Od Andreasa
   • Od Sarah
 • Rozdział 1. Wprowadzenie
  • Dlaczego uczenie maszynowe?
   • Problemy, które może rozwiązać uczenie maszynowe
   • Znajomość zadania i znajomość danych
  • Dlaczego Python?
  • scikit-learn
   • Instalacja scikit-learn
  • Podstawowe biblioteki i narzędzia
   • Jupyter Notebook
   • NumPy
   • SciPy
   • matplotlib
   • pandas
   • mglearn
  • Python 2 a Python 3
  • Wersje użyte w tej książce
  • Pierwsza aplikacja: klasyfikacja gatunków irysa
   • Zapoznaj się z danymi
   • Sprawdzanie osiągnięcia sukcesu: dane treningowe i testowe
   • Najpierw najważniejsze: zapoznaj się z danymi
   • Budowa pierwszego modelu: k-najbliżsi sąsiedzi
   • Przewidywania
   • Ocena modelu
  • Podsumowanie i przegląd
 • Rozdział 2. Nadzorowane uczenie maszynowe
  • Klasyfikacja i regresja
  • Uogólnianie, nadmierne dopasowanie i niedopasowanie
   • Relacja złożoności modelu do rozmiaru zestawu danych
  • Nadzorowane algorytmy uczenia maszynowego
   • Przykładowe zestawy danych
   • k-najbliższych sąsiadów
    • Klasyfikacja k-sąsiadów
    • Analiza KNeighborsClassifier
    • Regresja k-sąsiadów
    • Analiza KNeighborsRegressor
    • Mocne i słabe strony i parametry
   • Modele liniowe
    • Modele liniowe do regresji
    • Regresja liniowa (inaczej zwykła metoda najmniejszych kwadratów)
    • Regresja grzbietowa
    • Model Lasso
    • Modele liniowe do klasyfikacji
    • Modele liniowe dla klasyfikacji wieloklasowej
    • Mocne, słabe punkty i parametry
   • Naiwne klasyfikatory Bayesa
    • Mocne i słabe strony oraz parametry
   • Drzewa decyzyjne
    • Budowanie drzew decyzyjnych
    • Kontrolowanie złożoności drzew decyzyjnych
    • Analiza drzew decyzyjnych
    • Ważność cech w drzewach
    • Mocne, słabe strony i parametry
   • Zespoły drzew decyzyjnych
    • Lasy losowe
    • Drzewa regresji ze wzmocnieniem gradientowym (maszyny ze wzmocnieniem gradientowym)
   • Maszyny wektorów nośnych
    • Modele liniowe i cechy nieliniowe
    • Kernel trick
    • SVM
    • Dostrajanie parametrów SVM
    • Wstępne przetwarzanie danych dla maszyn SVM
    • Mocne i słabe strony oraz parametry
   • Sieci neuronowe (głębokie uczenie)
    • Model sieci neuronowej
    • Dostrajanie sieci neuronowych
    • Mocne i słabe strony oraz parametry
  • Szacunki niepewności na podstawie klasyfikatorów
   • Funkcja decyzyjna
   • Prognozy prawdopodobieństw
   • Niepewność w klasyfikacji wieloklasowej
  • Podsumowanie i przegląd
 • Rozdział 3. Uczenie nienadzorowane i przetwarzanie wstępne
  • Rodzaje nienadzorowanego uczenia maszynowego
  • Wyzwania związane z uczeniem nienadzorowanym
  • Przetwarzanie wstępne i skalowanie
   • Różne rodzaje przetwarzania wstępnego
   • Zastosowanie transformacji danych
   • Skalowanie danych treningowych i testowych w ten sam sposób
   • Wpływ przetwarzania wstępnego na uczenie nadzorowane
  • Redukcja wymiarowości, wyodrębnianie cech i wielorakie uczenie
   • Analiza głównych komponentów (PCA)
    • Zastosowanie PCA do zbioru danych Breast Cancer w celu wizualizacji
    • Powierzchnia własna do wyodrębniania cech
   • Nieujemna faktoryzacja macierzy (NMF)
    • Zastosowanie NMF do danych syntetycznych
    • Stosowanie NMF do obrazów twarzy
   • Manifold learning z t-SNE
  • Grupowanie
   • Grupowanie k-średnich
    • Przypadki awarii grupowania k-średnich
    • Kwantyzacja wektorowa lub postrzeganie grupowania k-średnich jako dekompozycji
   • Grupowanie aglomeracyjne
    • Grupowanie hierarchiczne i dendrogramy
   • DBSCAN
   • Porównanie i ocena algorytmów grupowania
    • Ocenianie grupowania z prawdą podstawową
    • Ocenianie grupowania bez prawdy podstawowej
    • Porównanie algorytmów na zestawie danych twarzy
   • Podsumowanie metod grupowania
  • Podsumowanie i przegląd
 • Rozdział 4. Reprezentacja danych i cechy inżynierskie
  • Zmienne kategorialne
   • Kodowanie jeden-z-N (zmienne fikcyjne)
    • Sprawdzanie danych kategorialnych zakodowanych w postaci ciągów znaków
   • Liczby mogą kodować zmienne kategorialne
  • Dzielenie, dyskretyzacja, modele liniowe i drzewa
  • Interakcje i wielomiany
  • Jednowymiarowe transformacje nieliniowe
  • Automatyczny wybór cechy
   • Statystyki jednoczynnikowe
   • Wybór cechy na podstawie modelu
   • Iteracyjny wybór cech
  • Wykorzystanie wiedzy eksperckiej
  • Podsumowanie i przegląd
 • Rozdział 5. Ocena i doskonalenie modelu
  • Walidacja krzyżowa
   • Walidacja krzyżowa w scikit-learn
   • Korzyści z walidacji krzyżowej
   • Stratyfikowana k-krotna walidacja krzyżowa i inne strategie
    • Większa kontrola nad walidacją krzyżową
    • Walidacja krzyżowa z pominięciem
    • Walidacja krzyżowa z podziałem losowym
    • Walidacja krzyżowa z grupami
  • Przeszukiwanie siatki
   • Proste przeszukiwanie siatki
   • Nadmierne dopasowanie parametrów i zestaw walidacyjny
   • Przeszukiwanie siatki z walidacją krzyżową
    • Analiza wyniku walidacji krzyżowej
    • Przeszukiwanie przestrzeni, które nie są siatkami
    • Korzystanie z różnych strategii walidacji krzyżowej z przeszukiwaniem siatki
    • Zagnieżdżona walidacja krzyżowa
    • Równoległa walidacja krzyżowa i przeszukiwanie siatki
  • Wskaźniki oceny i punktacja
   • Pamiętaj o celu
   • Metryki klasyfikacji binarnej
    • Rodzaje błędów
    • Niezbalansowane zestawy danych
    • Macierze błędu
    • Branie pod uwagę niepewności
    • Krzywe precision-recall i krzywe ROC
    • Charakterystyka pracy odbiornika (ROC) i AUC
   • Metryki klasyfikacji wieloklasowej
   • Metryki regresji
   • Używanie metryk oceny w wyborze modelu
  • Podsumowanie i przegląd
 • Rozdział 6. Łańcuchy algorytmów i potoki
  • Wybór parametrów z przetwarzaniem wstępnym
  • Tworzenie potoków
  • Używanie potoków w przeszukiwaniu siatki
  • Ogólny interfejs potoku
   • Wygodne tworzenie potoków za pomocą funkcji make_pipeline
   • Dostęp do atrybutów kroku
   • Dostęp do atrybutów klasy GridSearchCV
  • Kroki przetwarzania wstępnego przeszukiwania siatki i parametry modelu
  • Przeszukiwanie siatki modeli
  • Podsumowanie i przegląd
 • Rozdział 7. Praca z danymi tekstowymi
  • Typy danych przedstawione jako ciągi znaków
  • Przykładowe zastosowanie: analiza recenzji filmowych
  • Przedstawianie danych tekstowych w postaci worka słów
   • Stosowanie worka słów do przykładowego zestawu danych
   • Zastosowanie worka słów do recenzji filmowych
  • Słowa pomijalne
  • Skalowanie danych z tf-idf
  • Badanie współczynników modelu
  • Worek słów z więcej niż jednym słowem (n-gram)
  • Zaawansowana tokenizacja, stemming i lematyzacja
  • Modelowanie tematów i grupowanie dokumentów
   • Utajniona alokacja Dirichleta
  • Podsumowanie i przegląd
 • Rozdział 8. Podsumowanie
  • Podejście do problemu uczenia maszynowego
   • Informowanie ludzi
  • Od prototypu do produkcji
  • Testowanie systemów na produkcji
  • Tworzenie własnego estymatora
  • Co dalej
   • Teoria
   • Inne narzędzia i pakiety do uczenia maszynowego
   • Ranking, systemy rekomendujące i inne rodzaje uczenia
   • Modelowanie probabilistyczne, wnioskowanie i programowanie probabilistyczne
   • Sieci neuronowe
   • Skalowanie do większych zestawów danych
   • Doskonalenie umiejętności
  • Podsumowanie
  • O autorach
  • Kolofon

Książka - Autor Andreas C. Müller, Sarah Guido
Książka - ISBN 978-83-283-7408-9
Książka - Oprawa miękka
Książka - Wydawnictwo Helion S.A.
Tematyka Python
Tematyka Sztuczna inteligencja
Szerokość opakowania 24 cm
Wysokość opakowania 2 cm
Głębokość opakowania 17 cm
Masa opakowania 0.6 kg

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: