Automatyzacja nudnych zadań z Pythonem. Nauka programowania. Wydanie II - Al Sweigart

Indeks: KSZ-19781 EAN: 9788328374898
Drugie wydanie nietypowego podręcznika o programowaniu w Pythonie. Dzięki niemu możesz nauczyć się jak tworzyć programy, które oszczędzą Ci mnóstwo czasu i wysiłku. Dla osób, które nigdy nie programowały książka ta będzie stanowiła pomoc w błyskawicznym opanowaniu podstaw i zapoznaniu się z obszerną biblioteką Pythona, przeznaczoną do automatyzacji takich zadań jak pobieranie danych z witryn internetowych, odczytywanie dokumentów oraz operacje wymagające klikania myszą i wpisywania tekstu.
Automatyzacja nudnych zadań z Pythonem. Nauka programowania. Wydanie II - Al Sweigart
79,90 zł
76,10 zł netto
Zapłać później
Producent: Helion

Opis produktu: Automatyzacja nudnych zadań z Pythonem. Nauka programowania. Wydanie II - Al Sweigart

Drugie wydanie nietypowego podręcznika o programowaniu w Pythonie. Dzięki niemu możesz nauczyć się jak tworzyć programy, które oszczędzą Ci mnóstwo czasu i wysiłku. Dla osób, które nigdy nie programowały książka ta będzie stanowiła pomoc w błyskawicznym opanowaniu podstaw i zapoznaniu się z obszerną biblioteką Pythona, przeznaczoną do automatyzacji takich zadań jak pobieranie danych z witryn internetowych, odczytywanie dokumentów oraz operacje wymagające klikania myszą i wpisywania tekstu. Wydanie drugie zawiera nowy rozdział poświęcony weryfikacji danych wejściowych, a także samouczki dotyczące automatyzacji pracy z arkuszami Google i pocztą Gmail oraz podpowiedzi związane z automatycznym uaktualnianiem plików CVS.

Główne zagadnienia

 • Wyszukiwanie ciągu znaków w pliku lub wielu plikach
 • Tworzenie, uaktualnianie, przenoszenie i zmiany nazw plików oraz katalogów
 • Wyszukiwanie treści w sieci WWW oraz ich pobieranie
 • Podział, łączenie, nakładanie znaku wodnego i szyfrowanie dokumentów PDF
 • Wysyłanie powiadomień za pomocą wiadomości e-mail oraz SMS
 • Wypełnianie formularzy internetowych

Automatyzacja nudnych zadań z Pythonem. Nauka programowania. Wydanie II - Al Sweigart.

Automatyzacja nudnych zadań z Pythonem. Nauka programowania. Wydanie II - Al Sweigart.

Wydanie drugie zawiera nowy rozdział poświęcony weryfikacji danych wejściowych.

Wydanie drugie zawiera nowy rozdział poświęcony weryfikacji danych wejściowych.

Informacje o książce

 • Tytuł oryginału: Automate the Boring Stuff with Python, 2nd Edition: Practical Programming for Total Beginners
 • Autor: Al Sweigart
 • Tłumaczenie: Robert Górczyński
 • ISBN: 978-83-283-7489-8
 • Rok wydania: 2021
 • Format: 170 x 235 mm
 • Ilość stron: 648
 • Wydawnictwo: Helion S.A.
 • Oprawa: miękka

Spis treści:

Podziękowania 19

Wprowadzenie 21

 • Do kogo jest skierowana ta książka? 22
 • Konwencje 23
 • Czym jest programowanie? 23
  • Co to jest Python? 24
  • Programiści nie muszą dobrze znać matematyki 24
  • Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie nauki programowania 25
  • Programowanie to aktywność kreatywna 26
 • O tej książce 26
 • Pobieranie i instalacja Pythona 29
 • Pobieranie i instalowanie edytora tekstu Mu 30
 • Uruchomienie edytora Mu 30
 • Uruchomienie środowiska IDLE 31
 • Powłoka interaktywna 31
 • Instalowanie modułów zewnętrznych 33
 • Jak otrzymać pomoc? 33
 • Sprytne zadawanie pytań dotyczących programowania 34
 • Podsumowanie 35

CZĘŚĆ I. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W PYTHONIE

1. Podstawy Pythona 39

 • Wprowadzanie wyrażeń w powłoce interaktywnej 40
 • Liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe i ciągi tekstowe 43
 • Konkatenacja i replikacja ciągu tekstowego 43
 • Przechowywanie wartości w zmiennych 45
  • Polecenia przypisania 45
  • Nazwy zmiennych 46
 • Twój pierwszy program 48
 • Analiza programu 49
  • Komentarze 49
  • Funkcja print() 50
  • Funkcja input() 50
  • Wyświetlanie imienia użytkownika 51
  • Funkcja len() 51
  • Funkcje str(), int() i float() 52
 • Podsumowanie 55
 • Pytania kontrolne 56

2. Kontrola przepływu działania programu 59

 • Wartości boolowskie 60
 • Operatory porównania 61
 • Operatory boolowskie 63
  • Binarne operatory boolowskie 63
  • Operator not 64
 • Łączenie operatorów boolowskich i porównania 64
 • Elementy kontroli przepływu działania programu 65
  • Warunek 65
  • Blok kodu 66
 • Wykonywanie programu 66
 • Polecenia kontroli przepływu działania programu 67
  • Polecenie if 67
  • Polecenie else 68
  • Polecenie elif 69
  • Pętla while 74
  • Polecenie break 78
  • Polecenie continue 79
  • Pętla for i funkcja range() 83
 • Import modułów 87
  • Polecenie from import 88
 • Wcześniejsze zakończenie programu za pomocą sys.exit() 88
 • Krótki program - odgadnij liczbę 89
 • Krótki program - kamień, papier, nożyce 91
 • Podsumowanie 95
 • Pytania kontrolne 95

3. Funkcje 97

 • Polecenie def wraz z parametrami 99
  • Definiowanie, wywoływanie, przekazywanie, argument i parametr 99
 • Wartość zwrotna funkcji i polecenie return 100
 • Wartość None 102
 • Argumenty w postaci słów kluczowych i funkcja print() 102
 • Stos wywołań 104
 • Zasięgi lokalny i globalny 106
  • Zmienne lokalne nie mogą być używane w zasięgu globalnym 107
  • W zasięgu lokalnym nie można używać zmiennych zdefiniowanych w innych zasięgach lokalnych 108
  • Zmienna globalna może być używana w zasięgu lokalnym 109
  • Zmienna lokalna i globalna o takiej samej nazwie 109
 • Polecenie global 110
 • Obsługa wyjątków 113
 • Krótki program - zigzag 115
 • Podsumowanie 117
 • Pytania kontrolne 117
 • Projekt praktyczny 118
  • Problem Collatza 118
  • Weryfikacja danych wyjściowych 119

4. Listy 121

 • Typ danych List 121
  • Pobieranie poszczególnych wartości listy za pomocą indeksu 122
  • Indeks ujemny 124
  • Pobieranie podlisty za pomocą wycinka 124
  • Pobieranie długości listy za pomocą polecenia len() 125
  • Zmiana wartości na liście za pomocą indeksu 125
  • Konkatenacja i replikacja listy 126
  • Usunięcie wartości listy za pomocą polecenia del 126
 • Praca z listą 126
  • Użycie pętli for wraz z listą 128
  • Operatory in i not in 129
  • Sztuczka pozwalająca na wiele jednoczesnych operacji przypisania 130
  • Używanie funkcji enumerate() z listą 131
  • Używanie funkcji random.choice() i random.shuffle() z listą 131
 • Operatory przypisania i zmiany wartości 132
 • Metody 133
  • Odszukanie wartości na liście za pomocą metody index() 133
  • Dodanie wartości do listy za pomocą metod append() i insert() 134
  • Usuwanie wartości z listy za pomocą metody remove() 135
  • Sortowanie wartości listy za pomocą metody sort() 136
  • Odwrócenie kolejności wartości listy za pomocą metody reverse() 137
 • Przykładowy program - Magic 8 Ball utworzony za pomocą listy 137
 • Typy danych w postaci sekwencji 139
  • Modyfikowalne i niemodyfikowalne typy danych 139
  • Typ danych krotka 142
  • Konwersja typu za pomocą funkcji list() i tuple() 143
 • Odwołania 143
  • Identyfikator i funkcja id() 145
  • Przekazywanie odwołania 147
  • Funkcje copy() i deepcopy() modułu copy 147
 • Krótki program - gra w życie 148
 • Podsumowanie 153
 • Pytania kontrolne 154
 • Projekty praktyczne 154
  • Kod z przecinkami 155
  • Rzut monetą 155
  • Obraz na podstawie macierzy 156

5. Słowniki i strukturyzacja danych 157

 • Typ danych Dictionary 157
  • Słownik kontra lista 158
  • Metody keys(), values() i items() 160
  • Sprawdzenie, czy klucz lub wartość istnieją w słowniku 162
  • Metoda get() 162
  • Metoda setdefault() 163
 • Eleganckie wyświetlanie danych 164
 • Użycie struktur danych do modelowania rzeczywistych rozwiązań 165
  • Plansza do gry w kółko i krzyżyk 166
  • Zagnieżdżone słowniki i listy 171
 • Podsumowanie 173
 • Pytania kontrolne 173
 • Projekty praktyczne 173
  • Weryfikacja słownika modelującego grę w szachy 174
  • Inwentarz w grze fantasy 174
  • Funkcja konwertująca listę na słownik dla inwentarza w grze fantasy 175

6. Operacje na ciągach tekstowych 177

 • Praca z ciągami tekstowymi 177
  • Literały ciągu tekstowego 178
  • Indeksowanie i wycinanie ciągów tekstowych 181
  • Użycie operatorów in i not in podczas pracy z ciągami tekstowymi 182
 • Umieszczenie ciągu tekstowego w innym 182
 • Użyteczne metody ciągu tekstowego 183
  • Metody upper(), lower(), isupper() i islower() 183
  • Metody typu isX() 185
  • Metody startswith() i endswith() 187
  • Metody join() i split() 188
  • Podział tekstu za pomocą metody partition() 189
  • Wyrównywanie tekstu za pomocą metod rjust(), ljust() i center() 190
  • Usunięcie białych znaków za pomocą strip(), rstrip() i lstrip() 192
 • Wartości liczbowe znaków pobrane za pomocą funkcji ord() i chr() 193
 • Kopiowanie i wklejanie ciągów tekstowych za pomocą modułu pyperclip 194
 • Projekt - schowek dla wielu ciągów tekstowych 195
  • Etap 1. Projekt programu i struktur danych 195
  • Etap 2. Obsługa argumentów wiersza poleceń 196
  • Etap 3. Skopiowanie odpowiedniej wiadomości 196
 • Projekt - dodanie wypunktowania do kodu znaczników Wiki 197
  • Etap 1. Kopiowanie i wklejanie ze schowka 198
  • Etap 2. Rozdzielenie wierszy tekstu i dodanie gwiazdki 199
  • Etap 3. Złączenie zmodyfikowanych wierszy 200
 • Krótki program - świńska łacina 200
 • Podsumowanie 204
 • Pytania kontrolne 205
 • Projekt praktyczny 206
  • Wyświetlenie tabeli 206
  • Symulator Zombie Dice 206

CZĘŚĆ II. AUTOMATYZACJA ZADAŃ

7. Dopasowanie wzorca za pomocą wyrażeń regularnych 213

 • Wyszukiwanie wzorców w tekście bez użycia wyrażeń regularnych 214
 • Wyszukiwanie wzorców w tekście z użyciem wyrażeń regularnych 216
  • Tworzenie obiektów wyrażeń regularnych 217
  • Dopasowanie obiektów wyrażeń regularnych 218
  • Przegląd dopasowania za pomocą wyrażenia regularnego 218
 • Jeszcze więcej o dopasowaniach wzorca za pomocą wyrażeń regularnych 219
  • Grupowanie z użyciem nawiasów 219
  • Dopasowanie wielu grup za pomocą potoku 221
  • Opcjonalne dopasowanie za pomocą znaku zapytania 222
  • Dopasowanie zera wystąpień lub większej liczby wystąpień za pomocą gwiazdki 222
  • Dopasowanie jednego wystąpienia lub wielu wystąpień za pomocą plusa 223
  • Dopasowanie określonych powtórzeń za pomocą nawiasu klamrowego 224
 • Dopasowanie zachłanne i niezachłanne 225
 • Metoda findall() 225
 • Klasy znaków 226
 • Utworzenie własnej klasy znaków 227
 • Znaki ^ oraz $ 228
 • Znak wieloznaczny 229
  • Dopasowanie wszystkiego za pomocą kropki i gwiazdki 229
  • Dopasowanie znaku nowego wiersza za pomocą kropki 230
 • Przegląd znaków stosowanych w wyrażeniach regularnych 231
 • Dopasowanie bez uwzględnienia wielkości znaków 232
 • Zastępowanie ciągu tekstowego za pomocą metody sub() 232
 • Zarządzanie skomplikowanymi wyrażeniami regularnymi 233
 • Połączenie opcji re.IGNORECASE, re.DOTALL i re.VERBOSE 234
 • Projekt - wyodrębnianie numeru telefonu i adresu e-mail 235
  • Etap 1. Utworzenie wyrażenia regularnego dopasowującego numer telefonu 236
  • Etap 2. Utworzenie wyrażenia regularnego dopasowującego adres e-mail 237
  • Etap 3. Wyszukanie wszystkich dopasowań w tekście umieszczonym w schowku 237
  • Etap 4. Połączenie dopasowań w celu utworzenia pojedynczego ciągu tekstowego do umieszczenia w schowku 238
  • Uruchomienie programu 239
  • Pomysły na podobne programy 239
 • Podsumowanie 240
 • Pytania kontrolne 240
 • Projekty praktyczne 242
  • Wykrywanie daty 242
  • Wykrywanie silnego hasła 242
  • Oparta na wyrażeniu regularnym wersja metody strip() 243

8. Weryfikacja danych wejściowych 245

 • Moduł PyInputPlus 246
  • Argumenty w postaci słów kluczowych min, max, greaterThan i lessThan 248
  • Argument w postaci słowa kluczowego blank 249
  • Argumenty w postaci słów kluczowych limit, timeout i default 250
  • Argumenty w postaci słów kluczowych allowRegexes i blockRegexes 251
  • Przekazanie do inputCustom() niestandardowej funkcji weryfikacji danych wejściowych 252
 • Projekt - zajęcie kogoś godzinami 253
 • Projekt - quiz z tabliczki mnożenia 255
 • Podsumowanie 257
 • Pytania kontrolne 258
 • Projekty praktyczne 258
  • Program przygotowujący kanapki 259
  • Własna wersja quizu z zakresu tabliczki mnożenia 259

9. Odczyt i zapis plików 261

 • Pliki i ścieżki dostępu do plików 261
  • Lewy ukośnik w systemie Windows, prawy ukośnik w systemach macOS i Linux 262
  • Używanie operatora / do złączania ścieżek dostępu 264
  • Bieżący katalog roboczy 266
  • Katalog domowy 267
  • Względne kontra bezwzględne ścieżki dostępu 267
  • Tworzenie nowych katalogów za pomocą funkcji os.makedirs() 267
  • Obsługa bezwzględnych i względnych ścieżek dostępu 268
  • Pobieranie fragmentów ścieżki dostępu do pliku 270
  • Ustalenie wielkości pliku i zawartości katalogu 273
  • Modyfikowanie listy plików za pomocą wzorców glob 274
  • Sprawdzenie poprawności ścieżki dostępu 276
 • Proces odczytu i zapisu pliku 277
  • Otwieranie pliku za pomocą funkcji open() 278
  • Odczyt zawartości pliku 279
  • Zapis pliku 280
 • Zapis zmiennych za pomocą modułu shelve 281
 • Zapis zmiennych za pomocą funkcji pprint.pformat() 283
 • Projekt - generowanie losowych plików quizu 284
  • Etap 1. Umieszczenie danych quizu w słowniku 285
  • Etap 2. Utworzenie pliku quizu i losowe umieszczenie odpowiedzi na pytania 286
  • Etap 3. Utworzenie odpowiedzi 287
  • Etap 4. Zapis treści w plikach quizu i odpowiedzi 288
 • Projekt - schowek przechowujący wiele elementów 289
  • Etap 1. Komentarze i konfiguracja pliku binarnego 290
  • Etap 2. Zapis zawartości schowka wraz ze słowem kluczowym 291
  • Etap 3. Wyświetlenie słów kluczowych i wczytanie treści powiązanej ze słowem kluczowym 291
 • Podsumowanie 292
 • Pytania kontrolne 293
 • Projekty praktyczne 293
  • Rozbudowa programu schowka przechowującego wiele elementów 294
  • Program Mad Libs 294
  • Wyszukiwanie wyrażenia regularnego 294

10. Organizacja plików 295

 • Moduł shutil 296
  • Kopiowanie plików i katalogów 296
  • Przenoszenie oraz zmiana nazwy plików i katalogów 297
  • Trwałe usunięcie plików i katalogów 298
  • Bezpieczne usuwanie danych za pomocą modułu send2trash 299
 • Przejście przez drzewo katalogu 300
 • Kompresja plików za pomocą modułu zipfile 302
  • Odczyt pliku w formacie ZIP 302
  • Wyodrębnianie plików z archiwum ZIP 303
  • Utworzenie i dodawanie elementów do archiwum ZIP 304
 • Projekt - zmiana plików z datami w stylu amerykańskim na daty w stylu europejskim 304
  • Etap 1. Utworzenie wyrażenia regularnego dla daty w stylu amerykańskim 305
  • Etap 2. Identyfikacja w nazwie pliku fragmentów określających datę 307
  • Etap 3. Utworzenie nowej nazwy pliku i zmiana nazw plików 308
  • Pomysły na podobne programy 309
 • Projekt - utworzenie archiwum ZIP będącego kopią katalogu 309
  • Etap 1. Ustalenie nazwy pliku archiwum ZIP 309
  • Etap 2. Utworzenie nowego archiwum ZIP 310
  • Etap 3. Przejście przez drzewo katalogu i dodanie plików do archiwum ZIP 311
  • Pomysły na podobne programy 312
 • Podsumowanie 312
 • Pytania kontrolne 313
 • Projekty praktyczne 313
  • Kopiowanie selektywne 314
  • Usunięcie niepotrzebnych plików 314
  • Wypełnienie przerw 314

11. Usuwanie błędów 315

 • Zgłaszanie wyjątku 316
 • Pobranie stosu wywołań w postaci ciągu tekstowego 318
 • Asercje 319
  • Użycie asercji w projekcie symulacji ulicznej sygnalizacji świetlnej 321
 • Rejestracja danych 322
  • Użycie modułu logging 323
  • Nie przeprowadzaj procesu usuwania błędów za pomocą funkcji print() 325
  • Poziomy rejestrowania informacji 325
  • Wyłączenie rejestrowania informacji 326
  • Rejestrowanie informacji w pliku 327
 • Debugger edytora Mu 327
  • Kontynuuj 328
  • Krok do wewnątrz 329
  • Przekrocz 329
  • Krok na zewnątrz 329
  • Zatrzymaj 329
  • Debugowanie programu sumującego liczby 329
  • Punkty kontrolne 331
 • Podsumowanie 333
 • Pytania kontrolne 333
 • Projekt praktyczny 334
  • Debugowanie programu symulującego rzut monetą 334

12. Pobieranie danych z internetu 337

 • Projekt - mapIt.py z użyciem modułu webbrowser 338
  • Etap 1. Ustalenie adresu URL 339
  • Etap 2. Obsługa argumentów wiersza poleceń 339
  • Etap 3. Obsługa zawartości schowka i uruchomienie przeglądarki WWW 340
  • Pomysły na podobne programy 341
 • Pobieranie plików z internetu za pomocą modułu requests 341
  • Pobieranie strony internetowej za pomocą funkcji requests.get() 342
  • Sprawdzenie pod kątem błędów 343
 • Zapis pobranych plików na dysku twardym 344
 • HTML 345
  • Zasoby pomagające w poznawaniu języka HTML 346
  • Krótkie wprowadzenie 346
  • Wyświetlenie kodu źródłowego HTML strony internetowej 347
  • Wyświetlenie oferowanych przez przeglądarkę WWW narzędzi programistycznych 348
  • Użycie narzędzi programistycznych do wyszukiwania elementów HTML 350
 • Przetwarzanie kodu HTML za pomocą modułu bs4 352
  • Utworzenie obiektu BeautifulSoup na podstawie kodu HTML 352
  • Wyszukiwanie elementu za pomocą metody select() 353
  • Pobieranie danych z atrybutów elementu 355
 • Projekt - wyświetlenie wyników wyszukiwania 356
  • Etap 1. Pobranie argumentów wiersza poleceń i żądanie strony wyszukiwarki 357
  • Etap 2. Wyszukanie wszystkich wyników 357
  • Etap 3. Otworzenie kart przeglądarki WWW dla poszczególnych wyników 358
  • Pomysły na podobne programy 359
 • Projekt - pobranie wszystkich komiksów z witryny XKCD 360
  • Etap 1. Projekt programu 361
  • Etap 2. Pobranie strony internetowej 362
  • Etap 3. Odszukanie i pobranie obrazu komiksu 363
  • Etap 4. Zapis obrazu i odszukanie poprzedniego komiksu 363
  • Pomysły na podobne programy 365
 • Kontrolowanie przeglądarki WWW za pomocą modułu selenium 365
  • Uruchomienie przeglądarki WWW kontrolowanej przez moduł selenium 366
  • Wyszukanie elementów na stronie 368
  • Kliknięcie na stronie 370
  • Wypełnianie i wysyłanie formularzy sieciowych 370
  • Symulacja naciśnięcia klawiszy specjalnych 371
  • Klikanie przycisków przeglądarki WWW 372
  • Więcej informacji na temat modułu selenium 372
 • Podsumowanie 372
 • Pytania kontrolne 373
 • Projekty praktyczne 374
  • Klient poczty działający w wierszu poleceń 374
  • Pobieranie obrazów z witryny internetowej 374
  • 2048 374
  • Weryfikacja łącza 375

13. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi programu Excel 377

 • Dokumenty Excela 378
 • Instalacja modułu openpyxl 378
 • Odczyt dokumentów Excela 379
  • Otwieranie istniejącego dokumentu Excela za pomocą openpyxl 379
  • Pobranie arkuszy ze skoroszytu 380
  • Pobieranie komórek z arkuszy 380
  • Konwersja między literami kolumn i liczbami 382
  • Pobieranie wierszy i kolumn z arkuszy 383
  • Skoroszyty, arkusze i komórki 385
 • Projekt - odczyt danych z arkusza kalkulacyjnego 385
  • Etap 1. Odczyt danych z arkusza kalkulacyjnego 386
  • Etap 2. Wypełnienie struktury danych 387
  • Etap 3. Zapis wyników do pliku 389
  • Pomysły na podobne programy 390
 • Zapis dokumentów Excela 390
  • Tworzenie i zapisywanie dokumentów Excela 391
  • Tworzenie i usuwanie arkuszy kalkulacyjnych 391
  • Zapis wartości w komórkach 392
 • Projekt - uaktualnienie skoroszytu 393
  • Etap 1. Przygotowanie struktury danych wraz z uaktualnionymi informacjami 394
  • Etap 2. Sprawdzenie wszystkich wierszy i skorygowanie nieprawidłowych cen 395
  • Pomysły na podobne programy 396
 • Ustawienie stylu czcionki komórek 396
 • Obiekt Font 397
 • Formuły 398
 • Dostosowanie wierszy i kolumn do własnych potrzeb 400
  • Ustalenie wysokości wiersza i szerokości kolumny 400
  • Łączenie i dzielenie komórki 401
  • Zablokowane okienka 402
 • Wykresy 403
 • Podsumowanie 404
 • Pytania kontrolne 405
 • Projekty praktyczne 406
  • Program tworzący tabliczkę mnożenia 406
  • Program wstawiający pusty wiersz 407
  • Program zmieniający położenie komórek arkusza kalkulacyjnego 407
  • Przeniesienie zawartości pliku tekstowego do arkusza kalkulacyjnego 408
  • Przeniesienie zawartości arkusza kalkulacyjnego do plików tekstowych 409

14. Praca z Arkuszami Google 411

 • Instalacja i konfiguracja EZSheets 411
  • Pobranie danych uwierzytelniających i plików tokenów 412
  • Unieważnienie pliku danych uwierzytelniających 414
 • Obiekt skoroszytu 415
  • Tworzenie, przekazywanie i wyświetlanie skoroszytów 415
  • Atrybuty skoroszytu 417
  • Pobieranie i przekazywanie skoroszytów 418
  • Usuwanie skoroszytu 419
 • Obiekt arkusza 419
  • Odczytywanie i zapisywanie danych 420
  • Tworzenie i usuwanie arkuszy 425
  • Kopiowanie arkusza 426
 • Praca z ograniczeniami nakładanymi przez Arkusze Google 427
 • Podsumowanie 428
 • Pytania kontrolne 428
 • Projekty praktyczne 429
  • Pobieranie danych Formularzy Google 429
  • Konwertowanie skoroszytów na inne formaty 429
  • Wyszukiwanie błędów w skoroszytach 429

15. Praca z dokumentami PDF i Worda 431

 • Dokumenty w formacie PDF 431
  • Wyodrębnianie tekstu z dokumentu PDF 432
  • Deszyfrowanie dokumentu PDF 434
  • Tworzenie dokumentów PDF 435
 • Projekt - połączenie wybranych stron z wielu dokumentów PDF 440
  • Etap 1. Wyszukanie wszystkich plików w formacie PDF 441
  • Etap 2. Otworzenie poszczególnych dokumentów PDF 442
  • Etap 3. Dodanie poszczególnych stron 442
  • Etap 4. Zapis dokumentu wynikowego 443
  • Pomysły na podobne programy 444
 • Dokumenty procesora tekstu Microsoft Word 444
  • Odczyt dokumentów Worda 445
  • Pobranie pełnego tekstu z pliku w formacie .docx 446
  • Nadawanie stylu akapitom i obiektom Run 447
  • Utworzenie dokumentu Worda z niestandardowymi stylami 449
  • Atrybuty obiektu Run 449
  • Zapis dokumentów Worda 451
  • Dodanie nagłówków 453
  • Dodanie znaku podziału wiersza i strony 454
  • Dodanie obrazu 454
 • Tworzenie dokumentu PDF na podstawie dokumentu Worda 455
 • Podsumowanie 455
 • Pytania kontrolne 456
 • Projekty praktyczne 457
  • PDF Paranoja 457
  • Własne zaproszenia utworzone w dokumencie Worda 457
  • Program łamiący hasło dokumentu PDF za pomocą ataku typu brute force 458

16. Praca z plikami CSV i danymi JSON 461

 • Moduł csv 462
  • Obiekt reader 463
  • Użycie pętli for do odczytu danych z obiektu reader 464
  • Obiekt writer 464
  • Argumenty w postaci słów kluczowych delimiter i lineterminator 466
  • Obiekty CSV DictReader i DictWriter 467
 • Projekt - usunięcie nagłówka z pliku CSV 469
  • Etap 1. Iteracja przez poszczególne pliki CSV 470
  • Etap 2. Odczyt zawartości pliku CSV 470
  • Etap 3. Zapis pliku CSV bez pierwszego wiersza 471
  • Pomysły na podobne programy 472
 • JSON i API 473
 • Moduł json 474
  • Odczyt danych JSON za pomocą funkcji loads() 474
  • Zapis danych w formacie JSON za pomocą funkcji dumps() 475
 • Projekt - pobieranie bieżących danych prognozy pogody 475
  • Etap 1. Pobranie z wiersza poleceń informacji o lokalizacji 476
  • Etap 2. Pobranie danych w formacie JSON 477
  • Etap 3. Wczytanie danych w formacie JSON i wyświetlenie prognozy pogody 478
  • Pomysły na podobne programy 480
 • Podsumowanie 480
 • Pytania kontrolne 481
 • Projekty praktyczne 481
  • Konwerter danych w formacie Excel do formatu CSV 481

17. Czas, harmonogram zadań i uruchamianie programów 483

 • Moduł time 483
  • Funkcja time.time() 484
  • Funkcja time.sleep() 485
 • Zaokrąglanie liczb 486
 • Projekt - superstoper 486
  • Etap 1. Przygotowanie programu do pomiaru czasu 487
  • Etap 2. Monitorowanie i wyświetlenie czasu okrążenia 488
  • Pomysły na podobne programy 489
 • Moduł datetime 490
  • Typ danych timedelta 491
  • Pauza aż do chwili osiągnięcia określonej daty 493
  • Konwersja obiektu datetime na ciąg tekstowy 493
  • Konwersja ciągu tekstowego na obiekt datetime 495
 • Przegląd funkcji czasu w Pythonie 495
 • Wielowątkowość 496
  • Przekazanie argumentów funkcji docelowej dla nowego wątku 498
  • Kwestie związane ze współbieżnością 499
 • Projekt - wielowątkowy program pobierający dane z witryny XKCD 500
  • Etap 1. Modyfikacja programu w celu użycia funkcji 500
  • Etap 2. Utworzenie i uruchomienie wątków 502
  • Etap 3. Zaczekanie na zakończenie działania wszystkich wątków 502
 • Uruchamianie innych programów z poziomu Pythona 503
  • Przekazanie funkcji Popen() argumentów wiersza poleceń 506
  • Harmonogram zadań, launchd i cron 506
  • Otwieranie witryn internetowych za pomocą Pythona 507
  • Wykonywanie innych skryptów Pythona 507
  • Otwieranie plików w ich aplikacjach domyślnych 508
 • Projekt - prosty program odliczający czas 509
  • Etap 1. Odliczanie 509
  • Etap 2. Odtworzenie pliku dźwiękowego 510
  • Pomysły na podobne programy 510
 • Podsumowanie 511
 • Pytania kontrolne 512
 • Projekty praktyczne 512
  • Ładniejszy stoper 512
  • Oparty na harmonogramie program pobierający komiksy 513

18. Wysyłanie wiadomości e-mail i tekstowych 515

 • Wysyłanie i odbieranie poczty za pomocą API Gmail 516
  • Włączenie API Gmail 516
  • Wysyłanie wiadomości za pomocą konta Gmail 517
  • Odczytywanie wiadomości za pomocą konta Gmail 518
  • Wyszukiwanie wiadomości w koncie poczty Gmail 520
  • Pobieranie załączników z konta Gmail 521
 • SMTP 521
 • Wysyłanie wiadomości e-mail 522
  • Nawiązanie połączenia z serwerem SMTP 522
  • Wysłanie wiadomości SMTP typu "Witaj" 524
  • Włączenie szyfrowania TLS 524
  • Logowanie w serwerze SMTP 525
  • Wysyłanie wiadomości e-mail 525
  • Zamknięcie połączenia z serwerem SMTP 526
 • IMAP 526
 • Pobieranie i usuwanie wiadomości e-mail za pomocą protokołu IMAP 527
  • Nawiązanie połączenia z serwerem IMAP 527
  • Logowanie w serwerze IMAP 528
  • Wyszukiwanie wiadomości e-mail 529
  • Pobieranie wiadomości e-mail i oznaczanie jej jako przeczytanej 533
  • Pobieranie adresów e-mail z niezmodyfikowanych wiadomości e-mail 534
  • Pobranie treści z niezmodyfikowanej wiadomości e-mail 535
  • Usuwanie wiadomości e-mail 536
  • Zamknięcie połączenia z serwerem IMAP 536
 • Projekt - wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniami o składkach 537
  • Etap 1. Otworzenie pliku Excela 538
  • Etap 2. Wyszukanie wszystkich członków klubu, którzy zalegają ze składką 539
  • Etap 3. Wysłanie spersonalizowanego przypomnienia 540
 • Wysyłanie wiadomości tekstowych za pomocą bramek SMS 541
 • Wysyłanie wiadomości tekstowych za pomocą Twilio 543
  • Założenie konta w serwisie Twilio 544
  • Wysyłanie wiadomości tekstowych 544
 • Projekt - moduł typu "wyślij mi wiadomość SMS" 546
 • Podsumowanie 548
 • Pytania kontrolne 548
 • Projekty praktyczne 549
  • Program losowo przypisujący uciążliwe zadania 549
  • Przypomnienie o parasolu 550
  • Automatyczna rezygnacja z subskrypcji 550
  • Kontrola komputera za pomocą wiadomości e-mail 550

19. Praca z obrazami 553

 • Podstawy teorii obrazu cyfrowego 553
  • Kolory i wartości RGBA 554
  • Współrzędne i krotki pudełek 555
 • Praca z obrazami za pomocą modułu pillow 556
  • Praca z typem danych Image 558
  • Przycinanie obrazu 559
  • Kopiowanie i wklejanie obrazów w innych obrazach 560
  • Zmiana wielkości obrazu 563
  • Rotacja i lustrzane odbicia obrazu 564
  • Zmiana poszczególnych pikseli 566
 • Projekt - dodanie logo 568
  • Etap 1. Otworzenie pliku logo 569
  • Etap 2. Iteracja przez wszystkie pliki i otworzenie obrazów 570
  • Etap 3. Zmiana wielkości obrazu 571
  • Etap 4. Dodanie obrazu logo i zapisanie zmian 572
  • Pomysły na podobne programy 573
 • Rysowanie na obrazach 574
  • Rysowanie kształtów 574
  • Umieszczanie tekstu na obrazie 576
 • Podsumowanie 578
 • Pytania kontrolne 579
 • Projekty praktyczne 579
  • Rozbudowa i poprawa projektów omówionych w rozdziale 580
  • Odszukanie na dysku twardym katalogów zawierających zdjęcia 580
  • Własne wizytówki 581

20. Kontrolowanie klawiatury i myszy za pomocą automatyzacji GUI 583

 • Instalacja modułu pyautogui 584
 • Konfiguracja ustawień dostępności w macOS 585
 • Pozostajemy na kursie 585
  • Pauzy i funkcja bezpiecznej awarii 585
  • Zamknięcie wszystkiego przez wylogowanie się 586
 • Kontrola poruszania myszą 586
  • Poruszanie kursorem myszy 587
  • Pobranie informacji o położeniu kursora myszy 588
 • Kontrola działania myszy 589
  • Kliknięcie myszą 589
  • Przeciąganie myszą 590
  • Przewijanie myszą 592
 • Planowanie ruchu myszą 592
 • Praca z ekranem 594
  • Wykonanie zrzutu ekranu 594
  • Analiza zrzutu ekranu 594
 • Rozpoznawanie obrazu 596
 • Pobieranie informacji o oknie 598
  • Pobranie aktywnego okna 598
  • Inne sposoby na pobieranie okna 599
  • Przeprowadzanie operacji na oknach 600
 • Kontrola klawiatury 602
  • Przekazanie ciągu tekstowego z klawiatury 602
  • Nazwy klawiszy 603
  • Naciskanie i zwalnianie klawiszy 604
  • Kombinacja klawiszy 604
 • Konfiguracja skryptów automatyzacji GUI 605
 • Przegląd funkcji modułu pyautogui 607
 • Projekt - automatyczne wypełnianie formularzy 608
  • Etap 1. Ustalenie kroków do wykonania 610
  • Etap 2. Przygotowanie współrzędnych 611
  • Etap 3. Rozpoczęcie wpisywania danych 612
  • Etap 4. Obsługa rozwijanych list i przycisków opcji 613
  • Etap 5. Wysłanie formularza i oczekiwanie 614
 • Wyświetlanie okien dialogowych 615
 • Podsumowanie 616
 • Pytania kontrolne 617
 • Projekty praktyczne 618
  • Symulowanie zajętości 618
  • Używanie schowka do odczytywania pola tekstowego 618
  • Bot komunikatora internetowego 619
  • Samouczek dotyczący bota grającego w grę 620

A. Instalacja modułów firm trzecich 621

 • Narzędzie pip 621
 • Instalacja modułów firm trzecich 622
 • Instalowanie modułów dla edytora Mu 624

B. Uruchamianie programów 627

 • Uruchamianie programów z poziomu powłoki 627
 • Uruchamianie programów Pythona w Windows 629
 • Uruchamianie programów Pythona w systemie macOS 630
 • Uruchamianie programów Pythona w systemie Ubuntu Linux 631
 • Uruchamianie programów Pythona z wyłączonymi asercjami 632

C. Odpowiedzi na pytania kontrolne 633

 • Rozdział 1. 634
 • Rozdział 2. 634
 • Rozdział 3. 636
 • Rozdział 4. 637
 • Rozdział 5. 638
 • Rozdział 6. 638
 • Rozdział 7. 639
 • Rozdział 8. 640
 • Rozdział 9. 640
 • Rozdział 10. 641
 • Rozdział 11. 641
 • Rozdział 12. 642
 • Rozdział 13. 643
 • Rozdział 14. 644
 • Rozdział 15. 645
 • Rozdział 16. 645
 • Rozdział 17. 646
 • Rozdział 18. 646
 • Rozdział 19. 647
 • Rozdział 20. 648

Książka - Autor Al Sweigart
Książka - ISBN 978-83-283-7489-8
Książka - Oprawa miękka
Książka - Wydawnictwo Helion S.A.
Tematyka Python
Szerokość opakowania 23 cm
Wysokość opakowania 3 cm
Głębokość opakowania 17 cm
Masa opakowania 0.95 kg

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Opinie o produkcie

Automatyzacja nudnych zadań z Pythonem. Nauka programowania. Wydanie II - Al Sweigart

5/5

Średnia Ocena

1

Opinie Klientów
Poniższe opinie zbieramy
i weryfikujemy przy pomocy
zewnętrznego partnera Trustmate
i pochodzą z procesu pozakupowego.

Opinie:

Andrzej L. 08.05.2022 Potwierdzony zakup
książka dobra jako podręczne podpowiedzi do języka

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: