Kategorie

3-osiowy akcelerometr ADXL345 i Arduino

3-osiowy akcelerometr ADXL345 i Arduino

Poradnik przedstawia sposób, w jaki można zmierzyć przyspieszenie korzystając z modułu ADXL345 za pomocą Arduino.

 

W przykładzie wykorzystano następujące elementy:

 

Podłączenie czujnika z Arduino:

Moduł komunikuje się za pośrednictwem popularnej magistrali I2C. Zatem połączenie z Arduino należy wykonać w następujący sposób:

 

Moduł ADXL345Pin Arduino
VCC5 V
GNDGND
SCLA5
SDAA4

 

 

 

Schemat podłączenia modułu ADXL345 z Arduino Uno.

 

Program do Arduino

Na początku bibliotekę należy dodać do środowiska Arduino (Szkic -> Include Library -> Add .ZIP Library...). W przykładzie został wykorzystany następujący kod:

 

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_ADXL345_U.h>

//Przypisanie ID
Adafruit_ADXL345_Unified accel = Adafruit_ADXL345_Unified(12345);

void displaySensorDetails(void)
{
 sensor_t sensor;
 accel.getSensor(&sensor);
 Serial.println("------------------------------------");
 Serial.print ("Czujnik:    "); Serial.println(sensor.name);
 Serial.print ("Wersja sterownika:  "); Serial.println(sensor.version);
 Serial.print ("ID:  "); Serial.println(sensor.sensor_id);
 Serial.print ("Wartosc maksymalna:  "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(" m/s^2");
 Serial.print ("Wartosc minimalna:  "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(" m/s^2");
 Serial.print ("Rozdzielczosc:  "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(" m/s^2"); 
 Serial.println("------------------------------------");
 Serial.println("");
 delay(500);
}

void displayDataRate(void)
{
 Serial.print ("Predkosc danych:  "); 
 
 switch(accel.getDataRate())
 {
  case ADXL345_DATARATE_3200_HZ:
   Serial.print ("3200 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_1600_HZ:
   Serial.print ("1600 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_800_HZ:
   Serial.print ("800 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_400_HZ:
   Serial.print ("400 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_200_HZ:
   Serial.print ("200 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_100_HZ:
   Serial.print ("100 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_50_HZ:
   Serial.print ("50 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_25_HZ:
   Serial.print ("25 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_12_5_HZ:
   Serial.print ("12.5 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_6_25HZ:
   Serial.print ("6.25 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_3_13_HZ:
   Serial.print ("3.13 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_1_56_HZ:
   Serial.print ("1.56 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_0_78_HZ:
   Serial.print ("0.78 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_0_39_HZ:
   Serial.print ("0.39 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_0_20_HZ:
   Serial.print ("0.20 "); 
   break;
  case ADXL345_DATARATE_0_10_HZ:
   Serial.print ("0.10 "); 
   break;
  default:
   Serial.print ("???? "); 
   break;
 } 
 Serial.println(" Hz"); 
}

void displayRange(void)
{
 Serial.print ("Zakres:     +/- "); 
 
 switch(accel.getRange())
 {
  case ADXL345_RANGE_16_G:
   Serial.print ("16 "); 
   break;
  case ADXL345_RANGE_8_G:
   Serial.print ("8 "); 
   break;
  case ADXL345_RANGE_4_G:
   Serial.print ("4 "); 
   break;
  case ADXL345_RANGE_2_G:
   Serial.print ("2 "); 
   break;
  default:
   Serial.print ("?? "); 
   break;
 } 
 Serial.println(" g"); 
}

void setup(void) 
{
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("---  Test akcelerometru ADXL345  ---"); Serial.println("");
 
 //Inicjalizacja modułu
 if(!accel.begin())
 {
  //Błąd połączenia
  Serial.println("Nie wykryto czujnika ... Sprawdz polaczenie!");
  while(1);
 }

 //Wybór zakresu
 accel.setRange(ADXL345_RANGE_16_G);
 // displaySetRange(ADXL345_RANGE_8_G);
 // displaySetRange(ADXL345_RANGE_4_G);
 // displaySetRange(ADXL345_RANGE_2_G);
 
 //Wyświetelnie informacji
 displaySensorDetails();
 
 //Wyświetlenie ustawień dodatkowych
 displayDataRate();
 displayRange();
 Serial.println("");
}

void loop(void) 
{
 sensors_event_t event; 
 accel.getEvent(&event);
 
 //Wyświetlenie wyników w m/s^2) 
 Serial.print("X: "); Serial.print(event.acceleration.x); Serial.print(" ");
 Serial.print("Y: "); Serial.print(event.acceleration.y); Serial.print(" ");
 Serial.print("Z: "); Serial.print(event.acceleration.z); Serial.print(" ");Serial.println("m/s^2 ");
 delay(500);
}

 

Program wyświetla przyspieszenie w trzech osiach podane w m/s^2. Efekty działania programu możemy zobaczyć poniżej:

 

Zrzut ekranu szeregowego monitora.