Kategorie

Czujniki nacisku

Czujniki nacisku (zwane także tensometrami) to urządzenia, które zamieniają energię mechaniczną na energię elektryczną poprzez wykrywanie siły nacisku wywieranej na powierzchnię i konwertowanie jej na postać sygnału elektrycznego (prąd lub napięcie), którego wartość jest proporcjonalna względem siły nacisku. Czujniki nacisku znajdują zastosowanie m.in. w różnych wagach elektronicznych oraz wszędzie tam, gdzie masa jest wielkością krytyczną, rzutującą na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia bądź obiektu. Nasz sklep oferuje także belki tensometryczne, umożliwiające pomiar siły nacisku przedmiotów o dopuszczalnej masie całkowitej w przedziale od 1kg do 40kg.

Produkty na stronie

Produkty na stronie

Zasada działania czujników nacisku

Oporowy czujnik nacisku (FSR), składa się z dwóch warstw izolowanych elektrycznie względem siebie. Kiedy zostaje przyłożona siła nacisku na warstwę wierzchnią w postaci membrany foliowej, osłona izolacyjna naciska na warstwę aktywną, która jest wyścielona punktami pomiarowymi przewodzącymi elektrycznie. Im większa siła nacisku, tym mniejsza rezystancja styku między punktami pomiarowymi. Warstwa przewodząca jest podłączona pod źródło zasilania napięciem pomocniczym, a sygnał napięcia będący odwzorowaniem przyłożonej siły nacisku, może zostać odczytany np. przez Arduino, za pośrednictwem przetwornika analogowo-cyfrowego i na podstawie algorytmu programu, przetworzony na wartość ciężaru wywieranego na powierzchnię czujnika wagowego. Wynik pomiaru, może zostać przestawiony na wyświetlaczu LCD.

Ważne wskazówki dotyczące montażu czujników tensometrycznych

Płaskie czujniki FSR są wykonane z bardzo delikatnego materiału i podczas ich montażu, wymagane jest zachowanie dużej ostrożności. Na etapie prototypowania, najłatwiej jest taki czujnik podłączyć do płytki stykowej w sposób bezpośredni, bądź za pomocą zacisków typu ,,krokodylki” lub złącza ARK z zaciskami śrubowymi. Jeśli natomiast chcesz przylutować czujnik nacisku do płytki PCB, musisz zadbać o czystość grota lutowniczego oraz powierzchni lutowania, ponieważ nawet w ciągu kilku sekund może dojść do podtopienia warstw czujnika, powodując jego trwałe uszkodzenie.