Mikrokontrolery STM32 w praktyce - Krzysztof Paprocki

Mikrokontrolery STM32 w praktyce - Krzysztof Paprocki

Indeks: KSZ-03403 EAN: 9788360233528

Wydawnictwo: BTC. Książka poświęcona jest zastosowaniom oraz programowaniu mikrokontrolerów STM32, wyposażonych w rdzeń Cortex-M3.

89,00 zł
84,76 zł netto

Dostępny, wysyłka 24h!
(Sprawdź dostępność)
Wysyłka 24h
30 dni na zwrot

Opis produktu: Mikrokontrolery STM32 w praktyce - Krzysztof Paprocki

Książka jest pierwszą pozycją w języku polskim poświęcona w całości programowaniu i zastosowaniom mikrokontrolerów STM32.

W trakcie lektury czytelnik zapozna się z praktycznymi wskazówkami ułatwiającymi pracę na mikrokontrolerach STM32 wyposażonych w rdzeń Cotrex-M3. Autor, do wytłumaczenia omawianych zagadnień, wykorzystuje ogólnodostępne biblioteki, bezpłatne narzędzie programowalne oraz sprawdzone rozwiązania sprzętowe. Duża ilość przykładów oraz szczegółowych komentarzy powoduje, że rozważane tematy są bardzo przystępne.

Specyfikacja książki

 • Autor: Krzysztof Paprocki
 • ISBN: 978-83-60233-52-8
 • Format: B5, 285 str.
 • Twarda oprawa
 • Wydawnictwo BTC 2009, 2011 wyd. I poprawione

Spis treści do pobrania. Pierwszy rozdział książki do przeczytania on-line. Przykłady wykorzystane w książce dostępne on-line.

Mikrokontrolery STM32 w praktyce - Krzysztof Paprocki

Mikrokontrolery STM32 w praktyce - Krzysztof Paprocki.

Spis treści

1. Rdzeń Cortex-M3 (9)

 1.1. Firma ARM i jej wyroby (10)

 1.2. Rodzina rdzeni Cortex (12)

 1.3. Ogólne spojrzenie na architekturę rdzenia Cortex-M3 (14)

 1.4. Rejestry podstawowe (17)

 1.5. Przestrzeń adresowa (17)

   1.5.1. Bit-band, czyli obszary o dostępie atomowym (18)

 1.6. Sterownik przerwań NVIC (20)

 1.7. Lista rozkazów Thumb-2 (22)

2.  Narzędzia i oprogramowanie (23)

 2.1. Zestaw ewaluacyjny ZL27ARM (24)

 2.2. Zasilanie zestawu ewaluacyjnego (26)

 2.3. Rodzina mikrokontrolerów STM32 (27)

 2.4. Oprogramowanie narzędziowe (29)

 2.5. Biblioteka API – STM32F10x Standard Peripherals Library v3.4.0. (37)

   2.5.1. CMSIS: Cortex Microcontroller Software Interface Standard (38)

   2.5.2. Struktura biblioteki STM32F10x Standard Peripherals Library (39)

   2.5.3. Migracja ze starszej wersji biblioteki STM32F10x firmware library (44)

 2.6. Konfiguracja urządzeń peryferyjnych za pomocą Standard Peripherals Library (46) 

 2.7. Programowanie pamięci Flash mikrokontrolera (46)

 2.8. Debugowanie 48 2.9. Rdzeń Cortex-M3 i debugowanie (48)

   2.9.1. Praca ciągła, krokowa, zatrzymywanie mikrokontrolera (50)

   2.9.2. Pułapki (breakpoints) (51)

3. Sygnały zegarowe i ich konfiguracja, mechanizmy bezpieczeństwa (53)

 3.1. Sygnały zegarowe (54)

   3.1.1. Zewnętrzny generator szybkich przebiegów HSE (54)

   3.1.2. Wewnętrzny generator szybkich przebiegów HSI (55)

   3.1.3. Zewnętrzny generator wolnych przebiegów LSE (56)

   3.1.4. Wewnętrzny generator wolnych przebiegów LSI (56)

   3.1.5. Wyprowadzenie sygnału zegarowego na zewnątrz (56)

 3.2. Konfigurowanie mikrokontrolera do pracy (57)

 3.3. Zerowanie mikrokontrolera (60)

 3.4. Mechanizmy zabezpieczeń (62)

   3.4.1. System nadzoru sygnału taktującego – Clock Security System (62)

   3.4.2. Rejestry chronione przed utratą danych po zaniku napięcia zasilającego – Backup Domain (62) 

   3.4.3. Zegar czasu rzeczywistego RTC (65)

   3.4.4. Watchdog niezależny IWDG (68)

   3.4.5. Watchdog okienkowy WWDG (71)

   3.4.6. Obliczenie parametrów okna WWDG (73)

   3.4.7. Przerwanie EW (74)

4. Obsługa portów I/O (75)

 4.1. Budowa i obsługa portów wejścia/wyjścia (76)

 4.2. Inne funkcje zmiany stanu wyprowadzeń (81)

 4.3. Funkcje odczytu stanu wyprowadzeń (82)

 4.4. Wstawki asemblerowe (83)

 4.5. Blokowanie portów wejścia/wyjścia (85)

 4.6. Funkcje alternatywne i remapping (87)

 4.7. Dodatkowe uwagi dotyczące portówwejścia/wyjścia (88)

 4.8. Sterowanie alfanumerycznego wyświetlacza LCD (88)

 4.8.1. Zapis bajtu do sterownika wyświetlacza (89)

 4.8.2. Odczyt bajtu ze sterownika wyświetlacza (90)

 4.8.3. Budowa prostego menu (91)

5. Przerwania i kontroler NVIC (93)

 5.1. Przerwania i zdarzenia (94)

 5.2. System priorytetów (94)

 5.3. Pozycja tablicy wektorów przerwań w przestrzeni adresowej (96)

 5.4. Przerwanie zewnętrzne (96)

   5.4.1. Konfiguracja przerwań zewnętrznych (98)

 5.5. Kontroler przerwań NVIC (101)

   5.5.1. Sprawdzanie wywłaszczeń przerwań (101)

   5.5.2. Blokowanie przerwań (103)

   5.5.3. Kolejkowanie przerwań tail-chaining (104)

   5.5.4. Obsługa późniejszego przerwania late arrival (105)

   5.5.5. Przerywanie operacji zdejmowania ze stosu (POP) (106)

   5.5.6. Programowe wymuszenie przerwania (107)

   5.5.7. Programowe zerowanie (108)

   5.5.8. Informacje o rdzeniu (108)

 5.6. Timer SysTick (109)

6. Timery i DMA (113)

 6.1. Budowa i działanie timera TIM1 (114)

   6.1.2. Tryby zliczania (115)

   6.1.3. Licznik powtarzania – repetition counter (116)

   6.1.4. Przykładowa konfiguracja TIM1 – generacja czterech przebiegów o różnych częstotliwościach (116) 

 6.2. Generowanie sygnału PWM – timer TIM3 (120)

 6.3. Pomiar okresu sygnału wejściowego – timer TIM2 (122)

   6.3.1. Zliczanie impulsów wejściowych (124)

 6.4. Pomiar parametrów wejściowego sygnału PWM (126)

 6.5. Synchronizacja i kaskadowe łączenie timerów (130)

 6.6. Obsługa przycisków (132)

 6.7. Kontroler DMA (135)

   6.7.1. Priorytety obsługi kanałów DMA (137)

   6.7.2. Konfiguracja kontrolera DMA (137)

 6.8. Współpraca timerów z kontrolerem DMA (139)

7.  Przetworniki A/C (143)

 7.1. Budowa przetwornika analogowo-cyfrowego (144)

   7.1.1. Taktowanie przetwornika A/C (146)

   7.1.2. Praca pojedynczego kanału w trybie ciągłym (146)

   7.1.3. Kalibracja przetworników 149

   7.1.4. Pojedynczy kanał w trybie pojedynczego pomiaru (149)

   7.1.5. Kilka kanałów w trybie ciągłym z wykorzystaniem DMA – programowany czas próbkowania (149)

 7.2. Konfiguracja DMA do pracy z przetwornikiem A/C (153)

 7.3. Obsługa przerwań od przetwornika A/C (154)

 7.4. Wyzwalanie przetwornika A/C (155)

   7.4.1. Wyzwalanie za pomocą timera TIM1 (155)

   7.4.2. Wyzwalanie za pomocą przerwania zewnętrznego EXTI_11 (157)

   7.4.3. Nieciągły tryb pracy przetwornika A/C (159)

 7.5. Jednoczesna praca A/C1 i A/C2 (dual A/C mode) (160)

 7.6. Eliminacja błędów i niedokładności przetwarzania A/C (161)

   7.6.1. Programowe minimalizowanie błędów (162)

   7.6.2. Jakość napięcia zasilania (163)

   7.6.3. Dopasowanie napięcia do zakresu pomiarowego (163)

 7.7. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (163)

8. Interfejsy komunikacyjne (165)

 8.1. Obsługa interfejsu I2C (166)

   8.1.1. Adresowanie 10-bitowe (170)

 8.2. Obsługa uniwersalnego portu szeregowego USART (171)

   8.2.1. Komunikacja z odbiornikiem GPS (171)

   8.2.2. Komunikacja z terminalem (174)

   8.2.3. Odbiór danych (177)

   8.2.4. Wysyłanie danych (178)

   8.2.5. Współpraca interfejsu USART z DMA (179)

   8.2.6. Wyznaczanie prędkości pracy USART bez wykorzystania funkcji API (180)

 8.3. Obsługa interfejsu SPI (181)

   8.3.1. Komunikacja z czujnikiem temperatury TC77 (186)

9. Obsługa kart SD (189)

 9.1. Karty SD (190)

 9.2. Komendy kart SD (191)

 9.3. System plików FAT (192)

 9.4. Biblioteka FatFs (192)

 9.5. Implementacja FatFs w mikrokontrolerach STM32 – warstwa fizyczna (193)

 9.6. Podstawowe operacje na plikach i katalogach (197)

 9.7. Przeglądanie zawartości karty pamięci, informacje o plikach i katalogach (201)

10. Tryby obniżonego poboru mocy (203)

 10.1. Tryb uśpienia rdzenia mikrokontrolera – sleep mode (204)

 10.2. Tryb zatrzymania – stop mode (210)

 10.3. Tryb czuwania – standby mode (212)

 10.4. Programowany detektor poziomu napięcia (214)

11. Implementacja systemu operacyjnego FreeRTOS (219)

 11.1. Tryby pracy rdzenia Cortex-M3 (220)

 11.2. Stos (222)

 11.3. Dwa stosy: MSP i PSP (223)

 11.4. Tryb użytkownika i PSP (224)

 11.5. Wyjątki systemowe (225)

   11.5.1. Wyjątek SVC (System serVice Call) (226)

   11.5.2. Wyjątek PendSV (226)

   11.5.3. PendSV i SysTick (227)

 11.6. System operacyjny (228)

   11.6.1. Wielozadaniowy system operacyjny czasu rzeczywistego (228)

   11.6.2. Systemy RTOS z wywłaszczeniem zadań (229)

   11.6.3. Algorytm szeregowania (231)

 11.7. System operacyjny FreeRTOS (232)

   11.7.1. Struktura plików systemu FreeRTOS (232)

   11.7.2. Zasada działania systemu FreeRTOS. Zadania (tasks) i współprogramy (co-routines) (233)

   11.7.3. Konstrukcja i uruchomienie zadania w systemie FreeRTOS (234)

   11.7.4. Podstawowe sposoby sterowania zadaniami (235)

   11.7.5. Komunikacja między uruchomionymi zadaniami, kolejki i semafory, synchronizacja procesów (238)

   11.7.6. Konfiguracja systemu FreeRTOS. Plik konfiguracyjny FreeRTOSConfig.h (240)

   11.7.7. Aplikacja wykorzystująca system FreeRTOS do obsługi wielu zadań (241)

   11.7.8. Wykorzystanie semaforów do obsługi przerwań (244)

12. Obsługa interfejsu USB (247)

 12.1. Podstawy interfejsu USB (248)

 12.2. Enumeracja. Rodzaje transferów (249)

 12.3. Punkty końcowe (endpointy) (250)

 12.4. Klasy urządzeń. Urządzenia interfejsu użytkownika – klasa HID. Raporty (250)

 12.5. Deskryptory (251)

   12.5.1. Deskryptor urządzenia i konfiguracyjny (251)

   12.5.2. Deskryptor raportów (253)

 12.6. Wykorzystanie klasy HID do komunikacji z mikrokontrolerem (253)

   12.6.1. Aplikacja po stronie komputera (254)

   12.6.2. Oprogramowanie mikrokontrolera (255)

Dodatki (259)

Dodatek A. Schemat elektryczny ZL27ARM (260)

Dodatek B. Polecenia NMEA 0183 wersja 2.2 (262)

 B.1. Budowa zdań NMEA (262)

 B.2. Zdania wyjściowe (263)

   B.2.1. GGA – Global Positioning System Fixed Data (263)

   B.2.2. GLL – Geographic Position – Latitude/Longitude (264)

   B.2.3. GSA – GNSS DOP and Active Satellites (264)

   B.2.4. GSV – GNSS Satellites in View (265)

   B.2.5. RMC – Recommended Minimum Specific GNSS Data (265)

   B.2.6. VTG – Course Over Ground and Ground Speed (265)

 B.3. Zdania wejściowe (266)

Dodatek C. Tabela kodów ASCII (268)

Dodatek D. Biblioteka FatFs (270)

 D.1. Funkcje dostępne w bibliotece FatFs R0.07a (270)

Dodatek E. Tabela kodów znakowych sterownika LCD HD44870 (277)

Skorowidz (279)

Książka - Autor Krzysztof Paprocki
Książka - ISBN 978-83-60233-52-8
Książka - Oprawa Twarda
Książka - Wydawnictwo BTC

Wysyłka w dniu zamówienia

Zaksięgowanie wpłaty za zamówienie na naszym koncie w dzień roboczy do godziny 12:00 oznacza wysyłkę towaru jeszcze tego samego dnia! 
* ze względu na obecnie panującą sytuację związaną z Covid-19 wyjątek stanowi poniedziałek,  w którym tego samego dnia wysyłane są zamówienia złożone do godz 10:00.

Czas realizacji płatności uzależniony jest od godzin sesji ELIXIR banków nadawcy i odbiorcy przelewu (więcej informacji na ten temat np. na stronie http://www.kiedy-przelew.pl/).

Darmowa wysyłka w Polsce już od 300 zł

Jeśli kwota do zapłaty za produkty przekroczy 300 zł dostawa gratis! Dotyczy zamówień opłaconych przed wysyłką. Zamówienia pobraniowe wysyłamy gratis od 500 zł.

Wysyłka na terenie Polski

Card image cap
Poczta Polska
 • Termin dostawy: 1-3 dni
 • Płatność z góry: od 9,90 zł
 • Płatność przy odbiorze: 17,90 zł
 • Ubezpieczenie: 1000 zł
Card image cap
Kurier GLS
 • Termin dostawy: 1-2 dni
 • Płatność z góry: od 14,90 zł
 • Płatność przy odbiorze: 22,90 zł
 • Ubezpieczenie: 6000 zł
Card image cap
Paczkomaty 24/7
 • Termin dostawy: 1-3 dni
 • Płatność z góry: od 12,90 zł
 • Ponad 8000 Paczkomatów
 • Ubezpieczenie: 200 zł

Wysyłka za granicę

Kurier GLS - strefa 1

Austria, Belgia, Chrowacja, Czechy, Dania, Niemcy, Holandia, Słowacja

 • Termin dostawy: 2-4 dni
 • Płatność z góry: 35 zł
Kurier GLS - strefa 2

Bułgaria, Estonia, Francja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowenia, Wielka Brytania

 • Termin dostawy: 2-5 dni
 • Płatność z góry: 50 zł
Kurier GLS - strefa 3

Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Liechtenstein, Serbia, Szwajcaria, Szwecja

 • Termin dostawy: 2-7 dni
 • Płatność z góry: 80 zł
 • Darmowa dostawa zamówień na kwotę powyżej 300 zł nie dotyczy paczek adresowanych poza granice Polski.
 • Termin dostawy liczony jest w dniach roboczych od daty wysyłki zamówienia.

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Zapraszamy do dodania opinii o produkcie :) Funkcja dostępna po zalogowaniu.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Silnik HP 30:1 obustronny wał - Pololu 2212

Miniaturowy silnik wysokiej mocy firmy Pololu z przekładnią 30:1, posiada 1000 obr/min, moment obrotowy wynosi 0,57 kg*cm (0,056 Nm). Posiada przedłużony wał, umożliwiający...
Indeks: PLL-00010
Indeks: PLL-00010
Dostępny, wysyłka 24h!
(Sprawdź dostępność)
Cena podstawowa 71,90 zł Cena 71,90 zł

Czujnik transoptor odbiciowy KTIR0711S - 5 szt.

Transoptor odbiciowy,  stosowany np. do odróżniania krawędzi. Układ zamknięty w małej, lutowanej powierzchniowo obudowie o wymiarach: 2,7 x 3,4 mm. Cena za 5 szt.
Indeks: UCC-00053
Indeks: UCC-00053
Dostępny, wysyłka 24h!
(Sprawdź dostępność)
Cena podstawowa 12,50 zł Cena 12,50 zł

Złącze FFC / FPC ZIF 20 pin, raster 1mm

Złącze FFC/FPC 20-pinowe, raster 1mm, styki górne, lutowane powierzchniowo (SMD).
Indeks: KAB-00248
Indeks: KAB-00248
Niedostępny
Cena podstawowa 3,50 zł Cena 3,50 zł

Taśma 20 żył raster 1 mm - długość 152 mm

Taśma 20-żyłowa. Raster: 1 mm. Długość: 152 mm.
Indeks: KAB-00249
Indeks: KAB-00249
Niedostępny
Cena podstawowa 13,90 zł Cena 13,90 zł

Kondensator tantalowy 10uF/10V SMD - A

Pojemność: 10 uF, Napięcie: 10 V, Tolerancja: 10 %, Obudowa: SMD A
Indeks: PAS-00424
Indeks: PAS-00424
Niedostępny
Cena podstawowa 0,99 zł Cena 0,99 zł

Kondensator tantalowy 100uF/10V SMD - C

Pojemność: 100 uF, Napięcie: 10 V, Tolerancja: 10 %, Obudowa: SMD C
Indeks: PAS-00430
Indeks: PAS-00430
Niedostępny
Cena podstawowa 1,00 zł Cena 1,00 zł

TB6612FNG - dwukanałowy sterownik silników

Dwukanałowy mostek H. Ciągły prąd na kanał 1,2 A chwilowy do 3,2 A. Napięcie zasilania do 15 V. Obudowa SSOP-24 (SMD).
Indeks: UCC-00495
Indeks: UCC-00495
Dostępny, wysyłka 24h!
(Sprawdź dostępność)
Cena podstawowa 8,75 zł Cena 8,75 zł

Mikrokontroler ST STM32F103RBT6 Cortex M3 - LQFP64

32-bitowy mikrokontroler firmy ST w obudowie LQFP64 z rdzeniem ARM Cortex-M3 wyposażony w: 128 kB Flash, 20 kB RAM, CAN, UART, I2C, SPI, ADC. Zdjęcie tego produktu jest...
Indeks: UCC-00508
Indeks: UCC-00508
Niedostępny
Cena podstawowa 33,90 zł Cena 33,90 zł

Zestaw rezystorów SMD 0805 - 1500szt.

Zestaw 30 wartości rezystorów o tolerancji 5 %, po 50 sztuk każdej.  Elementy w obudowie SMD0805.
Indeks: PAS-00536
Indeks: PAS-00536
Czas oczekiwania: ok. 10-30 dni
Cena podstawowa 26,90 zł Cena 26,90 zł

Pakiet Li-Pol Dualsky 520mAh 25C 2S 7.4V

Wydajny akumulator litowo-polimerowy Dualsky. Prąd rozładowania: ciągły 25 C (13 A), chwilowy do 40 C (20,8 A). Wymiary: 58 x 18 x 19 mm. Masa: 25 g.
Indeks: AKU-00570
Indeks: AKU-00570
Dostępny, wysyłka 24h!
(Sprawdź dostępność)
Cena podstawowa 28,90 zł Cena 28,90 zł

Stabilizator LDO 5V LM1117MP - SMD SOT223

Stabilizator liniowy Low-Dropout. Napięcie wyjściowe: 5 V. Maksymalny prąd wyjściowy: 0,8 A. Obudowa: SOT-223.
Indeks: UCC-01117
Indeks: UCC-01117
Niedostępny
Cena podstawowa 0,90 zł Cena 0,90 zł

Stabilizator LDO 3,3V LM1117MP - SMD SOT223 - 5szt.

Stabilizator liniowy Low-Dropout. Napięcie wyjściowe: 3,3V. Maksymalny prąd wyjściowy: 0,8A.  Obudowa: SOT223 . W zestawie 5 szt. stabilizatorów.    
Indeks: UCC-01118
Indeks: UCC-01118
Dostępny, wysyłka 24h!
(Sprawdź dostępność)
Cena podstawowa 4,50 zł Cena 4,50 zł

Produkty z tej samej kategorii:

Arduino dla zaawansowanych - Rick Anderson, Dan Cervo

Wydawnictwo: Helion. Książka przeznaczona jest dla osób, które chcą wykorzystać Arduino do innych, bardziej zaawansowanych rozwiązań niż te dostępne w sieci.
Indeks: KSZ-05029
Indeks: KSZ-05029
Niedostępny
Cena podstawowa 49,90 zł Cena 49,90 zł

Programowanie układów AVR dla praktyków - Elliot Williams

Tłumaczenie: Wojciech Moch . Wydawnictwo: Helion. Książka pokazuje jak w pełni wykorzystać potencjał układów AVR.
Indeks: KSZ-02894
Indeks: KSZ-02894
Czas oczekiwania: ok. 10-30 dni
Cena podstawowa 37,90 zł Cena 37,90 zł

Arduino w akcji - Martin Evans, Joshua Noble, Jordan Hochenbaum

Tłumaczenie: Jacek Janczyk.  Wydawnictwo: Helion. Książka zawiera szczegółowy opis możliwości Arduino wraz z licznymi przykładami.
Indeks: KSZ-05033
Indeks: KSZ-05033
Niedostępny
Cena podstawowa 62,90 zł Cena 62,90 zł

Zrób to sam. Generowanie ruchu, światła i dźwięku za pomocą Arduino i Raspberry Pi. Simon Monk

Autor: Simon Monk. Wydawnictwo: Helion. Dzięki tej książce nauczysz się sterować pracą diod LED, różnych silników, cewek, urządzeń zasilanych prądem przemiennym, grzejników,...
Indeks: KSZ-10897
Indeks: KSZ-10897
Czas oczekiwania: ok. 10-30 dni
Cena podstawowa 44,00 zł Cena 44,00 zł

Elektronika z wykorzystaniem Arduino i Raspberry Pi. Receptury. Simon Monk

Autor: Simon Monk. Wydawnictwo: Helion. Dzięki tej książce poznasz praktyczne przepisy  rozwiązań elektronicznych z wykorzystaniem Arduino i Raspberry Pi.
Indeks: KSZ-10898
Indeks: KSZ-10898
Czas oczekiwania: ok. 10-30 dni
Cena podstawowa 59,90 zł Cena 59,90 zł

Mikrokontrolery STM32 w systemach sterowania i regulacji - Maciej Szumski

Wydawnictwo: BTC. Książka jest  wprowadzeniem do techniki mikrokontrolerów zbudowanych w oparciu o klasycznego przedstawiciela tej rodziny, czyli Cortex-M3.
Indeks: KSZ-11401
Indeks: KSZ-11401
Dostępny, wysyłka 24h!
(Sprawdź dostępność)
Cena podstawowa 89,00 zł Cena 89,00 zł

Scratch bez tajemnic. Programowanie gier od podstaw - Jakub Porzycki, Urszula Łukasik

Wydawnictwo: Helion. Książka pokazuje w jaki sposób tworzyć gry komputerowe w języku Scratch.
Indeks: KSZ-04886
Indeks: KSZ-04886
Czas oczekiwania: ok. 10-30 dni
Cena podstawowa 26,50 zł Cena 26,50 zł

Mikrokontrolery AVR ATtiny w praktyce - Rafał Baranowski

Wydawnictwo: BTC. W książce zawarte są przydatne i praktyczne informacje na temat mikrokontrolerów AVR z serii ATtiny.
Indeks: KSZ-03409
Indeks: KSZ-03409
Dostępny, wysyłka 24h!
(Sprawdź dostępność)
Cena podstawowa 89,00 zł Cena 89,00 zł

Spraw, by rzeczy przemówiły. Programowanie urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem Arduino - Tom Igoe

Tłumaczenie: Joanna Celej-Kobalczyk. Wydawnictwo: Helion. Czytając tę książkę dowiesz się jakie narzędzie będą Ci potrzebne do zaprojektowania układów z mikrokontrolerami oraz...
Indeks: KSZ-05006
Indeks: KSZ-05006
Czas oczekiwania: ok. 10-30 dni
Cena podstawowa 69,90 zł Cena 69,90 zł

Projekty elektroniczne na iPhone i iPad. Niekonwencjonalne gadżety z technologią Arduino i techBASIC - Mike Westerfield

Tłumaczenie: Robert Górczyński . Wydawnictwo: Helion. Z książki dowiesz się jak programować w języku techBASIC oraz tworzyć oryginalne aplikacje dla urządzeń firmy Apple.
Indeks: KSZ-05034
Indeks: KSZ-05034
Czas oczekiwania: ok. 10-30 dni
Cena podstawowa 35,00 zł Cena 35,00 zł

Arduino. 36 projektów dla pasjonatów elektroniki - Simon Monk

Tłumaczenie: Konrad Matuk. Wydawnictwo: Helion. Książka jest zbiorem 36 niezwykłych projektów na Arduino do samodzielnego wykonania.
Indeks: KSZ-04797
Indeks: KSZ-04797
Czas oczekiwania: ok. 10-30 dni
Cena podstawowa 47,70 zł Cena 47,70 zł

Mikrokontrolery STM32 w sieci Ethernet w przykładach - Marcin Peczarski

Wydawnictwo: BTC. Książka przedstawia praktyczne zastosowanie mikrokontrolerów STM32 w protokołach sieciowych.
Indeks: KSZ-03411
Indeks: KSZ-03411
Dostępny, wysyłka 24h!
(Sprawdź dostępność)
Cena podstawowa 85,00 zł Cena 85,00 zł