Kategorie

Czytniki linii papilarnych

"Skaner palca" - Nawet w obecnych, rozwiniętych technologicznie czasach, żaden przedmiot nie jest w 100% zabezpieczony przed kradzieżą. Blokady mechaniczne mogą zostać przecięte, do sejfów można się włamać, a hasła komputerowe prędzej czy później mogą zostać rozszyfrowane. W jaki sposób możemy zwiększyć bezpieczeństwo ochrony swojej cennej własności? Jedną z metod jest wykorzystanie urządzeń biometrycznych, a do takich należy czytnik linii papilarnych - jeszcze do niedawna spotykany wyłącznie w kryminalistyce w celu pomocy w identyfikacji podejrzanych o popełnienie przestępstw, obecnie używany także w celu zabezpieczenia mienia.

Jak działa czytnik linii papilarnych (skaner palca)?

W skanerze linii papilarnych, układ odpowiednio rozłożonych diod LED, wysyła światło na szklaną, plastikową lub przeźroczystą powierzchnię, na którą naciska palec. Jakość wykonanego odcisku palca może się różnić za każdym aplikowaniem odcisku, w zależności od stopnia zanieczyszczenia palca, powierzchni testującej odciski czy też barwy i natężenia oświetlenia w najbliższym otoczeniu czytnika. Emitowane przez diody LED światło, zostaje odbite od powierzchni skanera palca i odebrane przez czujnik obrazu oparty na technologii CCD bądź CMOS. Im dłużej trwa proces skanowania obrazu, tym jaśniejszy obraz zostanie wysłany na czujnik obrazu. Jeśli obraz jest zbyt jasny, może to spowodować zniekształcenie obrazu uniemożliwiające wykonanie prawidłowego odczytu linii papilarnych i innych ważnych detali. Wówczas zgodnie z algorytmem programu wgranego na mikroprocesor sterujący, zostanie wysłany odpowiedni sygnał świetlny bądź dźwiękowy informujący o błędzie odczytu i konieczności jego powtórzenia. Jeśli zeskanowany obraz odcisku jest wystarczająco wyraźny, wówczas następuje pomiar i porównanie zeskanowanego układu linii papilarnych ze wzorcem. W przypadku ponownego niepowodzenia odczytu, należy powtórzyć skanowanie, a jeśli zostało ono pomyślnie wykonane, czytnik sygnalizuje ten fakt odpowiednim sygnałem świetlnym bądź dźwiękowym. Zeskanowany obraz odcisku palca zostaje zapisany w pamięci FLASH i następnie za pośrednictwem złącza USB, sieci WiFi bądź innej metody łączności, przesłany do komputera, który przetwarza dane o wykonanym odcisku do dalszych celów.

Nowoczesny czytnik linii papilarnych w przystępnej cenie

W ofercie sklepu Botland dostępne są moduły czytników linii papilarnych od DFRobot, które zapewniają kompatybilność z Arduino, a ich cena jest bardzo atrakcyjna. Wbudowany procesor STM32 zapewnia wysoka jakość pracy. Czytniki te, mogą pracować jako samodzielne urządzenia bez konieczności podłączania pod komputer, a wbudowane oprogramowanie, pozwala na inteligentne przetwarzanie obrazów, porównanie odcisków oraz przeszukanie pamięci zapisanych odcisków. Wbudowana pamięć pozwala na przechowywanie 1000 skanów odcisków. Moduł czytnika linii papilarnych DFRobot może zostać użyty jako urządzenie kontroli dostępu do różnych pomieszczeń, a także zabezpieczenie przed uruchomieniem pojazdu przez osoby niepowołane.