• Obniżka

C Sharp 9.0 w pigułce - Joseph Albahari

Indeks: KSZ-21086 EAN: 9788328381988
Wersja 9.0 jest ósmą aktualizacją języka C. Książka "C Sharp 9.0 w pigułce" jest przeznaczona dla początkujących programistów, którzy chcą poznać język od podstaw. Zawiera dokładne informacje na temat języka C#, Common Language Runtime (CLR), a także biblioteki klas .NET 5 Base Class Library (BCL). Nowe składniki języka C# 9.0 i związanej z nim platformy specjalnie oznaczono, dzięki czemu książka może też służyć jako podręcznik do nauki C# 8.0 i C# 7.0.
C Sharp 9.0 w pigułce - Joseph Albahari
129,90 zł -5%
123,41 zł
117,53 zł netto
Najniższa cena z 30 dni: 123,41 zł
Zapłać później
Producent: Helion

Opis produktu: C Sharp 9.0 w pigułce - Joseph Albahari

C to język programowania stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu. Wersja 9.0 jest ósmą poważną aktualizacją tego języka. Książka "C Sharp 9.0 w pigułce" jest przeznaczona dla początkujących programistów, którzy chcą poznać język od podstaw. Zawiera dokładne informacje na temat języka C#, Common Language Runtime (CLR), a także biblioteki klas .NET 5 Base Class Library (BCL). Nowe składniki języka C# 9.0 i związanej z nim platformy specjalnie oznaczono, dzięki czemu książka może też służyć jako podręcznik do nauki C# 8.0 i C# 7.0. Znalazły się tu precyzyjne opisy pojęć i przypadków użycia z naciskiem na praktyczność zastosowań.

Książka zawiera informacje takie jak:

 • Składnia C#, definiowanie zmiennych, wskaźniki, domknięcia i wzorce
 • Tajniki LINQ, dane i praca z bazą danych
 • Programowanie współbieżne i asynchroniczne
 • Zaawansowane techniki pracy z wątkami i programowanie równoległe
 • Narzędzia platformy.NET i struktury Span oraz kryptografia
C Sharp 9.0 w pigułce - Joseph Albahari

Książka dla programistów "C Sharp 9.0 w pigułce".

C Sharp 9.0 w pigułce - Joseph Albahari

C Sharp 9.0 w pigułce - Joseph Albahari.

Autor książki "C Sharp 9.0 w pigułce"

Joseph Albahari jest autorem kilku cenionych książek o programowaniu oraz twórcą LINQPada. LINQPad to popularne narzędzie pomocne w implementowaniu zapytań do baz danych w LINQ.

Informacje o książce "C Sharp 9.0 w pigułce"

 • Tytuł oryginalny: C# 9.0 in a Nutshell: The Definitive Reference 1st Edition
 • Autor: Joseph Albahari
 • Tłumaczenie: Łukasz Piwko, Robert Górczyński, Jakub Hubisz
 • ISBN Książki drukowanej: 978-83-283-8198-8
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 1000
 • Oprawa: twarda
 • Format: 164 x 239 mm
 • Wydawnictwo: Helion S.A.

Spis treści

Wstęp 11

1. Wprowadzenie do C# i .NET 17

  • Obiektowość 17
  • Bezpieczeństwo typów 18
  • Zarządzanie pamięcią 19
  • Platformy 19
  • Historia C# w pigułce 24

2. Podstawy języka C# 39

  • Pierwszy program w języku C# 39
  • Składnia 42
  • Podstawy typów 44
  • Typy liczbowe 54
  • Typ logiczny i operatory 63
  • Łańcuchy znaków i pojedyncze znaki 65
  • Tablice 67
  • Zmienne i parametry 72
  • Wyrażenia i operatory 83
  • Operatory null 87
  • Instrukcje 88
  • Przestrzenie nazw 99

3. Tworzenie typów w języku C# 105

  • Klasy 105
  • Dziedziczenie 124
  • Typ object 134
  • Struktury 138
  • Modyfikatory dostępu 140
  • Interfejsy 142
  • Wyliczenia 148
  • Typy zagnieżdżone 152
  • Typy generyczne 153

4. Zaawansowane elementy języka C# 166

  • Delegaty 166
  • Zdarzenia 174
  • Wyrażenia lambda 180
  • Metody anonimowe 185
  • Instrukcje try i wyjątki 186
  • Wyliczenia i iteratory 194
  • Typy wartościowe dopuszczające wartość null 199
  • Typy referencyjne dopuszczające wartość null 205
  • Metody rozszerzające 207
  • Typy anonimowe 210
  • Krotki 211
  • Rekordy (C# 9) 214
  • Wzorce 224
  • Atrybuty 229
  • Atrybuty informacji wywołującego 231
  • Wiązanie dynamiczne 232
  • Przeciążanie operatorów 239
  • Niebezpieczny kod i wskaźniki 243
  • Dyrektywy preprocesora 248
  • Dokumentacja XML 250

5. Ogólny zarys platformy 255

  • .NET Standard 255
  • Wersje środowiska i C# 258
  • Zestawy referencyjne 258
  • CLR i BCL 259
  • Warstwy aplikacji 263

6. Podstawowe wiadomości o platformie .NET 267

  • Obsługa łańcuchów i tekstu 267
  • Data i godzina 280
  • Daty i strefy czasowe 288
  • Formatowanie i parsowanie obiektów DateTime 292
  • Standardowe łańcuchy formatu i flagi parsowania 298
  • Inne mechanizmy konwersji 304
  • Globalizacja 308
  • Praca z liczbami 309
  • Wyliczenia 314
  • Struktura Guid 317
  • Porównywanie 318
  • Określanie kolejności 328
  • Klasy pomocnicze 331

7. Kolekcje 336

  • Przeliczalność 336
  • Interfejsy ICollection i IList 343
  • Klasa Array 346
  • Listy, kolejki, stosy i zbiory 354
  • Słowniki 363
  • Kolekcje i pośredniki z możliwością dostosowywania 369
  • Niezmienne kolekcje 374
  • Dołączanie protokołów równości i porządkowania 378

8. Zapytania LINQ 385

  • Podstawy 385
  • Składnia płynna 387
  • Wyrażenia zapytań 393
  • Wykonywanie opóźnione 397
  • Podzapytania 403
  • Tworzenie zapytań złożonych 406
  • Strategie projekcji 410
  • Zapytania interpretowane 412
  • EF Core 418
  • Budowanie wyrażeń zapytań 429

9. Operatory LINQ 434

  • Informacje ogólne 435
  • Filtrowanie 438
  • Projekcja 442
  • Łączenie 453
  • Porządkowanie 461
  • Grupowanie 464
  • Operatory zbiorów 467
  • Metody konwersji 468
  • Operatory elementów 471
  • Metody agregacyjne 473
  • Kwantyfikatory 477
  • Metody generujące 478

10. LINQ to XML 480

  • Przegląd architektury 480
  • Informacje ogólne o X-DOM 481
  • Tworzenie drzewa X-DOM 484
  • Nawigowanie i wysyłanie zapytań 487
  • Modyfikowanie drzewa X-DOM 492
  • Praca z wartościami 495
  • Dokumenty i deklaracje 497
  • Nazwy i przestrzenie nazw 501
  • Adnotacje 506
  • Projekcja do X-DOM 507

11. Inne technologie XML i JSON 511

  • Klasa XmlReader 511
  • Klasa XmlWriter 519
  • Typowe zastosowania klas XmlReader i XmlWriter 521
  • Praca z formatem JSON 526

12. Zwalnianie zasobów i mechanizm usuwania nieużytków 533

  • IDisposable, Dispose i Close 533
  • Automatyczne usuwanie nieużytków 539
  • Finalizatory 541
  • Jak działa mechanizm usuwania nieużytków? 546
  • Wycieki pamięci zarządzanej 553
  • Słabe odwołania 556

13. Diagnostyka 561

  • Kompilacja warunkowa 561
  • Debugowanie i klasy monitorowania 565
  • Integracja z debuggerem 568
  • Procesy i wątki procesów 569
  • Klasy StackTrace i StackFrame 570
  • Dziennik zdarzeń Windows 572
  • Liczniki wydajności 574
  • Klasa Stopwatch 578
  • Międzyplatformowe narzędzia diagnostyczne 579

14. Współbieżność i asynchroniczność 583

  • Wprowadzenie 583
  • Wątki 584
  • Zadania 600
  • Reguły asynchroniczności 609
  • Funkcje asynchroniczne w języku C# 614
  • Wzorce asynchroniczności 633
  • Przestarzałe wzorce 641

15. Strumienie i wejście-wyjście 645

  • Architektura strumienia 645
  • Użycie strumieni 647
  • Adapter strumienia 661
  • Kompresja strumienia 669
  • Praca z plikami w postaci archiwum ZIP 672
  • Operacje na plikach i katalogach 673
  • Plikowe operacje wejścia-wyjścia w UWP 683
  • Bezpieczeństwo systemu operacyjnego 687
  • Mapowanie plików w pamięci 690

16. Sieć 694

  • Architektura sieci 694
  • Adresy i porty 697
  • Adresy URI 698
  • Klasy po stronie klienta 700
  • Praca z HTTP 713
  • Tworzenie serwera HTTP 717
  • Użycie FTP 719
  • Użycie DNS 721
  • Wysyłanie poczty elektronicznej za pomocą SmtpClient 722
  • Użycie TCP 723
  • Otrzymywanie poczty elektronicznej POP3 za pomocą TCP 726
  • TCP w UWP 728

17. Zestawy 730

  • Co znajduje się w zestawie? 730
  • Silne nazwy i podpisywanie zestawu 734
  • Nazwy zestawów 735
  • Technologia Authenticode 738
  • Zasoby i zestawy satelickie 740
  • Ładowanie, znajdowanie i izolowanie zestawów 748

18. Refleksja i metadane 768

  • Refleksja i aktywacja typów 769
  • Refleksja i wywoływanie składowych 775
  • Refleksja dla zestawów 787
  • Praca z atrybutami 788
  • Generowanie dynamicznego kodu 793
  • Emitowanie zestawów i typów 800
  • Emitowanie składowych typów 802
  • Emitowanie generycznych typów i klas 808
  • Kłopotliwe cele emisji 810
  • Parsowanie IL 813

19. Programowanie dynamiczne 818

  • Dynamiczny system wykonawczy języka 818
  • Unifikacja typów liczbowych 820
  • Dynamiczne wybieranie przeciążonych składowych 821
  • Implementowanie obiektów dynamicznych 827
  • Współpraca z językami dynamicznymi 830

20. Kryptografia 832

  • Informacje ogólne 832
  • Windows Data Protection 832
  • Obliczanie skrótów 834
  • Szyfrowanie symetryczne 835
  • Szyfrowanie kluczem publicznym i podpisywanie 840

21. Zaawansowane techniki wielowątkowości 845

  • Przegląd technik synchronizacji 846
  • Blokowanie wykluczające 846
  • Blokady i bezpieczeństwo ze względu na wątki 854
  • Blokowanie bez wykluczania 859
  • Sygnalizacja przy użyciu uchwytów zdarzeń oczekiwania 866
  • Klasa Barrier 873
  • Leniwa inicjalizacja 874
  • Pamięć lokalna wątku 877
  • Zegary 880

22. Programowanie równoległe 884

  • Dlaczego PFX? 885
  • PLINQ 888
  • Klasa Parallel 900
  • Równoległe wykonywanie zadań 906
  • Klasa AggregateException 916
  • Kolekcje współbieżne 918
  • Klasa BlockingCollection 921

23. Struktury Spani Memory 925

  • Struktura Span i plasterkowanie 926
  • Struktura Memory 929
  • Enumeratory działające tylko do przodu 930
  • Praca z pamięcią alokowaną na stosie i niezarządzaną 932

24. Współdziałanie macierzyste i poprzez COM 934

  • Odwołania do natywnych bibliotek DLL 934
  • Szeregowanie typów i parametrów 935
  • Wywołania zwrotne z kodu niezarządzanego 939
  • Symulowanie unii C 942
  • Pamięć współdzielona 943
  • Mapowanie struktury na pamięć niezarządzaną 945
  • Współpraca COM 949
  • Wywołanie komponentu COM z C# 951
  • Osadzanie typów współpracujących 954
  • Udostępnianie obiektów C# COM 955

25. Wyrażenia regularne 957

  • Podstawy wyrażeń regularnych 957
  • Kwantyfikatory 962
  • Asercje o zerowej wielkości 963
  • Grupy 966
  • Zastępowanie i dzielenie tekstu 967
  • Receptury wyrażeń regularnych 969
  • Leksykon języka wyrażeń regularnych 972

Skorowidz 977

Książka - Autor Joseph Albahari
Książka - ISBN 978-83-283-8198-8
Książka - Oprawa twarda
Tematyka C / C++ / C#
Szerokość opakowania 17.5 cm
Wysokość opakowania 24.6 cm
Głębokość opakowania 5.5 cm
Masa opakowania 1.548 kg

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Opinie o produkcie

C Sharp 9.0 w pigułce - Joseph Albahari

5/5

Średnia Ocena

1

Opinie Klientów
Poniższe opinie zbieramy
i weryfikujemy przy pomocy
zewnętrznego partnera Trustmate
i pochodzą z procesu pozakupowego.

Opinie:

Janusz W. 29.05.2022 Potwierdzony zakup
Super

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: