Kategorie

Fototranzystory

Na dynamiczny rozwój układów elektroniki ogromny wpływ miało wprowadzenie elementu półprzewodnikowego, jakim jest wynaleziony w pierwszej połowie XX wieku tranzystor bipolarny. Tranzystor bipolarny zbudowany jest z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa (p-n-p lub n-p-n), z czego wynikają dwa typy tranzystorów bipolarnych – PNP i NPN. Poszczególne warstwy noszą swoje nazwy: E – emiter, B – baza, C – kolektor. Podstawą zastosowania tranzystora jest zależność wartości większego prądu płynącego między złączem emiter-kolektor, od zmian wartości prądu mniejszego płynącego w złączu baza-emiter.

Fototranzystory

Fototranzystor w teorii

Wykorzystując właściwości fotoelektryczne półprzewodników, wynaleziono zmodyfikowaną wersję tranzystorów – fototranzystory. W fototranzystorach wartość prądu w złączu emiter-kolektor sterowana jest nie prądem baza-emiter, lecz natężeniem światła padającego na to złącze. Fotony padające na złącze baza-emiter polaryzują je w kierunku przewodzenia, wywołując tym samym przepływ prądu w złączu emiter-kolektor, którego wartość jest zależna od wartości natężenia oświetlenia. W stanie bez oświetlenia tranzystor nie przewodzi prądu przez złącze emiter-kolektor, co jest równoznaczne ze stanem wyłączenia. Z uwagi na brak konieczności zasilania złącza baza-emiter prądem elektrycznym, fototranzystory posiadają z reguły tylko dwa wyprowadzenia – emiter oraz kolektor. Są dostępne również fototranzystory gdzie wyprowadzona jest baza i można nim sterować jak zwykłym tranzystorem bipolarnym. Przewagą fototranzystorów nad innymi elementami fotoelektrycznymi jak np. fotorezystory jest znacznie krótszy czas przełączania / odpowiedzi oraz znacznie większa czułość.

Parametry fototranzystorów

Jeśli chcesz prawidłowo dobierać fototranzystory do swoich aplikacji korzystaj z charakterystyk prądowo-napięciowych producenta określając punkt pracy fototranzystora odpowiedni do Twoich potrzeb. Istotnym parametrem jest długość fali, dla której fototranzystor uzyskuje maksymalną czułość. W Botland znajdziesz fototranzystory o maksymalnych czułościach dla długości fal 570 nm, 870 nm, 925 nm, 940 nm co pokrywa swoim zakresem promieniowanie widzialne i podczerwone.

Zastosowanie

Fototranzystory ze względu na bardzo dużą czułość oraz szybkość działania znajdują zastosowanie w detekcji promieniowania, gdzie wymagana jest duża dynamika układu, zatem w układach pomiarowych o sporej szybkości, jako przetworniki analogowo cyfrowe, układy łączy się optoelektronicznie. Możesz je zastosować jako optoizolator do wymiany sygnałów między dwoma układami elektronicznymi. Zapoznaj się z ofertą Botland i odkryj jakie możliwości mają fototranzystory!