Pomiar odległości z wykorzystaniem Arduino i czujnika HC-SR04 lub US-015

Przedstawione czujniki umożliwiają pomiar odległości przy pomocy ultradźwięków. Czujnik wysyła falę, która po odbiciu od przeszkody wraca do niego. Obliczając czas między wysłaniem, a odebraniem impulsu jesteśmy w stanie określić odległość od obiektu.

 

Będziemy potrzebować następujące elementy:

 

Podłączenie czujnika z Arduino:

W celu obsługi czujnika z wykorzystaniem Arduino należy połączyć układ w następujący sposób:

 

Pin BH1750 Pin Arduino
VCC 5 V
GND GND
TRIG 2
ECHO

3

 

Schemat połączenie czujnika ultradźwiękowego z Arduino Uno.

Program do Arduino

W przykładzie został wykorzystany następujący kod:

 

int Trig = 2; //pin 2 Arduino połączony z pinem Trigger czujnika
int Echo = 3; //pin 3 Arduino połączony z pinem Echo czujnika
int CM;    //odległość w cm
long CZAS;   //długość powrotnego impulsu w uS
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600);            //inicjalizaja monitora szeregowego
 pinMode(Trig, OUTPUT);           //ustawienie pinu 2 w Arduino jako wyjście
 pinMode(Echo, INPUT);           //ustawienie pinu 3 w Arduino jako wejście
  
 Serial.println("Test czujnika odleglosci");
}
 
void loop()
{
 pomiar_odleglosci();       //pomiar odległości
 Serial.print("Odleglosc: ");   //wyświetlanie wyników na ekranie w pętli co 200 ms
 Serial.print(CM);
 Serial.println(" cm");
 delay(200);
}
 
void pomiar_odleglosci ()
{
 digitalWrite(Trig, LOW);    //ustawienie stanu wysokiego na 2 uS - impuls inicjalizujacy - patrz dokumentacja
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(Trig, HIGH);    //ustawienie stanu wysokiego na 10 uS - impuls inicjalizujacy - patrz dokumentacja
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(Trig, LOW);
 digitalWrite(Echo, HIGH); 
 CZAS = pulseIn(Echo, HIGH);
 CM = CZAS / 58;        //szerokość odbitego impulsu w uS podzielone przez 58 to odleglosc w cm - patrz dokumentacja
}

 

W celu obliczenia odległości od obiektu, czas odpowiedzi jest dzielony przez 58 (wg dokumentacji). Dlaczego akurat tyle? Ta wartość pochodzi ze wzoru:

 

CZAS / [1/(0.34 / 2 )/10]

 

 • wartość w nawiasie kwadratowym równa jest 58:
  • 0.34 - prędkość fali w m/ms (340 m/s) dzielona przez 2 (ponieważ fala przebyła drogę w dwie strony).
  • Dodatkowo wszystko dzielne przez 10, by zamienić milimetry na centymetry

 

Wynik programu możemy obejrzeć na monitorze szeregowym:

 

Zrzut ekranu szeregowego monitora.

zapraszamy do współpracy!