Kategorie

Ładowarki Li-Ion

Ogniwa litowo-jonowe wykorzystują związki litu, jako jedną z elektrod w baterii elektrochemicznej. Tego rodzaju system pozwala na wielokrotne ładowanie i rozładowywanie akumulatora, co więcej przy minimalnej tylko utracie pojemności przy każdym cyklu. Z uwagi na to baterie tego rodzaju są wykorzystywane w wielu urządzeniach. Z uwagi na konieczność utrzymania ściśle zdefiniowanych parametrów podczas ładowania takiego ogniwa, potrzebna jest dedykowana ładowarka li-ion, która naładuje akumulator w bezpieczny sposób.

Nowoczesne ładowarki do ogniw litowo-jonowych

Dostępne w naszym sklepie ładowarki li-ion pozwalają na szybkie i bezpieczne ładowanie ogniw litowo-jonowych w szerokim zakresie parametrów. Baterie litowo-jonowe występują w szerokim zakresie rozmiarów, a także napięć. Ogniwa takie dostępne są w popularnych rozmiarach AA oraz AAA, a także mniej rozpowszechnionych, jak 18650, 18490 czy 10180. Dodatkowo, niektóre z ładowarek wyposażone są w balansery, które pozwalają na ładowanie akumulatorów złożonych z wielu ogniw litowo-jonowych. Wykorzystanie balansera do ładowania tego rodzaju baterii jest niezbędne, aby zapewnić identyczne napięcie ładowania na każdym z składowych ogniw systemu.

Akumulatory litowo-jonowe - duża pojemność i nieprzeciętna żywotność

Akumulator litowo-jonowy to rodzaj ogniw elektrochemicznych, które po raz pierwszy zaprezentowano w latach 70-tych XX wieku. Akumulatory litowo-jonowe są obecnie powszechnie stosowane w przenośnych urządzeniach elektronicznych i pojazdach elektrycznych. Cieszą się coraz większą popularnością w zastosowaniach wojskowych i lotniczych. W akumulatorach tych jony litu przemieszczają się z anody do katody podczas rozładowywania i z powrotem podczas ładowania baterii. Ogniwa te mają wysoką gęstość energii, brak efektu pamięci i niski prąd samorozładowania.

Zaawansowane algorytmy ładowania baterii

Ogniwa litowo-jonowe mogą jednak stanowić pewne zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ zawierają łatwopalny elektrolit. Zwłaszcza jeśli są uszkodzone lub nieprawidłowo naładowane. Może to prowadzić do wybuchów i pożarów. Dlatego też wymagają dedykowanych ładowarek li-ion, w odróżnieniu od akumulatorów, starszej technologii, takich jak ogniwa ołowiowe. W ofercie naszego sklepu dostępne są różnorodne ładowarki tego rodzaju, które mogą ładować tak baterie w postaci ogniw AA, AAA, a także w innych, popularnych rozmiarach.