Arduino dla początkujących. Kolejny krok - Simon Monk

Indeks: KSZ-05036 EAN: 9788328300132

Tłumaczenie: Konrad Matuk. Wydawnictwo: Helion. Książka wprowadza czytelnika w bardziej zaawansowany świat Arduino.

Arduino dla początkujących. Kolejny krok - Simon Monk
38,90 zł
37,05 zł netto
Dostępny
SPRAWDŹ ILOŚĆ
Wysyłka 24h
30 dni na zwrot
Producent: Helion
Kompatybilny z: Arduino

Opis produktu: Arduino dla początkujących. Kolejny krok - Simon Monk

Simon Monk – autor licznych publikacji, przedstawiających niezliczoną ilość projektów opartych na platformie Arduino, po raz kolejny wprowadza hobbistów elektroniki w świat popularnego mikrokontrolera.

Podczas lektury czytelnik dowie się jak obsługiwać przerwania sprzętowe,  interfejs USB oraz jak zarządzać pamięcią. Dodatkowo nauczy się jak przyspieszyć działanie płytki Arduino czy też zoptymalizować pobór prądu. Pozna także tajniki komunikacji szeregowej oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów. Dowie się również jak obsługiwać sieć i jak tworzyć własne biblioteki.

 • Korzystaj z przerwań sprzętowych i zegarowych.
 • Zwiększ wydajność pracy mikrokontrolera pisząc efektywne szkice.
 • Minimalizuj ilość pamięci zajmowanej przesz szkice.
 • Zmniejsz natężenie prądu pobieranego przez Arduino.
 • Naucz się pracy z różnymi interfejsami — I2C, 1-Wire, SPI. Przesyłaj dane szeregowo za pomocą układu TTL.
 • Korzystaj z zaawansowanych funkcji płytek Leonardo i Due — między innymi emuluj działanie klawiatury i myszy USB.
 • Pisz szkice korzystające z internetu.
 • Poznaj zagadnienia związane z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów.
 • Wykonuj jednocześnie więcej niż jedną operację na mikrokontrolerze nie obsługującym wielowątkowości.
 • Twórz i udostępniaj własne biblioteki.

Arduino dla początkujących. Kolejny krok - Simon Monk.

 Przykładowe projekty wykorzystane w książce dostępne do pobrania. Fragment książki do przeczytania on-line.

Spis treści

O autorze (9)

Podziękowania (10)

Wstęp (11)

 • Pobieranie przykładów (12)
 • Czego będę potrzebował? (12)
 • Korzystanie z tej książki (12)

Rozdział 1. Programowanie Arduino (15)

 • Czym jest Arduino (15)
 • Instalacja i środowisko programistyczne (17)
  • Instalacja środowiska programistycznego (18)
  • Blink (18)
 • Wycieczka po płytce Arduino (21)
  • Zasilanie (21)
  • Złącza zasilania (22)
  • Wejścia analogowe (22)
  • Złącza cyfrowe (22)
 • Płytki Arduino (23)
  • Uno i pochodne (23)
  • Duże płytki Arduino (24)
  • Małe płytki Arduino (25)
  • Płytki LilyPad i LilyPad USB (26)
  • Nieoficjalne płytki Arduino (27)
 • Język programowania (27)
 • Modyfikacja szkicu Blink (27)
 • Zmienne (29)
 • If (30)
 • Pętle (31)
 • Funkcje (32)
 • Wejścia cyfrowe (33)
 • Wyjścia cyfrowe (35)
 • Monitor portu szeregowego (35)
 • Tablice i macierze (37)
 • Wejścia analogowe (38)
 • Wyjścia analogowe (40)
 • Korzystanie z bibliotek (42)
 • Typy danych obsługiwane przez Arduino (43)
 • Polecenia Arduino (44)
 • Podsumowanie (46)

Rozdział 2. Pod maską (47)

 • Krótka historia Arduino (47)
 • Anatomia Arduino (47)
 • Procesory AVR (48)
  • ATmega328 (48)
  • ATmega32u4 (50)
  • ATmega2560 (50)
  • AT91SAM3X8E (51)
 • Arduino i Wiring (51)
 • Od szkicu do Arduino (55)
 • AVR Studio (56)
 • Instalacja programu rozruchowego (58)
  • Instalacja programu rozruchowego za pomocą aplikacji AVR Studio i programatora (59)
  • Instalacja programu rozruchowego za pomocą zintegrowanego środowiska programistycznego Arduino i drugiej płytki Arduino (60)
 • Podsumowanie (62)

Rozdział 3. Przerwania i zegary (63)

 • Przerwania sprzętowe (63)
  • Piny przerwań (66)
  • Tryby przerwań (67)
  • Aktywacja wbudowanego rezystora podciągającego (67)
  • Procedury obsługi przerwań (67)
  • Zmienne ulotne (68)
  • Podsumowanie wiadomości na temat procedur obsługi przerwań (69)
 • Włączanie i wyłączanie obsługi przerwań (69)
 • Zegary i przerwania (70)
 • Podsumowanie (73)

Rozdział 4. Przyspieszanie Arduino (75)

 • Jak szybko działa Twoje Arduino? (75)
 • Porównanie płytek Arduino (76)
 • Przyspieszanie wykonywania operacji arytmetycznych (77)
  • Czy naprawdę musisz stosować wartości typu float? (77)
 • Przeglądanie kontra obliczanie (78)
 • Szybkie wejścia-wyjścia (80)
  • Podstawowa optymalizacja kodu (80)
  • Bajty i bity (82)
  • Porty układu ATmega328 (82)
  • Bardzo szybkie działanie wyjść cyfrowych (84)
  • Szybkie wejścia cyfrowe (84)
 • Przyspieszanie wejść analogowych (86)
 • Podsumowanie (88)

Rozdział 5. Arduino i mały pobór prądu (89)

 • Płytki Arduino i pobór prądu (89)
 • Prąd i akumulatory (91)
 • Zmniejszenie częstotliwości taktowania (92)
 • Wyłączanie komponentów (94)
 • Usypianie (95)
  • Biblioteka Narcoleptic (95)
  • Budzenie za pomocą zewnętrznych przerwań (97)
 • Ograniczanie pobieranego prądu za pomocą wyjść cyfrowych (99)
 • Podsumowanie (101)

Rozdział 6. Pamięć (103)

 • Pamięć Arduino (103)
 • Korzystanie z minimalnej ilości pamięci RAM (104)
  • Korzystanie z właściwych struktur danych (105)
  • Zachowaj ostrożność, korzystając z rekurencji (105)
  • Przechowywanie w pamięci flash stałych będących łańcuchami (107)
  • Rozpowszechnione błędne przekonania (108)
  • Pomiar wolnej pamięci (108)
 • Korzystanie z minimalnej ilości pamięci flash (108)
  • Korzystaj ze stałych (109)
  • Usuwaj zbędne elementy szkicu (109)
  • Pomiń program rozruchowy (109)
 • Statyczna i dynamiczna alokacja pamięci (109)
 • Łańcuchy (111)
  • Tablice elementów typu char (111)
  • Biblioteka Arduino StringObject (114)
 • Korzystanie z pamięci EEPROM (115)
  • Przykład korzystania z pamięci EEPROM (116)
  • Korzystanie z biblioteki avr/eeprom.h (118)
  • Ograniczenia pamięci EEPROM (120)
 • Korzystanie z pamięci Flash (120)
 • Zapisywanie danych na kartach SD (121)
 • Podsumowanie (122)

Rozdział 7. Korzystanie z magistrali I2C (123)

 • Warstwa sprzętowa (125)
 • Protokół magistrali I2C (126)
 • Biblioteka Wire (126)
  • Inicjacja magistrali I2C (127)
  • Wysyłanie danych przez urządzenie nadrzędne (127)
  • Odbieranie danych przez urządzenie nadrzędne (127)
 • Przykład działania magistrali I2C (128)
  • Radio FM TEA5767 (128)
  • Przesyłanie danych pomiędzy dwoma płytkami Arduino (130)
  • Płytki z diodami LED (133)
  • Zegar czasu rzeczywistego DS1307 (134)
 • Podsumowanie (135)

Rozdział 8. Praca z urządzeniami wyposażonymi w interfejs 1-Wire (137)

 • Sprzęt obsługujący interfejs 1-Wire (137)
 • Protokół 1-Wire (138)
 • Biblioteka OneWire (139)
  • Inicjalizowanie biblioteki OneWire (139)
  • Skanowanie magistrali (139)
 • Korzystanie z układu DS18B20 (141)
 • Podsumowanie (143)

Rozdział 9. Praca z urządzeniami wyposażonymi w interfejs SPI (145)

 • Operowanie bitami (145)
  • Wartości binarne i szesnastkowe (146)
  • Maskowanie bitów (146)
  • Przesuwanie bitów (148)
 • Sprzęt obsługujący magistralę SPI (150)
 • Protokół SPI (151)
 • Biblioteka SPI (151)
 • Przykład komunikacji za pomocą interfejsu SPI (153)
 • Podsumowanie (157)

Rozdział 10. Szeregowa transmisja danych za pośrednictwem układu UART (159)

 • Sprzęt służący do szeregowej transmisji danych (159)
 • Protokół obsługujący szeregową transmisję danych (162)
 • Polecenia służące do obsługi szeregowej transmisji danych (162)
 • Biblioteka SoftwareSerial (164)
 • Przykłady szeregowej transmisji danych (165)
  • Komunikacja pomiędzy komputerem a Arduino za pośrednictwem interfejsu USB (165)
  • Komunikacja pomiędzy dwoma płytkami Arduino (167)
  • Moduł GPS (169)
 • Podsumowanie (172)

Rozdział 11. Obsługa interfejsu USB (173)

 • Emulacja klawiatury i myszy (173)
  • Emulacja klawiatury (174)
  • Przykład emulacji klawiatury (175)
  • Emulacja myszy (175)
  • Przykład emulacji myszy (176)
 • Programowanie hosta USB (176)
  • Płytka USB Host i obsługująca ją biblioteka (177)
  • Host USB płytki Arduino Due (180)
 • Podsumowanie (182)

Rozdział 12. Obsługa sieci (183)

 • Sprzęt sieciowy (183)
  • Płytka rozszerzeń wyposażona w kontroler sieci Ethernet (183)
  • Arduino Ethernet i Arduino EtherTen (184)
  • Arduino i Wi-Fi (185)
 • Biblioteka Ethernet (185)
  • Nawiązywanie połączenia (185)
  • Stawianie serwera sieci Web (188)
  • Tworzenie żądań (189)
 • Przykład szkicu korzystającego z biblioteki Ethernet (189)
  • Sprzętowy serwer sieci Web (190)
  • Pobieranie danych w formacie JSON (194)
 • Biblioteka WiFi (195)
  • Nawiązywanie połączenia (195)
  • Funkcje zdefiniowane w bibliotece WiFi (196)
 • Przykładowy szkic korzystający z sieci Wi-Fi (196)
 • Podsumowanie (197)

Rozdział 13. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (199)

 • Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów (199)
 • Uśrednianie odczytów (200)
 • Wstęp do filtrowania (202)
 • Prosty filtr dolnoprzepustowy (203)
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów przez Arduino Uno (204)
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów przez Arduino Due (205)
 • Generowanie kodu filtrującego (208)
 • Transformacja Fouriera (210)
  • Analizator spektrum (212)
  • Pomiar częstotliwości (214)
 • Podsumowanie (214)

Rozdział 14. Praca z użyciem tylko jednego procesu (215)

 • Zmiana skali (215)
 • Dlaczego wątki są zbędne (216)
 • Funkcje setup i loop (216)
  • Najpierw wykrywaj, a dopiero później reaguj (216)
  • Pauza, która nie blokuje mikrokontrolera (217)
 • Biblioteka Timer (218)
 • Podsumowanie (220)

Rozdział 15. Tworzenie bibliotek (221)

 • Kiedy należy tworzyć biblioteki? (221)
 • Stosowanie klas i metod (222)
 • Przykładowa biblioteka TEA5767 Radio (222)
  • Określ interfejs programistyczny (223)
  • Utwórz plik nagłówkowy (224)
  • Utwórz plik implementacji (225)
  • Utwórz plik ze słowami kluczowymi (226)
  • Utwórz folder z przykładami (226)
 • Testowanie biblioteki (227)
 • Publikacja biblioteki (227)
 • Podsumowanie (228)

Dodatek A. Podzespoły (229)

 • Płytki Arduino (229)
 • Płytki rozszerzeń (229)
 • Moduły (229)
 • Dystrybutorzy (230)

Skorowidz (233)

Książka - Autor Simon Monk
Książka - ISBN 978-83-283-0013-2
Książka - Oprawa miękka
Książka - Wydawnictwo Helion

Wysyłka w dniu zamówienia

Zaksięgowanie wpłaty za zamówienie na naszym koncie w dzień roboczy do godziny 12:00 oznacza wysyłkę towaru jeszcze tego samego dnia! 

Czas realizacji płatności uzależniony jest od godzin sesji ELIXIR banków nadawcy i odbiorcy przelewu (więcej informacji na ten temat np. na stronie https://www.kiedy-przelew.pl/).

Darmowa wysyłka w Polsce już od 300 zł

Jeśli kwota do zapłaty za produkty przekroczy 300 zł dostawa gratis! Dotyczy zamówień opłaconych przed wysyłką. Zamówienia pobraniowe wysyłamy gratis od 500 zł.

Zamówienia wielkogabarytowe, przekraczające standardowe wymiary przesyłek kurierskich mogą zostać wysłane na palecie. Czas doręczenia takiej przesyłki wynosi 1-3 dni robocze od momentu nadania.

Wysyłka na terenie Polski

Card image cap
Poczta Polska
 • Termin dostawy: 1-3 dni
 • Płatność z góry: od 9,90 zł
 • Płatność przy odbiorze: 17,90 zł
 • Ubezpieczenie: 1000 zł
Card image cap
Kurier GLS
 • Termin dostawy: 24h
 • Płatność z góry: od 14,90 zł
 • Płatność przy odbiorze: 22,90 zł
 • Ubezpieczenie: 6000 zł
Card image cap
Inpost Paczkomaty 24/7
 • Termin dostawy: 1-3 dni
 • Płatność z góry: od 12,90 zł
 • Ponad 11 000 Paczkomatów
 • Ubezpieczenie: 200 zł
Card image cap
Inpost Kurier
 • Termin dostawy: 24h
 • Płatność z góry: od 16,90 zł
 • Ubezpieczenie: do 100 000 zł
 • Dostawa pod wskazany adres

Wysyłka za granicę

Kurier GLS - strefa 1

Austria, Belgia, Chrowacja, Czechy, Dania, Niemcy, Holandia, Słowacja

 • Termin dostawy: 2-4 dni
 • Płatność z góry: 35 zł
Kurier GLS - strefa 2

Bułgaria, Estonia, Francja, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowenia, Węgry, Włochy

 • Termin dostawy: 2-5 dni
 • Płatność z góry: 50 zł
Kurier GLS - strefa 3

Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Szwecja

 • Termin dostawy: 2-7 dni
 • Płatność z góry: 80 zł

Formy płatności

Card image cap
PayU
 • Płatność natychmiastowa. Twoja wpłata trafi na nasze kontro w ciągu kilku minut.

  W tym:
Card image cap
Przelew tradycyjny
 • Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas numer konta bankowego do dokonania przelewu.

  W zależności od banku Twoja wpłata dotrze do nas w ciągu 1-2 dni roboczych.
Card image cap
Pobranie
 • Za zakupy zapłacisz bezpośrednio przy odbiorze paczki. Pamiętaj o przygotowaniu odliczonej kwoty.

  Maksymalna wartość zamówienia płatnego za pobraniem to 6 000 zł.

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Opinie o produkcie

Arduino dla początkujących. Kolejny krok - Simon Monk

5/5

Średnia Ocena

12

Opinie Klientów
07.02.2022
witam zaczynam z językiem C mimo podeszłego wieku (***) ale z elektroniko jestem hobbystycznie. Arduino to dobra sprawa,tylko szkoda że nie ma bibliotek Dallasa. Zrobiłem termometr na LM35. Pozdrawiam ***
07.02.2022
witam zaczynam z językiem C mimo podeszłego wieku (***) ale z elektroniko jestem hobbystycznie. Arduino to dobra sprawa,tylko szkoda że nie ma bibliotek Dallasa. Zrobiłem termometr na LM35. Pozdrawiam ***
04.01.2022
Wszystko czego potrzebowałem.
04.01.2022
Wszystko czego potrzebowałem.
30.12.2021
....niestety stracę majątek zanim moje wnuki i dziewuszki "zakażę" automatyką i robotyką :)
30.12.2021
....niestety stracę majątek zanim moje wnuki i dziewuszki "zakażę" automatyką i robotyką :)
14.11.2021
Dobre wprowadzenie.
14.11.2021
Dobre wprowadzenie.
30.07.2021
Świetna książka
30.07.2021
Świetna książka
04.04.2021
Wygląda nie źle, ale jeszcze nie przestudiowałem
04.04.2021
Wygląda nie źle, ale jeszcze nie przestudiowałem

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: