JavaScript. Przewodnik. Poznaj język mistrzów programowania. Wydanie VII - David Flanagan

Indeks: KSZ-23303 EAN: 9788383227580
JavaScript jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie, szczególnie w kontekście tworzenia aplikacji internetowych. Książka Davida Flanagana stanowi kompleksowy przewodnik po JavaScript oraz jego najważniejszych API, zarówno tych klienckich, jak i serwerowych. Autorzy prezentują liczne przykłady, co ułatwia zrozumienie omawianych koncepcji
JavaScript. Przewodnik. Poznaj język mistrzów programowania. Wydanie VII - David Flanagan
89,90 zł
85,62 zł netto
Zapłać później
Towar w trakcie przyjęcia - dostępny w ciągu kilku dni
Oczekiwanie na dostawę
Producent: Helion

Opis produktu: JavaScript. Przewodnik. Poznaj język mistrzów programowania. Wydanie VII - David Flanagan

JavaScript jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie, szczególnie w kontekście tworzenia aplikacji internetowych. Książka Davida Flanagana stanowi kompleksowy przewodnik po JavaScript oraz jego najważniejszych API, zarówno tych klienckich, jak i serwerowych. Autor prezentuje liczne przykłady, co ułatwia zrozumienie omawianych koncepcji. W książce znajdują się również wskazówki i porady, które pomagają czytelnikom rozwijać swoje umiejętności programistyczne. Nowością w tym wydaniu są rozdziały poświęcone różnym aspektom języka JavaScript, takim jak klasy, moduły, iteratory, generatory, promesy oraz instrukcje async/await.

JavaScript. Przewodnik. Poznaj język mistrzów programowania. Wydanie VII - David Flanagan.

Tył książki.

Zagadnienia poruszane w książce

 • Podstawy języka i jego podstawowe elementy
 • Struktury danych, wyrażenia regularne, format JSON
 • Standardowa biblioteka JavaScript
 • Przetwarzanie dokumentów i grafiki
 • Obsługa sieci, pamięci i wątków
 • Środowisko Node oraz profesjonalne narzędzia i rozszerzenia języka

Informacje o książce

 • Tytuł: JavaScript. Przewodnik. Poznaj język mistrzów programowania. Wydanie VII
 • Autor: David Flanagan
 • Tłumaczenie: Andrzej Watrak
 • ISBN: 978-83-8322-758-0
 • Rok wydania: 2021
 • Format: 164 x 239 mm
 • Ilość stron: 608
 • Wydawnictwo: Helion S.A.
 • Oprawa: twarda

Spis treści

Wstęp

1. Wprowadzenie do języka JavaScript

 • 1.1. Poznawanie JavaScriptu 
 • 1.2. Witaj, świecie! 
 • 1.3. Wycieczka po języku JavaScript 
 • 1.4. Przykład: histogram częstości użycia znaków 
 • 1.5. Podsumowanie

2. Struktura leksykalna 

 • 2.1. Tekst programu
 • 2.2. Komentarze
 • 2.3. Literały
 • 2.4. Identyfikatory i zarezerwowane słowa
 • 2.5. Unicode 
 • 2.6. Opcjonalne średniki
 • 2.7. Podsumowanie

3. Typy, wartości i zmienne 

 • 3.1. Informacje ogólne i definicje
 • 3.2. Liczby
 • 3.3. Tekst 
 • 3.4. Wartości logiczne 
 • 3.5. Wartości null i undefined 
 • 3.6. Symbole
 • 3.7. Obiekt globalny
 • 3.8. Niemutowalne prymitywne wartości i mutowalne odwołania do obiektu 
 • 3.9. Konwersje typów
 • 3.10. Deklarowanie zmiennych i przypisywanie wartości 
 • 3.11. Podsumowanie

4. Wyrażenia i operatory

 • 4.1. Wyrażenia podstawowe
 • 4.2. Inicjatory obiektów i tablic
 • 4.3. Wyrażenia definiujące funkcje 
 • 4.4. Wyrażenia dostępu do właściwości
 • 4.5. Wyrażenia wywołujące 
 • 4.6. Wyrażenia tworzące obiekty 
 • 4.7. Przegląd operatorów 
 • 4.8. Operatory arytmetyczne
 • 4.9. Wyrażenia relacyjne
 • 4.10. Wyrażenia logiczne
 • 4.11. Wyrażenia przypisujące
 • 4.12. Wyrażenia interpretujące
 • 4.13. Inne operatory
 • 4.14. Podsumowanie

5. Instrukcje 

 • 5.1. Instrukcje wyrażeniowe 
 • 5.2. Instrukcje złożone i puste
 • 5.3. Instrukcje warunkowe
 • 5.4. Pętle 
 • 5.5. Skoki
 • 5.6. Inne instrukcje 
 • 5.7. Deklaracje 
 • 5.8. Podsumowanie instrukcji 

6. Obiekty 

 • 6.1. Wprowadzenie do obiektów 
 • 6.2. Tworzenie obiektów
 • 6.3. Odpytywanie i ustawianie właściwości 
 • 6.4. Usuwanie właściwości 
 • 6.5. Sprawdzanie właściwości
 • 6.6. Wyliczanie właściwości
 • 6.7. Rozszerzanie obiektów
 • 6.8. Serializacja obiektów
 • 6.9. Metody obiektów
 • 6.10. Udoskonalona składnia literału obiektowego
 • 6.11. Podsumowanie 

7. Tablice

 • 7.1. Tworzenie tablic
 • 7.2. Odczytywanie i zapisywanie elementów tablicy
 • 7.3. Rozrzedzone tablice 
 • 7.4. Długość tablicy 
 • 7.5. Dodawanie i usuwanie elementów tablicy 
 • 7.6. Iterowanie tablic
 • 7.7. Tablice wielowymiarowe 
 • 7.8. Metody tablicowe 
 • 7.9. Obiekty podobne do tablic 
 • 7.10. Ciągi znaków jako tablice 
 • 7.11. Podsumowanie 

8. Funkcje 

 • 8.1. Definiowanie funkcji
 • 8.2. Wywoływanie funkcji 
 • 8.3. Argumenty i parametry funkcji
 • 8.4. Funkcje jako wartości
 • 8.5. Funkcje jako przestrzenie nazw 
 • 8.6. Domknięcia 
 • 8.7. Właściwości, metody i konstruktory funkcji 
 • 8.8. Programowanie funkcyjne 
 • 8.9. Podsumowanie

9. Klasy 

 • 9.1. Klasy i prototypy 
 • 9.2. Klasy i konstruktory
 • 9.3. Słowo kluczowe class 
 • 9.4. Dodawanie metod do istniejących klas 
 • 9.5. Podklasy
 • 9.6. Podsumowanie

10. Moduły 

 • 10.1. Tworzenie modułów za pomocą klas, obiektów i domknięć 
 • 10.2. Moduły w środowisku Node
 • 10.3. Moduły w języku ES6 
 • 10.4. Podsumowanie

11. Standardowa biblioteka JavaScript 

 • 11.1. Zbiory i mapy 
 • 11.2. Typowane tablice i dane binarne 
 • 11.3. Wyszukiwanie wzorców i wyrażenia regularne 
 • 11.4. Daty i czas 
 • 11.5. Klasy błędów 
 • 11.6. Format JSON, serializacja i analiza składni 
 • 11.7. Internacjonalizacja aplikacji
 • 11.8. Interfejs API konsoli
 • 11.9. Interfejs API klasy URL 
 • 11.10. Czasomierze 
 • 11.11. Podsumowanie

12. Iteratory i generatory

 • 12.1. Jak działają iteratory? 
 • 12.2. Implementowanie obiektów iterowalnych 
 • 12.3. Generatory
 • 12.4. Zaawansowane funkcjonalności generatorów 
 • 12.5. Podsumowanie 

13. Asynchroniczność w języku JavaScript

 • 13.1. Programowanie asynchroniczne i funkcje zwrotne
 • 13.2. Promesy
 • 13.3. Słowa kluczowe async i await 
 • 13.4. Iteracje asynchroniczne
 • 13.5. Podsumowanie 

14. Metaprogramowanie 

 • 14.1. Atrybuty właściwości
 • 14.2. Rozszerzalność obiektów 
 • 14.3. Atrybut prototype
 • 14.4. Popularne symbole
 • 14.5. Znaczniki szablonowe
 • 14.6. Obiekt Reflect 
 • 14.7. Klasa Proxy 
 • 14.8. Podsumowanie

15. JavaScript w przeglądarkach 

 • 15.1. Podstawy programowania stron WWW
 • 15.2. Zdarzenia 
 • 15.3. Przetwarzanie dokumentów
 • 15.4. Przetwarzanie arkusza stylów 
 • 15.5. Geometria i przewijanie dokumentu 
 • 15.6. Komponenty WWW 
 • 15.7. SVG: skalowalna grafika wektorowa
 • 15.8. Grafika w znaczniku
 • 15.9. Klasa Audio
 • 15.10. Lokalizacja, nawigacja i historia
 • 15.11. Sieć
 • 15.12. Magazynowanie danych
 • 15.13. Wątki robocze i komunikaty
 • 15.14. Przykład: zbiór Mandelbrota
 • 15.15. Podsumowanie i dalsza lektura

16. Serwery w środowisku Node 

 • 16.1. Podstawy programowania w środowisku Node 
 • 16.2. Domyślna asynchroniczność
 • 16.3. Bufory
 • 16.4. Zdarzenia i klasa EventEmitter 
 • 16.5. Strumienie 
 • 16.6. Procesy, procesory i szczegóły systemu operacyjnego 
 • 16.7. Operacje na plikach 
 • 16.8. Klienty i serwery HTTP 
 • 16.9. Klienty i serwery inne niż HTTP
 • 16.10. Procesy potomne 
 • 16.11. Wątki robocze 
 • 16.12. Podsumowanie

17. Narzędzia i rozszerzenia

 • 17.1. Inspekcja kodu za pomocą narzędzia ESLint 
 • 17.2. Formatowanie kodu za pomocą narzędzia Prettier 
 • 17.3. Tworzenie testów jednostkowych za pomocą narzędzia Jest
 • 17.4. Zarządzanie pakietami za pomocą narzędzia npm 
 • 17.5. Pakowanie kodu 
 • 17.6. Transpilacja kodu za pomocą narzędzia Babel 
 • 17.7. Rozszerzenie JSX: znaczniki w kodzie JavaScript 
 • 17.8. Sprawdzanie typów danych za pomocą rozszerzenia Flow 
 • 17.9. Podsumowanie
Książka - Autor David Flanagan
Książka - ISBN 978-83-8322-758-0
Książka - Oprawa twarda
Książka - Wydawnictwo Helion S.A.
Tematyka JavaScript
Szerokość opakowania 17.5 cm
Wysokość opakowania 24.5 cm
Głębokość opakowania 3.3 cm
Masa opakowania 0.97 kg

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Zasady składania reklamacji towaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Po wykryciu wady Kupujący ma prawo:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.

Informujemy, że Dział Reklamacji firmy Botland rozpatruje zgłoszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich wpłynięcia. Botland odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi Konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w terminie 30 dni bez podania przyczyny. Termin ten wygasa po upływie 30 dni od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz §4 Regulaminu zwrot towaru przysługuje wyłącznie Konsumentom (zakup niezwiązany bezpośrednio działalnością gospodarczą lub zawodową). Zwroty nie przysługują Klientom (zakup związany bezpośrednio działalnością gospodarczą lub zawodową).

Przebieg reklamacji / zwrotu

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z instrukcją:

1 Zapoznaj się z zasadami reklamacji / zwrotu.
2 Wypełnij formularz, który znajduje się poniżej.
3 Zapoznaj się z treścią otrzymanej odpowiedzi.
4 Zabezpiecz i zapakuj niesprawny produkt.
5

Wyślij przesyłkę na podany niżej adres wraz z wydrukowanym formularzem oraz dowodem zakupu.

Formularz reklamacyjny

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej / zwrotu, wypełnij formularz.

Adres do wysyłki:

BOTLAND - SERWIS
Gola 25A
63-640 Bralin

Zasady reklamacji

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji, prosimy o zapoznanie się z opisanymi poniżej zasadami:

 1. Przed odesłaniem sprzętu prosimy o upewnienie się, iż produkt faktycznie jest niesprawny.
 2. W celu sprawnego przebiegu reklamacji prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz dołączenie go do przesyłki.
 3. Do reklamowanych produktów prosimy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub potwierdzenie wykonania przelewu).
 4. Towar należy starannie zapakować, aby zapewnić bezpieczny transport i zapobiec kolejnym uszkodzeniom.
 5. Firma Botland nie odbiera paczek reklamacyjnych wysłanych za pobraniem.
 6. Zwrot kosztów przesyłki następuje po uznaniu reklamacji. Jest to kwota zgodna z najtańszą oferowaną formą dostawy.
 7. Sprzęt prosimy odsyłać kompletny razem z akcesoriami. Produkty niekompletne zostaną odesłane bez rozpatrzenia na koszt nadawcy.
 8. Samodzielna naprawa, przeprowadzona przez osoby nieuprawnione, tj. niebędąca naprawą przez firmę Botland, pozbawia Kupującego prawa do dalszego reklamowania.
 9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail).
 10. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych kosztów wysyłki znajdują się na stronie: www.botland.com.pl w zakładce Dostawa.
 11. Odesłanie sprzętu jest równoznaczne z zapoznaniem się z powyższymi zasadami.

Zasady zwrotu towaru

 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie.
 2. W celu sprawnego przebiegu procesu zwrotu prosimy o wypełnienie formularza zwrotu oraz dołączenie go do przesyłki, można wykorzystać inne oświadczenie niż zamieszczony formularz.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy przez nas oferowany). Konsument ponosi koszty przesyłki zwrotnej. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrotu dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie lub je zaproponował.
 4. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Prosimy również o staranne zapakowanie towaru przed wysyłką.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikającej z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech i funkcjonalności.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: