Jak ustawić statyczne IP w systemie Raspbian Raspberry Pi?

 

Poniżej opisane zostały dwa sposoby na ustawienie statycznego IP dla Raspberry Pi:

 

Sposób #1

Wykorzystując ustawienia routera przypisać stałe IP dla danego numeru MAC (numer można pobrać, np. przy użyciu polecenia ifconfig).

 

Sposób #2

Ustawiając stały adres IP w plikach konfiguracyjnych Raspberry Pi. W tym celu należy zmienić plik przy użyciu, np. edytora tekstowego nano wpisując w terminalu komendę:

sudo nano /etc/dhcpcd.conf


Domyślnie IP pobierane są z serwera DHCP, aby ustawić statyczne IP dla połączenia poprzez Ethernet oraz WiFi należy dodać następujący kod na końcu pliku:

 

interface eth0

 

static ip_address=192.168.1.101/24

static routers=192.168.1.1

static domain_name_servers=192.168.1.1

interface wlan0

static ip_address=192.168.0.201/24

static routers=192.168.1.1

static domain_name_servers=192.168.1.1

 

Następnie należy zapisać plik i opuścić edytor tekstowy (Ctrl+X) potwierdzając nadpisanie pliku literą "Y".

Po restarcie będziemy mieli ustawione statyczne IP dla połączenia kablowego. Dla połączenia przez WiFi należy dokonać modyfikacji w pliku:

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf


przez dodanie następującego wpisu:

network={

ssid="NAZWA_SIECI"

psk="HASŁO"

}

 
Wyjaśnienia:
ssid – identyfikator sieci
psk - hasło sieci


Po wprowadzonych zmianach należy zapisać plik i opuścić edytor tekstowy (Ctrl+X).


sudo reboot


Od teraz nasza malina ma już stałe IP, które można sprawdzić w dowolnym momencie przy użyciu polecenia ifconfig.

W celu sprawdzenia czy wszystko zostało poprawnie skonfigurowane należy wywołać z dowolnego


ping 192.168.1.201


oczywiście zmieniając IP na ustalony we wcześniejszej konfiguracji.

zapraszamy do współpracy!