Instrukcja instalacji systemu operacyjnego Raspberry Pi

Instalacja systemu operacyjnego dla Raspberry Pi jest bardzo prosta i nie wymaga od użytkownika niczego poza komputerem z czytnikiem kart SD. Poniżej przedstawiamy, krok po kroku, proces instalacji:

 

System NOOBs

 • Pobieramy system operacyjny ze strony: https://www.raspberrypi.org/downloads , system NOOBs
 • Pobieramy i instalujemy program SD Formatter
 • Wkładamy kartę do czytnika
 • W programie SD Formatter:
  • Wybieramy odpowiedni dysk
  • Klikamy przycisk Option i zaznaczamy FORMAT TYPE: QUICK; FORMAT SIZE ADJUSTMENT: ON i klikamy OK.
  • Klikamy przycisk format

 

 

 • Po zakończeniu formatowania kopiujemy rozpakowaną wcześniej zawartość folderu z systemem NOOBs
 • Wkładamy kartę do minikomputera, podłączamy zasilanie i wybieramy dogodny dla siebie system operacyjny.
 • Początkowe hasła do logowania to:
  Username: pi
  Password: raspberry

 

System Raspbian

 • Pobieramy system operacyjny ze strony: https://www.raspberrypi.org/downloads , system Raspbian
 • Rozpakowujemy pobrane archiwum .zip z obrazem system operacyjnego.
 • Wkładamy kartę SD do czytnika, formatujemy ją wybierając system plików FAT32.
 • Pobieramy program do zapisu obrazu na karcie pamięci:

 

 

 • Klikamy przcisk Write i czekamy aż proces instalacji zostanie zakończony.
 • Następnie kartę wkładamy do slotu w Raspberry Pi, podłączamy monitor, klawiaturę i zasilanie. Poprawnie zainstalowany system powinien się uruchomić.

 

Logowanie w systemie Raspbian

Początkowe hasła do logowania to:

 

Username: pi

Password: raspberry

 

 

UWAGA !

Wpisywane hasło nie jest widoczne na ekranie (zostaje puste pole, brakuje nawet znaków ****). Nie należy się tym jednak przejmować. Po poprawnym wpisaniu hasła i wciśnięciu ENTER zalogujemy się do systemu Raspbian.

 

zapraszamy do współpracy!