Instrukcja sterowania gniazdkami 230 V za pomocą Arduino

 

 

Przykład przedstawia sposób sterowania gniazdkami elektrycznymi w sposób zdalny lub automatyczny wykorzystując Arduino. Dzięki temu rozwiązaniu można zastosować podstawowe elementy inteligentnego domu.

 

W przykładzie zostały wykorzystane następujące elementy:

 

Na początku bibliotekę należy dodać do środowiska Arduino (Szkic -> Include Library -> Add .ZIP Library...).

 

Podłączanie odbiornika

Aby sterować gniazdkiem, najpierw należy odczytać kody z pilota sterowania dołączonego do gniazdek. W tym celu wykorzystamy odbiornik połączony z Arduino.

 

Piny odbiornika

 

Pin Opis
 1

VCC - zasilanie

 2  DATA - pin danych
 3  DATA - pin danych
 4 GND - masa układu 

 

 

 

Teraz należy podłączyć odpowiednie piny odbiornika z Arduino:

 

Podłączenie

 

Pin Arduino Pin odbiornika
GND  pin 1 - GND
D2  pin 2 lub 3 - DATA
 +5 V  pin 4 - VCC

 

Następnie część programowa. Należy otworzyć przykład ReceiveDemo_Advanced z dołączonej biblioteki (Plik -> Przykłady -> RCSwitch -> ReceiveDemo_Advanced) i wgrać go do Arduino.

Teraz za pomocą monitora szeregowego (Narzędzia -> Szeregowy monitor) jest możliwość odczytywania kodów z pilota . Otrzymywane wartości powinny wyglądać podobnie jak na screenie poniżej:

 

 

Pierwsze dwie linie to przycisk włączający gniazdko, następne dwie, przycisk wyłączający.

 

Podłączenie nadajnika

 Aby podłączyć nadajnik do Arduino, należy zapoznać się z wyprowadzeniami pinów nadajnika:

 

Piny nadajnika

 

Pin Opis
1  DATA - pin danych
2  VCC - zasilanie
3

GND - masa układu

 

 

 

Teraz należy podłączyć odpowiednie piny nadajnika z Arduino:

 

Podłączenie

 

Pin Arduino Pin nadajnika
GND  pin 1 - GND
+5 V  pin 2 - VCC
pin 10  pin 3 - DATA

 

 

Wykorzystany kod programu

 

#include 
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
void setup() {
Serial.begin(9600);
mySwitch.setPulseLength(325); // Wartość odczytana z serial monitora
mySwitch.enableTransmit(10); // Pin, do którego podpięty jest nadajnik
}
void loop() {
mySwitch.send("000000000000010101010001"); // Kod binarny z pierwszego przycisku
delay(5000);
mySwitch.send("000000000000010101010100"); // Kod binarny z drugiego przycisku
while (1); // Nieskończona pętla
}

 

Powyższy kod włącza gniazdko, następnie po 5 sekundach je wyłącza.

zapraszamy do współpracy!