Kategorie

Kamery termowizyjne

Kamera termograficzna zwana także kamerą na podczerwień lub kamerą termowizyjną to urządzenie, które tworzy obraz rozkładu ciepła na obserwowanym obiekcie za pomocą pomiaru poziomu emisji promieniowania podczerwonego. Urządzenie to działa podobnie jak zwykła kamera tworząca obraz przy użyciu światła widzialnego. Zamiast zakresu 400–700 nanometrów zwykłej kamery (światła widzialnego) kamery termowizyjne działają w zakresie długości fal do około 14 tysięcy nanometrów (14 µm). Ich użycie nazywa się termografią.

Filtrowanie

Kamera - matryca
Rozdzielczość
Producenci
Interfejs
Kamera - typ
Kamera - obiektyw
Kamera - filtr IR

Urządzenia do obrazowania rozkładu temperatury

Obrazowanie w średniej podczerwieni jest podobne do działania zwykłych kamer. Kamery termograficzne różnią się specjalną, dedykowaną optyką - soczewki tych urządzeń nie mogą być wykonane ze szkła, ponieważ blokuje ono podczerwień. Zamiast niego stosuje się specjalne materiały, takie jak german, fluorek wapnia czy krystaliczny krzem. Inne są też detektory wykorzystujące półprzewodniki niskoprzerwowe, takie jak antymonek indu, arsenek indu, tellurek rtęci kadmu (MCT), siarczek ołowiu lub selenek ołowiu. Z drugiej strony elektronika odczytująca jest podobna i prezentuje użytkownikowi obraz - biało-czarny lub z naniesionym tzw. pseudokolorem, gdzie poszczególne barwy odpowiadają rosnącym temperaturom.

Zasada działania urządzeń termowizyjnych

Ciało doskonale czarne to wyidealizowany, fizyczny koncept ciała, które pochłania całe promieniowanie elektromagnetyczne niezależnie od jego częstotliwości lub kąta padania. Jednocześnie emituje ono promieniowanie elektromagnetyczne zależne od swojej temperatury. Zależność ta opisana jest rozkładem Plancka. Dla temperatury pokojowej maksimum tego rozkładu przypada na daleką podczerwień, przysuwając się w kierunku światła widzialnego wraz ze wzrostem temperatury. Z uwagi na kształt rozkładu Plancka wraz ze wzrostem temperatury rośnie też ilość promieniowania podczerwonego emitowanego przez dane ciało. Kamery termowizyjne zbierają to promieniowanie podczerwone (zazwyczaj pracując w zakresie od 7 do 14 μm), tak jak zwykłe kamery zbierają światło widzialne.

Proste moduły IR dla urządzeń mobilnych

W ofercie naszego sklepu dostępny jest szeroki wybór ekonomicznych i kompaktowych modułów termowizyjnych dedykowanych do podłączania do smartfonów, tabletów i innych urządzeń przenośnych. Dzięki temu moduły te są istotnie tańsze od swoich kompletnych kuzynów, a jednocześnie zapewniają podobną jakość obrazowania. Pozwala to upowszechnić termografię - nawet hobbyści mogą pozwolić sobie na zakup tego rodzaju urządzenia i wykorzystanie go wraz z posiadanym smartfonem.

Aplikacje kamer termograficznych

Kamery termowizyjne mają szereg zastosowań w wielu dziedzinach przemysłu, a także obronności czy w naukach ścisłych. Termografia często wykorzystywana jest w elektronice do monitorowania pracy urządzeń mocy oraz do detekcji uszkodzeń w systemach energetycznych. Dzięki wykorzystaniu urządzeń termowizyjnych możliwe jest szybkie wykrywanie nadmiernie rozgrzewających się elementów i diagnozowanie usterek. W budownictwie termografia wykorzystywana jest do badania poprawności wykonania izolacji termicznej budynków oraz przy wystawianiu świadectw energetycznych. Kamery termowizyjne wykorzystuje także policja oraz wojsko - pozwalają one m.in. lokalizować ludzi w zupełnych ciemnościach. Termografia stosowana jest także do monitorowania środowiska naturalnego, poziomu zanieczyszczeń, stanu zdrowia zwierząt hodowlanych itp. Technologia ta ma ogromne znaczenie we współczesnym świecie.