Kategorie

Grove - konwertery i przetworniki

Współpraca urządzeń elektronicznych z układami wykonawczymi, bardzo często opiera się przetwarzaniu jednych wielkości elektrycznych na na drugie - tak jak ma to miejsce np. we wzmacniaczach audio, gdzie barwa dźwięku i głośność wyjściowa jest regulowana poprzez zmianę napięcia sterującego korektorem parametrycznym i końcówką mocy, bądź w mikrokontrolerach, gdzie sygnał analogowy jest przetwarzany na postać cyfrową, np. w celu ręcznej zmiany prędkości migotania oświetlenia LED-owego. W przygotowanej przez sklep Botland ofercie konwerterów i przetworników Grove, znajdziesz także zegary czasu rzeczywistego RTC.

Przetworniki ADC - komunikacja świata analogowego ze światem cyfrowym

W świecie rzeczywistym, większość wielkości fizycznych jest w układach elektronicznych reprezentowana przez sygnały analogowe. Aby mikrokontroler bądź mikroprocesor mógł odczytać napięcie elektryczne, którego wartość odwzorowywuje np. temperaturę otoczenia, analogowy sygnał wejściowy musi zostać poddany procesowi przetworzenia na postać cyfrową. Ten proces jest złożony kolejno z etapów filtracji sygnału, próbkowania, kwantyzacji i kodowania. Dokładność w odwzorowaniu sygnału wejściowego w postaci cyfrowej, jest uwarunkowana przede wszystkim częstotliwością odcięcia filtra antyaliasingowego, częstotliwością próbkowania przez układ sample & hold oraz liczbą poziomów kwantyzacji i błędem kwantyzacji przetwornika. Przetworniki ADC są szeroko wykorzystywane m.in. w urządzeniach komunikacyjnych, aparaturze elektrometrycznej, automatyce elektroenergetycznej, wzmacniaczach elektroakustycznych, elektrycznych instrumentach muzycznych i w wielu innych aplikacjach o charakterze zarówno hobbystycznym jak i profesjonalnym.

Precyzyjny pomiar czasu z zegarami RTC

Zegary czasu rzeczywistego (RTC) są wykorzystywane w systemach wbudowanych, w których data oraz czas muszą być wyznaczone przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji obliczeniowej, np. podczas uruchamiania procesu bądź przesyłania danych między dwoma urządzeniami. Zwykle zegary RTC mają postać osobnych układów elektronicznych z niezależnym zasilaniem dostarczanym z baterii o napięciu 3,0V, np. CR2032. Dzięki temu, można bez obaw wyłączyć zasilanie mikrokontrolera w systemie wbudowanym, a zegar RTC będzie w dalszym ciągu na bieżąco odmierzał czas. Komunikacja zegara RTC jest zapewniona z mikrokontrolerem poprzez interfejs szeregowy np. SPI lub I²C. Układ RTC jest wyposażony w osobno adresowane rejestry, które są na bieżąco odczytywane przez mikrokontroler. W tych rejestrach są zawarte takie informacje nt. daty i czasu, z uwzględnieniem miesiąca, dnia, roku, godziny, minut, sekund, a także dnia tygodnia.

Wysokiej jakości wzmacniacze różnicowe pozbawione szumów

W oferowanym przez nasz sklep module Grove Differential Amplifier, układ INA132 pracuje w trybie wzmacniacza różnicowego, czyli kombinacji wzmacniacza odwracającego i nieodwracającego, którego zadaniem jest wzmacnianie różnicy napięć podawanych na oba wejścia wzmacniacza oraz tłumienie sygnałów napięciowych wspólnych dla obu wejść wzmacniacza. Układ Grove Differential Amplifier umożliwia wzmocnienie sygnału różnicowego 35 lub 1085 razy, przy zachowaniu wysokiej precyzji i znikomego poziomu szumów. Moduł wzmacniacza różnicowego Grove, może także współpracować z Arduino i innymi platformami dla systemów wbudowanych. Dzięki bardzo dobrym parametrom pracy, w tym wysokiej stabilności temperaturowej, moduł wzmacniacza INA132 będzie znakomitym fundamentem w projektach systemów pomiarowych i układów elektroakustycznych.