Kategorie

Rezystory grzejne

Prąd płynący przez rezystancję powoduje pewien spadek napięcia: prąd razy napięcie to moc - w tym wypadku moc cieplna, która wydziela się na oporniku, rozgrzewając go. Na ogół zjawisko to jest utrapieniem elektroników, gdyż ciepło należy w odpowiedni sposób odprowadzić. Zjawisko to jednakże ma także swoje zastosowania - rezystory grzejne. Elementy te działają jak małe grzałki. Rezystory paski są łatwe w montażu w urządzeniu, gdyż wykonywane są na samoprzylepnym podłożu.

Filtrowanie

RLC - Typ SMD/THT
RLC - Tolerancja
RLC - Rezystancja
RLC - Pojemność

Uniwersalne grzałki do wielu zastosowań

Na ogół w urządzeniach elektronicznych ciepło nie jest zbyt pożądane, jednakże są sytuacje, gdy prosty rezystor grzejny może rozwiązać wiele problemów. Tego typu elementy używa się często do stabilizowania temperatury precyzyjnych elementów elektronicznych, takich jak oscylatory kwarcowe czy źródła napięcia odniesienia. Działają one cały czas w stabilnej temperaturze.

Szeroki wybór rezystancji

W naszym sklepie dostępne są różnorodne rezystory grzejne. Tego rodzaju grzałki oporowe charakteryzują się dwoma parametrami - rezystancją (oporem elektrycznym) oraz maksymalną mocą. Opór elektryczny obiektu jest miarą jego oporu względem przepływu prądu elektrycznego. Odwrotna ilość to przewodność elektryczna i jest to łatwość, z jaką przechodzi prąd elektryczny. Opór elektryczny ma pewne podobieństwa koncepcyjne z pojęciem tarcia mechanicznego. Jednostką oporu elektrycznego SI jest om (Ω). Jeżeli podzielimy napięcie, podane na opornik, przez ten parametr, to wyliczymy jaki prąd płynie przez rezystor pasek. Prąd razy napięcie to moc, jaka się na nim wydziela.

Różne moce oporników

W naszym sklepie dostępne są rezystory paski, charakteryzujące się różną maksymalną mocą elektryczną. Definiuje on maksymalną moc grzejną danego elementu i jednocześnie maksymalną moc, jaka może bezpiecznie być tracona na takim oporniku. Ma to wpływ na maksymalne napięcie, jakie przyłożyć można do rezystora grzejnego. Moc (P) równa jest ilorazowi kwadratu napięcia (U) i rezystancji (R) - P U2/R. na przykład dla rezystancji 2,4 Ω i napięcia 12 V na oporniku wydzieli się 60 W mocy.

Łatwość montażu oporników grzejnych

Dzięki kompaktowym wymiarom - zwłaszcza grubości zaledwie 1 mm - rezystory paski idealnie sprawdzą się jako rezystory grzejne do aplikacji, które wymagają niewielkiego rozmiaru. Oporniki takie idealnie nadadzą się np. do podgrzewania obudowy urządzenia, czy też jako grzałki do blatów drukarek 3D.