Kategorie

Dławiki

Cewki osiowe, pionowe i inne służące głównie do filtracji napięcia zasilania.