Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń. Wydanie II - William Shotts

Indeks: KSZ-19779 EAN: 9788328367623
Kolejne wydanie bestsellerowego podręcznika, który pomoże Ci zacząć wpisywać pierwsze polecenia w terminalu wiersza poleceń, aby już niebawem niepostrzeżenie przejść do tworzenia złożonych skryptów w najnowszej wersji basha 4.x, czyli najpopularniejszej powłoki Linuksa.
Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń. Wydanie II - William Shotts
69,90 zł
66,57 zł netto
Oczekiwanie na potwierdzenie daty dostawy
Chwilowo niedostępny
30 dni na zwrot
Producent: Helion

Opis produktu: Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń. Wydanie II - William Shotts

Kolejne wydanie bestsellerowego podręcznika, który pomoże Ci zacząć wpisywać pierwsze polecenia w terminalu wiersza poleceń, aby już niebawem niepostrzeżenie przejść do tworzenia złożonych skryptów w najnowszej wersji basha 4.x, czyli najpopularniejszej powłoki Linuksa. W wydaniu drugim przedstawiono nowe operatory przekierowania i mechanizmy interpretacji w powłoce. Ponadto uaktualniona została część dotycząca skryptów powłoki - w książce zaprezentowane zostały solidne praktyki pisania skryptów oraz sposoby na unikanie typowych, potencjalnie groźnych błędów.

Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń. Wydanie II - William Shotts.

Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń. Wydanie II - William Shotts.

W książce zaprezentowane zostały solidne praktyki pisania skryptów.

W książce zaprezentowane zostały solidne praktyki pisania skryptów.

Główne zagadnienia

 • tworzenie i usuwanie plików, katalogów i dowiązań symbolicznych
 • administrowanie systemem, w tym zarządzanie procesami
 • stosowanie standardowego wejścia i wyjścia, przekierowań oraz potoków
 • skrypty powłoki służące do automatyzacji zadań
 • polecenia cut, paste, grep, patch, sed i wiele innych
 • praca z vi

Informacje o książce

 • Tytuł: Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń.
 • Autor: William Shotts
 • ISBN: 978-83-283-6762-3
 • Rok wydania: 2021
 • Format: 170 x 235 mm
 • Ilość stron: 520
 • Wydawnictwo: Helion S.A.
 • Oprawa: miękka

Spis treści:

Podziękowania 21

Wstęp 23

CZĘŚĆ I. NAUKA POWŁOKI

1. Czym jest powłoka? 31

 • Emulatory terminali 31
 • Pierwsze kroki 32
  • Historia poleceń 32
  • Przesuwanie kursora 32
 • Pierwsze polecenia 33
 • Kończenie sesji terminala 35
 • Podsumowanie 35

2. Nawigacja 37

 • Hierarchia systemu plików 37
 • Bieżący katalog roboczy 38
 • Wypisywanie zawartości katalogu 39
 • Zmienianie bieżącego katalogu roboczego 39
  • Ścieżki bezwzględne 39
  • Ścieżki względne 40
  • Przydatne skróty 42
 • Podsumowanie 42

3. Przegląd systemu 43

 • Więcej zabawy z ls 43
  • Opcje i argumenty 44
  • Długi format pod lupą 45
 • Sprawdzanie typu pliku za pomocą polecenia type 46
 • Wyświetlanie zawartości pliku za pomocą polecenia less 47
 • Wycieczka z przewodnikiem 49
 • Dowiązania symboliczne 51
 • Dowiązania twarde 52
 • Podsumowanie 52

4. Manipulowanie plikami i katalogami 53

 • Wieloznaczniki 54
 • mkdir - tworzenie katalogów 56
 • cp - kopiowanie plików i katalogów 56
  • Przydatne opcje i przykłady 57
 • mv - przenoszenie plików i zmiana ich nazw 58
  • Przydatne opcje i przykłady 58
 • rm - usuwanie plików i katalogów 58
  • Przydatne opcje i przykłady 59
 • ln - tworzenie dowiązań 60
  • Dowiązania twarde 60
  • Dowiązania symboliczne 61
 • Budowanie placu zabaw 61
  • Tworzenie katalogów 62
  • Kopiowanie plików 62
  • Przenoszenie plików i zmiana ich nazw 63
  • Tworzenie dowiązań twardych 64
  • Tworzenie dowiązań symbolicznych 65
  • Usuwanie plików i katalogów 66
 • Podsumowanie 68

5. Polecenia 69

 • Czym właściwie są polecenia? 70
 • Identyfikowanie poleceń 70
  • type - wyświetlanie typu polecenia 70
  • which - wyświetlanie lokalizacji pliku wykonywalnego 71
 • Pobieranie dokumentacji polecenia 71
  • help - uzyskiwanie pomocy dla poleceń wbudowanych w powłokę 71
  • --help - wyświetlanie informacji o użyciu 72
  • man - wyświetlanie podręcznika programu 73
  • apropos - wyświetlanie odpowiednich poleceń 74
  • whatis - wyświetlanie jednowierszowego opisu podręcznika polecenia 75
  • info - wyświetlanie informacji o programie 75
  • README i inne pliki dokumentacji programu 76
 • Tworzenie własnych poleceń z wykorzystaniem polecenia alias 77
 • Podsumowanie 79

6. Przekierowania 81

 • Standardowy strumień wejścia, wyjścia oraz błędów 82
 • Przekierowanie standardowego strumienia wyjścia 82
 • Przekierowanie standardowego strumienia błędów 84
  • Przekierowanie standardowego strumienia wyjścia i standardowego strumienia błędów do jednego pliku 85
  • Usuwanie niepotrzebnych danych wynikowych 86
 • Przekierowanie standardowego strumienia wejścia 86
  • cat - łączenie plików 86
 • Potoki 88
  • Filtry 89
  • uniq - zgłaszanie lub pomijanie powtarzających się wierszy 90
  • wc - wypisywanie liczników wierszy, słów oraz bajtów 90
  • grep - wypisywanie wierszy pasujących do wzorca 91
  • head (tail) - zwracanie początku (końca) pliku 92
  • tee - pobieranie danych ze standardowego strumienia wejścia, przekazywanie ich do standardowego strumienia wyjścia i do plików 93
 • Podsumowanie 94

7. Spojrzenie na świat z punktu widzenia powłoki 95

 • Interpretacja poleceń 95
  • Interpretacja ścieżek 96
  • Interpretacja tyldy 98
  • Interpretacja wyrażeń arytmetycznych 98
  • Interpretacja nawiasów 99
  • Interpretacja parametrów 101
  • Podstawianie wyników poleceń 101
 • Cytowanie 102
  • Cudzysłowy podwójne 103
  • Cudzysłowy pojedyncze 105
  • Interpretowanie znaków 105
  • Sekwencje z lewym ukośnikiem 105
 • Podsumowanie 106

8. Zaawansowane sztuczki związane z klawiaturą 107

 • Edytowanie wiersza poleceń 108
  • Przemieszczanie kursora 108
  • Modyfikowanie tekstu 108
  • Wycinanie i wklejanie tekstu 109
 • Uzupełnianie 110
 • Korzystanie z historii 111
  • Przeszukiwanie historii 112
  • Interpretacja historii 113
 • Podsumowanie 114

9. Uprawnienia 115

 • Właściciele, członkowie grupy i wszyscy pozostali 116
 • Odczyt, zapis i wykonywanie 117
  • chmod - zmiana trybu pliku 119
  • Ustawianie trybu pliku z poziomu interfejsu graficznego 122
  • umask - ustawianie uprawnień domyślnych 123
  • Niektóre uprawnienia specjalne 124
 • Zmiana tożsamości 125
  • su - uruchamianie powłoki z identyfikatorem zastępczego użytkownika i grupy 126
  • sudo - wykonywanie polecenia jako inny użytkownik 127
  • chown - zmiana właściciela pliku i grupy 129
  • chgrp - zmiana przypisania do grupy 130
 • Ćwiczenia dotyczące własnych uprawnień 130
 • Zmiana własnego hasła 132
 • Podsumowanie 133

10. Procesy 135

 • Jak działa proces? 136
 • Wyświetlanie procesów 136
  • Dynamiczne wyświetlanie procesów za pomocą polecenia top 138
 • Sterowanie procesami 139
  • Zatrzymywanie procesu 141
  • Umieszczanie procesu w tle 141
  • Przywracanie procesu do pierwszego planu 142
  • Zatrzymywanie (wstrzymywanie) procesu 142
 • Sygnały 143
  • Wysyłanie sygnałów do procesów za pomocą polecenia kill 144
  • Wysyłanie sygnałów do wielu procesów za pomocą polecenia killall 146
 • Wyłączanie systemu 146
 • Więcej poleceń dotyczących procesów 147
 • Podsumowanie 148

CZĘŚĆ II. KONFIGURACJA I ŚRODOWISKO

11. Środowisko 151

 • Co jest przechowywane w środowisku? 152
  • Przeglądanie środowiska 152
  • Niektóre ciekawe zmienne 154
 • W jaki sposób konfigurowane jest środowisko? 154
  • Czym jest plik startowy? 156
 • Modyfikowanie środowiska 157
  • Które pliki należy zmodyfikować? 157
  • Edytory tekstu 158
  • Korzystanie z edytora tekstu 158
  • Aktywowanie naszych zmian 161
 • Podsumowanie 162

12. Łagodne wprowadzenie do vi 163

 • Dlaczego należy się nauczyć vi? 163
 • Krótkie wprowadzenie 164
 • Uruchamianie i zatrzymywanie vi 164
 • Tryby edycji 166
  • Włączanie trybu edycji 167
  • Zapisywanie pracy 167
 • Zmiana położenia kursora 168
 • Podstawowa edycja 169
  • Dodawanie tekstu 169
  • Otwieranie wiersza 170
  • Usuwanie tekstu 170
  • Wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu 172
  • Łączenie wierszy 173
 • Szukanie i zastępowanie 173
  • Przeszukiwanie wiersza 173
  • Przeszukiwanie całego pliku 174
  • Wyszukiwanie i zastępowanie globalne 174
 • Edycja wielu plików 176
  • Przełączanie między plikami 176
  • Otwieranie do edycji dodatkowych plików 177
  • Kopiowanie treści z jednego pliku do drugiego 178
  • Wstawianie treści całego pliku do drugiego pliku 179
 • Zapisywanie zmian 179
 • Podsumowanie 180

13. Dostosowywanie znaku zachęty 181

 • Anatomia znaku zachęty 181
 • Alternatywne projekty znaków zachęty 182
 • Dodawanie koloru 184
 • Przesuwanie kursora 186
 • Zapisywanie znaku zachęty 187
 • Podsumowanie 188

CZĘŚĆ III. POPULARNE ZADANIA I PODSTAWOWE NARZĘDZIA

14. Zarządzanie pakietami 191

 • Systemy zarządzania pakietami 192
 • Jak działają systemy zarządzania pakietami? 192
  • Pliki pakietu 192
  • Repozytoria 193
  • Zależności 193
  • Narzędzia zarządzania pakietami wysokiego i niskiego poziomu 194
 • Popularne zadania zarządzania pakietami 194
  • Szukanie pakietu w repozytorium 194
  • Instalowanie pakietu z repozytorium 195
  • Instalowanie pakietu z wykorzystaniem pliku pakietu 195
  • Usuwanie pakietu 196
  • Uaktualnianie pakietów z repozytorium 196
  • Uaktualnianie pakietów za pomocą pliku pakietu 196
  • Wyświetlanie zainstalowanych pakietów 197
  • Sprawdzanie, czy pakiet jest zainstalowany 197
  • Wyświetlanie informacji o zainstalowanym pakiecie 198
  • Sprawdzanie, który pakiet zainstalował plik 198
 • Podsumowanie 198

15. Nośniki danych 201

 • Montowanie i odmontowywanie urządzeń pamięciowych 202
  • Wyświetlanie listy zamontowanych systemów plików 203
  • Ustalanie nazwy urządzenia 206
 • Tworzenie nowych systemów plików 210
  • Manipulowanie partycjami z wykorzystaniem fdisk 210
  • Tworzenie nowego systemu plików z wykorzystaniem mkfs 212
 • Testowanie i naprawa systemów plików 213
 • Przenoszenie danych bezpośrednio do urządzeń oraz z urządzeń 214
  • Tworzenie obrazów dysków CD 215
  • Tworzenie obrazu kopii dysku CD 215
  • Tworzenie obrazu na podstawie zbioru plików 216
 • Zapisywanie obrazów CD 216
  • Bezpośrednie montowanie obrazu ISO 216
  • Opróżnianie zapisywalnego dysku CD 216
  • Zapisywanie obrazu 217
 • Podsumowanie 217
 • Dodatkowe informacje 217

16. Zagadnienia sieciowe 219

 • Sprawdzanie i monitorowanie sieci 220
  • ping 220
  • traceroute 221
  • ip 222
  • netstat 223
 • Przenoszenie plików poprzez sieć 224
  • ftp 224
  • lftp - ulepszony ftp 226
  • wget 226
 • Bezpieczna komunikacja z hostami zdalnymi 226
  • ssh 227
  • scp i sftp 230
 • Podsumowanie 232

17. Szukanie plików 233

 • locate - łatwy sposób szukania plików 234
 • find - trudny sposób wyszukiwania plików 235
  • Testy 236
  • Operatory 237
  • Predefiniowane akcje 240
  • Akcje zdefiniowane przez użytkownika 242
  • Zwiększanie wydajności 243
  • xargs 244
  • Powrót do placu zabaw 245
  • Opcje polecenia find 247
 • Podsumowanie 247

18. Archiwizacja i kopie zapasowe 249

 • Kompresowanie plików 250
  • gzip 250
  • bzip2 252
 • Archiwizacja plików 253
  • tar 253
  • zip 258
 • Synchronizacja plików i katalogów 261
  • Korzystanie z polecenia rsync poprzez sieć 264
 • Podsumowanie 265

19. Wyrażenia regularne 267

 • Co to są wyrażenia regularne? 268
 • grep 268
 • Metaznaki i literały 270
 • Znak dowolny 270
 • Kotwice 271
 • Wyrażenia w nawiasach i klasy znaków 272
  • Zaprzeczenie 273
  • Tradycyjne zakresy znaków 273
 • Klasy znaków POSIX 274
 • Podstawowy POSIX a rozszerzone wyrażenia regularne 277
 • Alternatywa 279
 • Kwantyfikatory 280
  • ? - dopasowuje element zero lub jeden raz 280
  • * - dopasowuje element zero lub więcej razy 281
  • + - dopasowuje element raz lub więcej razy 281
  • {} - dopasowuje element określoną liczbę razy 282
 • Zaprzęgamy wyrażenia regularne do pracy 283
  • Sprawdzanie listy telefonicznej za pomocą polecenia grep 283
  • Szukanie brzydkich nazw plików z wykorzystaniem polecenia find 284
  • Wyszukiwanie plików za pomocą polecenia locate 284
  • Wyszukiwanie tekstu za pomocą programów less i vim 285
 • Podsumowanie 286

20. Przetwarzanie tekstu 287

 • Zastosowanie tekstu 288
  • Dokumenty 288
  • Strony WWW 288
  • E-mail 288
  • Wyjście drukarki 288
  • Kod źródłowy programów 289
 • Ponowne odwiedziny u starych przyjaciół 289
  • cat 289
  • sort 291
  • uniq 297
 • Cięcie i krojenie 299
  • cut - usuwanie fragmentów z każdego wiersza plików 299
  • paste - łączenie wierszy w pliku 302
  • join - łączenie dwóch plików na podstawie wspólnego pola 303
 • Porównywanie tekstu 305
  • comm - porównywanie dwóch posortowanych plików wiersz po wierszu 305
  • diff - porównywanie plików wiersz po wierszu 306
  • patch - dołączanie do oryginału pliku z różnicami 309
 • Edycja w locie 310
  • tr - transliterowanie lub usuwanie znaków 310
  • sed - edytor strumieniowy służący do filtrowania i przekształcania tekstu 312
  • aspell - interaktywny program do sprawdzania pisowni 320
 • Podsumowanie 323
 • Dodatkowe informacje 323

21. Formatowanie wyników 325

 • Proste narzędzia formatowania 325
  • nl - wstawianie numerów wierszy 326
  • fold - zawijanie każdego wiersza do określonej długości 329
  • fmt - prosty program do formatowania tekstu 329
  • pr - formatowanie tekstu do druku 332
  • printf - formatowanie i wypisywanie danych 333
 • Systemy formatowania dokumentów 336
  • groff 337
 • Podsumowanie 341

22. Drukowanie 343

 • Krótka historia druku 344
  • Drukowanie w zamierzchłych czasach 344
  • Drukarki oparte na znakach 344
  • Drukarki graficzne 345
 • Drukowanie w systemie Linux 346
 • Przygotowanie plików do druku 347
  • pr - przekształcanie plików tekstowych przeznaczonych do druku 347
 • Przesyłanie zadania drukowania do drukarki 348
  • lpr - drukowanie plików (styl Berkeley) 348
  • lp - drukowanie plików (styl Systemu V) 349
  • Inna opcja - a2ps 350
 • Monitorowanie zadań drukowania i sterowanie nimi 351
  • lpstat - wyświetlanie informacji o stanie drukarki 353
  • lpq - wyświetlanie statusu kolejki drukarki 353
  • lprm i cancel - anulowanie zadań drukowania 354
 • Podsumowanie 354

23. Kompilowanie programów 355

 • Czym jest kompilowanie? 356
  • Czy wszystkie programy są skompilowane? 357
 • Kompilowanie programu w języku C 358
  • Uzyskiwanie kodu źródłowego 358
  • Sprawdzanie zawartości drzewa źródłowego 360
  • Budowanie programu 361
  • Instalowanie programu 365
 • Podsumowanie 366

CZĘŚĆ IV. TWORZENIE SKRYPTÓW POWŁOKI

24. Pisanie pierwszego skryptu 369

 • Czym są skrypty powłoki? 369
 • Jak napisać skrypt powłoki? 370
  • Format pliku skryptu 370
  • Uprawnienia do wykonywania 371
  • Lokalizacja pliku skryptu 371
  • Dobre lokalizacje dla skryptów 373
 • Więcej trików formatowania 373
  • Długie nazwy opcji 373
  • Wcięcia i kontynuacja wierszy 374
 • Podsumowanie 375

25. Rozpoczynanie projektu 377

 • Pierwszy etap - minimalny dokument 377
 • Drugi etap - dodawanie pewnych danych 380
 • Zmienne i stałe 380
  • Przypisywanie wartości do zmiennych i stałych 383
 • Dokumenty włączone 384
 • Podsumowanie 387

26. Projektowanie zstępujące 389

 • Funkcje powłoki 390
 • Zmienne lokalne 393
 • Utrzymywanie działania skryptów 394
 • Podsumowanie 397

27. Sterowanie przepływem - rozgałęzienia if 399

 • Instrukcje if 400
 • Status wyjścia 401
 • Korzystanie z testu 402
  • Funkcje plikowe 402
  • Funkcje tekstowe 405
  • Funkcje liczbowe 406
 • Nowocześniejsza wersja programu test 407
 • (( )) - przeznaczone dla liczb całkowitych 409
 • Łączenie wyrażeń 410
 • Operatory sterowania - inny sposób rozgałęziania 412
 • Podsumowanie 413

28. Odczyt wejścia z klawiatury 415

 • read - odczyt danych ze standardowego strumienia wejścia 416
  • Opcje 418
  • IFS 420
 • Weryfikacja wejścia 422
 • Menu 424
 • Podsumowanie 425
 • Dodatkowe informacje 426

29. Sterowanie przepływem - pętle while i until 427

 • Pętle 428
  • while 428
 • Ucieczka z pętli 430
  • until 432
 • Odczyt plików za pomocą pętli 432
 • Podsumowanie 433

30. Usuwanie błędów 435

 • Błędy składniowe 435
  • Brakujące cudzysłowy 436
  • Brakujące lub niespodziewane tokeny 437
  • Nieprzewidziane interpretacje 437
 • Błędy logiczne 439
  • Programowanie defensywne 439
  • Uwaga na nazwy plików 441
  • Weryfikacja wejścia 442
 • Testowanie 442
  • Przypadki testowe 443
 • Debugowanie 444
  • Znalezienie miejsca problemu 444
  • Śledzenie 445
  • Sprawdzanie wartości podczas wykonywania 447
 • Podsumowanie 447

31. Sterowanie przepływem - rozgałęzienia case 449

 • Polecenie case 449
  • Wzorce 451
  • Wykonywanie wielu operacji 453
 • Podsumowanie 454

32. Parametry pozycyjne 455

 • Dostęp do wiersza poleceń 455
  • Ustalanie liczby argumentów 457
  • shift - uzyskiwanie dostępu do wielu argumentów 457
  • Proste programy 459
  • Korzystanie z parametrów pozycyjnych wraz z funkcjami powłoki 459
 • Masowa obsługa parametrów pozycyjnych 460
 • Bardziej kompletne programy 462
 • Podsumowanie 465

33. Sterowanie przepływem - pętla for 469

 • for - tradycyjna forma powłoki 469
 • for - forma języka C 473
 • Podsumowanie 474

34. Łańcuchy tekstowe i liczby 477

 • Interpretacja parametrów 477
  • Podstawowe parametry 478
  • Interpretacje służące do zarządzania pustymi zmiennymi 478
  • Interpretacje, które zwracają nazwy zmiennych 480
  • Operacje na łańcuchach tekstowych 481
  • Zmiana wielkości liter 484
 • Interpretacja wyrażeń arytmetycznych 486
  • Liczby o różnej podstawie 486
  • Operatory jednoargumentowe 487
  • Prosta arytmetyka 487
  • Przypisanie 488
  • Operacje bitowe 490
  • Logika 491
 • bc - język kalkulatora dowolnej precyzji 493
  • Korzystanie z bc 494
  • Przykładowy skrypt 495
 • Podsumowanie 496
 • Dodatkowe informacje 496

35. Tablice 497

 • Czym są tablice? 497
 • Tworzenie tablic 498
 • Przypisywanie wartości do tablicy 498
 • Dostęp do elementów tablicy 499
 • Operacje na tablicach 501
  • Wyświetlanie zawartości całej tablicy 501
  • Określanie liczby elementów tablicy 502
  • Znajdowanie indeksów wykorzystanych przez tablicę 502
  • Dodawanie elementów na końcu tablicy 503
  • Sortowanie tablicy 503
  • Usuwanie tablicy 504
 • Tablice asocjacyjne 505
 • Podsumowanie 505

36. Egzotyka 507

 • Polecenia grupowe i podpowłoki 507
  • Substytucja procesu 511
 • Pułapki 513
 • Wykonywanie asynchroniczne za pomocą polecenia wait 516
 • Potoki nazwane 518
  • Ustawianie potoku nazwanego 519
  • Korzystanie z potoków nazwanych 519
 • Podsumowanie 519
Książka - Autor William Shotts
Książka - ISBN 978-83-283-6762-3
Książka - Oprawa miękka
Książka - Wydawnictwo Helion S.A.
Tematyka Linux

Wysyłka w dniu zamówienia

Zaksięgowanie wpłaty za zamówienie na naszym koncie w dzień roboczy do godziny 12:00 oznacza wysyłkę towaru jeszcze tego samego dnia! 

Czas realizacji płatności uzależniony jest od godzin sesji ELIXIR banków nadawcy i odbiorcy przelewu (więcej informacji na ten temat np. na stronie https://www.kiedy-przelew.pl/).

Darmowa wysyłka w Polsce już od 300 zł

Jeśli kwota do zapłaty za produkty przekroczy 300 zł dostawa gratis! Dotyczy zamówień opłaconych przed wysyłką. Zamówienia pobraniowe wysyłamy gratis od 500 zł.

Zamówienia wielkogabarytowe, przekraczające standardowe wymiary przesyłek kurierskich mogą zostać wysłane na palecie. Czas doręczenia takiej przesyłki wynosi 1-3 dni robocze od momentu nadania.

Wysyłka na terenie Polski

Card image cap
Poczta Polska
 • Termin dostawy: 1-3 dni
 • Płatność z góry: od 9,90 zł
 • Płatność przy odbiorze: 17,90 zł
 • Ubezpieczenie: 1000 zł
Card image cap
Kurier GLS
 • Termin dostawy: 24h
 • Płatność z góry: od 14,90 zł
 • Płatność przy odbiorze: 22,90 zł
 • Ubezpieczenie: 6000 zł
Card image cap
Inpost Paczkomaty 24/7
 • Termin dostawy: 1-3 dni
 • Płatność z góry: od 12,90 zł
 • Ponad 11 000 Paczkomatów
 • Ubezpieczenie: 200 zł
Card image cap
Inpost Kurier
 • Termin dostawy: 24h
 • Płatność z góry: od 16,90 zł
 • Ubezpieczenie: do 100 000 zł
 • Dostawa pod wskazany adres

Wysyłka za granicę

Kurier GLS - strefa 1

Austria, Belgia, Chrowacja, Czechy, Dania, Niemcy, Holandia, Słowacja

 • Termin dostawy: 2-4 dni
 • Płatność z góry: 35 zł
Kurier GLS - strefa 2

Bułgaria, Estonia, Francja, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowenia, Węgry, Włochy

 • Termin dostawy: 2-5 dni
 • Płatność z góry: 50 zł
Kurier GLS - strefa 3

Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Szwecja

 • Termin dostawy: 2-7 dni
 • Płatność z góry: 80 zł

Formy płatności

Card image cap
PayU
 • Płatność natychmiastowa. Twoja wpłata trafi na nasze kontro w ciągu kilku minut.

  W tym:
Card image cap
Przelew tradycyjny
 • Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas numer konta bankowego do dokonania przelewu.

  W zależności od banku Twoja wpłata dotrze do nas w ciągu 1-2 dni roboczych.
Card image cap
Pobranie
 • Za zakupy zapłacisz bezpośrednio przy odbiorze paczki. Pamiętaj o przygotowaniu odliczonej kwoty.

  Maksymalna wartość zamówienia płatnego za pobraniem to 6 000 zł.

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: