Podstawowe koncepty: Inteligentny dom

Inteligentny dom

Przed pojawieniem się konceptu inteligentnego domu każdy obecny w nim system służył wypełnieniu jednej funkcji. Jako przykłady można tu przytoczyć chociażby ogrzewanie wody, wnętrz czy też systemy alarmowe. Wykorzystywanie coraz większej liczby instalacji w połączeniu sprawiało, że przed pojawieniem się pierwszych smartfonów komfortowe rozwiązanie kwestii sterowania było nie lada wyzwaniem. Powszechny dostęp do WiFi oraz najnowocześniejsze telefony sprawiały jednak, że obecnie jest to technologia dostępna dla każdego.

Sterowanie oświetleniem w inteligentnym domu

Zalety inteligentnego domu

Zainwestowanie w tego typu rozwiązanie może w prosty sposób doprowadzić do kilku pozytywnych zjawisk, wśród których na pewno można wyróżnić obniżenie kosztów wynikających z codziennej eksploatacji. Inne odczuwalne skutki użytkowania inteligentnego domu to bez wątpienia większy komfort życia, codziennej rekreacji oraz poczucie bezpieczeństwa.

Wspomniane wyżej oszczędności wynikają przede wszystkim z optymalizacji zużycia energii. Szacuje się, że obecnie najlepiej wykonane instalacje umożliwiają obniżenie wydatków z nim związanych nawet o 30%. Te optymalizacje wynikają z zautomatyzowania czynności o których bardzo często zapominamy.  System inteligentnego domu może zarządzać oświetleniem włączając i wyłączając je w oparciu o sygnał z czujników ruchu. Na tym jednak nie koniec jego możliwości – może on także obniżać temperaturę w sytuacjach, kiedy nikogo nie ma w domu.

Niewątpliwą zaletą budynków z inteligentnymi systemami jest także bezpieczeństwo i wygoda z nich wynikające. Bieżąca diagnostyka jest wykonywana w sposób w pełni zautomatyzowany. W razie wystąpienia niebezpieczeństwa zostanie wysłany sygnał alarmowy, równocześnie z rozpoczęciem stosownych procedur.

Zarządzanie energią w inteligentnym domu

Zasada działania inteligentnego domu

Sercem całej instalacji jest komputer pełniący funkcję rozbudowanego sterownika. To właśnie do niego wysyłane są sygnały płynące ze wszystkich układów, on też odpowiada za ich efektywne przetwarzanie. Do połączenia wykorzystać można zarówno klasyczne przewody jak i łączność bezprzewodową, na przykład za pośrednictwem inteligentnych sterowników WiFi. Oczywiście wykorzystuje się także układy nie wykorzystujące jednostki centralnej. Podstawową cechą zautomatyzowanego budynku jest sprzęgnięcie ze sobą poszczególnych instalacji. Sprawia to, że z jednego sygnału korzystać może jednocześnie kilka układów, wykonując odpowiednie dla siebie, a jednak często zupełnie odmienne czynności.

Czym zarządza gotowa instalacja?

System inteligentnego domu zakłada sterowanie takimi aspektami, jak ogrzewanie, wentylacja czy też klimatyzacja. Ponadto zadba o oświetlenie LED, system podlewania, zaś w niebezpiecznych sytuacjach przekaże odpowiedni alarm. Podstawowym, już praktycznie obowiązkowym modułem jest ten odpowiadający za zapewnienie odpowiedniej temperatury przy jednoczesnej minimalizacji ponoszonych kosztów. W  tym celu wykorzystywane są czujniki temperatury i wilgotności powietrza. W zależności od konfiguracji może on pod nieobecność domowników zamykać okna, optymalizować funkcjonowanie wentylacji i klimatyzacji. Inny tryb pracy może zostać wdrożony w oparciu o obecność domowników lub też o przewidywany czas ich powrotu. W tym drugim przypadku możliwe jest skonfigurowanie określonego wyprzedzenia.

Dodaj komentarz