Wpisy autora

Prawidłowa obsługa suwmiarki

Wykonywanie precyzyjnych pomiarów możliwe jest dzięki urządzeniu, jakim jest suwmiarka. Jak odczytywać podawane przez nią wyniki?

Jak sprawdzić napięcie z Arduino

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, takich jak napięcie i prąd, możemy wykonać za pomocą multimetru, ale także tworząc układ pomiarowy od podstaw!

Wybór adaptera bluetooth

Pod pojęciem adaptera Bluetooth kryje się kilka rodzajów urządzeń – warto znać podobieństwa i różnice, aby poprawnie wybrać model do danego zastosowania.