Studia automatyka i robotyka – Rok I , Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Czas czytania: 3 min.

Statystyka to niezwykle interesująca dziedzina nauki, której głównym celem jest prezentacja, a także pozyskiwanie danych. Ponadto zajmuje się ona szczegółową analizą danych. Statystyka jest wykorzystywana m.in. w demografii, biometrii, statystyce gospodarczej, ekonometrii, psychometrii, fizyce statystycznej i wielu innych gałęziach nauki. Jest nieoceniona w trakcie analizy różnego rodzaju zdarzeń masowych.

 

Wykres splot studia automatyka i robotyka

Z kolei rachunek prawdopodobieństwa to najlepsza metoda na obliczenie szansy zaistnienia konkretnego zjawiska. Jest on głęboko osadzony w kombinatoryce, czyli dziale matematyki dyskretnej, który bada zarówno struktury skończone, jak i nieskończone. Studenci pierwszego roku na kierunku Automatyka i Robotyka, chcąc kontynuować naukę, muszą pozytywnie ukończyć przedmiot statystyka i rachunek prawdopodobieństwa. Większość uczelni łączy te przedmioty w jeden, dzięki czemu studenci otrzymują skondensowaną dawkę wiedzy.

Co warto wiedzieć o statystyce i rachunku prawdopodobieństwa

Statystyka i prawdopodbieństwo - rachunek prawdopodobieństwa studia automatyka i robotyka

Badacze doszukali się początków statystyki już w starożytnym Rzymie, w którym przeprowadzano spisy powszechne. W tym okresie zaczęto zbierać informacje o ludności w poszczególnych obszarach. Informacje dotyczące społeczeństwa były niezbędne m.in. do planowania i wykorzystywane przez zarządców miast. Wraz z rozwojem gospodarczym konieczny był również rozwój metod pozyskiwania i analizowania danych. Tak na przestrzeni lat rozwijała się statystyka, która w dzisiejszych czasach jest obecna w wielu dziedzinach naszego życia. Studenci pierwszego roku Automatyki i Robotyki na wszystkich uczelniach uczą się praktycznie tych samych rzeczy, choć mogą zdarzać się wyjątki od tej reguły.

 • W trakcie zajęć studenci uczą się praktycznego wykorzystania statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. W większości przypadków wykłady są nieodłącznie powiązane z ćwiczeniami, dlatego systematyczna nauka i regularne powtarzanie materiału to podstawa.
 • Na pierwszych zajęciach studenci zazwyczaj dowiadują się w jaki sposób precyzyjnie obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnych zdarzeń. Wykorzystują do tego różne wzory, m.in. takie jak wzór Bayesa.
 • Kolejne zajęcia zazwyczaj obejmują dokładne badanie zdarzeń i ich niezależności. Te umiejętności z pewnością przydadzą się nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym.
 • Na zajęciach ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa studenci uczą się, w jaki sposób prawidłowo obliczyć charakterystyki liczbowe zmiennych losowych, zarówno w przypadku rozkładów zmiennych, jak i ciągłych. Ponadto studenci zapoznają się z takimi pojęciami jak wartość oczekiwana, momenty wyższych rzędów, współczynnik korelacji i wiele innych.

W trakcie trwania zajęć prowadzący mogą rozpoczynać ćwiczenia od krótkiej „wejściówki”. Osoby, które powtarzały materiał z ostatnich zajęć, z pewnością nie będą miały żadnego problemu z uzyskaniem wysokiej oceny.

Czego jeszcze uczą się studenci na przedmiocie statystyka i rachunek prawdopodobieństwa

Osoby z predyspozycjami do nauk ścisłych z pewnością zainteresują się opisywanym przedmiotem, dzięki któremu można np. obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo wygrania w grach losowych. Na wielu uczelniach przedmiot statystyka i rachunek prawdopodobieństwa jest realizowany przez dwa semestry. Podczas pierwszego semestru studenci uczą się podstaw, natomiast w trakcie drugiego pogłębiają swoją wiedzę.

 • Na zajęciach studenci dowiadują się wielu informacji dotyczących wielowymiarowych zmiennych losowych oraz niezależności zmiennych. Ponadto studiują rozkłady brzegowe, warunkowe i łączne.
 • Studenci zyskują także wiele interesujących informacji dotyczących estymacji punktowej i podstawowych układów statystycznych.
 • Kolejny dział to szczegółowa weryfikacja konkretnej hipotezy oraz informacje dotyczące błędów pierwszego i drugiego stopnia.

Studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę z przedmiotu statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, znają zasady dotyczące konstrukcji modeli parabolistycznych. Ponadto są zaznajomieni z podstawowymi rozkładami prawdopodobieństwa, potrafią sprawnie korzystać z testów statystycznych oraz wiele więcej.

Sylwetka kandydata kierunku Automatyka i Robotyka

Robot literatura science-fiction

Osoby chcące rozpocząć naukę na opisywanym kierunku mają do wyboru wiele uczelni, z których najpopularniejsze znajdują się w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Inne politechniki również reprezentują wysoki poziom nauczania, dlatego niezwykle często na jedno wolne miejsce jest kilku chętnych. Kandydaci, którzy interesują się informatyką, nowoczesnymi technologiami, fizyką i matematyką, z pewnością będą czerpać dużo satysfakcji ze studiowania Automatyki i Robotyki. Ten kierunek jest przeznaczony m.in. dla osób, które chcą związać swoją przyszłość z przemysłem i produkcją.

 • Niezwykle przydatną cechą jest umiejętność pracy w grupie, a także umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów.
 • Kolejną przydatną umiejętnością jest myślenie analityczne, które jest niezwykle ważne nie tylko w przypadku statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, ale również wielu innych przedmiotów.

Perspektywy absolwentów kierunku Automatyka i Robotyka

student automatyka i robotyka studia nauka

 

Jakie perspektywy zawodowe mają absolwenci Automatyki i Robotyki? Obecnie praktycznie wszystkie duże gałęzie przemysłu systematycznie inwestują w automatyzację i robotyzację. Celem tych zmian jest nie tylko zwiększenie wydajności, ale również poprawienie bezpieczeństwa i podwyższenie jakości wykonania. Nie bez znaczenia jest także powtarzalność, która w przypadku zautomatyzowanych linii produkcyjnych jest niemalże perfekcyjna. Aby wszystkie maszyny, roboty i procesy produkcyjne działały jak w szwajcarskim zegarku, niezbędni są wykwalifikowani specjaliści. To właśnie absolwenci Automatyki i Robotyki zajmują stanowiska tego typu, które choć są bardzo odpowiedzialne, dają wiele satysfakcji i przede wszystkim szansę na rozwój.

 • Inżynierowie i magistrowie opisywanego kierunku pracują m.in. jako specjaliści ds. utrzymania ruchu. W każdym zakładzie produkcyjnym, bez względu na wielkość, przestoje w produkcji są niedopuszczalne, ponieważ generują ogromne straty. Utrzymanie produkcji na ściśle określonym poziomie to właśnie zadanie dla absolwenta Automatyki i Robotyki.
 • W nowoczesnych zakładach niezwykle ważnym elementem produkcji jest system sterowania. Absolwenci opisywanego kierunku mają szeroką wiedzą dotyczą programowania, dlatego obejmują stanowiska takie jak programista systemów sterowania i im podobne.
 • Firmy, które dopiero planują automatyzację produkcji, potrzebują specjalistów ds. wdrożeń. Ich zadaniem jest zaplanowanie całej produkcji. Z kolei inżynierowie ds. uruchomień, jak sama nazwa wskazuje, specjalizują się w uruchamianiu wszystkich systemów i linii produkcyjnej. Oba stanowiska są przeznaczone zarówno dla absolwentów pierwszego, jak i drugiego stopnia Automatyki i Robotyki.

Oczywiście na rynku pracy można znaleźć zdecydowanie więcej ofert dla absolwentów opisywanego kierunku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby otworzyć własną firmę i otrzymać dofinansowanie na autorski projekt.

Podziel się:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Anna Wieczorek

Anna Wieczorek

Kobieta w męskim świecie robotów. Związana z Botlandem "właściwie od zawsze". Estetka, której wszędzie pełno. Wierzy, że na sen przyjdzie jeszcze czas. Po pracy entuzjastka kultury i kuchni hiszpańskiej.

Zobacz więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.