Inteligentne ubrania i rehabilitacja – nowe szanse dla pacjentów?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Czas czytania: 2 min.

Dziś wpis niedługi, ale ważny. Zasięg nowoczesnych technologii zatacza coraz szerszy krąg. Wyss Institute z Uniwersytetu Harvarda pokazuje, jak coś, co zdawało się być zaledwie lifestyle’owym gadżetem, z czasem staje się narzędziem pomagającym ratować ludzkie zdrowie i życie. 

Zespół Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering Uniwersytetu Harvarda stwierdził w końcu zeszłego roku, że technologie wearable są dostosowane do precyzyjnego śledzenia regeneracji ruchowej osób z urazami mózgu, a tym samym pozwalają lekarzom na wybór bardziej efektywnych interwencji i poprawę wyników.

Badania w dziedzinie rehabilitacji

Nowe osiągnięcia zawsze napawają nadzieją.

Grupa z Pracowni Analizy Ruchu w Spaulding Rehabilitation Hospital opublikowała w czasopiśmie Nature Digital Medicine artykuł Enabling Precision Rehabilitation Interventions Using Wearable Sensors and Machine Learning to Track Motor Recovery (pol. umożliwienie wysiłków w zakresie rehabilitacji precyzyjnej przy użyciu  czujników i uczenia maszynowego do śledzenia procesu odzyskiwania sprawności ruchowej). Celem studium jest stworzenie podstaw do zaprojektowania „precyzyjnej rehabilitacji” z wykorzystaniem inteligentnych ubrań. Badania wykazały, że technologia pozwala lekarzom na wybór bardziej skutecznych zabiegów i poprawę wyników.

Dr Paolo Bonato, Dyrektor Laboratorium Analizy Ruchu Spauldinga i jeden z autorów badań, powiedział: „Dostarczając klinicystom dokładnych danych umożliwimy opracowanie bardziej efektywnych rozwiązań w celu poprawy opieki, jaką świadczymy. Fakt, że tak wielu naszych utalentowanych młodych naukowców i badaczy współpracuje ze sobą w celu stworzenia tej znaczącej pracy, jest szczególnie satysfakcjonujący dla wszystkich naszych wydziałów, którzy wspierają nasze bieżące przedsięwzięcie badawcze”. 

Nowe oblicza medycyny

Doktor Catherine Adans-Dester, członkini zespołu Bonato, była głównym autorem rękopisu. „Potrzeba opracowywania terapii dostosowanej do potrzeb pacjenta jest oczywista, gdy weźmie się pod uwagę, że badania kliniczne często wskazują na zadowalające korzyści motoryczne tylko u części uczestników. Sugeruje, że wyniki kliniczne można by poprawić, gdybyśmy mieli lepsze narzędzia. Dane zbierane za pomocą czujników noszonych na ciele dają lekarzom możliwość zrobienia tego przy niewielkim obciążeniu personelu medycznego i pacjentów” – powiedziała Adans-Dester. Podejście zaproponowane w artykule opierało się na algorytmach opartych na uczeniu się maszynowym (machine learning) w celu uzyskania szacunkowych wyników klinicznych na podstawie danych z czujników na ubraniach. Szacowane wyniki oparte na tych czujnikach wykazały znaczną zgodność z wynikami zbieranymi przez personel.

Jednym z najpopularniejszych przykładów wearable technologies jest smartwatch.

Wyniki badania wykazały, że dane z sensorów umieszczanych na takim inteligentnym ubraniu mogą być wykorzystane do dokładnej oceny klinicznej wykorzystywanej w w celu oceny dotkliwości zaburzeń ruchowych i jakości wzorców ruchu kończyn górnych. Dane z czujników (tj. dane z akcelerometru) zostały zebrane podczas wykonywania ośmiu zadań ruchowych. dostarczając w ten sposób informacji o ruchu ramienia. Zastosowane także algorytmy oparte W badaniu wzięło udział 37 uczestników – 16 osób, które doznały udaru mózgu i 21 osób, które doznały poważnych uszkodzeń mózgu w wyniku urazów.

Doniesienia o wykorzystywaniu nowych technologii zmieniają oblicze medycyny od początku wieku. Jako pasjonaci, czekamy z niecierpliwością, co przyniesie medycyna jutra i kibicujemy. 

Podziel się:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Oskar Pacelt

Oskar Pacelt

Fan dobrej literatury i muzyki. Wierzy, że udany tekst jest jak list wysłany w przyszłość. W życiu najbardziej interesuje go prawda, pozostałych zainteresowań zliczyć nie sposób. Kocha pływać.

Zobacz więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.