Jedno serce, różne ciała – porównanie płytek z RP2040

Mikrokontroler RP2040 okazał się bardzo udaną konstrukcją co przełożyło się na jego dużą popularność. Potwierdza to szczególnie jego zastosowanie w wielu różnych płytkach innych producentów. Jakie są pomiędzy nimi różnice?