Wybór adaptera bluetooth

Pod pojęciem adaptera Bluetooth kryje się kilka rodzajów urządzeń – warto znać podobieństwa i różnice, aby poprawnie wybrać model do danego zastosowania.