Kategorie

Pololu LPS25H - czujnik ciśnienia i wysokości 126kPa I2C/SPI 3-5V

Czujnik do pomiaru ciśnienia z zakresu od 26 kPa do 126 kPa z dokładnością na poziomie ± 0,02 kPa. Wynik pomiaru można w prosty sposób przekonwertować na wysokość. W porównaniu z wersją LPS331AP sensor posiada większą dokładność i zredukowany poziom szumów.

Więcej szczegółów

PLL-02417

Pololu

Dodaj do koszyka

Cena: 31,50 zł

Uwaga!

Sprzedaż produktu została zakończona. Sprawdź inne w tej kategorii.

Specyfikacja

 • Napięcie zasilania: 2,5 V - 5,5 V
 • Pobór prądu: 2 mA
 • Interfejs komunikacyjny: I2C (TWI) lub SPI
 • Zakresy pomiarowy: 26 kPa do 126 kPa (od 260 mbar do 1260 mbar)
 • Format danych: 24-bity
 • Wbudowany buffor FIFO
 • Dokładność:
  • dla temperatury: +20 ~ +60 °C: +/- 0,02 kPa
  • dla temperatury: 0 ~ +80 °C: +/- 0,1 kPa
 • Rozmiar modułu: 10,2 x 23,0 x 2,54 mm
 • Masa: 0,6 g (bez złącz)

 

 

Opis

Moduł zawiera czujnik ciśnienia MEMS LPS25H firmy ST, który działa w zakresie od 26 kPa do 126 kPa. W porównaniu do wersji LPS331AP, z którą jest pin-kompatybilny, cechuje się wyższą dokładnością (do 0,02 kPa) oraz niższym poziomem szumów (0,001 kPa). Posiada również wbudowany buffor FIFO, w którym można przechowywać dane pomiarowe przed ich transmisją. Na płytce znajdują się także niezbędne elementy pasywne oraz regulator napięcia low-droput, który umożliwia pracę czujnika z systemami 3,3 V oraz 5 V.


Układ LPS25H (dokumentacja) posiada zintegrowaną kompensację temperaturową oraz wiele konfigurowalnych opcji w tym: możliwość wyboru rozdzielczości oraz dwa programowalne przerwania zewnętrzne. Interfejsem komunikacyjnym jest magistrala I2C lub SPI.

 

Produkt kompatybilny z Arduino

Producent przygotował bibliotekę Arduino dla czujnika LPS25H, która pozwala na prostą obsługę czujnika przy pomocy modułu Arduino.

 

Podłączenie

Czujnik posiada osiem wyprowadzeń do montażu złącz typu goldpin - raster 2,54 mm (w zestawie).

 

Zasilanie z zakresu 2,5 V do 5,5 V należy podłączyć do pinów VIN oraz GND. W przypadku korzystania z systemu zasilanego napięciem 3,3 V, wyprowadzenie VIN można pozostawić niepodłączone, a zasilanie należy doprowadzić bezpośrednio do układu poprzez pin VDD.

 

Układ komunikuje się poprzez interfejs cyfrowy I2C lub SPI. Napięcie sygnałów logicznych magistrali powinno mieć taką samą wartość jak napięcie zasilania doprowadzone do VIN. W przypadku korzystania z magistrali I2C należy podłączyć wyprowadzenia SCL oraz SDA. SPI wymaga podłączenia 4 pinów: SDI, SDO, SPC oraz CS.

 

LPS25H - czujnik ciśnienia i wysokościu z regulatorem napięcia - moduł Pololu     LPS25H - schemat wyprowadzeń

 

PINOpis<
SDA
SDI
SDO 
Linia danych magistrali I2C, linia danych wejściowych SPI (SDO w trybie 3-wire). Stan wysoki równy jest równy napięciu VIN, niski GND.
SCL
SPC 
Linia zegarowa magistrali I2C. Stan wysoki równy jest równy napięciu VIN, niski GND.
SDO
SA0 
Linia danych wyjściowych magistrali SPI (data-out) lub zmiana adresu w przypadku I2C. Stan wysoki równy jest równy napięciu VDD, niski GND. Te wyprowadzenia nie posiadają konwertera napięć - współpracują tylko z napięciem 3,3 V.
 CSChip select - SPI Enable. Wyprowadzenie jest domyślnie w stanie wysokim (aktywny intrefejs I2C), aby rozpocząć komunikację SPI należy podać stan niski.
 INT1Programowalne przerwanie - stan wysoki równy jest równy napięciu 3,3 V, niski GND. Te wyprowadzenia nie posiadają konwertera napięć - współpracują tylko z napięciem 3,3 V.
 VINNapięcie zasilania od 2,5 V do 5,5 V.
 VDDW przypadku, gdy napięcie zasilania jest wyższe niż 3,3 V, wyprowadzenie może służyć jako wyjście napięciowe 3,3 V o wydajności prądowej do 150 mA.
GNDPotencjał masy układu.

 

Magistrala I2C

Domyślnie układ korzysta z interfejsu I2C - wyprowadzenie CS jest w stanie wysokim (podciągnie przy pomocy rezystora do VDD). Szczegóły dotyczące komunikacji I2C można znaleźć w dokumentacji oraz w nocie katalogowej firmy NXP, dotyczącej specyfikacji magistrali I2C.

Czujnik posiada 7-bitowy adres, którego najmłodszy bit jest określany przy pomocy stanu na pinie SA0. Wyprowadzenie to domyślnie podciągnięte jest do VDD poprzez rezystor 10 kΩ, co ustala adres na wartość 1011101b.

Magistrala pracuje poprawnie z częstotliwością 400 MHz (fast mode), wyższe wartości mogą działać poprawnie lecz nie zostały przetestowane.

 

Magistrala SPI

Aby wybrać komunikację poprzez SPI należy na pin CS podać stan niski (podłączyć do masy). Szczegóły transmisji oraz opis rejestrów znajduje się w dokumentacji układu.

 

Wskazówki pierwszego użycia

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące komunikacji i obsługi modułu znajdują się w dokumentacji. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych faktów:

 • Domyślnie czujnik ciśnienia jest w trybie niskiego poboru energii, aby go uruchomić należy wpisać odpowiednią wartość do rejestru CTRL_REG1.
 • Możliwy jest multi-odczyt i multi-zapis za pomocą pojedynczej komendy I2C poprzez ustawienie najbardziej znaczącego bitu adresu (uruchomienie autoinkrementacji).
 • Można uruchomić tryb autoinkrementacji w trybie SPI poprzez ustawienie bitu MS - szczegóły w dokumentacji.